lý thuyết môn quản trị tài chính

bài thảo luận môn quản trị tài chính.doc

bài thảo luận môn quản trị tài chính.doc

Quản trị kinh doanh

... ….2.3.1.2/ Đối với đại lý: • Có chính sách tặng quà cho những đại có doanh số bán cao, những đại lâu năm của công ty, tổ chức họp mặt cuối năm, bình chọn đại suất sắc của năm kèm theo ... một số công cụ tài chính.  Sáp nhập hợp nhất : Với hình thức Sáp nhập này, một thương hiệu công ty mới được hình thành và cả hai công ty được hợp nhất dưới một pháp nhân mới. Tài chính của hai ... nhập cùng nhau sẽ có giá trị lớn hơn hai công ty đang hoạt động riêng lẻ. Đây cũng chính do dẫn đến các hoạt động Mua bán và Sáp nhập giữa các công ty. Nguyên này đặc biệt hữu ích khi...
 • 11
 • 2,025
 • 6
Ôn tập môn quản trị tài chính

Ôn tập môn quản trị tài chính

Cao đẳng - Đại học

... từng mức nhu cầu vốn. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 1. Sách Quản Trị Tài Chính của TS. Nguyễn Văn Thuận, Nhà xuất bản Thống Kê 2. Sách “ Câu hỏi và bài tập QT Tài Chính của TS. Nguyễn Văn ... sang chính sách bán chịu mới với điều kiện là 3/10 - net 30 và các kết qủa dự kiến của chính sách bán chịu mới được dự toán như sau sau: 9c. Xác định các tỷ số tài chính Các tỷ số tài chính ... c. Hiệu suất sử dụng tài sản cố định Doanh thu thuần Hiệu suất sử dụng tài sản cố định = Tài sản cố định d. Vòng quay tài sản Doanh thu thuần Vòng quay tài sản =Tổng tài sản Các tỷ số...
 • 50
 • 20,755
 • 320
Tiểu luận môn Quản trị tài chính

Tiểu luận môn Quản trị tài chính

Tài chính - Ngân hàng

... TY.1.2.1.Cơ Cấu Tổ Chức:Bộ máy quản của doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình tập trung dưới sự quản trực tiếp của Giám Đốc gồm có Phó Giám Đốc phụ trách nội chính và các phòng ban hành ... kê theo qui định và kiểm tra tính chính xác của số liệu báo cáo.+ Xây dựng cân đối kế hoạch thu chi tài chính hàng tháng, quí, năm.+ Báo cáo kế toán quản trị sử dụng nội bộ khi Ban Giám Đốc ... thống đại lý, đưa ra chỉ tiêu thực hiện cho từng đại lý, có từng khoản giảm giá khuyến mãi khác nhau.Công ty nên đặt ra mức thưởng thích hợp cho nhân viên bán hàng trực tiếp, quản lý, nhân...
 • 37
 • 2,990
 • 6
Bài tập môn quản trị tài chính

Bài tập môn quản trị tài chính

Cao đẳng - Đại học

... Bai 1- Giá trị rượu thuốc bán cho Chilimex: 60.000 x 15% x 46.000/0.75 = 552.000.000 đồng (1)- Giá trị rượu thuốc bán cho Cty TN Phú Nhuận: 60.000 x 85% ... 60.000 x 85% x 48.000/0.75 = 3.264.000.000 đồng (2)- Tổng giá trị rượu thuốc bán ra là: (1) + (2) = 3.816.000.000 đồng.- Giá trị rượu trắng bán cho NMR Vĩnh Hằng: 40.000 x 20% x 9.000 = 72.000.000 ... chịu Thuế TTĐB;- Khi bán hàng phải chịu thuế GTGTBa loại thuế trên đều là thuế gián thu.Giá trị toàn bộ số xe nhập khẩu là: 10 x 15.000 x 16.000 = 2.400 triệuThuế TTĐB là 2.400 triệu x 50%...
 • 3
 • 5,251
 • 128
Bài tập môn quản trị tài chính

