lý thuyết và bài tập môn thuế

Lý thuyết và bài tập môn di truyền học - đại học Cần Thơ

thuyết bài tập môn di truyền học - đại học Cần Thơ

Sinh học

... hạt vàng, trơn : 49 hạt lục, trơn B: 100 hạt vàng, trơn C: 24 hạt vàng, trơn : 26 hạt vàng, nhăn : 25 hạt lục, trơn : 25 hạt lục, nhăn Xác định kiểu gen của A, B C. Kiểm định 2. Bài ... tích F1, người ta thu được kết quả trong bảng sau: 1BÀI TẬP DI TRUYỀN Bài 1. Cho ba cây đậu ký hiệu là A, B C mọc từ các hạt vàng, trơn lai với một cây đậu mọc từ hạt lục, nhăn. Mỗi ... có kiểu hình hạt vàng, trơn. b) Năm hạt đậu được lấy ngẫu nhiên đều có kiểu hình hạt vàng, trơn. c) Năm hạt đậu được lấy ngẫu nhiên sẽ có 4 hạt vàng, trơn 1 hạt lục, nhăn. Bài 11. Cho phép...
 • 16
 • 2,065
 • 21
Lý thuyết và bài tập môn di truyền học 1

thuyết bài tập môn di truyền học 1

Sinh học

... thuần chủng hạt vàng hạt xanh thu được F1đồng loạt có hạt vàng. Cho F1tự thụ phấn, thế hệ F2có:A. 100% hạt vàngB. 100% hạt xanhC. 50% hạt vàng : 50% hạt xanhD. 75% hạt vàng : 25% hạt ... 1Màu hạt VàngLụcVàng 6022 Vàng2001 Lục3.01 : 1Màu hoa TímTrắngTím 705 Tím224 Trắng3.15 : 1Dạng quả ThẳngEoThẳng 882 Thẳng299 Eo2.95 : 1Màu quả Xanh VàngXanh 428 Xanh152 Vàng2.82 ... Neurospora18Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Cần ThơThí dụ: Ở chuộtLông vàng x Lông vàngAAY AAY2/3 Lông vàng 1/3 Lông xám (agouti)AAYAABùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Đại...
 • 31
 • 1,445
 • 15
Lý thuyết và bài tập môn di truyền học 2

thuyết bài tập môn di truyền học 2

Sinh học

... H2A, H2B, H3 & H4.• solenoid, 30 nm = xoắn, được ổn định nhờ histone H1• vòng solenoid gắn vào protein scaffold nhờ scaffold attachment regions (SARs) trên ADN• siêu xoắn, ~700 nm: = chromatid2Bùi...
 • 15
 • 785
 • 7
Lý thuyết và bài tập môn di truyền học 3

thuyết bài tập môn di truyền học 3

Sinh học

... gián một số loài côn trùng: – con cái có hai NST giới tính là XX– con đực chỉ có 1 NST giới tính X, ký hiệu là XOBùi Tấn AnhCá thể cái dị giao tử• Ở chim (Aves), bướm (Lepidoptera) ... nhiễm sắc thể.– Con cái có bộ NST lưỡng bội sinh giao tử bằngcách giảm phân.– Con đực phát triển từ trứng không thụ tinh  có bộNST đơn bội sinh giao tử bằng nguyên phân.Giới tính do ... đang giảm phân có 11cặp nhiễm sắc thể một NST không bắt cặp.Ông gọi NST không bắt cặp này là NST X.• Năm 1905, Nettie Stevens phát hiện các con đực và cái của bọ cánh cứng Tenebrio có số...
 • 22
 • 1,260
 • 11
Lý thuyết và bài tập môn di truyền học 4

