là thực tế và nhu cầu khai thác sử dụng tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của bộ y tế

Thực trạng tổ chức khai thác sử dụng tài liệu kỹ thuật các công trình giao thông tại lưu trữ Bộ Giao thông Vận tải và những giải pháp

Thực trạng tổ chức khai thác sử dụng tài liệu kỹ thuật các công trình giao thông tại lưu trữ Bộ Giao thông Vận tải những giải pháp

Khoa học xã hội

... trò cơng tác tổ chức khai thác sử dụng tài liệu Mặc dù chƣa có cơng trình phản ánh tình hình thực tế tổ chức khai thác hiệu sử dụng tài liệu kỹ thuật CTGT Bộ GTVT nhƣng tài liệu giúp nhiều việc ... Khối tài liệu kỹ thuật cơng trình giao thơng đƣợc bảo quản lƣu trữ Bộ GTVT; - Qui định, thủ tục, hình thức khai thác tài liệu Lƣu trữ Bộ; - Hiệu khai thác sử dụng tài liệu lƣu trữ CTGT lƣu trữ Bộ ... trung nghiên cứu là: - Làm rõ vai trò, ý nghĩa công tác tổ chức khai thác sử dụng tài liệu kỹ thuật cơng trình giao thơng (CTGT) - Thực tế công tác tổ chức khai thác sử dụng tài liệu kỹ thuật CTGT...
 • 110
 • 1,044
 • 0
DSpace at VNU: Thực trạng tổ chức khai thác sử dụng tài liệu kỹ thuật các công trình giao thông tại Lưu trữ Bộ Giao thông vận và những giải pháp

DSpace at VNU: Thực trạng tổ chức khai thác sử dụng tài liệu kỹ thuật các công trình giao thông tại Lưu trữ Bộ Giao thông vận những giải pháp

Tài liệu khác

... Bộ GTVT; - Qui định, thủ tục, hình thức khai thác tài liệu Lưu trữ Bộ; - Hiệu khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ CTGT lưu trữ Bộ Lịch sử nghiên cứu vấn đề Việc tổ chức khai thác sử dụng tài liệu ... vai trò cơng tác tổ chức khai thác sử dụng tài liệu Mặc dù chưa có cơng trình phản ánh tình hình thực tế tổ chức khai thác hiệu sử dụng tài liệu kỹ thuật CTGT Bộ GTVT tài liệu giúp nhiều việc nhận ... cứu là: - Làm rõ vai trò, ý nghĩa cơng tác tổ chức khai thác sử dụng tài liệu kỹ thuật cơng trình giao thơng (CTGT) - Thực tế công tác tổ chức khai thác sử dụng tài liệu kỹ thuật CTGT lưu trữ Bộ; ...
 • 14
 • 113
 • 0
các nguyên tắc bảo quản và tiếp cận khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử

các nguyên tắc bảo quản tiếp cận khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử

Báo cáo khoa học

... tạo lập tài liệu Khi tài liệu lưu trữ nhận diện kế hoạch bảo quản thiết lập giai đoạn chuẩn bị hoạt động bảo quản giai đoạn tạo lập tài liệu đòi hỏi phải giám sát hoạt động thực tế tạo tài liệu ... từ seri tài liệu liên quan phải bổ sung mô tả lưu trữ nguồn gốc xuất xứ tài liệu bối cảnh lịch sử tài liệu tạo sử dụng 7.4 Bảo quản qua giai đoạn vòng đời tài liệu Cũng việc đánh giá tài liệu, ... thường cho phép tạo lập thay đổi tài liệu Khả phải bị vơ hiệu hố việc tiếp cận khai thác độc giả phải bị hạn chế việc sử dụng tài liệu phải thay hay kiểm tra lại sau lần sử dụng Thứ ba, xét đến đa...
 • 7
 • 1,413
 • 9
Bài viết khoa học áp dụng một số hình thức marketing vào tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ

Bài viết khoa học áp dụng một số hình thức marketing vào tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ

Thạc sĩ - Cao học

... n y, Cục Lưu Trữ thành phố Trấn Giang kết hợp phát tài liệu tuyên truyền, giải thích cho người dân giá trị TLLT, khẳng định TLLT trì quyền lợi ích người dân hay giúp đỡ họ làm giàu - Tuyên truyền ... cương CTLT, đồng thời bước làm sâu sắc nhận thức quyền lợi nghĩa vụ hoạt động nghiệp vụ lưu trữ - Tuyên truyền quy mô, số lượng khả cung cấp tài liệu lưu trữ TTLT QG: Hiện nay, TTLT QG nước ta chứa ... tưởng thống là: coi trọng độc giả Dù xuất phát từ quan điểm hành hay kinh tế, từ góc độ “l y dân làm gốc” hay “khách hàng thượng đế” PR hình ảnh y u cầu cán lưu trữ, đặc biệt cán làm tổ chức...
 • 6
 • 401
 • 3
Nghiên cứu giá trị và mục đích khai thác sử dụng tài liệu các phông lưu trữ cá nhân tại trung tâm lưu trữ quốc gia III

Nghiên cứu giá trị mục đích khai thác sử dụng tài liệu các phông lưu trữ cá nhân tại trung tâm lưu trữ quốc gia III

Khoa học xã hội

... loại gi y như: gi y dó, gi y A4 Có tài liệu viết mặt gi y (các đánh m y có bút tích tác giả), có tài liệu viết hai mặt gi y (tài liệu viết tay tác giả) - Tài liệu ảnh tài liệu chế tác vật liệu ... Thanh a Nhóm tài liệu tiểu sử Nhóm tài liệu bao gồm: Gi y kết hơn, Chứng minh thư, tài liệu đề bạt thuyên chuyển… 33 b Nhóm tài liệu nghiên cứu, sáng tác Nhóm tài liệu bao gồm: tài liệu Hội Văn ... lịch sử - xã hội học Phạm Huy Thơng GS.VS Nguyễn Khánh Tồn); - Giới thiệu giá trị mục đích khai thác sử dụng tài liệu phông lưu trữ cá nhân n y; - Phát bất cập việc khai thác sử dụng tài liệu...
 • 105
 • 348
 • 1
Nghiên cứu giá trị và mục đích khai thác sử dụng tài liệu các phông lưu trữ cá nhân tại trung tâm lưu trữ quốc gia III

Nghiên cứu giá trị mục đích khai thác sử dụng tài liệu các phông lưu trữ cá nhân tại trung tâm lưu trữ quốc gia III

Kiến trúc - Xây dựng

... loại gi y như: gi y dó, gi y A4 Có tài liệu viết mặt gi y (các đánh m y có bút tích tác giả), có tài liệu viết hai mặt gi y (tài liệu viết tay tác giả) - Tài liệu ảnh tài liệu chế tác vật liệu ... Thanh a Nhóm tài liệu tiểu sử Nhóm tài liệu bao gồm: Gi y kết hôn, Chứng minh thư, tài liệu đề bạt thuyên chuyển… 33 b Nhóm tài liệu nghiên cứu, sáng tác Nhóm tài liệu bao gồm: tài liệu Hội Văn ... lịch sử - xã hội học Phạm Huy Thơng GS.VS Nguyễn Khánh Tồn); - Giới thiệu giá trị mục đích khai thác sử dụng tài liệu phông lưu trữ cá nhân n y; - Phát bất cập việc khai thác sử dụng tài liệu...
 • 105
 • 327
 • 0
Nghiên cứu giá trị và mục đích khai thác sử dụng tài liệu các phông lưu trữ cá nhân tại trung tâm lưu trữ quốc gia III

Nghiên cứu giá trị mục đích khai thác sử dụng tài liệu các phông lưu trữ cá nhân tại trung tâm lưu trữ quốc gia III

