kiểm tra và giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ quan tư pháp có những chỉ đạo kịp thời trước những sai lầm tiêu cực nảy sinh trong quá trình hoạt động của các cơ quan tư pháp

chế độ thanh tra , kiểm tra và giám sát trong khu vực công ở việt nam

chế độ thanh tra , kiểm tra giám sát trong khu vực công ở việt nam

Kiểm toán

... điều quan trọng thiếu II- CHẾ ĐỘ THANH TRA, KIỂM TRA GIÁM SÁT TRONG KHU VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM Sự cần thiết chế độ tra, kiểm tra giám sát khu vực công Việt Nam : Để tạo chất lượng hoạt động tốt ... lượng, đưa tiêu chí, tiêu chuẩn để đánh giá mức độ chất lượng quan Để đánh giá xác chất lượng hoạt động thường phải qua chế độ tra, kiểm tra giám sát Qua tra, kiểm tra giám sát phát điểm yếu đưa ... số liệu, hiểu rõ hoạt động quan, tổ chức qua nâng cao lòng tin người dân vào hệ thống quyền Các nội dung cần tra, kiểm tra giám sát : a Về yếu tố người : Con người nhân tố bản, ý nghĩa định...
 • 9
 • 2,232
 • 15
 Kiểm tra và giám sát dự án

Kiểm tra giám sát dự án

Kỹ năng quản lý

... cảm biến ng tự sử dụng chúng để kiểm tra hoạt động dự án Họ dùng ngân sách để đánh giá mức độ chi tiêu ng ứng với mục tiêu đặt ra, họ kiểm tra chất lượng sản phẩm để biết liệu quy trình làm ... lượng Các đợt kiểm tra chất lượng định kỳ biện pháp khác để đảm bảo cho dự án hướng Đây hoạt động quan trọng dự án Khi kiểm tra chất lượng, nhà quảnkiểm tra đơn vị cơng việc thời điểm phù hợp ... thích cách bạn sử dụng ngân sách để kiểm tra hoạt động dự án Việc kiểm tra thực thông qua trình đối chiếu kết thực tế với khoảng thời gian ngân sách định Nếu kết đánh giá cho thấy việc chi tiêu...
 • 9
 • 776
 • 5
Lý Thuyết Tín Dụng Ngân Hàng: KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT TÍN DỤNG ĐỘC LẬP doc

Lý Thuyết Tín Dụng Ngân Hàng: KIỂM TRA GIÁM SÁT TÍN DỤNG ĐỘC LẬP doc

Cao đẳng - Đại học

... hàng năm Bộ phận kiểm tra giám sát tín dụng độc lập chi nhánh NHNo&PTNT VN trách nhiệm - Kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng chi nhánh - Giám sát định kỳ đột xuất kiểm tra hoạt động tín dụng ... cáo kiểm tra tiến hành đặn, đầy đủ, xác kịp thời không? Hệ thống ban lãnh đạo ngân hàng kiểm tra thường kỳ hay đột xuất không? ỏnh giá nhận xét sau kiểm tra, giám sát tín dụng Sau lần kiểm ... Sau lần kiểm tra, Kiểm tra viên phải viết báo cáo hoạt động kiểm tra Báo cáo nên phần: đánh giá chung cơng tác tín dụng; đánh giá cụ thể sai phạm sau kiểm tra kiến nghị kiểm tra viên 7.1 Đánh...
 • 11
 • 748
 • 7
Quản lý nghiệp vụ kiểm tra và giám sát từ xa việc chấp hành các quy định BHTG của chi nhánh khu vực Hà Nội

