lý thuyết và bài tập sóng điện từ

Lý thuyết và bài tập sóng điện từ

thuyết bài tập sóng điện từ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... tụ điệnđiện dung C1 với cuộn thuần cảm có độ tự cảm L thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 601=λm; khi mắc tụ điệnđiện dung C2 với cuộn L thì mạch thu được sóng điện từ ... điện từ điều hoà LC gồm tụ điệnđiện dung C = 30nF cuộn cảm có độ tự cảm L = 25 mH. Nạp điện cho tụ điện đến đến hiệu điện thế 4,8 V rồi cho tụ phóng điện qua cuộn cảm, cường độ dòng điện ... Câu 27. Mạch chọn sóng một radio gồm L = 2.10-6(H) 1 tụ điệnđiện dung C biến thiên. Người ta muốn bắt được các sóng điện từ có bước sóng từ 18π(m) đến 240π(m) thì điện dung C phải nằm...
 • 4
 • 852
 • 4
Tài liệu Lý thuyết và bài tập về Điện phân doc

Tài liệu thuyết bài tập về Điện phân doc

Cao đẳng - Đại học

... katốt và thời gian điện phân là: A. 3,2gam và1 000 s B. 2,2 gam 800 s C. 6,4 gam 3600 s D. 5,4 gam 1800 s Bài 27. Điện phân 200ml dd CuSO4 0,5 M FeSO4 0,5M trong 15 phút với điện ... là (cho Ag = 108,Cu = 64)A. 0,2 0,3 B. 0,3 0,4 C. 0,4 0,2 D. 0,4 0,2 Bài 40: Điện phân 100ml dung dịch A chứa đồng thời HCl 0,1M NaCl 0,2 M với điện cực trơ có màngngăn xốp tới ... phương pháp A. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cựcB. điện phân dung dịch NaNO3, không có màng ngăn điện cựcC. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cựcD. điện phân NaCl...
 • 16
 • 1,603
 • 13
LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP SÓNG ÁNH SÁNG

THUYẾT BÀI TẬP SÓNG ÁNH SÁNG

Vật lý

... khi nói về sóng ánh sáng sóng âm? A. Cả sóng ánh sáng sóng âm đều truyền được trong chân không. B. Cả sóng ánh sáng sóng âm truyền trong không khí là sóng ngang. C. Sóng âm khi ... D. không phải là sóng điện từ. 3. Phát biểu nào sau đây là sai? A. Tia hồng ngoại tia tử ngoại đều là sóng điện từ. B. Sóng ánh sáng là sóng ngang. C. Tia X tia gamma đều ... hủy diệt ế bào, diệt khuẩn… ản chất và +Sóng điện từ. + Tác dụng nổi bật nhất của tia hồndụng nhiệt + Tác dụng hồng ngoại + Bị m + Sóng điện từ. + Táảnh + Làchất + Làm Ion hóa...
 • 45
 • 1,090
 • 16
Lý thuyết và bài tập đại số tuyến tính

thuyết bài tập đại số tuyến tính

Toán cao cấp

... tính Bộ môn Toán - Khoa Sư phạm - ĐHAGTrang: 1Phần I Lý thuyết bài tập Đại số tuyến tính Bộ môn Toán - Khoa Sư phạm - ĐHAGTrang: 44 4 Bài Tập 30.3 1 1 4a 4 10 11 7 17 32 2 4 331.−1 ... anbn−1anBộ môn Toán - Khoa Sư phạm - ĐHAG Đại số tuyến tínhMỤC LỤC Trang: iMục lụcI thuyết bài tập 11 Định thức 31 Định nghĩa định thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... để giải quyết các bài toán về hệ phương trình tuyến tính nói riêng đại sốtuyến tính nói chung. Bài viết này sẽ giới thiệu định nghĩa, các tính chất cơ bảncủa hạng ma trận, hai phương pháp...
 • 117
 • 9,658
 • 12
LÝ THUYẾT và bài tập sự điện LI

THUYẾT bài tập sự điện LI

Cao đẳng - Đại học

... OH–Câu 33: Những kết LÝ THUYẾT BÀI TẬP SỰ ĐIỆN LI LÝ THUYẾT BÀI TẬP CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI Download : (bên dưới)A. TÓM TẮT THUYẾT CHƯƠNG I:I. SỰ ĐIỆN LI:1. Sự điện li: là quá trình ... đổi) thìĐộ điện li hằng số điện li đều thay đổi.Độ điện li hằng số điện li đều không đổi.Độ điện li thay đổi hằng số điện li không đổi.Độ điện li không đổi hằng số điện li thay ... . Bài 9. Viết công thức của các chất mà khi điện li tạo ra các ion sau : a) K+ PO b) Al3+ NO c) Fe3+ SO d) K+ MnO e) Na+ CrO f) Cu2+ SO g) Rb+ v à Cl- h) CH3COO- Na+.Bài...
 • 29
 • 20,696
 • 72
Conjuntion lý thuyết và bài tập về liên từ

