lý thuyết biến dạng tạo hình kim loại

Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kim loại

Cơ sở thuyết biến dạng dẻo kim loại

Kĩ thuật Viễn thông

... triển thuyết biến dạng dẻo v thuyết gia công áp lực thuyết biến dạng dẻo v gia công áp lực kim loại dựa sở học môi trờng liên tục, học vật rắn biến dạng, thuyết dẻo, kim loại học vật lý, ... toán lực v công biến dạng, l m sở cho việc phân tích ứng suất v biến dạng Về mặt vật trình biến dạng kim loại : Nghiên cứu thực nghiệm v thuyết chế biến dạng tạo hình kim loại, xác định ... cứu môn học thuyết biến dạng dẻo v gia công áp lực kim loại 1.3 ứng dụng kỹ thuật biến dạng tạo hình sản xuất quốc phòng Chơng Cơ chế biến dạng dẻo Quá trình Vật lý- Hoá học Biến dạng dẻo 2.1...
 • 249
 • 1,250
 • 10
Tài liệu Luận văn : Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kim loại docx

Tài liệu Luận văn : Cơ sở thuyết biến dạng dẻo kim loại docx

Báo cáo khoa học

... triển thuyết biến dạng dẻo v thuyết gia công áp lực thuyết biến dạng dẻo v gia công áp lực kim loại dựa sở học môi trờng liên tục, học vật rắn biến dạng, thuyết dẻo, kim loại học vật lý, ... toán lực v công biến dạng, l m sở cho việc phân tích ứng suất v biến dạng Về mặt vật trình biến dạng kim loại : Nghiên cứu thực nghiệm v thuyết chế biến dạng tạo hình kim loại, xác định ... cứu môn học thuyết biến dạng dẻo v gia công áp lực kim loại 1.3 ứng dụng kỹ thuật biến dạng tạo hình sản xuất quốc phòng Chơng Cơ chế biến dạng dẻo Quá trình Vật lý- Hoá học Biến dạng dẻo 2.1...
 • 249
 • 651
 • 2
Lý thuyết nghiên cứu biến dạng dẻo của kim loại và hợp kim thay thế a b

thuyết nghiên cứu biến dạng dẻo của kim loại và hợp kim thay thế a b

Vật lý

... CỨU BIẾN DẠNG DẺO CỦA KIM LOẠI 25 2.1 thuyết nghiên cứu biến dạng đàn hồi kim loại 25 2.2 thuyết nghiên cứu biến dạng dẻo kim loại 30 CHƯƠNG 3: THUYẾT NGHIÊN CỨU BIẾN ... cứu biến dạng dẻo kim loại hợp kim phương pháp mômen 24 CHƯƠNG 2: THUYẾT THUY NGHIÊN CỨU BIẾN ND DẠNG DẺO CỦA KIM LOẠI 2.1 .Lý thuyếtt nghiên cứu c biến dạng đàn hồi kim loạại Khi nghiên ứu biến ... thuyết nghiên cứu biến dạng dẻo kim loại Chương 3: thuyết nghiên cứu biến dạng dẻo hợp kim thay A - B NỘI DUNG CHƯƠNG 1: THUYẾT CHUNG VỀ BIẾN DẠNG 1.1 Các yếu tố thuyết đàn hồi Dưới tác...
 • 45
 • 290
 • 0
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 1 pdf

Cơ sở thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 1 pdf

Kĩ thuật Viễn thông

... triển thuyết biến dạng dẻo v thuyết gia công áp lực thuyết biến dạng dẻo v gia công áp lực kim loại dựa sở học môi trờng liên tục, học vật rắn biến dạng, thuyết dẻo, kim loại học vật lý, ... toán lực v công biến dạng, l m sở cho việc phân tích ứng suất v biến dạng Về mặt vật trình biến dạng kim loại : Nghiên cứu thực nghiệm v thuyết chế biến dạng tạo hình kim loại, xác định ... cứu môn học thuyết biến dạng dẻo v gia công áp lực kim loại 1.3 ứng dụng kỹ thuật biến dạng tạo hình sản xuất quốc phòng Chơng Cơ chế biến dạng dẻo Quá trình Vật lý- Hoá học Biến dạng dẻo 2.1...
 • 25
 • 427
 • 0
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 2 ppt

Cơ sở thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 2 ppt

Kĩ thuật Viễn thông

... v Đờng cong biến Dạng 1.4.1 Hiện tợng biến cứng nguội Biến dạng dẻo kim loại l m thay đổi tổ chức v tính chất - - hoá vật liệu Khi tăng độ biến dạng l m tăng tiêu học chống biến dạng: tăng ... trục biến dạng đợc gọi l hệ số biến cứng Hệ số biến cứng tính chất mạng, đặc tính xếp mạng, tổ chức kim loại v tốc độ biến dạng định 43 a ảnh hởng tính chất mạng Các đờng cong biến cứng kim loại ... biến dạng phụ thuộc nhiều yếu tố, nh nhiệt độ, tốc độ biến dạng, nên đờng cong biến cứng đợc xác định cho kim loại v hợp kim 47 điều kiện nhiệt độ - tốc độ biến dạng cụ thể ứng suất gây biến dạng...
 • 25
 • 342
 • 1
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 3 pot