Quản lý nghiệp vụ kiểm tra giám sát từ xa việc chấp hành các quy định BHTG của chi nhánh khu vực Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... đơn vị kiểm tra Quyết định kiểm tra phải nội dung sau đây: + Đối ng kiểm tra + Thành phần đoàn kiểm tra, cán kiểm tra + Thời hiệu kiểm tra, thời gian kiểm tra + Nội dung kiểm tra - Thông ... Nguyễn Quang Huy Trong trường hợp đặc biệt, người định kiểm tra gia hạn thời gian kiểm tra, không vượt thời hạn quy định cho kiểm tra - Thời hiệu kiểm tra tính từ thời điểm thực kiểm tra trước ... nội dung kiểm tra, đơn vị kiểm tra xác định thời hạn kiểm tra kiểm tra cho phù hợp c) Trước tiến hành kiểm tra, đơn vị kiểm tra phải thực thủ tục cần thiết sau: - Khai thác kết giám sát từ xa...
 • 58
 • 353
 • 0
Hoàn Thiện Công Tác Kiểm Tra Và Giám Sát Đối Với Hệ Thống Giao Thông Cộng Cộng Bằng Xe Bus Ở Hà Nội

Hoàn Thiện Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Đối Với Hệ Thống Giao Thông Cộng Cộng Bằng Xe Bus Ở Hà Nội

Giao thông - Vận tải

... tác động kịp thời lên đầu vào trình để điều chỉnh sai lệch nhằm thực mục tiêu Trong thực tế hệ thống kiểm tra hiệu phải kết hợp kiểm tra kết thực tế kiểm tra dự báo Các nguyên tắc kiểm tra Trong ... Kiểm tra quan t pháp: Các quan t pháp (Viện kiểm sát nhân dân Toà án nhân dân) ngời đại diện cho Nhà nớc kiểm tra, giám sát hoạt động doanh nghiệp theo pháp luật quy định Trên quan kiểm tra ... triển kiểm tra làm thay đổi nhiều quan điểm, thái độ cách thức để đạt tới kiểm tra hiệu Nhờ kiểm tra, sai lầm hoạt động đợc phát sửa chữa kịp thời Các nhà quản lý nhân viên bị kiểm tra đợc trao...
 • 92
 • 396
 • 0
BM37 QT08 kiem tra va giam sat bien ban nghiem thu va ban giao cong trinh

BM37 QT08 kiem tra va giam sat bien ban nghiem thu va ban giao cong trinh

Kiến trúc - Xây dựng

... xem xét hạng mục cơng trình, thống số kết luận sau : PHẦN XÂY : 1.1 Các hạng mục cơng trình thi cơng với thiết kế phê duyệt, đáp ứng thay đổi công việc phát sinh cho Chủ đầu yêu cầu 1.2 Chất ... dựng Hòa Bình trách nhiệm bảo hành cơng trình ……………tháng Từ ngày : ………………………………… đến ngày : …………………………… KẾT LUẬN: đồng ý nghiệm thu công trình đưa cơng trình vào sử dụng Professional Consultant ... TIẾN ĐỘ THI CƠNG : Tiến độ thi cơng với hợp đồng ký kết - Ngày khởi công :……………………………………………………………………… - Ngày hoàn thành :…………………………………………………………………… BẢO HÀNH : Cơng ty xây dựng Hòa Bình trách...
 • 3
 • 142
 • 0
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC QUỸ ĐẦU TƯ TẠI TP HỒ CHÍ MINH

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC QUỸ ĐẦU TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Tài chính thuế

... đủ, cơng bố cách thức xuất phát từ khó khăn khách quan mơi trường hoạt động kinh doanh từ nguyên tắc đầu quỹ thời gian này, phần lớn quỹ đầu hết thời gian hoạt động tạm ngừng hoạt động ... quy định pháp luật nước quan điều hành cao quỹ hội đồng quản trị cổ đông (nhà đầu tư) bầu ra, nhiệm vụ quản lý tồn hoạt động quỹ,lựa chọn cơng ty quản lý quỹ, giám sát hoạt động đầu công ... quản trị quỹ họp xem xét, kiểm tra giám sát tình hình điều hành công ty quản lý quỹ để giải vấn đề nảy sinh Chỉ quỹ dạng cơng ty hội đồng quản trị b Ngân hàng giám sát: thực việc bảo quản,...
 • 30
 • 326
 • 0
Báo cáo

