làm bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp đảng

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cảm tình đảng

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cảm tình đảng

Khoa học xã hội

... cực, lãng phí.14 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG HÀ NỘIĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN BÀI THU HOẠCHLỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNGTÊN ĐỀ TÀI:CƯƠNG ... Đảng viên Đảng cộng sản Viêt Nam trước hết phải xác định được động cơ vào Đảng. Như Bác Hồ đã dạy: “Vì sao chúng ta vào Đảng? Phải chăng để thăng quan, phát tài? Không phải!… Chúng ta vào Đảng ... lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm tròn nhiệm vụ của người Đảng viên…”Sau khi đã xác định rõ mục đích đúng đắn của việc kết nạp Đảng thì cần phải rèn luyện bản lĩnh chính trị,...
 • 15
 • 62,642
 • 23
BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNG

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNG

Lý luận chính trị

... CAO ĐẲNG HÀ NỘIĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN BÀI THU HOẠCHLỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNGTÊN ĐỀ TÀI:CƯƠNG LĨNH NĂM 1991 (ĐẠI HỘI VII) ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI X NĂM 2006 CỦA ĐẢNG BỔ SUNG VÀ ... lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm tròn nhiệm vụ của người Đảng viên…”Sau khi đã xác định rõ mục đích đúng đắn của việc kết nạp Đảng thì cần phải rèn luyện bản lĩnh chính trị, ... Đảng viên Đảng cộng sản Viêt Nam trước hết phải xác định được động cơ vào Đảng. Như Bác Hồ đã dạy: “Vì sao chúng ta vào Đảng? Phải chăng để thăng quan, phát tài? Không phải!… Chúng ta vào Đảng...
 • 14
 • 41,914
 • 27
bài thu hoạch lớp bồi dưỡng hè 2009

bài thu hoạch lớp bồi dưỡng hè 2009

Ngữ văn

... Bài viết thu hoạch lớp bồi dưỡng hè 2009 Một là, tăng cường sự lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, pháthuy sức mạnh tổng hợp trong công tác tư tưởng. Các cấp uỷ Đảng phải ... tế cho thấy, nơi nào Đảng, chính quyền chưa có mối quan hệ máu thịt với nhân Hoàng Văn Dũng Trường TH Long Sơn Email: hoandungls@Yahoo.com.vn Bài viết thu hoạch lớp bồi dưỡng hè 2009 dân, chưa ... thườngxuyên làm công tác tư tưởng, toàn bộ các cơ quan làm công tác tư tưởng phải đặt dướisự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng. Bí thư các cấp uỷ Đảng và người đứngđầu cơ quan phải đi đầu làm...
 • 3
 • 5,792
 • 12
Bài giảng Lớp bồi dưỡng kết nạp đảng

Bài giảng Lớp bồi dưỡng kết nạp đảng

Sinh học

... với Đảng, đội viên tiên phong của giai cấp công nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải xây dựng Đảng ta thật trong sạch, Đảng phải “là đạo đức, là văn minh”. I. SỰ CẦN THIẾT HỌC TẬP VÀ LÀM ... muốn làm cách mạng phải lấy đạo đức làm gốc. - Hồ Chí Minh coi đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, như gốc của cây, như ngọn nguồn của sông suối. => Học tập và làm theo ... ích cá nhân khá phổ biến. - Bốn là: lời nói không đi đôi với việc làm, nói và làm trái với nghị quyết của Đảng, nói nhiều, làm ít; phát ngôn tuỳ tiện, vô nguyên tắc. - Năm là: tệ quan liêu,...
 • 21
 • 8,376
 • 81
CÂU HỎI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC ĐẢNG pot

