khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN NHẰM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KIẾN THỨC CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” CỦA HỌC SINH LỚP 10 THPT (CƠ BẢN)

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN NHẰM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KIẾN THỨC CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” CỦA HỌC SINH LỚP 10 THPT (CƠ BẢN)

Khoa học xã hội

... Trình bày khái niệm động năng: Động năng của một vật là dạng nănglượng có được do chuyển động. 2. Phát biểu định nghĩa động năng: Động năng1. Nhận biết các dạng khác nhau của năng lượng: mọi ... Nội 2 nhằm khảo sát khả năng của học sinh về các môn học, và điểm số về các bài khảo sát ấy là những số đo lương khả năng của chúng.Thuật ngữ “Luận đề” ở đây không chỉ giới hạn trong các bài luận ... thức sau:2.1.1. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượngSinh viên: Nguyễn Tiến Dũng K32C_Khoa Vật Lý32Xung lượng của lực Định luật II NewtoncôngCông suất Động lượng Động năng Thế năngHấp...
 • 80
 • 1,842
 • 17
Bài 13. THỰC HNH: XÁC ĐỊNH CHU KÌ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN HOẶC CON LẮC LỊ XO V GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG docx

Bài 13. THỰC HNH: XÁC ĐỊNH CHU KÌ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN HOẶC CON LẮC LỊ XO V GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG docx

Vật lý

... 2)Học sinh: - Ôn tập các khái niệm về con lắc đơn, con lắc lị xo, điều kiện về dao động nhỏ, các công thức về dao động của con lắc đơncon lắc lị xo. - Nghiên cứu trước bài thực hành để hiểu ... sở lí thuyết của các thí nghiệm. III.Tổ chức các hoạt động dạy học: Hoạt động 1. (5’) Kiểm tra: -GV nêu câu hỏi: Viết Bàiểu thức xác định chu kì dao động của con lắc đơn, con lắc lị xo. Khi ... không? Hoạt động 2. (35’) Thiết kế phương án thí nghiệm: Hoạt động của GV Hoạt động của HS GV yêu cầu HS thiết kế phương án thí nghiệm xác định chu kì dao động của con lắc đơn bằng những...
 • 5
 • 4,001
 • 20
Bài 13. THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH CHU KÌ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN HOẶC CON LẮC LÒ XO VÀ GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG pdf

Bài 13. THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH CHU KÌ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN HOẶC CON LẮC LÒ XO VÀ GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG pdf

Vật lý

... THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH CHU KÌ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN HOẶC CON LẮC LÒ XO VÀ GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG I.Mục tiêu: 1) Kiến thức: - Củng cố kiến thức về dao động cơ học. - Hiểu phương án thí nghiệm ... nghiệm xác định chu kì của con lắc đơncon lắc lò xo thẳng đứng. - Tìm được gia tốc trong trường từ kết quả thí nghiệm với con lắc đơn. 2) Kĩ năng: - Rèn luyện các kĩ năng thí nghiệm, kĩ ... SGK) Bước 2. Cho con lắc dao động với góc lệch 0 vào khoảng 50 và điều chỉnh sao cho mp dao động song song với tấm chỉ thị. Đo thời gian t khi con lắc thực hiện 20 dao động, lập lại 2...
 • 4
 • 7,425
 • 43
XÁC ĐỊNH CHU KÌ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN HOẶC CON LẮC LỊ XO V GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG ppt

XÁC ĐỊNH CHU KÌ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN HOẶC CON LẮC LỊ XO V GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG ppt

Vật lý

... 2)Học sinh: - Ôn tập các khái niệm về con lắc đơn, con lắc lị xo, điều kiện về dao động nhỏ, các công thức về dao động của con lắc đơncon lắc lị xo. - Nghiên cứu trước bài thực hành để hiểu ... sở lí thuyết của các thí nghiệm. III.Tổ chức các hoạt động dạy học: Hoạt động 1. (5’) Kiểm tra: -GV nêu câu hỏi: Viết Bàiểu thức xác định chu kì dao động của con lắc đơn, con lắc lị xo. Khi ... không? Hoạt động 2. (35’) Thiết kế phương án thí nghiệm: Hoạt động của GV Hoạt động của HS GV yêu cầu HS thiết kế phương án thí nghiệm xác định chu kì dao động của con lắc đơn bằng những...
 • 5
 • 1,593
 • 8
Nghiên cứu tổ chức quá trình dạy học một số kiến thức chương các định luật bảo toàn (vật lí lớp 10-nâng cao) theo quan điểm kiến tạo

Nghiên cứu tổ chức quá trình dạy học một số kiến thức chương các định luật bảo toàn (vật lí lớp 10-nâng cao) theo quan điểm kiến tạo

Thạc sĩ - Cao học

... Chương 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 112 3.1 Mục đích, nội dung và tiến trình thực nghiệm sƣ phạm 112 3.1.1 Mục đích của thực nghiệm 112 3.1.2 Nội dung thực nghiệm 112 3.1.3 Tổ chức thực nghiệm 112 ... lí kết quả thực nghiệm sƣ phạm 123 3.2.2.2 Phân tích, sử lí các kết quả định tính của thực nghiệm sƣ phạm 124 3.2.3 Phân tích và sử lí các kết quả định lƣợng của thực nghiệm sƣ phạm 126 ... hình vạn trạng. Rất nhiều định luật, nguyên lý của vật lí học xây dựng bằng lập luận hoặc thực nghiệm riêng có thể rút về sự áp dụng các định luật bảo toàn. Các định luật bảo toàn đều có một...
 • 163
 • 2,595
 • 6
Định hướng tìm tòi giải quyết vấn đề khi dạy học một số kiến thức chương “ các định luật bảo toàn” lớp 10 ban cơ bản cho học sinh dân tộc nội trú