Báo cáo " Pháp luật về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng những vướng mắc nảy sinh trong quá trình áp dụng " pdf

Báo cáo khoa học

... thành cơng trình h t ng b Trong chưa quy t nh gi i quy t u n i v n ph i th c hi n quy t nh thu h i t Trư ng h p quan nhà nư c th m quy n gi i quy t u n i k t lu n vi c thu h i t trái pháp ... h i cho nhà u Bên c nh ó, vi c quy nh th i h n t i a 30 ngày ý nghĩa quan tr ng vi c xác nh trách nhi m c a quan nhà nư c th m quy n vi c th c thi nhi m v ch u l p trình t phương ... ng t ã c quan nhà nư c th m quy n xét t công b công khai; c áp d ng trư ng h p d án u h t ng chung, v n u ODA ho c góp ý ki n, không c ki m tra; quy ho ch ã c xét t vi c cơng khai...
 • 10
 • 621
 • 2
đề tài những mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình nhận thức và vận dụngtriết học mác - lênin về con đường và động lực lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam hiện nay

đề tài những mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình nhận thức vận dụngtriết học mác - lênin về con đường động lực lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam hiện nay

Triết học Mác - Lênin

... thân Đảng, trước hết hoạt động xây dựng Đảng trị, tưởng, tổ chức Dân chủ hố giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu hoạt động Đảng lĩnh vực Trong công tác tưởng, trị: khơng áp đặt; ý kiến ... cấp cơng nhân phát triển tới trình độ ng đối thục, chủ nghĩa đời nước đó; dân chủ sản, văn hoá dân chủ sản, pháp quyền sản xác lập vận hành ng đối hiệu quả; người lao động ... tiếp >>> NHỮNG MÂU THUẪN NẢY SINHTRONG QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VẬN DỤNGTRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN VỀ CON ĐƯỜNG ĐỘNG LỰC LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (Tiếp theo) PHẠM NGỌC QUANG(*) Những...
 • 21
 • 769
 • 0
Phân tích những mối quan hệ pháp lý giữa các bên trong quan hệ thanh toán thông qua thẻ ngân hàng và tìm hiểu những vấn đề tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng, thanh toán bằng thẻ trong năm 201

Phân tích những mối quan hệ pháp lý giữa các bên trong quan hệ thanh toán thông qua thẻ ngân hàng tìm hiểu những vấn đề tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng, thanh toán bằng thẻ trong năm 201

Kinh tế - Thương mại

... sách sở chấp nhận thẻ độ rủi ro cao vấn đề” lực tài chính, khả trả nợ, trách nhiệm toán II, Các quan hệ pháp lý bên quan hệ tốn thơng qua thẻ ngân hàng Mối quan hệ pháp lý chủ thẻ tổ chức ... việc để thẻ bị lợi dụng gây Mối quan hệ pháp lý chủ thẻ đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) Quan hệ chủ thẻ tín dụng ĐVCNT quan hệ thương mại túy phát sinh từ hoạt động tiêu dùng mà chất hợp đồng mua ... thiết liên quan đến giao dịch thẻ chủ thẻ TCTTT - ĐVCNT liên quan Về việc tốn: TCPHT nghĩa vụ toán đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ phát sinh giao dịch thẻ theo thỏa thuận với TCTTT Điều nghĩa...
 • 30
 • 1,224
 • 9
Tìm hiểu những sai sót tàu thường mắc phải trong quá trình thực hiện công ước MLC 2006 và các biện pháp khắc phục

Tìm hiểu những sai sót tàu thường mắc phải trong quá trình thực hiện công ước MLC 2006 các biện pháp khắc phục

