kinh tế xã hội ở việt nam

Lý luận hình thái kinh tế - xã hội và vận dụng nó trong quá trình đổi mới kinh tế - xã hội ở Việt nam.DOC

Lý luận hình thái kinh tế - hội và vận dụng nó trong quá trình đổi mới kinh tế - hội Việt nam.DOC

Kế toán

... cho một hình thái kinh tế hội ra đời.II. Hình thái kinh tế - hội 1, Khái niệm:Hình thái kinh tế hội là một phạm trù củ chủ nghĩa duy vật lich sử dùng để chỉ hội từng giai đoạn ... hệ kinh tế cơ bản của một hình thái kinh tế hội. Mỗi kiểu quan hệ sản xuất tiêu biểu cho bản chất kinh tế của một hình thái kinh tế hội nhất định, và nó bao gồm ba mặt:-Quan hệ sở hữu ... hình thái kinh tế hội là cơ sở lý luận khoa học nghiên cứu sự phát triển của hội loài ngời qua các chế độ hội khác nhau, để hiểu rõ cơ cấu chung của các hình thái kinh tế hội, để...
 • 14
 • 1,850
 • 7
Hãy nêu và phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến kinh tế, xã hội ở Việt Nam.doc

Hãy nêu và phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến kinh tế, hội Việt Nam.doc

Kế toán

... thực tế tình hình dân số, thị trờng lao động để từ đó tự 20Tiểu luận dân số2.2 Gia tăng dân số và tăng trởng kinh tế : Việt Nam mối quan hệ giữagia tăng dân số và tăng trởng kinh tế đợc ... đến kinh tế việt nam 52.1 Dân số tác động đến lao động và việc làm 62.2 Gia tăng dân số và tăng trởng kinh tế 102.3 Dân số tiêu dùng và tích luỹ 113. ảnh hởng của dân số đến các vấn đề x hội ... tích cực đối với hội . Đại dịch HIV/AIDS nớc ta gây những tổn thất lớn về kinh tế cho đất nớc gia đình ngời nhiễn HIV ,sẽ ngăn cản làm chậm sự phát triển kinh tế hội .Dịch bệnh HIV/AIDS...
 • 22
 • 2,402
 • 9
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội và vận dụng nó trong quá trình đổi mới kinh tế - xã hội ở Việt Nam

Lý luận hình thái kinh tế - hội và vận dụng nó trong quá trình đổi mới kinh tế - hội Việt Nam

Cao đẳng - Đại học

... xuất, 6Lý luận hình thái kinh tế - hội và vận dụng nó trong quá trình đổi mới kinh tế - hội Việt nam Lời mở đầuTrong lịch sử phát triển của hội, hội đà trải qua nhiều giai đoạn lịch ... thái kinh tế hội trong 7Hình thái kinh tế - hội Cơ sở hạ tầng Kiến trúc thượng tầngLực lượng sản xuấtQuan hệ sản xuấtPhần thứ nhấtLý luận chung về hình thái kinh tế - hội. I. ... hệ kinh tế cơ bản của một hình thái kinh tế hội. Mỗi kiểu quan hệ sản xuất tiêu biểu cho bản chất kinh tế của một hình thái kinh tế hội nhất định, và nó bao gồm ba mặt:-Quan hệ sở hữu...
 • 14
 • 1,028
 • 8
Một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam

Một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế hội Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế và các chỉ tiêu phát triển hội. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế đặt ra nhiệm vụ về tăng trởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và những cân đối nguồn ... thị trờng - sự chuyển đổi kinh tế Việt Nam 8. Bàn về kế hoạch hoánền kinh tế quốc dân9. Những biến đổi nền kinh tế kế hoạch hoá10. Một số tạp chí- Tạp chí kinh tế và dự báoSố 9, 6, 3, 1 ... hoạch hoá Việt Nam. Và nh Đảng và Nhà nớc đà xác định thì đổi mới công tác kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế hội là trọng tâm của công cuộc đổi mới kế hoạch hoá phát triển kinh tế hội. Để...
 • 28
 • 678
 • 2
Đổi mới hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở VIỆT NAM

Đổi mới hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - hội VIỆT NAM

Kinh tế - Thương mại

... hoạch phát triển kinh tế - hội Việt Nam. Bài viết kết cấu gồm ba phần:Phần I: Lời mở đầuPhần II: Đổi mới hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - hội Việt Nam Phần II gồm 3 ... hiện rõ nhất cơ chế này là nền kinh tế Liên Xô cũ, những nền kinh tế kiểu Xô Viết Đông Âu, kể cả của Việt Nam truớc các cuộc cải cách kinh tế năm 1990. các nuớc này,cơ sở kinh tế được xây ... triển kinh tế - hội Việt Nam, thấy được những bước tiến trong công tác đổi mới chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - hội nước ta, kinh nghiệm về đổi mới chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh...
 • 23
 • 793
 • 1
Nêu & phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến sự phát triển kinh tế xã hội ở Việt nam

