lý thuyết và bài tập thuế

Lâp trình pascal Lý thuyết và bài tập

Lâp trình pascal thuyết bài tập

Cơ sở dữ liệu

... qua thông cao. Bài 4. DFT FFT cửa sổ Bài 3. Thiết kế lọc FIR thiết kế lọc IIRI. thuyết 1.1. Tích chậpNếu x(k) h(k) có chiều dài hữu hạn thì y(k) cũng có chiều dài hữu hạn ... -0.01808986h(6) = h(8) = 0.3133176h(7) = 0.52Tính vẽ đáp ứng tần số |H(Ω)| |H(Ω)|dB. Bài 1. Tín hiệu hệ thống rời rạc thời gianI. thuyết 1.1 Các tín hiệu rời rạc thời giana. Xung ... angle. Bài 1: Khảo sát vẽ đáp ứng xung tại 4 tần số cắt π/4, 0.4π, π/2 3π/4 của h(n) như sau:0,0,sin)(=≠=nnnnnhccπωπωa) Tính vẽ h(n) ở 21 45 mẫu (1 ở gốc 10 mẫu...
 • 11
 • 1,497
 • 7
Lý thuyết và bài tập ứng dụng toán C1

thuyết bài tập ứng dụng toán C1

Toán học

... TOÁNA. CƠ SỞ THUYẾT:1) Hàm số:+ Định nghĩa: Hàm là một quy tắc cho tương ứng với mỗi phần tử trong tập A với chỉ một phần tử trong tập B. Tập A được gọi là miền xác định của hàm tập B được ... vào để sao cho lợi nhuận thu được của tiệm là cao nhất. Biết rằng, giá mua vào của một mặt hàng A là 60 + y của một mặt hàng B là 90 + 2xGiải:Gọi x là số lượng mặt hàng A cần mua vào ... thực ra là một hàm của x dùng quy tắc hàm hợp khi đạo hàm những số hạng chứa y- Giải phương trình đại số đạo hàm của dy/dx.IV. HÀM MŨ HÀM LOGARIT:A. CƠ SỞ THUYẾT:1. Hàm mũ:a. Định...
 • 28
 • 10,017
 • 24
Lý thuyết và bài tập môn di truyền học - đại học Cần Thơ

thuyết bài tập môn di truyền học - đại học Cần Thơ

Sinh học

... hạt vàng, trơn : 49 hạt lục, trơn B: 100 hạt vàng, trơn C: 24 hạt vàng, trơn : 26 hạt vàng, nhăn : 25 hạt lục, trơn : 25 hạt lục, nhăn Xác định kiểu gen của A, B C. Kiểm định 2. Bài ... tích F1, người ta thu được kết quả trong bảng sau: 1BÀI TẬP DI TRUYỀN Bài 1. Cho ba cây đậu ký hiệu là A, B C mọc từ các hạt vàng, trơn lai với một cây đậu mọc từ hạt lục, nhăn. Mỗi ... có kiểu hình hạt vàng, trơn. b) Năm hạt đậu được lấy ngẫu nhiên đều có kiểu hình hạt vàng, trơn. c) Năm hạt đậu được lấy ngẫu nhiên sẽ có 4 hạt vàng, trơn 1 hạt lục, nhăn. Bài 11. Cho phép...
 • 16
 • 2,066
 • 21
Lý thuyết và bài tập môn di truyền học 1

thuyết bài tập môn di truyền học 1

Sinh học

... thuần chủng hạt vàng hạt xanh thu được F1đồng loạt có hạt vàng. Cho F1tự thụ phấn, thế hệ F2có:A. 100% hạt vàngB. 100% hạt xanhC. 50% hạt vàng : 50% hạt xanhD. 75% hạt vàng : 25% hạt ... 1Màu hạt VàngLụcVàng 6022 Vàng2001 Lục3.01 : 1Màu hoa TímTrắngTím 705 Tím224 Trắng3.15 : 1Dạng quả ThẳngEoThẳng 882 Thẳng299 Eo2.95 : 1Màu quả Xanh VàngXanh 428 Xanh152 Vàng2.82 ... Neurospora18Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơThí dụ: Ở chuộtLông vàng x Lông vàngAAY AAY2/3 Lông vàng 1/3 Lông xám (agouti)AAYAABùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại...
 • 31
 • 1,445
 • 15
Lý thuyết và bài tập môn di truyền học 2