Thạc sĩ - Cao học

... cá nhân Nguyễn Khánh Tồn); để phục vụ triển lãm, trưng b y tài liệu, phục vụ nhu cầu nhà nghiên cứu Tuy nhiên thời điểm n y, việc nghiên cứu giá trị mục đích khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ ... GS.TS.VS lịch sử - xã hội học Phạm Huy Thông, GS.VS Nguyễn Khánh Toàn thành lập để lưu giữ lại khối tài liệu hình thành trình sống hoạt động cá nhân; bao gồm viết tay, thảo sáng tác, đánh m y có bút ... defined TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tài liệu lưu trữ cá nhân phận Phông Lưu trữ Quốc gia Việt Nam Đó tồn tài liệu hình thành trình sống hoạt động cá nhân riêng biệt đưa vào...
 • 20
 • 237
 • 0
Tổ chức quản lý và phục vụ khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ về đất đai tại ở thái bình (Tóm tắt, trích đoạn)

Tổ chức quản lý phục vụ khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ về đất đai tại ở thái bình (Tóm tắt, trích đoạn)

Cao đẳng - Đại học

... 2.4.1 Hiệu khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ đất đai 63 2.4.2 Các hình thức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ đất đai 63 2.5 Nhận xét tình hình tổ chức quản lý khai thác sử dụng tài liệu lưu ... sử dụng đất [30] Tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tài liệu hình thành kì quy hoạch sử dụng đất đai (Kỳ quy hoạch sử dụng đất 10 năm; Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 05 năm; Kế hoạch sử ... quan trọng phục vụ khai thác sử dụng tối đa nhu cầu khai thác sử dụng tài liệu đất đai, góp phần vào phát triển kinh tế tỉnh Mục tiêu đề tài Nghiên cứu đề tài n y, tác giả nhằm thực mục tiêu sau:...
 • 36
 • 203
 • 0
GIÁO dục PHÁP LUẬT và vấn đề KHAI THÁC, sử DỤNG tài LIỆU TRONG GIẢNG dạy GIÁO dục PHÁP LUẬT ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG

GIÁO dục PHÁP LUẬT vấn đề KHAI THÁC, sử DỤNG tài LIỆU TRONG GIẢNG dạy GIÁO dục PHÁP LUẬT ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG

Tài liệu khác

... 2006-2007 đến nay, chương trình, SGK môn GDCD trường THPT triển khai nước Tuy nhiên, nhiều GV chưa quán triệt y u cầu d y học theo chuẩn chương trình chưa thực tốt y u cầu đổi phương pháp d y học: tượng ... THPT Y u cầu kiểm tra, đánh giá Hình thức kiểm tra Bài 3: KHAI THÁC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ ĐỒ DUNG D Y HỌC MÔN GIO DC CễNG DN THPT Các thiết bị d y hoc môn GDCD ưu điểm việc sử dụng ... Khai thác sử dụng thiết bị d y học PBGDPL môn GDCD Những vấn đề cần thực hiện: - Biết cách khai thác sử dụng thiết bị d y học PBGDPL cách phù hợp, hiệu với đối tượng HS - Soạn d y cụ thể có sử...
 • 68
 • 217
 • 0
GIÁO dục PHÁP LUẬT và vấn đề KHAI THÁC, sử DỤNG tài LIỆU TRONG GIẢNG dạy GIÁO dục PHÁP LUẬT ở TRƯỜNG TRUNG học cơ sở

GIÁO dục PHÁP LUẬT vấn đề KHAI THÁC, sử DỤNG tài LIỆU TRONG GIẢNG dạy GIÁO dục PHÁP LUẬT ở TRƯỜNG TRUNG học cơ sở

Tài liệu khác

... đĩa hình vừa xem gắn với mục tiêu nội dung học II Khai thác sử dụng câu chuyện pháp luật d y học nôi dung pháp luật môn GDCD Mục tiêu khai thác sử dụng câu chuyện pháp luật d y học chương trình ... cao trình độ khả khai thác, sử dụng thiết bị, đồ dùng d y học theo y u cầu đổi PPDH - Thường xuyên sử dụng thiết bị, đồ dùng d y học theo y u cầu đổi PPDH II Tài liệu điều kiện hỗ trợ học tập ... học theo y u cầu đổi Kỹ - Biết cách khai thác sử dụng phương tiện, thiết bị đồ dùng d y học môn GDCD trường PT - Có thể khai thác sử dụng thành thạo số phương tiện, thiết bị đồ dung d y học cần...
 • 90
 • 265
 • 0
Thực trạng và giải pháp khai thác sử dụng than ở Quảng Ninh.doc