thuyết bài tập môn di truyền học 4

Sinh học

... số tái tổ hợp giữa v cv:RF = (45 + 40 + 89 + 94) ÷ 1448 = 18.5%• Tần số tái tổ hợp giữa v ct:RF = (89 + 94 + 3 + 5) ÷ 1008 = 13.2%• Tần số tái tổ hợp giữa cv ct:RF = (45 + 40 ... NST X• P: x♀ thân vàng, mắt đỏ ♂ thân nâu, mắt trắngF1:♀ thân nâu, mắt đỏ : ♂ thân vàng, mắt đỏF1tạp giao → ♂ F2các cá thể có 4 kiểu hình với số lượng như sau:thân vàng, mắt đỏ 2302thân ... 2146thân vàng, mắt trắng 22thân nâu, mắt đỏ 434513ywywXXYXywywywXXYXyw17Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên• Locus càng xa tâm động  tần số MII càng lớn. • Về thuyết, ...
 • 21
 • 1,047
 • 7
SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC GẮN KIẾN THỨC SGK VỚI THỰC TIỄN THÔNG QUA HỆ THỐNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THỰC TIỄN MÔN HOÁ HỌC PHẦN PHI KIM - NHÓM VIIA - HALOGEN

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC GẮN KIẾN THỨC SGK VỚI THỰC TIỄN THÔNG QUA HỆ THỐNG CÂU HỎI THUYẾT BÀI TẬP THỰC TIỄN MÔN HOÁ HỌC PHẦN PHI KIM - NHÓM VIIA - HALOGEN

Hóa học - Dầu khí

... của một bài tập, hệ bài tập. - Bài tập gồm những điều kiện những yêu cầu.- Hệ bài tập chỉ có thể là bài tập nếu nó trở thành đối tượng hành động của một chủ thể(người giải). Bài tập người ... hứng thú sáng tạo.- Bài tập thực tiễn là những bài tập có nội dung (những điều kiện yêu cầu) xuất pháttừ thực tiễn. Quan trọng nhất là các bài tập vận dụng kiến thức vào cuộc sống sảnxuất, ... phân tử, cácquá trình sản xuất hoá học… vào bài giảng, bài tập nhằm tăng thêm hứng thú học tập cho học sinh. Cần tăng cường số lượng chất lượng các bài tập thực tiễn trongkiểm tra đánh giá,...
 • 15
 • 2,607
 • 7
Đề ôn lý thuyết và bài tập mẫu môn hóa đề 9

Đề ôn thuyết bài tập mẫu môn hóa đề 9

Hóa học - Dầu khí

... V:Câu X:Khí AI↓ + B + LFeCl3MFeCl3J↓ + B + MA↑+B+D+E+G+EđpncBiết I: màu vàng; J: màu tím đen cóánh kim. Đốt E cho ngọn lửa màu tím Giaûigôïiyù:(NH4)2CO3CO2NH3NH3ddNH3NH4ClNH4NO3+H2O+NaOH+HNO3to+H2 ... phản ứngX + Y → A + B + DA + KMnO4 + Y → B + G +H + DMnO2+ Y → G + D + E↑Biết E có màu vàngCâu VII : hoàn thành sơ đồ sau :X + AX + BFe+DE+F+I+KtoG JX+ ?+ ?+ DEL↑G+… ... A1A2↑A3↑+H2OCO2+HCl+NaOHto,xt,PBiết A chứa C,H,O,N có: mC:mH:mO:mN=3:1:4:7 và MA<MbenzenGơGơïïiiyyùù(NH2)2CO (NH4)2CO3CO2↑NH3↑+H2O+HCl+NaOHNH3CO2to,xt,PCâu...
 • 23
 • 575
 • 1
Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 14

thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 14

Cao đẳng - Đại học

... với Na 4. Điều chế − Phản ứng thế của halogen vào hiđrocacbon no. − Phản ứng cộng HX vào hiđrocacbon chưa no. − Phản ứng giữa HX rượu (có H2SO4 đ) CHƯƠNG XIV. CÁC DẪN XUẤT ... mạch dài (bằng nhiệt bằng xúc tác) thành các hiđrocacbon mạch ngắn hơn. Ví dụ: Có 2 phương pháp crackinh − Crackinh bằng nhiệt: Thực hiện ở 500 - 600oC, áp suất vài chục atm. Xăng ... lượng cao vì chứa nhiều ankan mạch nhánh, xicloanken aren. 3. Phản ứng trao đổi của nguyên tử halogen Nguyên tử X linh động dễ tham gia phản ứng trao đổi - dễ bị thuỷ phân khi...
 • 8
 • 542
 • 1
Đề ôn lý thuyết và bài tập mẫu môn hóa đề 11

