lý thuyết môn quản trị ngân hàng thương mại

Bài thuyết trình môn quản trị ngân hàng thương mại.doc

Bài thuyết trình môn quản trị ngân hàng thương mại.doc

Ngân hàng - Tín dụng

... lan toả trong toàn hệ thống ngân hàng.  Sự sụt giảm mạnh giá cổ phiếu của ngân hàng của các ngân hàng thương mại cổ phần, đặc biệt là hàng loạt ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ cũng xuất phát ... trọng mà các nhà quản ngân hàng cần thực hiện là đảm bảo khả năng thanh khoản hợp cho ngân hàng. Ngân hàng có khả năng thanh khoản tốt, hay nói cách khác là ngân hàng không gặp rủi ... để cho vay mục đích nhận “thù lao”; cán bộ ngân hàng quản khách hàng vay vốn trực tiếp thu nợ gốc và lãi vay ngân hàng nhưng chỉ nộp lãi vào ngân hàng, nợ gốc giữlại chi tiêu cá nhânRủi...
 • 26
 • 3,581
 • 7
Bài thuyết trình môn quản trị ngân hàng thương mại

Bài thuyết trình môn quản trị ngân hàng thương mại

Ngân hàng - Tín dụng

... lan toả trong toàn hệ thống ngân hàng.  Sự sụt giảm mạnh giá cổ phiếu của ngân hàng của các ngân hàng thương mại cổ phần, đặc biệt là hàng loạt ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ cũng xuất phát ... bộ ngân hàng nâng giá trị tài sản đảm bảo để cho vay mục đích nhận “thù lao”; cán bộ ngân hàng quản khách hàng vay vốn trực tiếp thu nợ gốc và lãi vay ngân hàng nhưng chỉ nộp lãi vào ngân ... trọng mà các nhà quản ngân hàng cần thực hiện là đảm bảo khả năng thanh khoản hợp cho ngân hàng. Ngân hàng có khả năng thanh khoản tốt, hay nói cách khác là ngân hàng không gặp rủi...
 • 26
 • 1,924
 • 16
ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN BÀI TẬP  MÔN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN BÀI TẬP MÔN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Kinh tế - Quản lý

... Toàn bộ hệ thống NHTM- Ngân hàng thương mại Nhà nước- Hệ thống NHTM Cổ phần- Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành phố HCM- Ngân hàng Liên doanh- Ngân hàng 100% vốn nước ngoài ... hiệnnayĐề tài 2 : Quản trị Tài sản Nợ trong ngân hàng thương mại Việt nam – Thựctrạng và giải pháp Phần I : Tổng quan về quản trị tài sản nợ của NHTM Phần II : Thực trạng quản trị tài sản nợ ... quả quản trị tài sản nợ của các NHTM Việtnam trong giai đoạn hiện nayĐề tài 3 : Quản trị Tài sản Có trong ngân hàng thương mại Việt nam – Thựctrạng và giải pháp Phần I : Tổng quan về quản trị...
 • 9
 • 2,367
 • 28
Bài giảng môn quản trị ngân hàng thương mại

Bài giảng môn quản trị ngân hàng thương mại

Ngân hàng - Tín dụng

... phí, lợi nhuận và quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng TM Chương 4 : Quản trị nguồn lực khác của ngân hàng TM 3  1) PGS, TS. Trần Huy Hoàng, Quản trò ngân hàng thương mại. Nhà xuất bản ... phí hoạt động lớn 10/2/2013 22 Ngân hàng thương mại là một loại hình doanh nghiệp Ngân hàng thương mại là một doanh nghiệp đặc biệt Ngân hàng thương mại là một trung gian tài chính Doanh ... Thị Thương  Email: thuongnguyen.ffb@gmail.com 1 Chương 1: Tổng quan về quản trị ngân hàng TM Chương 2: Quản trị vốn tự có, quản trị tài sản nợ, tài sản có của NHTM Chương 3 :Quản trị...
 • 336
 • 969
 • 14
Bài tập môn quản trị ngân hàng thương mại

Bài tập môn quản trị ngân hàng thương mại

Ngân hàng - Tín dụng

... được các nhà quản trị ngân hàng đưa ra để đảm bảo ngân hàng có khả năng thanh toán các khoản nợ có thời hạn và mức độ an toàn trong hoạtđộng tín dụng của NHTM thì H3 ≥ 9%. Ở đây ngân hàng này có ... yêu cầuvốn chủa NHTM cổ phần A2. Giả sử vào cuối ngày, một khách hàng đến Ngân hàng xin vay số tiền 9500 bằng tínchấp, Ngân hàng có nên cho vay hay không để đảm bảo hệ số H3≥ 8%. Nếu cho vaythì ... hạn và an toàn tronghoạt động tín dụng thì ngân hàng nên cho vay tối đa với khách hàng này là 525.Câu 4: Có số liệu các báo cáo tài chính của ngân hàng ACB như sau:Yêu cầu:1. Anh chị có nhận...
 • 7
 • 2,473
 • 45
bài tập môn quản trị ngân hàng thương mại

bài tập môn quản trị ngân hàng thương mại

Ngân hàng - Tín dụng

... hình đảm bảo yêu cầu vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần C. 2/ Giả sử vào cuối ngày, một khách hàng đến Ngân hàng xin vay số tiền 9.500 bằng tín chấp, Ngân hàng có nên cho vay hay không ... (H3) của ngân hàng B trước khi cho vay là 8,2%. 3. Trong hàng hoá cầm cố có 20 triệu hàng hóa ứ đọng, chậm luân chuyển. Bài 6: Bảng tổng kết tài sản của Ngân hàng thương mại cổ phần ... tích khách hàng ngân hàng đánh giá khả năng trả nợ của bà C là 480 triệu đồng. 2. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của ngân hàng thương mại X vào cuối ngày 2/5 là: 8,6% (chưa cho khách hàng C vay)....
 • 35
 • 2,336
 • 39
 đề cương chi tiết quản trị ngân hàng thương mại