Cao đẳng - Đại học

... 2.2 CÁC SAI SÓT THƢỜNG MẮC PHẢI LIÊN QUAN ĐẾN QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC Stt Sai sót Biện pháp khắc phục Thủ tục kiểm tra nƣớc uống Kiểm tra thực không đƣợc xác định cách quy trình ... Cáctàuphảicó ítnhấtmộtngƣời hồnthànhcáckhóa đàotạosứckhỏephù hợpvớiucầucủacơng ƣớcSTCWvà đƣợccơ quancó Đểnângcaohiệuquảtrongcơngtácytếtrêntàu, đếncácthơngtinantồnbằngcáchchuyển cơngty đếncáctàu ... PHÁP KHẮC PHỤC 29 2.3 CÁC SAI SÓT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÀU BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 31 2.4 CÁC SAI SÓT LIÊN QUAN ĐẾN QUẢNHOẠT ĐỘNG TÀU BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 38...
 • 71
 • 167
 • 0
TÌM HIỂU NHỮNG SAI sót tàu THƯỜNG mắc PHẢI TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚCMLC 2006 và các BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

TÌM HIỂU NHỮNG SAI sót tàu THƯỜNG mắc PHẢI TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚCMLC 2006 các BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Thạc sĩ - Cao học

... hiểu 38 Khơng biên ghi chép kiểm Lưu ý phải biên ghi tra hàng tuần phòng ở, bệnh viện chép kiểm tra hàng tuần cho tàu lần kiểm tra 39 Không biên kiểm tra Phải biên kiểm tra thuyển trưởng ... St Sai sót Biện pháp khắc phục t Thủ tục kiểm tra nước uống Kiểm tra thực không xác định cách quy trình kiểm tra nước uống thỏa đáng, điểm lấy mẫu xét nghiệm, tần số khoảng thời gian để kiểm tra, ... (ROs) kiểm tra lại cảng biển nước ngồi thơng qua hệ thông kiểm tra nhà nước cảng biển (PSC) sở quy định công ước lao động trước đây, nhiên chỉnh sửa để đưa tiêu chuẩn kiểm tra hài hòa với cơng...
 • 60
 • 413
 • 0
Hoạt động thanh tra và giám sát ngân hàng

Hoạt động thanh tra giám sát ngân hàng

Kế toán

... phải luật giám sát tra để hoạt động giám sát tra thực theo luật để giám sát tốt hệ thống tài tra cần vai trò độc lập với hệ thống tài chính, đặc biệt độc lập với Ngân hàng nhà nước để tra ... Luật Giám sát an tồn hoạt động ngân hàng Trong q trình đổi hệ thống ngân hàng hoạt động giám sát, Việt Nam cần nghiên cứu quy trình, chuẩn mực quốc tế (Bộ nguyên tắc Basel số đó) để hoạt động giám ... gây khó khăn q trình tác nghiệp, hoạt động chồng chéo Phương pháp tra giám sát bước đổi chưa đáp ứng yêu cầu quảnKiểm tra chỗ, tra tuân thủ nội dung hoạt động chủ yếu, khả giám sát toàn thị...
 • 34
 • 236
 • 0
HOẠT ĐỘNG THANH TRA VÀ GIÁM SÁT NGÂN HÀNG

HOẠT ĐỘNG THANH TRA GIÁM SÁT NGÂN HÀNG

Tài chính - Ngân hàng

... phải luật giám sát tra để hoạt động giám sát tra thực theo luật để giám sát tốt hệ thống tài tra cần vai trò độc lập với hệ thống tài chính, đặc biệt độc lập với Ngân hàng nhà nước để tra ... Luật Giám sát an toàn hoạt động ngân hàng Trong trình đổi hệ thống ngân hàng hoạt động giám sát, Việt Nam cần nghiên cứu quy trình, chuẩn mực quốc tế (Bộ nguyên tắc Basel số đó) để hoạt động giám ... gây khó khăn trình tác nghiệp, hoạt động chồng chéo Phương pháp tra giám sát bước đổi chưa đáp ứng yêu cầu quảnKiểm tra chỗ, tra tuân thủ nội dung hoạt động chủ yếu, khả giám sát toàn thị...
 • 36
 • 243
 • 0
Nghiên cứu về hoạt động quản lý và giám sát thị trường chứng khoán đánh giá thực trạng hoạt động quản lý và giám sát thị trường chứng khoán của việt nam và một số quốc gia khác