Đề ôn thuyết bài tập mẫu môn hóa đề 11

Hóa học - Dầu khí

... H2Oa.Tính số oxi hóa +n của M?Ví du4:ïb. Hãy cho biết chất oxi hóa; chất khử;chất tạo muối vai trò HNO31. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH( ĐLBTĐT): Có 3 nội dung cần nhớTrong dung...
 • 12
 • 482
 • 1
Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 15

thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 15

Cao đẳng - Đại học

... ứng tạo ete este Từ phenolat có thể tạo thành ete este Ví dụ: 3.2. Phản ứng ở nhân benzen a) Phản ứng thế (định hướng vào vị trí ortho para) dễ hơn so với benzen hiđrocacbon ... H2 (đo ở đktc). Công thức phân tử của 2 rượu là A.CH4O C2H6O. B. CH4O C2H5O. C.C2H6O C3H8O. D. CH3O C2H6O. 7. Cho các chất : 1.dd brom 2. Na 3.ddHCl ... đến nhân benzen ngược lại được chứng minh bởi: A. Phản ứng của phenol với dd NaOH nước brom. B. Phản ứng của phenol với nước brom dd NaOH. C. Phản ứng của phenol với Na nước brom....
 • 26
 • 576
 • 0
Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 16

thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 16

Cao đẳng - Đại học

... với H2 là 24. A gồm A) CH3CHO C2H5CHO B) HCHO CH3CHO C) CH3CHO C2H3CHO D) C2H3CHO C3H5CHO 37. Phản ứng giữa fomandehit phenol để tạo thành nhựa phenolfomandehit ... Ag2O dư trong dd NH3 thu được 3 mol Ag. A gồm: A) HCHO CH3CHO B) CH3CHO (CHO)2 C) CH3CHO CH2=CH-CHO D) HCHO C2H5CHO 33. Từ metan, phenol cùng với các chất vô cơ ... 40. Cặp chất đồng đẳng là: A) Axit fomic axit propionic B) Axit fomic axit aminoaxetic C) Andehit fomic andehit acrylic D) Axit axetic metyl axetat 41. Đốt cháy hoàn toàn 6g...
 • 7
 • 571
 • 1
Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 17

thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 17

Cao đẳng - Đại học

... 0,01 0,04. B. 0,02 0,03. C. 0,03 0,02. D. 0,04 0,01. b. Công thức phân tử của Y của Z là: A. C2H4O2 C2H2O2 B. C3H6O2 C3H4O2 C. C4H8O2 C4H6O2 ... C4H6O2 D. C4H6O4 C4H4O4 A. C2H5COOH CH3COOCH3. C.CH2= CHCOOH HCOOCH=CH2. B. CH2=CHCOOCH3 và C2H3COOH. D.CH2=CHCOOHvà CH3COOCH=CH2. 75. Cho ... Na2CO3 95. Cặp chất đồng phân là: A) Axit axetic etyl axetat B) Axit axetic metyl axetat C) Axit axetic andehit axetic D) Axit axetic rượu etylic 95. Khi thuỷ phân C4H6O2...
 • 22
 • 583
 • 0
Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 18

thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 18

Cao đẳng - Đại học

... tạo thành axit lactic: BÀI TẬP 1. Để nhận biết: rượu etylic, dd glucozơ glixerin chỉ cần dùng A.Ag2O.dd NH3. B Cu(OH)2. C. Na Ag2O.dd NH3. D. Na HCl. 2. Cho các chất: ... saccarozơ có axit vô cơ xúc tác ta được dd dịch chứa: A. glucozơ mantozơ C. glucozơ glicozen B. fructozơ mantozơ D. glucozơ frutozơ 46. Glucozơ là hợp chất − Lên men limonic tạo ... của rượu đơn chức anđehit đa chức. B. có cấu tạo của rượu đa chức anđehit đơn chức. C. có cấu tạo của rượu đơn chức xeton đơn chức. D. có cấu tạo của rượu đa chức xeton đơn chức....
 • 13
 • 630
 • 2

Xem thêm