Thực trạng giải pháp khai thác sử dụng than ở Quảng Ninh.doc

Kiến trúc - Xây dựng

... MỤC LỤC Phần I: Thực trạng khai thác I Nhu cầu than khoáng sản I.1 Nhu cầu nước I.2 Nhu cầu than giới II Tình hình khai thác 1.1 Khai thác lộ thiên 1.2 Khai thác hầm lò Phần II: Thực trạng nhiễm ... than để sử dụng nguồn tài nguyên cách hiệu lâu dài Theo nguyên tắc khai thác mỏ phải phân bổ tài nguyên cho lợi nhu n cận biên ỏ giai đoạn khai thác (đã chiết khấu) Để phân bổ tài nguyên n y, Chính ... vấn đề dừng khai thác để xuất khẩu, thay vào dành than cho nhu cầu nước? 1.2 Nhu cầu than giới: Toàn giới tiêu thụ khoảng tỷ than hàng năm Một số ngành sử dụng than làm nguyên liệu đầu vào như:...
 • 14
 • 3,408
 • 7
Thực trạng và giải pháp khai thác sử dụng than ở Quảng Ninh

Thực trạng giải pháp khai thác sử dụng than ở Quảng Ninh

Quản trị kinh doanh

... MỤC LỤC Phần I: Thực trạng khai thác I Nhu cầu than khoáng sản I.1 Nhu cầu nước I.2 Nhu cầu than giới II Tình hình khai thác 1.1 Khai thác lộ thiên 1.2 Khai thác hầm lò Phần II: Thực trạng nhiễm ... than để sử dụng nguồn tài nguyên cách hiệu lâu dài Theo nguyên tắc khai thác mỏ phải phân bổ tài nguyên cho lợi nhu n cận biên ỏ giai đoạn khai thác (đã chiết khấu) Để phân bổ tài nguyên n y, Chính ... Các biện pháp khai thác sử dụng than khoáng sản hiệu lâu dài I Công nghệ khai thác than II Công nghệ giảm thiểu ô nhiễm PHẦN I TÌNH HÌNH KHAI THÁC I Nhu cầu than khoáng sản 1.1 Nhu cầu nước Giai...
 • 14
 • 1,471
 • 1
Thực trạng và giải pháp khai thác sử dụng than ở Quảng Ninh

Thực trạng giải pháp khai thác sử dụng than ở Quảng Ninh

Kinh tế - Thương mại

... MỤC LỤC Phần I: Thực trạng khai thác I Nhu cầu than khoáng sản I.1 Nhu cầu nước I.2 Nhu cầu than giới II Tình hình khai thác 1.1 Khai thác lộ thiên 1.2 Khai thác hầm lò Phần II: Thực trạng nhiễm ... Bụi II.2 Khí độc, khí nổ II.3 Tiếng ồn Phần III: Các biện pháp khai thác sử dụng than khoáng sản hiệu lâu dài I Công nghệ khai thác than II Công nghệ giảm thiểu ô nhiễm ...
 • 2
 • 1,059
 • 22
Đánh giá thực trạng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại gia đình, đề xuất giải pháp phát triển mạng lưới y học gia đình

Đánh giá thực trạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại gia đình, đề xuất giải pháp phát triển mạng lưới y học gia đình