Nghiên cứu về hoạt động quản giám sát thị trường chứng khoán đánh giá thực trạng hoạt động quản giám sát thị trường chứng khoán của việt nam một số quốc gia khác

Kinh tế - Quản lý

... lý kịp thời vi phạm khuyến kích, phát huy kịp thời hành vi tốt đảm bảo giữ vững mục tiêu hoạt động thị trường 1.3.2 Nội dụng giám sát a Giám sát sở giao dịch: quan quản lý nhà nước giám sát, ... năng: giám sát phát hành, giám sát niêm yết, giám sát giao dịch… nhằm thực theo dõi chứng khoán giám sát thị trường b Giám sát thành viên SGD CK - Giám sát tổ chức niêm yết - Giám sát cơng ty ... thể cấu trúc hoạt động giao dịch thị trường Vì TTCK đòi hỏi phải quảngiám sát chặt chẽ sở hệ thống pháp lý hoàn chỉnh đồng Lý cần quảngiám sát TTCK: - Quảngiám sát TTCK đảm...
 • 14
 • 904
 • 2
Tương tác giữa chiến lược với hoạt động kiểm soát và giám sát ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp niêm yết tại thành phố hồ chí minh

Tương tác giữa chiến lược với hoạt động kiểm soát giám sát ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp niêm yết tại thành phố hồ chí minh

Kinh tế - Quản lý

... Mối quan hệ hoạt động kiểm soát giám sát Nghiên cứu Henri (2006) giám sát chặt chẽ đem lại hiệu cho hoạt động kiểm soát đơn giản diễn hàng ngày Ngược lại, doanh nghiệp cấu động hoạt động kiểm ... vậy, hoạt động giám sát thích hợp phải nhận diện hoạt động bất thường tìm nguyên nhân vấn đề hoạt động, phận hệ thống KSNB Giám sát bao gồm hai loại giám sát thường xuyên giám sát định kỳ Giám sát ... Định nghĩa giám sát theo COSO 2013 Hoạt động giám sát năm phận hệ thống KSNB hiều việc thường xuyên định kỳ kiểm tra đánh giá hệ thống KSNB để điều chỉnh cách thích hợp Giám sát hoạt động quan trọng...
 • 102
 • 348
 • 0
Tiểu luận môn ngân hàng quốc tế kiểm soát và giám sát hoạt động của ngân hàng quốc tế

Tiểu luận môn ngân hàng quốc tế kiểm soát giám sát hoạt động của ngân hàng quốc tế

Tài chính - Ngân hàng

... vi cơng tác tra giám sát chi nhánh quan tra giám sát nước nguyên xứ Nhìn cách tổng quát, việc kiểm soát giám sát hoạt động ngân hàng, hoạt động ngân hàng quốc tế Việt Nam chủ yếu kiểm sốt giám ... Tại Việt Nam, hoạt động kiểm tra thường hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội ngân hàng kiểm tra tra giám sát Ngân hàng Nhà nước kiểm tra Việc kiểm tra thực theo kế hoạch đột suất Giám sát viên nghiên ... nguyên xứ tra giám sát chi nhánh phận ngân hàng, theo tiến hành tra tổng thể hoạt động nhóm ngân hàng tồn giới sở hợp Nhiệm vụ tra giám sát NHNNVN quan tra giám sát nước nguyên xứ bổ sung cho số...
 • 25
 • 558
 • 4

Xem thêm