kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH dạy học THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH dạy học THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH

Địa lý

... học tập của học sinh theo định hướng năng lực, Vụ Giáo dục Trung học phối hợp với Chương trình phát triển Giáo dục Trung học tổ chức biên soạn tài liệu: Hướng dẫn dạy họckiểm tra đánh giá ... động về năng lực hành động, khả năng sáng tạo và tính năng động. 2.1.2. Chương trình giáo dục định hướng năng lực Chương trình giáo dục định hướng năng lực (định hướng phát triển năng lực) nay ... quyết định sư phạm giúp học sinh học tập ngày càng tiến bộ.1. Định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập của học sinh Xu hướng đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh...
 • 254
 • 8,008
 • 41
kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường trung học cơ sở môn địa lý

kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường trung học cơ sở môn địa lý

Địa lý

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC DỰ ÁN GIÁO DỤC THCS VÙNG KHÓ KHĂN NHẤTTÀI LIỆU TẬP HUẤN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG TRƯỜNG ... hai: Dạy học theo định hướng năng lực của môn học. Phần ba: Kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực của môn học. Phần thứ tư: Tổ chức thực hiện tập huấn đổi mới KTĐG theo định hướng phát triển năng ... động về năng lực hành động,khả năng sáng tạo và tính năng động. A2. Chương trình giáo dục định hướng năng lực Chương trình giáo dục định hướng năng lực (định hướng phát triển năng lực) naycòn...
 • 81
 • 2,338
 • 5
hướng dẫn thực hiện kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trường trung học môn toán

hướng dẫn thực hiện kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trường trung học môn toán

Toán học

... câu hỏi/bài tập đánh giá năng lực học sinh tập đánh giá năng lực học sinh Xác định các loại câu hỏi/bài tập/nhiệm vụ/dự án có thể sử dụng để đánh giá năng lực học sinh theo đặc trưng bộ ... lực hướng phát triển năng lực Căn cứ vào chuẩn KT, KN, TĐ theo chương trình hiện hành;Nghiên cứu tài liệu định hướng DH và KTĐG phát triển năng lực học sinh; Nghiên cứu tài liệu về các năng ... năng lực chung và chuyên biệt trong bộ môn;Xác định các năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh trong dạy học chủ đề đã nêu.3. Xác định các loại câu hỏi/bài 3. Xác định...
 • 4
 • 1,227
 • 15
Đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá ở trường trung học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Đổi mới dạy họckiểm tra, đánh giá ở trường trung học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Trung học cơ sở - phổ thông

... Đổi mới dạy họckiểm tra, đánh giá ở trường trung học theo định hướng phát triển năng lực học sinh Vụ Giáo dục Trung học I. Vài nét về tình hình đổi mới PPDH, KTĐG trong những năm qua Trong ... nhằm đánh giá đúng chất lượng học tập và năng lực của học sinh. - Đổi mới thi tốt nghiệp THPT theo hướng tổ chức thi 4 môn quốc gia và sử dụng 50% kết quả đánh giá quá trình. 5. Đổi mới kiểm tra ... năng tiếng Anh…3. Triển khai thí điểm nhiều hình thức giáo dục mới theo hướng phát triển năng lực học sinh Thầy (cô) gặp khó khăn gì trong việc thực hiện đổi mới PPDH, KTĐG?- ...
 • 76
 • 7,802
 • 14
KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC HOÁ HỌC_01

KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC HOÁ HỌC_01

Trung học cơ sở - phổ thông

... I. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC HOÁ HỌC 1.1 MỤC ĐÍCH CỦA KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ Kiểm tra - đánh giáquá trình xác định trình độ đạt tới những chỉ tiêu của mục đích dạy học, đánh ... nhưng không đánh giá được cách diễn đạt cũng như không đánh giá được ngôn ngữ viết của học sinh. II. SỬ DỤNG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TRONG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH [2], ... (đánh giá được học sinh về khả năng trình bày chính xác, có hệ thống, có chọn lọc). Đánh giá được năng lực nhận thức : phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa kiến thức … - Kiểm tra...
 • 13
 • 1,353
 • 26
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh thcs môn SINH HỌC

Tài liệu tập huấn dạy họckiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh thcs môn SINH HỌC

Trung học cơ sở - phổ thông

... quả học tậpcủa học sinh theo ñịnh hướng năng lực, Vụ Giáo dục Trung học phối hợpvới Chương trình phát triển GDTrH tổ chức biên soạn tài liệu: Hướng dẫn dạy họckiểm tra ñánh giá theo ñịnh hướng ... GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC 1013.1. Khái niệm về kiểm tra, ñánh giá theo ñịnh hướng năng lực 1013.2. Qui trình kiểm tra ñánh giá 1053.3. Các phương pháp và hình thức kiểm tra, ñánh giá theo ... PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC 25IV. ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 31Phần II. DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC 462.1. Xác ñịnh các năng lực chung cốt...
 • 214
 • 6,314
 • 11
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh THPT môn LỊch Sử