Tài liệu khác

... thống dân kê y tế, Bộ Y tế, 2005 Theo bảng ta th y nhu cầu người dân lớn Gần nửa số hộ gia đình khơng nghe tun truyền sử dụng an tồn hóa chất bảo vệ thực vật, 1/5 số người chưa tuyền truyền HIV/AIDS ... Nguyên nhân phía y tế: Mạng lưới y tế nhà nước sở chưa rộng khắp, chưa phát triển mạng lưới y tế tư nhân nông thôn miền núi, y tế thôn mỏng y u Theo số liệu Vụ Tổ chức cán bộ- Bộ Y tế, tới đầu năm ... quản lý hay nhân viên y tế tuyến huyện, nơi chọn điều tra mẫu bậc II (Phòng y tế/ trung tâm y tế dự phòng/ bệnh viện) ; Mỗi huyện chọn chủ đích 10 cán trực tiếp đạo, quản lý hoạt động YHGĐ, CSSK...
 • 192
 • 1,111
 • 6
luận văn bác sĩ THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU CHĂM SÓC SỨC KHỎE HỘ GIA ĐÌNH TẠI TỈNH YÊN BÁI

luận văn bác sĩ THỰC TRẠNG NHU CẦU CHĂM SÓC SỨC KHỎE HỘ GIA ĐÌNH TẠI TỈNH YÊN BÁI

Tài liệu khác

... liên quan đến KCB phép thực TYT theo quy định phân tuyến kỹ thuật Bộ Y tế ban hành (Quyết định số 23/2005/QĐ-BYT ng y 30-8-2005) Quán triệt nghị 46/NQ-TW ng y 23-02-2005 Bộ Chính trị cơng tác ... Nguyên nhân phía y tế: Mạng lưới y tế nhà nước sở chưa rộng khắp, chưa phát triển mạng lưới y tế tư nhân nông thôn miền núi, y tế thôn mỏng y u Theo số liệu Vụ Tổ chức cán - Bộ Y tế, tới đầu năm ... sách, báo cáo tuyến xã, huyện, tỉnh, trung ương hoạt động CSSKBĐ YHGĐ; Các văn sách, quản lý, phát triển, đào tạo có tuyến y tế quyền cấp CSSKBĐ YHGĐ; Các cơng trình nghiên cứu nhu cầu CSSK cộng...
 • 54
 • 765
 • 2
Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ hoạt động văn hóa đối ngoại trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế

Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ hoạt động văn hóa đối ngoại trong giai đoạn đổi mới hội nhập quốc tế

Khoa học xã hội

... MỚI HỘI NHẬP QUỐC TẾ Trong chƣơng trình b y việc nghiên cứu tài liệu hình thức khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ, y u cầu, phƣơng pháp khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ phục vụ hoạt động ... phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu 80 lƣu trữ Đa dạng hố hình thức khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ 81 phục vụ hoạt động văn hố đối ngoại Cơng bố, giới thiệu tài liệu sử dụng tài liệu lƣu ... Chƣơng phân tích khả năng, nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ để đƣa nguyên tắc, y u cầu, hình thức tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ phục vụ hoạt động văn hố đối ngoại Chƣơng...
 • 96
 • 636
 • 1
đánh giá thực trạng và khả năng khai thác sử dụng đất chưa sử dụng huyện tân kỳ tỉnh nghệ an

đánh giá thực trạng khả năng khai thác sử dụng đất chưa sử dụng huyện tân kỳ tỉnh nghệ an

Kỹ thuật - Công nghệ

... kiện kinh tế xã hội 41 3.1.3 Tình hình sử dụng đất huyện Tân Kỳ 47 3.2 Đánh giá thực trạng khai thác sử dụng đất chưa sử dụng 53 3.2.1 Tình hình khai thác sử dụng đất chưa sử dụng huyện Tân Kỳ ... hưởng đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên đất 28 2.3.2 Đánh giá trạng đất chưa sử dụng trình hình thành loại đất 28 2.3.3 Đánh giá khả khai thác sử dụng đất chưa sử dụng huyện Tân Kỳ 28 2.3.4 ... hiệu loại hình sử dụng đất CSD thực năm qua a) Tình hình sử dụng đất CSD 02 xã nghiên cứu b) Thực trạng khai thác sử dụng đất chưa sử dụng hộ điều tra - Các loại hình sử dụng đất áp dụng - Hiệu...
 • 110
 • 301
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25