Nêu & phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến sự phát triển kinh tế hội Việt nam

Kinh tế - Thương mại

... Gia tăng dân số ảnh hởng đến tăng trởng kinh tế: Tăng trởng kinh tế là tỷ lệ gia tăng tổng sản phẩm quốc dân (GNP) bình quân đầu ngời hàng năm. Thực tế tăng trởng kinh tế các nớc trên thế giới ... đầu Kết luận23Nêu và phân tích ảnh hởng của sự phát triển dân số đến sự phát kinh tế hội việt nam ________________Lời mở đầu.Cho đến nay, Việt Nam vẫn là một nớc nông nghiệp chậm phát ... vực kinh tế trớc nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ,kinh tế trang trại và kinh tế họ gia đình ,các chơng trình phát triển kinh tế , hội trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng cơ sở...
 • 26
 • 1,308
 • 3
Nêu và phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến sự phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam

Nêu và phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến sự phát triển kinh tế hội Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... Gia tăng dân số ảnh hởng đến tăng trởng kinh tế: Tăng trởng kinh tế là tỷ lệ gia tăng tổng sản phẩm quốc dân (GNP) bình quân đầu ngời hàng năm. Thực tế tăng trởng kinh tế các nớc trên thế giới ... vực kinh tế trớc nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ,kinh tế trang trại và kinh tế họ gia đình ,các chơng trình phát triển kinh tế , hội trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng cơ sở ... giải pháp: Tăng cờng đầu t phát triển kinh tế hội, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển. Đồng thời gắn chơng trình phát triển kinh tế hội với chơng trình giải quyết việc...
 • 26
 • 772
 • 3
Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến tư duy và đời sống kinh tế, xã hội ở Việt Nam

Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến tư duy và đời sống kinh tế, hội Việt Nam

Báo cáo khoa học

... HNKTQT đến t duy và đời sống kinh tế - xà hội nớc ta trong những năm qua - Phần thứ ba: Dự báo một số tác động của HNKTQT đến t duy và đời sống kinh tế- hội Việt Nam trong những năm tới ... nay đà trở thành xu thế bao trùm, chi phối các mối quan hệ kinh tế quốc tế và qua đó chi phối sự phát triển kinh tế - hội của mỗi quốc gia. Quan hệ quốc tế giữa các chủ thể kinh tế các quốc ... đạo, nhà quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng và đời sống kinh tế - hội Việt Nam (các vấn đề về tăng trởng kinh tế, thu nhập, cơ cấu kinh tế, kết quả hoạt động của các ngành và lĩnh vực ); Các...
 • 484
 • 759
 • 3
Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến tư duy và đời sống kinh tế-xã hội ở Việt Nam

Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến tư duy và đời sống kinh tế-xã hội Việt Nam

Báo cáo khoa học

... HNKTQT: Hội nhập kinh tế quốc tế IMF: Quỹ tiền tệ quốc tế KCN: Khu công nghiệp KCX: Khu chế xuất KHCN: Khoa học công nghệ KVH: Khu vực hoá KTTT: Kinh tế thị trờng KTXH: Kinh tế hội LHQ: ... HNKTQT đến t duy và đời sống kinh tế hội nớc ta. Vì vậy, việc triển khai nghiên cứu đề tài Tác động của HNKTQT đến t duy và đời sống kinh tế - x hội Việt Nam có ý nghĩa hết sức cấp bách ... hiện đại, nhằm định hớng cho sự phát triển kinh tế hội buổi bình minh của kinh tế tri thức. Một nền kinh tế mở tất yếu kéo theo nền văn hoá mở. Sự chuyển biến ấy phù hợp với quy luật...
 • 484
 • 575
 • 0
220 Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến tư duy và đời sống kinh tế - xã hội ở Việt Nam

220 Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến tư duy và đời sống kinh tế - hội Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... phát triển kinh tếhội Hà Nội. 5. CN. Trần Đức Phơng, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế hội Hà Nội. 6. CN. Nguyễn Thanh Bình, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế hội Hà Nội. ... hiện đại, nhằm định hớng cho sự phát triển kinh tế hội buổi bình minh của kinh tế tri thức. Một nền kinh tế mở tất yếu kéo theo nền văn hoá mở. Sự chuyển biến ấy phù hợp với quy luật ... HNKTQT: Hội nhập kinh tế quốc tế IMF: Quỹ tiền tệ quốc tế KCN: Khu công nghiệp KCX: Khu chế xuất KHCN: Khoa học công nghệ KVH: Khu vực hoá KTTT: Kinh tế thị trờng KTXH: Kinh tế hội LHQ:...
 • 484
 • 540
 • 0
469 Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến tư duy và đời sống kinh tế - xã hội ở Việt Nam

