lý luận chung về đầu tư phát triển nguồn vốn đầu tư và hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển của ngân hàng đâù tư phát triển

Những vấn đề lý luận chung về chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay trung và dài hạn của NHTM

Những vấn đề luận chung về chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay trung dài hạn của NHTM

Kế toán

... thiết kế có sử dụng số yếu tố đầu vào sẵn có doanh nghiệp Mà không sử dụng vào dự án sử dụng vào việc khác đem lại nguồn thu cho doanh nghiệp Khi sử dụng vào dự án doanh nghiệp bỏ phần nguồn thu ... đầu vào sản xuất kinh doanh để đầu người ta đưa câu hỏi vốn đầu Dưới giác độ dự án vốn đầu tổng số tiền chi tiêu để hình thành nên tài sản cố định, tài sản lưu động cần thiết vốn ... chủ đầu thu hôi số vốn đầu ban đầu vào dự án Chỉ tiêu cho biết sau thực dự án thu hồi đủ vốn đầu Được xác định theo công thức: PP = n + Với n số năm trước năm thu hồi đủ vốn đầu Dự...
 • 25
 • 385
 • 0
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NHTM

NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN CỦA NHTM

Kế toán

... thời kỳ khác ngân hàng đánh giá tốc độ phát triển hoạt động cho vay T&DH Nếu dư nợ cho vay T&DH ngân hàng tăng đặn ổn định qua thời kì chứng tỏ hoạt động cho vay T&DH ngân hàng phát triển tốt Qua ... thiết kế có sử dụng số yếu tố đầu vào sẵn có doanh nghiệp Mà không sử dụng vào dự án sử dụng vào việc khác đem lại nguồn thu cho doanh nghiệp Khi sử dụng vào dự án doanh nghiệp bỏ phần nguồn thu ... hoạt động cho vay ngân hàng 1.2.2 Sự cần thiết công tác thẩm định tài hoạt động cho vay trung dài hạn NHTM Để cho lượng vốn lớn bỏ thu hồi dần ng lai xa, trước chi vốn vào dự án, nhà đầu tư...
 • 29
 • 379
 • 0
LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHẬP KHẨU, HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP

LUẬN CHUNG VỀ NHẬP KHẨU, HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP

Quản trị kinh doanh

... phận 3.2.1 Chỉ tiêu hiệu sử dụng vốn nhập (4) Hiệu sử dụng vốn lưu động nhập Hiệu sử dụng vốn lưu động nhập tiêu phận, phản ánh khả sinh lời đồng vốn Hiệu sử dụng vốn lưu động nhập tính theo công ... Về ý nghĩa, số phản ánh để thu hồi vốn đầu cho hoạt động nhập cần kỳ kinh doanh Chỉ tiêu nhỏ có nghĩa số vốn đầu cho hoạt động nhập sau kỳ kinh doanh thu hồi lại Điều thể việc sử dụng vốn ... Hiệu sử dụng vốn lưu động nhập LNNK: tiêu (1) VLĐNK: vốn lưu động nhập khẩu, tính đơn vị tiền tệ như: triệu đồng, tỷ dồng, triệu USD… Vốn lưu động nhập khoản vốn lưu động sử dụng cho hoạt động...
 • 34
 • 460
 • 0
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ KINH DOANH NHẬP KHẨU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU

LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ KINH DOANH NHẬP KHẨU SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU

Kế toán

... thoả thuận, ngân hàng (ngân hàng mở th tín dụng) trả số tiền định cho ngời khác (ngời hởng lợi th tín dụng) chấp nhận hối phiếu ngời ký phát phạm vi số tiền ngời xuất trình cho ngân hàng chứng ... đề nghị ngân hàng mở L/C sửa đổi bổ sung th tín dụng cho phù hợp với hợp đồng (5) Sau giao hàng, ngời xuất lập chứng từ theo yêu cầu L/C xuất trình thông qua ngân hàng thông báo cho ngân hàng mở ... tín dụng Các bên tham gia phơng thức gồm có : - Ngời xin mở th tín dụng: Là ngời mua, ngời nhập hàng hóa ngời mua uỷ thác cho ngời khác - Ngân hàng mở th tín dụng: Là ngân hàng đại diện cho ngời...
 • 13
 • 297
 • 0
Lý luận chung về đầu tư phát triển trong doanh nghiệp

