khảo sát về việc làm thêm của sinh viên

Khảo sát công việc làm thêm của sinh viên

Khảo sát công việc làm thêm của sinh viên

Cao đẳng - Đại học

... Khảo sát công việc làm thêm của sinh viên II. Một số công việc sinh viên hay làm GiaBán Làm thêm gần như đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống Sinh viên. Có rất nhiều công việc ... vì sao Sinh viên phải đi làm thêm. Phần 4: Sinh viên đi làm thêm – thuận lợi và khó khănPhần 5: Những ảnh hưởng tới kết quả học tập và 1 số giải phápPhần 2: Một số công việcsinh viên hay ... tài “KHẢO SÁT VIỆC LÀM THÊM CỦA SINH VIÊN”.IV. Sinh viên đi làm thêm – thuận lợi và khó khănTheo thống kê:● Loại công việc được ưa chuộng nhất là dạy kèm cho học sinh các khối lớp chiếm...
 • 21
 • 20,815
 • 297
Khảo sát về tính tự chủ của sinh viên chuyên ngữ trường Đại học Lạc Hồng

Khảo sát về tính tự chủ của sinh viên chuyên ngữ trường Đại học Lạc Hồng

Khoa học xã hội

... thầy/cô, theo thầy/cô thì việc học hành độc lập của sinh viên có ảnh hưởng gì đến kết quả học tập của họ không? 2. Theo sự quan sát của thầy/cô nhiều năm qua đặc biệt là sinh viên ba khóa 06, 07, ... thì giáo viên cần làm gì để có thể nâng cao ý thức học tập của sinh viện hiện nay? 5. Theo thầy/cô thì nhà trường nên làm gì để có thể hỗ trợ và nâng cao nhận thức học tập cho sinh viên để ... thì thái độ học tập của các em như thế nào? 3. Thưa thầy/cô, thầy/cô nghĩ gì về việc học tập độc lập và đã từng hướng dẫn cho các sinh viên cách tự học và tầm quan trọng của nó chưa? 4. Theo...
 • 40
 • 648
 • 1
mẫu thảo luận phiếu điều tra việc làm thêm của sinh viên

mẫu thảo luận phiếu điều tra việc làm thêm của sinh viên

Quản trị kinh doanh

... Hiển Câu 7: Công việc bạn làm thêm có liên quan đến ngành học của bạn không?A. Có. B. Không. Câu 25: Trong quá trình học đại học, bạn nghĩ sinh viên có nên đi làm thêm hay không? Vì ... đi làm thêm. C. Lớn rồi nên tự quyết định được.D. Ý kiến khác………………………………. 2. Thu nhập bình quân hàng tháng của gia đình:………………đồng. Câu 5: Những yêu cầu của bạn về một công việc làm thêm: A. ... đã đi làm thêm từ năm thứ mấy?A. Năm thứ nhất.B. Năm thứ hai.C. Năm thứ ba.D. Năm thứ tư. Câu 16: Có những sinh viên đi làm thêm quá nhiều nên không giành được nhiều thời gian cho việc...
 • 33
 • 14,199
 • 152
Vận dụng phương pháp điều tra thống kê trong thu thập thông tin về tình hình làm thêm của sinh viên khoá 46 trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân.doc

Vận dụng phương pháp điều tra thống kê trong thu thập thông tin về tình hình làm thêm của sinh viên khoá 46 trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân.doc

Kế toán

... VIÊN KHOÁ 46 TRƯỜNG ĐH KTQDI. Vấn đề chung của việc làm thêm đối với sinh viên 1. Đặc điểm việc làm thêm cho sinh viên 31PHẦN I : KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐIỀU TRA THỐNG KÊI. Khái niệm chung 1. ... về tình hình làm thêm của sinh viên khoá 46 trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân MỞ ĐẦU- Điều tra thống kê là phương pháp thu thập thông tin cần thiết về hiện tượng nghiên cứu nhằm làm cơ sở cho việc ... kiểm tra tính đại diện của các đơn vị được chọn điều tra.Phần áp dụng lý thuyết : ÁP DỤNG ĐIỀU TRA THỐNG KÊ TRONG THU THẬP THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH LÀM THÊM CỦA SINH VIÊN KHOÁ 46 TRƯỜNG ĐH...
 • 32
 • 9,145
 • 43
Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về trường đại học kinh tế huế

Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về trường đại học kinh tế huế

Kinh tế - Quản lý

... trường?- Sinh viên hài lòng như thế nào về chương trình đào tạo của trường?- Sinh viên hài lòng như thế nào về công tác quản lý của nhà trường?- Sinh viên hài lòng như thế nào về đội ngũ giảng viên ... Kì vọng của sinh viên: nhà trường cần phải định kì lấy ý kiến cảu sinh viên, tìm hiểu những kì vọng của sinh viên và đáp ứng một cách hiệu quả nhất để nâng cao mức độ hài lòng của sinh viên. ... hài lòng của sinh viên đối với các yếu tố khác của CSVC.Bảng 7: Đánh giá của sinh viên về các yếu tố khác của CSVCNội dung Tổng Trung bình Độ lệch chuẩnPhương saiCác yếu tố khác của CSVC190...
 • 69
 • 2,573
 • 6
LUẬN VĂN: Vận dụng phương pháp điều tra thống kê trong thu thập thông tin về tình hình làm thêm của sinh viên khoá 46 trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân ppt

LUẬN VĂN: Vận dụng phương pháp điều tra thống kê trong thu thập thông tin về tình hình làm thêm của sinh viên khoá 46 trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân ppt

Tài chính - Ngân hàng

... THẬP THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH LÀM THÊM CỦA SINH VIÊN KHOÁ 46 TRƯỜNG ĐH KTQD I. Vấn đề chung của việc làm thêm đối với sinh viên 1. Đặc điểm việc làm thêm cho sinh viên 2. Áp dụng điểù ... điểm: + Tiết kiệm về người và tiền của. Phần VI: Sai số trong điều tra thống kê Phần áp dụng lý thuyết: Xây dựng một phương án điều tra về tình hình làm thêm của sinh viên trường ĐH KTQD ... thu thập thông tin về tình hình làm thêm của sinh viên khoá 46 trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân - Thời hạn điều tra dài hay ngắn phụ thuộc vào điều kiện riêng của mỗi cuộc điều...
 • 32
 • 2,393
 • 6
Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về bài giảng có ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về bài giảng có ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

Sư phạm

... lòng của sinh viên Sự hài lòng của sinh viên ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC BÙI NGỌC PHƯỚC HẢO KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ BÀI ... lòng của sinh viên theo đặc điểm cá nhân của sinh viên: H5: Có sự khác biệt về sự hài lòng của SV theo Giới tính. H6: Có sự khác biệt về sự hài lòng của SV theo Khóa học. H7: Có sự khác biệt về ... lòng của sinh viên theo đặc điểm cá nhân của sinh viên: H5: Có sự khác biệt về sự hài lòng của SV theo Giới tính. H6: Có sự khác biệt về sự hài lòng của SV theo Khóa học. H7: Có sự khác biệt về...
 • 16
 • 1,540
 • 6
THỰC TRẠNG LÀM THÊM CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

THỰC TRẠNG LÀM THÊM CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Khoa học xã hội

... thức sinh viên về tác động, ảnh hưởng của việc làm thêm đến kết quả học tập cũng như đời sống của sinh viên. Ngoài ra còn, việc đi làm thêm còn phụ thuộc vào sở thích cũng như thu nhập của sinh ... trạng đã từng làm thêm Bảng điều traĐối tượng Tổng SV: 50Từng làm thêm 24Chưa từng làm thêm 2664.4. Mục đích làm thêm của sinh viên Có 2 mục đích chính để sinh viên làm thêm, đó là để ... những tác động tiêu cực của của việc làm thêm đến việc học tập cũng như đời sống của sinh viên. 10Theo kết quả điều tra, có đến 46% sinh viên cho rằng việc làm thêm có ảnh hưởng đến kết...
 • 12
 • 21,584
 • 31
Báo cáo