Cơ sở thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 3 pot

Kĩ thuật Viễn thông

... Các hợp kim chịu nhiệt, có Cr, Ni, khó biến dạng tạo hình Nhng dùng biến dạng tốc độ cao biến dạng, có hiệu ứng nhiệt, trở lực biến dạng giảm,tính dẻo tăng, nên dễ biến dạng 2.4 Biến dạng dẻo ... biến cứng Trong trình biến dạng, có hạt kết tinh lại, nên l m cho biến dạng không đều, kết l m tính dẻo kim loại giảm, trở lực biến dạng tăng Nếu độ bền kim loại không đủ, xuất vết nứt Biến dạng ... v biến dạng dẻo kim loại bán lỏng Cùng phát triển khoa học, xuất nhiều công nghệ tạo hình kim loại trạng thái lỏng v bán lỏng: đúc cán kim loại lỏng, đúc ép, ép bán lỏng Nh vậy, thuyết biến...
 • 25
 • 259
 • 0
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 4 docx

Cơ sở thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 4 docx

Kĩ thuật Viễn thông

... độ biến dạng, biến dạng sảy c ng nhanh, phần biến dạng đ n hồi c ng lớn, phần biến dạng dẻo c ng nhỏ Có thể giải thích, biến dạng đ n hồi truyền với tốc độ âm vật thể Còn truyền lan biến dạng ... trờng ứng xuất v trờng biến dạng 2.5 Hiện tợng từ biến : Bò - D o - Tác dụng sau đ n hồi Vòng trễ kim loại Tổng biến dạng vật thể chia l m phần: biến dạng đ n hồi v biến dạng dẻo Quan hệ tơng ... tợng tăng dần biến dạng giữ tải v dần cất tải gọi l tợng sau tác dụng đ n hồi xuôi v ngợc tạo biến dạng dẻo hạt yếu đó, biến dạng đ n hồi hạt cứng khác Kết tạo biến dạng phụ to n mẫu Hình 2.10 Hiện...
 • 25
 • 534
 • 4
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 5 pdf

Cơ sở thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 5 pdf

Kĩ thuật Viễn thông

... điểm kim loại bề mặt biến dạng theo hớng Khi biết hớng biến dạng vật thể, hớng trục thứ biến dạng theo hớng Thí dụ, ép chảy, hình dáng kích thớc lỗ cối định giá trị biến dạng hớng 2, Biến dạng ... vấn đề nêu cha phơng biến dạng chất điểm vật liệu Ta biết, kim loại biến dạng theo phơng Nhng trục, kim loại có khả biến dạng theo hớng dơng âm Khi gia công áp lực, kim loại chảy theo hớng trở ... Sau kim loại biến dạng, tính không đồng biến dạng giảm, bề mặt vật biến dạng mang hình dụng cụ, nên ảnh hởng giảm Th nh phần hoá học vật liệu biến dạng, trình công nghệ gia công (đúc, xử bề...
 • 25
 • 864
 • 1
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 6 docx

Cơ sở thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 6 docx

Kĩ thuật Viễn thông

... Trong trạng thái biến dạng phẳng, có ứng suất pháp nhng biến dạng Trạng thái ứng suất phẳng thờng gặp trờng hợp dập vuốt chi tiết Trạng thái biến dạng phẳng có trờng hợp biến dạng ống d i, vuốt ... tiếp (c) 146 4.10.3 Trạng thái ứng suất đối xứng trục Trong thực tế biến dạng tạo hình, thờng gặp trờng hợp vật thể biến dạnghình tròn xoay Trạng thái ứng suất chúng l trạng thái đối xứng trục ... trạng thái biến dạng phẳng y = 1/2(x + z) Cần phân biệt trạng thái ứng suất phẳng v trạng thái biến dạng phẳng a Trong trạng thái ứng suất phẳng, phơng thứ ứng suất pháp, nhng có biến dạng; b Trong...
 • 25
 • 282
 • 1
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 7 pptx

Cơ sở thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 7 pptx

Kĩ thuật Viễn thông

... toán biến dạng, có nhiều thuyết biến dạng: thuyết biến dạng dẻo nhỏ, thuyết biến dạng dẻo lớn , thuyết chảy dẻo, thuyết biến dạng dẻo hữu hạn Cần xuất phát từ thuyết biến dạng ... Lagrand, sau biến dạng, đờng kẻ không bị biến dạng; nhng biểu diễn Euler, đờng kẻ bị biến dạng 5.2 chuyển vị v biến dạng phân tố Theo thuyết biến dạng, ngời ta đa v o khái niệm biến dạng tuyến ... Khi biến dạng dẻo, thể tích vật biến dạng không đổi, tenxơ biến dạng l tenxơ lệch, trục cắt vòng tròn Mo Khi nghiên cứu biến dạng v tốc độ biến dạng biến dạng dẻo, cần thấy rõ th nh phần biến dạng...
 • 25
 • 284
 • 1

Xem thêm