luận chung về đầu phát triển trong doanh nghiệp

Kinh tế - Thương mại

... vốn đầu phát triển: Vốn đầu nguồn lực quan trọng cho hoạt động đầu Đứng góc độ vĩ mô ,nguồn hình thành vốn đầu phát triển bao gồm nguồn vốn nước va nguồn vốn nước Nguồn vốn đầu ... tế Nguồn vốn nước bao gồm nguồn vốn nhà nước nguồn vốn khu vực dân doanh: a ,Nguồn vốn nước bao gồm nguồn vốn ngân sách nhà nước ,nguồn vốn tín dụng đầu phát triển nhà nước nguồn vốn đầu ... 1: luận chung đầu phát triển doanh nghiệp I _ Các vấn đề đầu phát triển kinh tế nói chung doanh nghiệp nói riêng 1- Các khái niệm 1.1 Đầu , đầu phát triển Đầu theo nghĩa chung...
 • 62
 • 585
 • 6
Một số vấn đề lý luận chung về đầu tư phát triển ngành chè việt nam

Một số vấn đề luận chung về đầu phát triển ngành chè việt nam

... đề luận chung đầu t phát triển ngành chè việt nam 1.1 Khái niệm, vai trò Đầu t phát triển 1.1.1.Khái niệm đầu t phát triển Xuất phát từ phạm vi phát huy tác dụng kết đầu t có cách hiểu đầu ... vốn đầu t nớc nguồn vốn đầu t nớc 1.4.1 Nguồn vốn đầu t nớc 1.4.1.1 Nguồn vốn Nhà nớc Đối với nguồn vốn Ngân sách Nhà nớc : Đây nguồn chi Ngân sách Nhà nớc cho đầu t Đó nguồn vốn đầu t quan trọng ... chè Nguồn vốn đầu t thuật ngữ dùng để nguồn tập trung phân phối vốn cho đầu t phát triển kinh tế đáp ứng nhu cấu chung Nhà nớc xã hội Ngồn vốn đầu t phát triển ngành chè bao gồm nguồn vốn đầu...
 • 97
 • 492
 • 1
Lý luận chung về đầu tư phát triển từ vốn NSNN

luận chung về đầu phát triển từ vốn NSNN

Kế toán

... đợc tiến độ thi công cho toàn công trình hay hạng mục công trình, từ xác định đợc thời gian đa công trình hay hạng mục công trình vào sử dụng Công trình xây dựng thờng có vốn đầu t lớn thời gian ... tầng dới bếp nhà ăn, tầng sử dụng làm kho chứa hàng phạm pháp chờ xử - Công trình có diện tích không lớn so với mặt đợc giao nên thuận lợi cho việc bố trí lán trại tạm cho công nhân kho chứa ... hởng tới cảnh quan kiến trúc khu vực xung quanh mà giúp cho cảnh quan chung thêm đẹp Việc triển khai dự án ảnh hởng tích cực đến phát triển chung địa phơng 16 chơng II Tính toán khối lợng công tác...
 • 267
 • 507
 • 1
Lý luận chung về đầu tư và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

luận chung về đầu các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Kinh tế - Thương mại

... đích sử dụng Đầu hợp hoá dây chuyền sản xuất Đầu Đầu mở rộng Đầu ngắn hạn Theo thời gian sử dụng Đầu trung hạn Đầu dài hạn Đầu thành lập (đầu ban đầu) Theo số lần đầu ... Trong đầu t t nhân, ví dụ: Đầu t cho lĩnh vực xã hội hay cho công tác quản trị có khó khăn tơng tự Đầu thực (đầu cho sản xuất) Theo đối ợng Đầu tài Giá phiếu Đầu xây dựng Đầu thay ... kết đầu t bắt đầu phát huy tác dụng Iv0: Tổng sô tiền vốn đầu t thực tính đến thời điểm kết đầu t dự án bắt đầu phát huy tác dụng Nếu tính cho toàn công đầu t dự án tiêu thu nhập toàn công đầu...
 • 100
 • 688
 • 4
Lý luận chung về đầu tư phát triển từ vốn NSNN