Bài tập môn quản trị tài chính

Kế hoạch kinh doanh

... quan n m%c tài sn lu ng là: • Chính sách tht ch&t yêu cu tài sn lu ng ch bng 45% doanh thu d kin • Chính sách va phi vi tài sn lu ng bng 50% doanh thu • Chính sách ... thuê tài chính American Leasing trong 5 nm, lãi sut hng nm là 8% ghi r trong h p ng thuê. Bng cân i k toán ca c hai công ty trc khi tng tài sn nh sau: Qun tr Tài chính ... m%c tài sn lu ng ti u cho nm ti . B phn qun ca hãng mong rng doanh thu s, gia tng xp x 2 triu USD do kt qu ca vic m∀ rng tài sn hin ang  c thc hin. Tng tài...
 • 28
 • 3,026
 • 1
BÀI TẬP THAM KHẢO MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

BÀI TẬP THAM KHẢO MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Chuyên ngành kinh tế

... quan n m%c tài sn lu ng là: • Chính sách tht ch&t yêu cu tài sn lu ng ch bng 45% doanh thu d kin • Chính sách va phi vi tài sn lu ng bng 50% doanh thu • Chính sách ... thuê tài chính American Leasing trong 5 nm, lãi sut hng nm là 8% ghi r trong h p ng thuê. Bng cân i k toán ca c hai công ty trc khi tng tài sn nh sau: Qun tr Tài chính ... toán và báo cáo thu nhp ca công ty trc khi tài tr nh sau: Công ty WEBSTER Qun tr Tài chính Th.S Trn Quang Trung òn b∗y (N/Tng tài sn) Lãi sut 0% _ 10 9 50 11 60...
 • 28
 • 1,631
 • 2
Tài liệu BÀI TẬP BỔ SUNG MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA docx

Tài liệu BÀI TẬP BỔ SUNG MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA docx

Cao đẳng - Đại học

... ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM KHOA KINH TẾ Bộ môn kinh tế đối ngoại BÀI TẬP BỔ SUNG Môn h ọ c : QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIABÀI TẬP 1Báo cáo tài chính năm 2007 của Công ty ABC (đơn vị: ... đối kế toánCHỈ TIÊU 2006 2007TiềnNợ phải thu khách hàngHàng tồn khoCộng tài sản ngắn hạn Tài sản cố địnhCộng tài sảnNợ ngắn hạnNợ dài hạnNguồn vốn kinh doanhLợi nhuận chưa phân phốiCộng ... tiêu thụ chính của Công ty) như sau:Khả năng xuất hiện tỷ giá của Mex$Dự kiến doanh số tại Mexico (triệu Mex$)$ 0,1242 930$ 0,1321 1.000$ 0,1401 1.050 Anh (chị) hãy đề xuất chính sách...
 • 3
 • 3,450
 • 82
Bài tổng hợp môn quản trị tài chính pot

Bài tổng hợp môn quản trị tài chính pot

Ngân hàng - Tín dụng

... thuê tài chính, Doanh nghiệp cũng phảichuẩn bị một bộ hố sơ đầy đủ bao gồm các tài liệu chứng minh về tư cách phápnhân, tinh hinh tài chính và dự án đầu tư khả thi và có hiệu quả. Thuê tài chính không ... Ngoài ra, hàng tồn Quản trị tồn kho bao gồm việc lập kế hoạch, tổ chức và quản các hoạt động nhằm vào nguồn nguyên liệu và hàng hóa đi vào, đi ra khỏi doanh nghiệp. Quản trị hàng tồn kho phải ... 30% vốn tự có của công ty CTTC.+ Thuê tài chính: Tổng giá trị TS cho thuê không được vượt quá 5% vốn tựcó của công ty CTTC.f) Quản và giám sát.- Quản lí: Bên cho thuê không có quyền tham...
 • 30
 • 750
 • 4
Đề thi và phần giải môn quản trị tài chính