CÂU HỎI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC ĐẢNG pot

Tài liệu khác

... 09115057 Trang 19 Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng PHẦN I. NHẬN THỨC VỀ ĐẢNGCâu 1: Phân tích truyền thống quý báu của Đảng cộng sản Việt Nam?. Nêu nhữngmặt làm được và chưa làm được trong ... không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít. Luôn có ý thức giữgìn đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan.Lê Anh Trọng _ MSSV: 09115057 Trang 17 Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng nhiều cuộc ... trong tổ chức và hoạt động của Đảng; giữgìn đoàn kết nội bộ và đoàn kết quốc tế…Lê Anh Trọng _ MSSV: 09115057 Trang 1 Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng phải gần dân, học tập nhân...
 • 23
 • 42,948
 • 881
LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG(bai 4) pptx

LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG(bai 4) pptx

Tài liệu khác

... động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng và toàn xã hội.II. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH1. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những ... và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay:Một là: thực hiện “trung với nước, hiếu với dân”, mỗi cán bộ, đảng viên phải trung thành vô hạn với mục tiêu lý tưởng của Đảng, ... dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người Việt Nam chúng ta.- Trở thành nhiệm vụ hàng ngày của mỗi đảng viên và những người đang phấn đấu vào Đảng. 2. Những nội dung chủ yếu của...
 • 3
 • 4,105
 • 49
TẬP BÀI GIẢNG DÀNH CHO HỌC VIÊN LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG - BÀI 1 pps

TẬP BÀI GIẢNG DÀNH CHO HỌC VIÊN LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG - BÀI 1 pps

Cao đẳng - Đại học

... của Đảng. 5. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế Học tập, nghiên cứu lịch sử truyền thống của Đảng để tự hào về Đảng và góp phần giữ vững, kế thừa và phát huy những truyềnthống của Đảng, ... truyềnthống của Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.18 Đảng lãnh đạo công cuộc XD CNXH và bảo vệ T qucXHCN (t nm 1975 n nay)ã i hi VIII Đảng (22-6 đến 1-7-1996) của Đảng đã khẳng định: ... pháp. Sứcmạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy.Năm là, công tác xây dựng Đảng đạt một số kết quả tích cực. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ...
 • 18
 • 2,689
 • 40
TẬP BÀI GIẢNG DÀNH CHO HỌC VIÊN LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG - BÀI 2 ppsx

TẬP BÀI GIẢNG DÀNH CHO HỌC VIÊN LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG - BÀI 2 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... đòan kết toàn Đảng, đòan kết tòan dân, đòan kết dân tộc, đòan kết quốc tế.Đoàn kết là truyền thống quý báu và là bài học lịch sử lớn, lâu dài của dântộc ta đã được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí ... của Đảng phải xuất phát từ lợi ích vànguyện vọng chân chính của nhân dân, đại biểu trung thành cho lợiích của nhân dân. Ba là, không ngừng củng cố, tăng cường đòan kết, đòan kết toàn Đảng, ... quốc lần thứ VII của Đảng đã tổng kết, nêu ra năm bài họclớn của cách mạng Việt Nam trong 60 năm qua:Một là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.Đây là bài học xuyên suốt quá...
 • 19
 • 1,352
 • 34
BÀI THU HOẠCH LỚP TÌM HIỂU ĐẢNG

BÀI THU HOẠCH LỚP TÌM HIỂU ĐẢNG

Lý luận chính trị

... dân tộc. Lặng yên 10 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ TP HÀ NỘIĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂNBÀI THU HOẠCHLỚP TÌM HIỂU ĐẢNGCỦA CẢM TÌNH ĐẢNGHọ và tên học viên ... vang của Đảng không chỉ để tự hào về Đảng mà quan trọng hơn là góp phần giữ vững, kế thừa và phát triển, làm giàu trí tuệ, đạt được những thành tựu và truyền thống của Đảng, làm cho Đảng ngày ... việc giới thiệu những đảng viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét, bầu vào cấp ủy, giới thiệu những quần chúng ưu tứ có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp; thường xuyên tham...
 • 13
 • 18,862
 • 23

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25