luận chung về đầu phát triển từ vốn NSNN

Kinh tế - Thương mại

... Vốn tín dụng vốn đầu t: tuỳ thuộc vào hợp đồng BHYT mà có dịch vụ y tế gia tăng, nhiệm vụ BHYT đợc phép thực nguồn vốn tín dụng nguồn vốn nhà đầu t đóng góp, Việt Nam khoản vốn tín dụng vốn đầu ... phơng hầu hết rơi vào tình trạng vừa mua thẻ BHYT sử dụng Quỹ BHYT có xu hớng xa dần mục tiêu hoạt động mình: 33 Mục tiêu BHYT nhằm huy động đóng góp ngời sử dụng lao động, ngời lao động cá nhân, ... đầu t bị hạn chế sử dụng Các nguồn khác: khoản tiền d hàng năm, khoản thu khác 5.2 Mục đích sử dụng quỹ: Sau hình thành, quỹ BHYT đợc sử dụng nh sau: Chi toán chi phí y tế cho ngời đợc hởng...
 • 41
 • 354
 • 1
Lý luận chung về đầu tư phát triển nguồn nhân lực

luận chung về đầu phát triển nguồn nhân lực

Quản trị kinh doanh

... cầu sản xuất Đầu phát triển bao gồm : đầu tài sản vật chất đầu phát triển tài sản vô hình Đầu phát triển nguồn nhân lực nội dung đầu tài sản vô hình Đầu phát triển nguồn nhân ... đầu - Đại học Kinh tế Quốc dân Bài tập nhóm kinh tế đầu : Đầu phát triển nguồn nhân lực Chương 1: luận chung đầu phát triển nguồn nhân lực 1.1 Phát triển nguồn nhân lực 1.1.1 Nguồn ... kinh tế đầu : Đầu phát triển nguồn nhân lực Mục lục Lời mở đầu Chương 1: luận chung đầu phát triển nguồn nhân lực .6 1.1 Phát triển nguồn nhân lực 1.1.1 Nguồn...
 • 65
 • 651
 • 2
LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG HỆ THỐNG CÁC DNNN

LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU PHÁT TRIỂN TRONG HỆ THỐNG CÁC DNNN

Kinh tế - Thương mại

... hội Nguồn vốn đầu phát triển phương diện vĩ mô, bao gồm nguồn vốn nước nguồn vốn nước Nguồn vốn nước gồm: Vốn nhà nước, vốn dân doanh vốn thị trường vốn Nguồn vốn nước bao gồm: Vốn đầu trực ... thôn… Nguồn vốn đầu phát triển thuật ngữ nguồn tích luỹ, tập trung phân phối cho đầu Về chất, nguồn hình thành vốn đầu phát triển phần tiết kiệm hay tích luỹ mà kinh tế huy động để đưa vào ... 1.2.3 Đặc điểm đầu phát triển - Quy mô tiền vốn, vật tư, lao động cần thiết cho đầu phát triển thường lớn Vốn đầu lớn nằm khê đọng lâu suốt trình đầu Quy mô vốn đầu lớn đòi hỏi...
 • 44
 • 315
 • 0
Lý luận chung về đầu tư phát triển trong Doanh nghiệp

luận chung về đầu phát triển trong Doanh nghiệp

Kinh tế - Thương mại

... vốn kinh doanh S nhỏ tốt - Hiệu sử dụng vốn lu động +Doanh lợi vốn lu động R D VLD = LD V D VLD : doanh lợi vốn lu động V LD : vốn lu động bình quân doanh nghiệp Chỉ tiêu cho biết với đồng vốn ... lu động doanh nghiệp tạo đồng lợi nhuận -Hiệu sử dụng vốn cố định Hiệu sử dụng vốn cố định cho ta biết khả khai thác sử dụng loại tài sản cố định doanh nghiệp R D VCD = LD V D VCD : doanh lợi vốn ... năm I tính chuyển thời điểm W pv : lợi nhuận bình quân năm kì nghiên cứu tính theo mặt dự án hoật động kì Ư Wipv 6.2 Hiệu sử dụng vốn: Để đánh giá hiệu sử dụng vốn ngời ta thờng sử dụng tỉêu sau:...
 • 14
 • 500
 • 1
Lý luận chung về đầu tư và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

luận chung về đầu các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Kinh tế - Thương mại