Conjuntion thuyết bài tập về liên từ

Ngữ pháp tiếng Anh

... nghĩa:Liên từtừ dùng để nối các từ loại, cụm từ hay mệnh đề.2. Phân loại:Liên từ được chia làm hai loại chính: a. Đẳng lập (song song): Dùng loại liên từ này để nối những các từ loại hoặc cụm từ/ ... từ này để nối những các từ loại hoặc cụm từ/ nhóm từ cùng một loại, hoặc những mệnh đề ngang hàng nhau (tính từ với tính từ, danh từ với danh từ ):Ví dụ:He and I are students.She is beautiful ... and write.b. Liên từ phụ thuộc:Loại liên từ phụ thuộc nối kết các nhóm từ, cụm từ hoặc mệnh đề có chức năng khác nhau - mệnh đề phụ với mệnh đề chính trong câu3. Những liên từ Đẳng lập (song...
 • 10
 • 10,645
 • 360
Tài liệu TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN DIODE MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ doc

Tài liệu TÓM TẮT THUYẾT BÀI TẬP PHẦN DIODE MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ doc

Điện - Điện tử

... của dòng điện qua diode I điệp áp trên diode V với trị sốE R xác định. Giá trị hiện thời của I V tùy thuộc vào diode được sử dụng trongmạch.Trang 3/9TÓM TẮT THUYẾT BÀI TẬP PHẦN ... diode điện trở DC? Biết rằng điện trở R = 220 Ω I = 51,63 mAHình 1-16 (Bài tập 1-6)ĐS 0,6414 V; 12,42 Ω1-7 Cho mạch như hình 1-17. Cho điện áp rơi trên diode Si phân cực thuận là 0,7 V và điện ... ứng dụng tín hiệu nhỏ, điện áp dòng điện trên linh kiện một tầmrất giới hạn trên đặc tuyến V-A. Nói cách khác, đại lượng ΔV ΔI rất nhỏ so với tầm điện áp dòng điện mà linh kiện hoạt...
 • 9
 • 2,878
 • 56
LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VỀ TỪ LOẠI

THUYẾT BÀI TẬP VỀ TỪ LOẠI

Tiếng anh

... Hoang Le Nhat Thong Chi is a ________ novel. (history).4 CÁCH THÀNH LẬP TỪ(WORD FORMATION)[A] : CÁCH THÀNH LẬP TÍNH TỪ ĐƠN. Noun + suffix Adjectives -fulHarmful, useful, successful, hopeful, ... industrial: công nghiệpchemistry ⇒ chemical: hóa họchistory ⇒ historical: lịch sửlogic ⇒ logical: hợp lý NOUN + Y = ADJECTIVE NOUN + OUS = ADJECTIVE NOUN + ISH = ADJECTIVEdust ⇒ dusty: có bụisnow ... vệVERB + ABLE = ADJECTIVEVERB +ED = ADJECTIVE VERB + ING = ADJECTIVEreason ⇒ reasonable: hợp lý comfort ⇒ comfortable:thoải máienjoy⇒ enjoyable: thú vịdivide ⇒ divisible: có thể chia đượcvalue...
 • 8
 • 23,015
 • 1,929
lý thuyết và bài tập chương quan hệ song song đầy dủ

thuyết bài tập chương quan hệ song song đầy dủ

Toán học

... phẳng song song (P) (Q). Tam giác ABC nằm trong (P) đoạn thẳng MNnằm trong (Q).a) Tìm giao tuyến của (MAB) (Q); của (NAC) (Q).b) Tìm giao tuyến của (MAB) (NAC).3 .Từ bốn đỉnh của ... lần lượt trên AC AD. O là một điểm bên trong∆BCD. Tìm giao điểm của: a) MN (ABO). b) AO (BMN).HD: a) Tìm giao tuyến của (ABO) (ACD).b) Tìm giao tuyến của (BMN) (ABO).5.Cho ... giao tuyến của các cặp mặt phẳng (AMN) (BCD), (DMN) (ABC).VẤN ĐỀ 2: Tìm giao điểm của đường thẳng mặt phẳng Muốn tìm giao điểm của một đường thẳng một mặt phẳng ta có thể tìm giao...
 • 13
 • 1,923
 • 46

Xem thêm