Đề thi và phần giải môn quản trị tài chính

Tài chính doanh nghiệp

... trả lời a. Chính sách thả lỏng, Chính sách ôn hòa b. Chính sách ôn hòa, Chính sách hạn chế c. Chính sách hạn chế, chính sách ôn hòa và chính sách thả lỏng d. Chính sách thả lỏng, Chính sách ... Tài khoản dự phòng b. Tài khoản giao dịch c. Tài khoản sẵn có d. tài khoản đầu cơ Không đúngChọn một câu trả lời a. Cách tiếp cận tự tài trợ b. Rủi ro thấp- Tỷ suất sinh lợi thấp khi tài ... sinh lợi thấp khi tài trợ cho tài sản c. Rủi ro trung bình- Tỷ suất sinh lợi trung bình khi tài trợ cho tài sản d. Rủi ro cao - Tỷ suất sinh lợi cao khi tài trợ cho tài sản Không đúngĐiểm: 0/1....
 • 9
 • 2,000
 • 24
Trắc nghiệm môn Quản trị Tài chính 1 doc

Trắc nghiệm môn Quản trị Tài chính 1 doc

Ngân hàng - Tín dụng

... nhu cầu tài trợ bên ngoài, thương lượng với nhà cung cấp vốn c. Phân tích nhu cầu tài chính, phân tích điều kiện tài chính và khả năng sinh lợi, phân tích rủi ro, xác định nhu cầu tài trợ ... kinh doanh, Hoạt động Tài chính b. Hoạt động kinh doanh, Hoạt động đầu tư c. Hoạt động Đầu tư, Hoạt động kinh doanh d. Hoạt động Tài chính, Hoạt động Tài chính Đúng Điểm: ... toán cho nhà đầu tư biết chính xác giá trị của công ty b. Tài sản được biểu diễn trên bảng cân đối kế toán theo mức giá trị thị trường của nó c. Các báo cáo tài chính thường tuân thủ...
 • 28
 • 2,083
 • 14
bài giảng môn Quản trị Tài chính Quốc tế :MÔ HÌNH CUNG CẦU NGOẠI TỆ VÀ CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ

bài giảng môn Quản trị Tài chính Quốc tế :MÔ HÌNH CUNG CẦU NGOẠI TỆ VÀ CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ

Cao đẳng - Đại học

... &Nhập khẩu Tài trợ ngắn hạn Tài trợdài hạnGiao dịchhối đoái Tài trợ trung dài hạn Tài trợ nội bộ Tài trợ dài hạn Tài trợ trung-dài hạn Tài trợngắn hạnCẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNHCK VốnCK ... mức độ tự dolưu chuyển vốn giữa các thị trường tài chính, qua đó cho thấymức độ hội nhập tài chính quốc tế, mức độ hoàn hảo của thịtrường tài chính quốc tế Nếu CIP không duy trì, sẽ xuất ... Chi phí tập hợp và xử thông tin Can thiệp chính phủ và luật lệ kiểm soát Trở ngại tài chính và sự không hoàn hảo của thị trường vốn Tính không thuần nhất của các tài sản Điểm Cân bằng...
 • 49
 • 815
 • 0
giáo trình môn quản trị tài chính hệ đại học từ xa ppt

giáo trình môn quản trị tài chính hệ đại học từ xa ppt

Tài chính doanh nghiệp

... DOANH 1.1.1. Khái nim tài chính doanh nghip và qun tr tài chính doanh nghip a. Khái nim v tài chính doanh nghip Tài chính doanh nghip là mt khâu ca h thng tài chính trong nn kinh ... đ tng quan v qun tr tài chính doanh nghip và mi quan h gia tài chính doanh nghip vi th trng tài chính. NI DUNG 1.1. VAI TRÒ CA QUN TR TÀI CHÍNH DOANH NGHIP TRONG HOT ... hành các công c tài chính và các ngân hàng làm đi tiêu th. i vi nhà đu t, th trng s cp là ni đ thc hin đu t vn vào các công c tài chính Do các công c tài chính đc bán...
 • 201
 • 810
 • 0

Xem thêm