thuyết bài tập môn di truyền học 2

Sinh học

... H2A, H2B, H3 & H4.• solenoid, 30 nm = xoắn, được ổn định nhờ histone H1• vòng solenoid gắn vào protein scaffold nhờ scaffold attachment regions (SARs) trên ADN• siêu xoắn, ~700 nm: = chromatid2Bùi...
 • 15
 • 785
 • 7
Lý thuyết và bài tập môn di truyền học 3

thuyết bài tập môn di truyền học 3

Sinh học

... gián một số loài côn trùng: – con cái có hai NST giới tính là XX– con đực chỉ có 1 NST giới tính X, ký hiệu là XOBùi Tấn AnhCá thể cái dị giao tử• Ở chim (Aves), bướm (Lepidoptera) ... nhiễm sắc thể.– Con cái có bộ NST lưỡng bội sinh giao tử bằngcách giảm phân.– Con đực phát triển từ trứng không thụ tinh  có bộNST đơn bội sinh giao tử bằng nguyên phân.Giới tính do ... đang giảm phân có 11cặp nhiễm sắc thể một NST không bắt cặp.Ông gọi NST không bắt cặp này là NST X.• Năm 1905, Nettie Stevens phát hiện các con đực và cái của bọ cánh cứng Tenebrio có số...
 • 22
 • 1,260
 • 11
Lý thuyết và bài tập môn di truyền học 4

thuyết bài tập môn di truyền học 4

Sinh học

... số tái tổ hợp giữa v cv:RF = (45 + 40 + 89 + 94) ÷ 1448 = 18.5%• Tần số tái tổ hợp giữa v ct:RF = (89 + 94 + 3 + 5) ÷ 1008 = 13.2%• Tần số tái tổ hợp giữa cv ct:RF = (45 + 40 ... NST X• P: x♀ thân vàng, mắt đỏ ♂ thân nâu, mắt trắngF1:♀ thân nâu, mắt đỏ : ♂ thân vàng, mắt đỏF1tạp giao → ♂ F2các cá thể có 4 kiểu hình với số lượng như sau:thân vàng, mắt đỏ 2302thân ... 2146thân vàng, mắt trắng 22thân nâu, mắt đỏ 434513ywywXXYXywywywXXYXyw17Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên• Locus càng xa tâm động  tần số MII càng lớn. • Về thuyết, ...
 • 21
 • 1,048
 • 7
Vật Lý hạt nhân lý thuyết và bài tập

Vật hạt nhân thuyết bài tập

Trung học cơ sở - phổ thông

... 4,25 Thay vào hệ thức (*) ta tính đƣợc Kα = 3,26 MeV KO = 13,66 MeV. Chú ý: Chúng ta có hai bài toán phản ứng hạt nhân phổ biến là bài toán một hạt đứng yên vỡ thành hai hạt bài toán ... một hạt đứng yên vỡ thành hai hạt bài toán một hạt bay vào va chạm với một hạt đứng yên sinh ra hai hạt. IV. BÀI TẬP ÔN LUYỆN Bài tự luận: Thuviendientu.org Phản ứng hạt nhân. ... He.Những cặp hạt nhân nào là các hạt nhân đồng vị? A. 21D và 32He B. 21D và 42He C. 21D và 42He D. 21D và 31T Câu 23: Khối lƣợng của hạt nhân 104Belà 10,0113u;...
 • 17
 • 6,107
 • 46
Tóm tắt lý thuyết và bài tập phần diode