Định hướng tìm tòi giải quyết vấn đề khi dạy học một số kiến thức chương “ các định luật bảo toàn” lớp 10 ban cơ bản cho học sinh dân tộc nội trú

Thạc sĩ - Cao học

... tình huống cho hoạt động của học sinh. Tác động trực tiếp của giáo viên tới học sinh là sự định hƣớng của giáo viên đối với hành động của học sinh với tƣ liệu, là sự định hƣớng của giáo viên với ... HS nói có định luật bảo toàn khối lƣợng, định luật bảo toàn động năng - HS không nắm đƣợc điều kiện áp dụng định luật. - Đặc biệt HS sinh còn nhiều lúng túng khi vận dụng định luật vào việc ... - Kiểu định hƣớng hành động học tập dự định. Nghiên cứu sự định hƣớng hành động nhận thức của học sinh trong dạy học, có thể phân biệt các kiểu định hƣớng khác nhau, tƣơng ứng với các mục...
 • 125
 • 1,627
 • 3
Nghiên cứu , tổ chức quá trình dạy học một số kiến thức chương

Nghiên cứu , tổ chức quá trình dạy học một số kiến thức chương " Các định luật bảo toàn"

Trung học cơ sở - phổ thông

... THỨC CHƢƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” (VẬT LÍ 10 - NÂNG CAO) THEO QUAN ĐIỂM KIẾN TẠO 39 2.1 Các định luật bảo toàn 39 2.1.1 Tổng quan về các định luật bảo toàn 39 2.1.2 Các định luật bảo toàn ... dụng các kiến thức đã học trong các chƣơng trƣớc. Nhƣ tiêu đề của chƣơng đã nêu, HS đƣợc học những quy luật quan trọng nhất của cơ học, đó là các định luật bảo toàn. Để nghiên cứu các định luật ... hình vạn trạng. Rất nhiều định luật, nguyên lý của vật lí học xây dựng bằng lập luận hoặc thực nghiệm riêng có thể rút về sự áp dụng các định luật bảo toàn. Các định luật bảo toàn đều có một...
 • 163
 • 710
 • 1
NGHIÊN CỨU, TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG

NGHIÊN CỨU, TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG "CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN" (VẬT LÍ LỚP 10-NÂNG CAO) THEO QUAN ĐIỂM KIẾN TẠO

Quản trị kinh doanh

... THỨC CHƢƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” (VẬT LÍ 10 - NÂNG CAO) THEO QUAN ĐIỂM KIẾN TẠO 39 2.1 Các định luật bảo toàn 39 2.1.1 Tổng quan về các định luật bảo toàn 39 2.1.2 Các định luật bảo toàn ... số lƣợng của chuyển động) . Động lƣợng của hệ cô lập đƣợc bảo toàn, nói cách khác, tổng động lƣợng của các vật trong hệ trƣớc va chạm và sau va chạm là không đổi. Định luật bảo toàn động lƣợng ... hình vạn trạng. Rất nhiều định luật, nguyên lý của vật lí học xây dựng bằng lập luận hoặc thực nghiệm riêng có thể rút về sự áp dụng các định luật bảo toàn. Các định luật bảo toàn đều có một...
 • 163
 • 1,270
 • 1
Nghiên cứu tổ chức quá trình dạy học một số kiến thức chương Các đinh luật bảo toàn

Nghiên cứu tổ chức quá trình dạy học một số kiến thức chương Các đinh luật bảo toàn

Thạc sĩ - Cao học

... Chương 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 112 3.1 Mục đích, nội dung và tiến trình thực nghiệm sƣ phạm 112 3.1.1 Mục đích của thực nghiệm 112 3.1.2 Nội dung thực nghiệm 112 3.1.3 Tổ chức thực nghiệm 112 ... là định luật III Niutơn. Kết hợp với định luật II Niutơn ta có đƣợc định luật bảo toàn động lƣợng. Dạng thứ hai của định luật II Niutơn: = (1) Với =  theo định ... chuyển động của cả hệ là không đổi. Đêcac cho rằng số đo của chuyển độngđộng lƣợng  =  (hiểu theo nghĩa số lƣợng của chuyển động) . Động lƣợng của hệ cô lập đƣợc bảo toàn, nói cách khác,...
 • 163
 • 500
 • 1
Bài 3. Khảo sát thực nghiệm CĐ thẳng

Bài 3. Khảo sát thực nghiệm CĐ thẳng

Vật lý

... : Tiết 4. Bài 3. Khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳngI. Mục tiêu1. Hiểu được mục đích của việc khảo sát một chuyển động thẳng là tìm hiểu đặctính nhanh, chậm của chuyển động thể hiện ở biểu ... đúng. Các tính chất của chuyển động có thể suy rabằng đồ thị tọa độ theo thời gian hoặcbằng cách tính vận tốc của vật. Để hiểurõ hơn, chúng ta cùng khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng của ... Giới thiệu các dụng cụ thí nghiệm chính và vai trò của các dụng cụ đó :- Xe lăn : đối tượng khảo sát chuyển động. - Băng giấy : ghi lại các tọa độ của xekhi chuyển động. - Bộ rung : xác định thời...
 • 3
 • 885
 • 5

Xem thêm