đề cương chi tiết quản trị ngân hàng thương mại

Ngân hàng - Tín dụng

... chính của ngân hàng thương mại Chương 2 Mô hình đo lường lợi nhuận và rủi ro trong hoạt động ngân hàng Chương 3 Phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Chương 4 Quản trị nghiệp ... trị nghiệp vụ đầu tư của ngân hàng thương mại Chương 5 Quản trị nguồn vốn và thanh toán của ngân hàng thương mại Chương 6 Sản phẩm và chiến lược sản phẩm của ngân hàng Chương 7 Phân tích đối ... doanh ngân hàng TS. Nguyễn Văn Tiến NXB Thống kê, 2002 2. Quản trị ngân hàng thương mại PGS. TS. Lê Văn Tề, ThS. Nguyễn Thị Xuân Liễu. NXB Thống kê, 1999 3. Quản và...
 • 128
 • 2,990
 • 7
Câu hỏi thi quản trị ngân hàng thương mại

Câu hỏi thi quản trị ngân hàng thương mại

Tài liệu khác

... quan trọng mà các nhà quản ngân hàng cần thực hiện là đảm bảo khả năng thanh khoản hợp cho ngân hàng. Ngân hàng có khả năng thanh khoản tốt, hay nói cách khác là ngân hàng không gặp rủi ... vận dụng trong trường hợp ngân hàng hoạt động theo kiểu ngân hàng đơn, không dựa trên một sự sát nhập hay hoạt động theo kiểu tập đoàn ngân hàng, ngân hàng mẹ, ngân hàng – chi nhánh. Một số ... doanh ngân hàng? - Đọc hiểu các báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại và các định chế tài chính khác.- Phân tích các tỷ số khả năng sinh lời, khả năng thanh tốn, tính hiệu quả của quản lý...
 • 13
 • 5,059
 • 110
Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn

Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn

Tài liệu khác

... Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của SCB theo yêu cầu công tác quản trị của Hội đồng quản trị. Ban Thư ký Hội đồng quản trị có trách nhiệm sao gửi đến các uỷ viên Hội đồng quản trị những ... và Hội Đồng Quản Trị 7.1. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị không quá 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị có thể ... đồng quản trị. Điều 8: Bộ máy giúp việc của Hội Đồng Quản Trị 8.1. Giúp việc cho Hội đồng quản trị có Ban thư ký Hội đồng quản trị. Chức năng, nhiệm vụ của Ban thư ký Hội đồng quản trị do...
 • 20
 • 1,013
 • 5
Quản trị Ngân hàng thương mại

Quản trị Ngân hàng thương mại

Cao đẳng - Đại học

... phầnChủ đề 1. Ngân hàng thương mạiquản trị ngân hàng thương mại Chủ đề 2. Quản trị vốn tự có của ngân hàng thương mại Chủ đề 3. Quản trị tài sản Nợ của NHTMChủ đề 4. Quản trị tài sản Có ... khác Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại2010 Phương Đông Thư Viện2 Trần Huy Hoàng Quản trị ngân hàng thương mại 2010NXB Lao động3Phan thị Cúc và các tác giả khác Quản trị ngân hàng thương ... các nội dung: quản trị vốn của ngân hàng; quản trị tài sản có, quản trị tài sản nợ của ngân hàng; quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, phân tích kết quả kinh doanh của ngân hàng; nhằm...
 • 5
 • 1,381
 • 18
Quản trị ngân hàng thương mại

Quản trị ngân hàng thương mại

Quản trị kinh doanh

... ngân hàng Habubank khá yếu.GVHD: Trần Thị Ngọc Bích Nhóm SVTH: Nhóm 7 Quản trị Ngân hàng Thương mại 263.1.2.5 Sáp nhập ngân hàng để thành lập tập đoàn tài chính ngân hàng Các ngân hàng thương ... các ngân hàng thương mại. - Chương 2: Thực tiễn hoạt động sáp nhập, mua lại tại ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay.GVHD: Trần Thị Ngọc Bích Nhóm SVTH: Nhóm 7 Quản trị Ngân hàng Thương mại ... các ngân hàng yếu kém và ngân hàng nhỏ. Do đó, khi các ngân hàng nhỏ thực sự phát huy được thế GVHD: Trần Thị Ngọc Bích Nhóm SVTH: Nhóm 7 Quản trị Ngân hàng Thương mại 223.1.2.2 Ngân hàng...
 • 31
 • 988
 • 15
LÝ THUYẾT VỀ VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

THUYẾT VỀ VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Tài chính - Ngân hàng

... hàng gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác và các loại hình ngân hàng khác”.1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại trong nền ... những Ngân hàng thương mại lớn thamgia vào việc thành lập quản các doanh nghiệp . Tuy nhiên, Ngân hàng 1.2.1. Nguồn vốn tại Ngân hàng Thương mại. 1.2.1.1. Vốn tự có.Vốn tự có là giá trị thực ... việc chi trả theo yêu cầu củakhách hàng, của Ngân hàng Thương mại này qua một Ngân hàng Thương mại khác. 1.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn của Ngân hàng Thương mại. 1.2.3.1. Khái niệm.Nghiệp vụ khai...
 • 16
 • 584
 • 0

Xem thêm