469 Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến tư duy và đời sống kinh tế - hội Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... phát triển kinh tếhội Hà Nội. 5. CN. Trần Đức Phơng, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế hội Hà Nội. 6. CN. Nguyễn Thanh Bình, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế hội Hà Nội. ... HNKTQT đến t duy và đời sống kinh tế - xà hội nớc ta trong những năm qua - Phần thứ ba: Dự báo một số tác động của HNKTQT đến t duy và đời sống kinh tế- hội Việt Nam trong những năm tới ... đạo, nhà quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng và đời sống kinh tế - hội Việt Nam (các vấn đề về tăng trởng kinh tế, thu nhập, cơ cấu kinh tế, kết quả hoạt động của các ngành và lĩnh vực ); Các...
 • 484
 • 544
 • 0
Sự vận dụng học thuyết kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay

Sự vận dụng học thuyết kinh tế - hội Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... sản xuất.- Kiến trúc thượng tầng của hội, trong đó bao gồm thiết chế hội và ý thức hội tương ứng.II. Sự vận dụng hình thái kinh tế - hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nay:1. Việc ... đề hội, thực hiện công bằng hội nhằm thực hiện mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh“.Nghị quyết Đại hội IX đã chỉ ra: Chiến lược phát triển kinh tế - hội ... cầu của quá trình xây dựng nền kinh tế độc lập , tự chủ kết hợp với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 4KẾT LUẬNTóm lại, học thuyết hình thái kinh tế - hội là một học thuyết khoa học....
 • 9
 • 768
 • 4
HÌNH THÁI KINH TẾ –XÃ HỘI Ở VIỆT NAM TRONG CÔNG CUỘC CÔNG NGHIỆP HOÁ- HIỆN ĐẠI HOÁ

HÌNH THÁI KINH TẾ –XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CÔNG CUỘC CÔNG NGHIỆP HOÁ- HIỆN ĐẠI HOÁ

Báo cáo khoa học

... 0918.775.368CHƯƠNG IIHìNH THáI kinh tế hội Việt nam trong công cuộc công nghiệp hoá- hiện đại hoáI . hình tháI kinh tế hội việt nam trong công cuộc đổi mới Những t tởng cơ bản trong học thuyết ... thay đổi đợc quan hệ hội và đa sự chuyển biến từ hình thái kinh tế hội này sang hình thái kinh tế hội khác .Tiếp thu những t tởng của Mác, LêNin quy những quan hệ hội về các quan hệ ... cho hình thái kinh tế hội mới ra đời trong lòng nó dới các dạng và mức độ khác nhau. Hình thái kinh tế hội cộng sản là kết quả tất yếu của sự phát triển hình thái kinh tế hội t bản.Chủ...
 • 10
 • 2,121
 • 18
ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến kinh tế, xã hội ở Việt Nam

ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến kinh tế, hội Việt Nam

Khoa học xã hội

... tế việt nam 52.1 Dân số tác động đến lao động và việc làm 62.2 Gia tăng dân số và tăng trởng kinh tế 102.3 Dân số tiêu dùng và tích luỹ 113. ảnh hởng của dân số đến các vấn đề x hội việt ... Tel : 0918.775.3682.2 Gia tăng dân số và tăng trởng kinh tế : Việt Nam mối quan hệ giữagia tăng dân số và tăng trởng kinh tế đợc thể hiện bảng sau : Các năm Tỷ lệ gia tăng (GDP) Tỷ lệ ... tích cực đối với hội . Đại dịch HIV/AIDS nớc ta gây những tổn thất lớn về kinh tế cho đất nớc gia đình ngời nhiễn HIV ,sẽ ngăn cản làm chậm sự phát triển kinh tế hội .Dịch bệnh HIV/AIDS...
 • 22
 • 4,663
 • 1
Một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam

Một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế hội Việt Nam

Báo cáo khoa học

... phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng hội. Tăng trởng kinh tế phải gắn liền với tién bộ và công bằng hội. Các chính sách hội đều phải giải quyết theo tinh thần hội hoá. Công ... phát triển kinh tế hội có khoảng thời gian từ 10 đến 20 năm. Và ngoài chiến lợc phát triển kinh tế hội 10 năm, 20 năm chúng ta còn có thể có các chiến lợc phát triển kinh tế hội có thời ... hoạch hoá Việt Nam. Và nh Đảng và Nhà nớc đà xác định thì đổi mới công tác kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế hội là trọng tâm của công cuộc đổi mới kế hoạch hoá phát triển kinh tế hội. ...
 • 29
 • 461
 • 0

Xem thêm