Tóm tắt thuyết bài tập phần diode

Điện - Điện tử

... ngược?Hình 1-22 (Bài tập 1-12)ĐS (a) (c) (d) phân cực thuận; (b) phân cực ngượcTrang 9/9TÓM TẮT THUYẾT BÀI TẬP PHẦN DIODEMÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬQuan hệ giữa dòng điện điện áp)1(/−=TVVSeIIηvới: ... dòng i(t) áp v(t) trên điện trở. Vẽ dạng sóng cho e(t), i(t) v(t).Trang 8/9Hình 1-20 (Bài tập 1-11)ĐS Ip = -15,3 mA; VRP = -15,3 V1-12 Diode nào trên hình 1-22 phân cực thuận diode ... điện qua diode I điệp áp trên diode V với trị số E R xác định. Giá trị hiện thời của I V tùy thuộc vào diode được sử dụng trong mạch.Trang 3/9Hình 1-3 Đặc tuyến tưởng hóaVí dụ...
 • 9
 • 12,022
 • 187
Xây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập cho học sinh trung bình - yếu phần kim loại lớp 12 cơ bản trung học phổ thông

Xây dựng hệ thống thuyết bài tập cho học sinh trung bình - yếu phần kim loại lớp 12 cơ bản trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

... nghiệm) + Bài tập thực nghiệm (có tiến hành thí nghiệm)  Dựa vào nội dung hóa học của bài tập: + Bài tập hóa đại cương: bài tập về chất khí, bài tập về dd, bài tập điện phân,… + Bài tập hóa ... Dựa vào nhiệm vụ đặt ra yêu cầu của bài tập: + Bài tập cân bằng PTPƯ + Bài tập viết chuỗi phản ứng + Bài tập điều chế + Bài tập nhận biết + Bài tập tách chất ra khỏi hỗn hợp + Bài tập lập ... cơ: bài tập về kim loại, bài tập về các phi kim, bài tập về các loại hợp chất oxit, axit, bazơ, muối,… + Bài tập hóa hữu cơ: bài tập hiđrocacbon, bài tập về ancol - phenol - amin, bài tập về...
 • 187
 • 2,008
 • 18
Lý thuyết và bài tập hóa học 11 cơ bản và nâng cao

thuyết bài tập hóa học 11 cơ bản nâng cao

Trung học cơ sở - phổ thông

... thuyết đã học vào việc triển khai các bài tập Hóa học. Tuy nhiên lượng thuyết trong SGK quá nhiều, bài tập còn hạn chế nên học sinh khó có thể nắm vững được phần thuyết trọng tâm ... vận dụng tốt hệ thống thuyết các bài tập từ cơ bản đến nâng cao sẽ giúp học sinh nắm vững thuyết triển khai được các bài tập khó trong các sách tham khảo và các đề thi đại học trong ... thống thuyết hóa học lớp 11 theo chương trình SGK lớp 11 cơ bản. - Hệ thống các bài tập SGK lớp 11, các bài tập ở sách tham khảo các câu hỏi trong đề thi đại học từ 2007 - 2011. IV. GIẢ THUYẾT...
 • 54
 • 13,595
 • 65
LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VỀ TỪ LOẠI

THUYẾT BÀI TẬP VỀ TỪ LOẠI

Tiếng anh

... industrial: công nghiệpchemistry ⇒ chemical: hóa họchistory ⇒ historical: lịch sửlogic ⇒ logical: hợp lý NOUN + Y = ADJECTIVE NOUN + OUS = ADJECTIVE NOUN + ISH = ADJECTIVEdust ⇒ dusty: có bụisnow ... vệVERB + ABLE = ADJECTIVEVERB +ED = ADJECTIVE VERB + ING = ADJECTIVEreason ⇒ reasonable: hợp lý comfort ⇒ comfortable:thoải máienjoy⇒ enjoyable: thú vịdivide ⇒ divisible: có thể chia đượcvalue...
 • 8
 • 23,012
 • 1,929

Xem thêm