Báo cáo " Nhu cầu làm thêm của sinh viên trường đại học ngoại ngữ -Thực trạng và giải pháp Nguyễn Xuân Long" pdf

Báo cáo khoa học

... Khoa Anh). Ngoai ra, sinh vien sir dung tidn vao cac muc dich khac ciing chie'm mpt ty le rat cao ngoai tidn an, hpc sinh vien cdn cin nhidu kholn mua sIm quIn, ao, sinh nhat, di ehoi, ... cua sinh vien trong ky thi Nhin vao bidu dd 2, ta thay: cd 44,1% sinh vien khdng di lam them khi vao cae ky thi, 52,2% vin di lam them nhung ft ban khi ky thi den. Tuy nhien, vin cd 3,7% sinh ... hpc cho sinh vien ma bit bupc hp phai di lam them. Thuc te cho tha'y cac gia dinh chu cap tidn hang thing cho sinh vien an hpc la tuang ddi dly dii. Sd tidn nay dii cho sinh vien...
 • 6
 • 4,355
 • 88
Đề tài : Những nhân tố ảnh hưởng đến số buổi làm thêm của sinh viên trường Đại học Duy Tân potx

Đề tài : Những nhân tố ảnh hưởng đến số buổi làm thêm của sinh viên trường Đại học Duy Tân potx

Khoa học xã hội

... hưởng càng nhiều thì số buổi làm thêm của sinh viên càng giảm8β Dương : Khi ảnh hưởng của kinh nghiệm từ việc làm thêm càng tăng thì số buổi làm thêm của sinh viên càng tăng4/ MÔ HÌNH HỒI ... đã trở thành nhu cầu đối với sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên Duy Tân nói riêng. Và hiện có nhiều ý kiến về việc làm thêm của sinh viên hiện nay: việc làm thêm: có thực cần thiết hay ... XUẤT- Sinh viên cần xác định rõ mục tiêu của mình là học tập nên khi quyết định có đi làm thêm hay không cần xem xét rõ sự ảnh hương của việc làm đến việc học tập- Khi chọn viêc làm thêm sinh viên...
 • 22
 • 1,674
 • 1
Khảo sát tình hình chi tiêu của sinh viên pdf

Khảo sát tình hình chi tiêu của sinh viên pdf

Cao đẳng - Đại học

... chi tiêu.Đối tượng khảo sát Đối tượng khảo sátsinh viên có độ tuổi từ 18 đến 25 thuộc các trường đại học đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội Khảo sát trên 235 sinh viên, trong đó: Chi tiêu ... thu của các bạn SV chủ yếu là từ gia đình.• Bên cạnh đó một số sv còn có thêm thu nhập từ đi làm thêm hay học bổng. Điều đó cũng hỗ trợ các bạn phần nào trong việc chi tiêu.Đối tượng khảo ... DungTrong đó Gia đính: 149 chiếm 63,4% Làm thêm: 10 chiếm 4,3%Học bổng: 8 chiếm 3,4%•Gia đình + học bổng : 13 chiếm 5,5%•Gia đình + làm thêm: 43 chiếm 18,3%• Làm thêm + học bổng: 1 chiếm 0,4%•Cả...
 • 12
 • 5,979
 • 170
Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên đối với bài giảng của giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên đối với bài giảng của giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Sư phạm

... hài lòng của sinh viên về nội dung bài giảng của giảng viên. + Thời gian tham dự lớp học của sinh viên ảnh h-ởng đến mức độ hài lòng của sinh viên về nội dung bài giảng của giảng viên. 3.5.2. ... lòng của sinh viên về ph-ơng pháp giảng dạy của giảng viên. + Thời gian tham dự lớp học của sinh viên không ảnh h-ởng đến mức độ hài lòng của sinh viên về ph-ơng pháp giảng dạy của giảng viên. ... học của sinh viên ảnh h-ởng đến mức độ hài lòng của sinh viên về nội dung bài giảng của giảng viên. + Yếu tố học lực của sinh viên ảnh h-ởng đến mức độ hài lòng về ph-ơng pháp giảng dạy của...
 • 19
 • 1,992
 • 0

Xem thêm