Tài liệu tập huấn dạy họckiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh THPT môn LỊch Sử

Lịch sử

... MỚI KIỂMTRA, ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THPT THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MÔN LỊCH SỬNHỮNG TỒN TẠI TRONG KIểM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯờNG PHổ THÔNG VIệT NAM HIệN NAY1 23GV chưa xác định ... tiến bộ của người học ) Đánh giá như là quá trình học tập Đánh giá về kết quả học tập Mục đích/ triết lí của KT,ĐG theo năng lực KHÁI NIỆM NĂNG LỰC Năng lực là khả năng vận dụng những ... kĩ năng, thái độ và hứng thú để hành động một cách phù hợp và có hiệu quả trong các tình huống đa dạng của việc học tập và cuộc sốngĐÁNH GIÁ HS THEO ĐịNH HƯớNG NĂNG LựC Đánh giá HS theo định...
 • 29
 • 5,856
 • 13
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy họckiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... thi, kiểm trađánh giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá năng lực của người học; kết hợp đánh giá cả quá trình với đánh giá cuối kỳ học, cuối năm học theo mô hình của các nước có nền giáo ... năng động. 2.1.2. Chương trình giáo dục định hướng năng lực Chương trình giáo dục định hướng năng lực (định hướng phát triển năng lực) nay còn gọi là dạy học định hướng kết quả đầu ra được ... chương trình giáo dục trung học. 10 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂNGIÁO DỤC TRUNG HỌCTÀI LIỆU TẬP HUẤNKIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC THEO ĐỊNH...
 • 254
 • 4,055
 • 33
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THCS 2014

Tài liệu tập huấn dạy họckiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THCS 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong giáo dục trung học cơ sở theo định hướng tiếp cận năng lực. Phần thứ hai: Dạy học theo định hướng năng lực. Phần thứ ba: Kiểm tra đánh giá theo định hướng phát ... quả học tập của học sinh theo định hướng năng lực, Vụ Giáo dục Trung học phối hợp với Chương trình phát triển Giáo dục Trung học tổ chức biên soạn tài liệu: Dạy họckiểm tra đánh giá theo định hướng ... từ nặng về kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá năng lực vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề, coi trọng cả kiểm tra đánh giá kếtquả học tập với kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập để...
 • 221
 • 5,698
 • 54
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy họckiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong giáo dục trung học phổ thông theo định hướng tiếp cận năng lực. Phần thứ hai: Dạy học theo định hướng năng lực. Phần thứ ba: Kiểm tra đánh giá theo định hướng ... dạy học định hướng nội dung, dạy học định hướng năng lực định hướng mạnh hơn đến học sinh. Chương trình dạy học định hướng năng lực được xây dựng trên cơ sở chuẩn năng lực của môn học. Năng lực ... quả học tập của học sinh theo định hướng năng lực, Vụ Giáo dục Trung học phối hợp với Chương trình phát triển Giáo dục Trung học tổ chức biên soạn tài liệu: Dạy họckiểm tra đánh giá theo định hướng...
 • 217
 • 2,132
 • 37
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Sinh học THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy họckiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Sinh học THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... dạy học ,kiểm tra, đánh giá trong giáo dục trung học phổ thông theo định hướng tiếp cận năng lực. Phần thứ hai: Dạy học theo định hướng năng lực. Phần ba: Kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng ... quả học tập của học sinh theo định hướng năng lực, Vụ Giáo dục Trung học phối hợp với Chương trình phát triển GDTrHtổ chức biên soạn tài liệu: Kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định ... thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực 1023.2. Các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực 1133.3. Hướng dẫn biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá...
 • 236
 • 2,835
 • 36
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Tin học THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy họckiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Tin học THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong giáo dục trung học phổ thông theo định hướng tiếp cận năng lực Phần thứ hai: Dạy học theo định hướng năng lực. Phần thứ ba: Kiểm tra đánh giá theo định hướng ... tạo và tính năng động. 2.2.1.2. Chương trình giáo dục định hướng năng lực Chương trình giáo dục định hướng năng lực (định hướng phát triển năng lực) naycòn gọi là dạy học định hướng kết quả ... phát triển năng lực người học Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học không chỉchú trọng phát triển các năng lực chung, cốt lõi mà còn chú trọng phát triển cả năng lực chuyên...
 • 227
 • 1,686
 • 11

Xem thêm