... đích sử dụng Đầu hợp hoá dây chuyền sản xuất Đầu Đầu mở rộng Đầu ngắn hạn Theo thời gian sử dụng Đầu trung hạn Đầu dài hạn Đầu thành lập (đầu ban đầu) Theo số lần đầu ... Trong đầu t t nhân, ví dụ: Đầu t cho lĩnh vực xã hội hay cho công tác quản trị có khó khăn tơng tự Đầu thực (đầu cho sản xuất) Theo đối ợng Đầu tài Giá phiếu Đầu xây dựng Đầu thay ... I luận chung đầu t giải pháp nâng cao hiệu đầu t phát triển doanh nghiệp kinh tế thị trờng I Đầu t doanh nghiệp kinh tế thị trờng Khái niệm đầu t vai trò đầu t 1.1 Đầu t : Là hoạt động sử dụng...
 • 97
 • 678
 • 0
LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG HỆ THỐNG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU PHÁT TRIỂN TRONG HỆ THỐNG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Kinh tế - Thương mại

... phát triển. Bản chất đầu phát triển thể nội dung vốn nguồn vốn đầu tư, luận biện chứng mối quan hệ hữu hai vấn đề Vốn đầu phát triển phận vốn nói chung Trên phương diện kinh tế, vốn đầu ... hội Nguồn vốn đầu phát triển phương diện vĩ mô, bao gồm nguồn vốn nước nguồn vốn nước Nguồn vốn nước gồm: Vốn nhà nước, vốn dân doanh vốn thị trường vốn Nguồn vốn nước bao gồm: Vốn đầu trực ... 16.69 ( Nguồn : Tổng cục thống kê) Đi sâu vào phân tích hoạt động sử dụng vốn vào SXKD, quan trọng mảng sử dụng vốn cho hoạt động đầu phát triển DNNN nhà nước, bắt gặp số tồn sau: 1 .Về đầu xây...
 • 38
 • 393
 • 2
LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỶ LỢI

LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU PHÁT TRIỂN THUỶ LỢI

Kế toán

... thường xuyên Tất hoạt động chi phí hoạt động đầu 2.2.3 Đầu định phát triển sở Các sở muốn đời, tồn phải cần có vốn đầu Nhưng doanh nghiệp không dừng lại mà muốn tạo phát triển tìm chỗ đứng ... hoạt động chu kỳ sở vật chất kỹ thuật vừa tạo Vậy sở sản xuất kinh doanh dịch vụ muốn đời phải có vốn đầu vào yếu tố cần thiết vào hoạt động 2.2.2 Đầu định tồn sở Khi doanh nghiệp đời vào ... lao động, giảm tệ nạn xã hội Tất tác động tạo điều kiện lớn cho phát triển kinh tế Hay giảm đầu có tác động hai mặt đến kinh tế quốc gia Một mặt, giảm đầu sản xuất ngành chậm phát triển...
 • 15
 • 371
 • 2
LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN ĐẦU HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN SỬ DỤNG VỐN CHO ĐẦU PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN

Kế toán

... bảo cho hoạt động sử dụng vốn cho đầu phát triển ngân hàng hiệu d Nguồn vốn huy động: Đầu vốn tín dụng nhu cầu khách quan kinh tế Nguồn vốn vay đầu ngân hàng từ nguồn khác nói nguồn vốn ... sở nguồn vốn để Ngân hàng đầu huy động vốn cho đầu phát triển ta phải có giải pháp để phát triển nguồn vốn II.2.3.Các tiêu phản ánh hiệu công tác huy động vốn cho đầu phát triển Ngân hàng ... TRONG QUÁ TRÌNH HUY ĐỘNG VỐN SỬ DỤNG CHO VỐN ĐẦU PHÁT TRIỂN II.1.Vai trò định hướng ngân hàng đầu công đầu phát triển kinh tế II.1.1.Vai trò ngân hàng đầu Ngân hàng đầu thể chế...
 • 24
 • 459
 • 0
LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUÁN ĐIỂM TRONG KINH DOANH CÀ PHÊ

LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU PHÁT TRIỂN QUÁN ĐIỂM TRONG KINH DOANH CÀ PHÊ

Kế toán

... việc người lao động Trả lương đủ cho người lao động xem hoạt động đầu phát triển Đầu cho hoạt động Marketing: Hoạt động Marketing hoạt động quan trọng công ty đầu phát triển quán điểm ... cho hoạt động Marketing cần chiếm tỷ trọng hợp tổng vốn đầu doanh nghiệp Đầu cho thiết kế mô hình quán: Hoạt động đầu hoạt động muốn xây dựng quán điểm bao gồm đầu cho hoạt động ... ty Nội dung đầu phát triển quán điểm: Hoạt động đầu phát triển hệ thống quán điểm bao gồm: Đầu tài sản vật chất (tài sản thực) đầu phát triển tài sản vô hình Đầu phát triển tài sản...
 • 13
 • 406
 • 0
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU ĐẦU PHÁT TRIỂN

Quản trị kinh doanh

... kết đầu t nói chung vào hoạt động Theo giai đoạn hoạt động kết đầu t trình tái d sản xuất xã hội, phân hoạt động đầu t t phát triển sản xuất kinh doanh thành đầu t thơng mại đàu t sản xuất Đầu ... quản kế hoạch hóa hoạt động đầu t nhà kinh tế phân loại hoạt động đầu t theo tiêu thức khác Những tiêu thức phân loại đầu t thờng đợc sử dụng là: a Theo chất đối tợng đầu t, hoạt động đầu t ... - Đầu t nghiên cứu triển khai hoạt động khoa học công nghệ - Đầu t phát triển nguồn nhân lực: đầu t cho công tác tuyển dụng lao động, vấn đề trả lơng đủ, đầu t cho công tá y tế...
 • 7
 • 203
 • 2
LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN ĐẦU HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN SỬ DỤNG VỐN CHO ĐẦU PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN

Kế toán

... bảo cho hoạt động sử dụng vốn cho đầu phát triển ngân hàng hiệu d Nguồn vốn huy động: Đầu vốn tín dụng nhu cầu khách quan kinh tế Nguồn vốn vay đầu ngân hàng từ nguồn khác nói nguồn vốn ... sở nguồn vốn để Ngân hàng đầu huy động vốn cho đầu phát triển ta phải có giải pháp để phát triển nguồn vốn II.2.3.Các tiêu phản ánh hiệu công tác huy động vốn cho đầu phát triển Ngân hàng ... TRONG QUÁ TRÌNH HUY ĐỘNG VỐN SỬ DỤNG CHO VỐN ĐẦU PHÁT TRIỂN II.1.Vai trò định hướng ngân hàng đầu công đầu phát triển kinh tế II.1.1.Vai trò ngân hàng đầu Ngân hàng đầu thể chế...
 • 24
 • 330
 • 0
Những vấn đề lý luận chung về đầu tư phát triển

Những vấn đề luận chung về đầu phát triển

Kế toán

... lĩnh vực hoạt động xã hội kết đầu t, phân chia hoạt động đầu t thành đầu t phát triển sản xuất kinh doanh, đầu t phát triển khoa học kỹ thuật, đầu t phát triển sở hạ tầng Các hoạt động đầu t có ... có nguồn vốn từ nguồn huy động sau: Vốn huy động nớc (vốn tích luỹ Ngân sách, doanh nghiệp, tiền tiết kiệm dân c) Vốn huy động từ nớc (vốn đầu t gián tiếp, vốn đầu t trực tiếp) Phân loại cho ... khác vốn đầu t phát triển vốn thông thờng Từ phân tích ta rút khái niệm chung vốn đầu t phát triển là: " Vốn đầu t phát triển loại vốn có thời hạn đầu t dài hạn, hình thành tài sản cố định, bỏ vào...
 • 17
 • 370
 • 0

Xem thêm