kinh nghiệm bảo vệ luận văn thạc sĩ

Hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ tổ chức bảo vệ luận văn thạc

Hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ

... chế, hướng dẫnUser casesThông tin dự ánĐề tài 05: Hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ Thời gian: từ 01/03/2012 đến 30/04/2012STT User case Actor Mô tảUC-0 Đăng nhập hệ ... cần thiết lên mạngHọc viên Gồm có tài liệu về luận án thạc sĩ, UC-6 Xem các tài liệu học viên đã tải lênHọc viên, người hướng dẫnXem luận văn của mình đối với học viênUC-7 Thông báo các ... thể sửa thông tin học viênUC-3 Xem danh sách sinh viên và đề tài, thông tin hội đồng chấm luận văn Học viên, phòng đào tạo, người hướng dẫnCó thể xem danh sách các sinh viên đủ giấy tờ...
 • 5
 • 1,576
 • 1

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Tài liệu khác

... 1. Bảo vệ luận văn: 1.1. Điều kiện được bảo vệ luận văn thạc sỹ: - Đã học xong và đạt các yêu cầu tất cả các môn học trong chương trình đào tạo. - Luận văn được người hướng dẫn đồng ý cho bảo ... quyển luận văn Thạc theo 1 khuôn mẫu đúng theo quy định, học viên liên hệ với Phòng KHCN,HT&SĐH để được hướng dẫn cụ thể. 3/3 Biểu mẫu 13 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC ... dung đề tài luận văn Thạc theo yêu cầu của Hội đồng chấm luận văn Thạc . Sau đó, phải trình cho cán bộ hướng dẫn và Chủ tịch Hội đồng để xác nhận đã thực hiện hoàn chỉnh luận văn theo...
 • 3
 • 1,966
 • 2

MẪU THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC Nghiên cứu một số phương pháp luận xây dựng Kiến trúctổng thể, đề xuất phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể tại Việt Nam

MẪU THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ Nghiên cứu một số phương pháp luận xây dựng Kiến trúctổng thể, đề xuất phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể tại Việt Nam

Công nghệ thông tin

... NGHỆ THÔNG TINCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTHÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ1. Họ và tên học viên: Đoàn Hữu Hậu 2. Giới tính: Nam3. Ngày sinh: 07/05/1981 4. Nơi ... thay đổi trong quá trình đào tạo: 7. Tên đề tài luận văn: “Nghiên cứu một số phương pháp luận xây dựng Kiến trúctổng thể, đề xuất phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể tại Việt Nam.”8. ... Namb. Chuẩn hóa ITI-GAF thành phương pháp luận có thể sánh cùng các phương pháp luận EA khác trên thế giới14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Ngày 11 tháng 11 năm 2013Xác nhận...
 • 4
 • 1,002
 • 1

MÂU THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC - TÌM HIỂU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNGKIẾN TRÚC TỔNG THỂ VÀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KHUNG KIẾNTRÚC TỔNG THỂ FEA CHO HAWAII

 MÂU THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ - TÌM HIỂU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNGKIẾN TRÚC TỔNG THỂ VÀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KHUNG KIẾNTRÚC TỔNG THỂ FEA CHO HAWAII

Công nghệ thông tin

... NGHỆ THÔNG TINCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTHÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ1. Họ và tên học viên: Ngô Doãn Lập 2. Giới tính: Nam3. Ngày sinh: 28/07/1985 4. Nơi ... 22 tháng 10 năm 20106. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 7. Tên đề tài luận văn: TÌM HIỂU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC TỔNG THỂ VÀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KHUNG KIẾN TRÚC TỔNG ... đào tạo thí điểm10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Ái Việt 11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: a. Tổng hợp và làm rõ khái niệm Kiến trúc Tổng thể, cung cấp cái nhìn tổng quan về Kiến...
 • 4
 • 802
 • 1

Luận văn thạc về quá trình phát triển DN vừa và nghỏ ngoài quốc doanh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 1997- 2003- Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp

Luận văn thạc sĩ về quá trình phát triển DN vừa và nghỏ ngoài quốc doanh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 1997- 2003- Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp

Thạc sĩ - Cao học

... hình hiện nay. TS. Phạm Văn Hồng với luận án Tiến kinh tế “Phát triển DNVVN ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế” đi sâu phân tích lý luận về DNVVN, kinh nghiệm về phát triển DNVVN ... doanh dẫn đến sự chuyển dịch có cấu kinh tế theo tất cả các khía cạnh: vùng kinh tế, ngành kinh tế và thành phần kinh tế. Trước hết, đó là sự thay đổi có cấu kinh tế vùng nhờ sự phát triển của ... nền kinh tế thị trường phát triển và đạt được nhiều thành công trong phát triển kinh tế có rất nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển các DNVVN . Khu vực DNVVN là một bộ phận chủ yếu của kinh...
 • 186
 • 612
 • 0

Luận văn thạc về phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp

Luận văn thạc sĩ về phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp

Thạc sĩ - Cao học

... tiêu phát triển kinh tế, mà phải kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Điều đó có nghĩa phát triển hạ tầng KT - XH phải đảm bảo tính đồng bộ: ... - Luận án sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Luận án đã kết hợp sử dụng các phương pháp lịch sử, phương pháp lôgíc để tiếp cận nghiên cứu từ lý luận ... thôn, gắn kết kinh tế giữa các vùng, miền và từ đó phát huy được thế mạnh kinh tế của mỗi địa phương phù hợp với quy luật chung của kinh tế thị trường. 25* Hệ thống hạ tầng văn hoá nông...
 • 219
 • 1,879
 • 9

Luận văn thạc về quá trình hoàn thiện các chính sách thúc đẩy phát triển làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 1997 đến 2003- Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp

Luận văn thạc sĩ về quá trình hoàn thiện các chính sách thúc đẩy phát triển làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 1997 đến 2003- Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp

Thạc sĩ - Cao học

... sách về bảo vệ môi trường. 2 MỤC LỤC Trang Mở đầu 5 Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về các chính sách đối với sự phát triển làng nghề 12 1.1. Cơ sở lý luận về ... thách thức để đảm bảo xu thế chung toàn cầu. - Điều kiện cụ thể, đặc thù của địa phương: Các điều kiện về kinh tế, xã hội của tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, có cơ cấu kinh tế chuyển ... của nền kinh tế quốc gia. Trong nền kinh tế kế hoạch tập trung, Nhà nước là người đầu tư chủ yếu. Trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước chủ yếu giữ vai trò là người điều hành nền kinh tế thông...
 • 194
 • 511
 • 0

Xem thêm