khảo sát quy trình sản xuất đồ hộp khóm rẽ quạt và bước đầu thiếtlập haccp cho quytrình

Luận văn : KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐỒ HỘP KHÓM RẼ QUẠT VÀ BƯỚC ĐẦU THIẾT LẬP HACCP CHO QUY TRÌNH part 10 ppsx

Luận văn : KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐỒ HỘP KHÓM RẼ QUẠT BƯỚC ĐẦU THIẾT LẬP HACCP CHO QUY TRÌNH part 10 ppsx

Báo cáo khoa học

... GIAN CHỜ THANH TRÙNG GHÉP MÍ XONG BẮT ĐẦU THANH LÚC TRÙNG LÚC GHI CHÚ Nhân viên kiểm tra BM-GMP-07 BIỂU THEO DÕI PHA DUNG DỊCH SẢN PHẨM ĐỒ HỘP Ngày………………… STT SẢN PHẨM CỠ LON ĐỘ ĐƯỜNG NGUYÊN LIỆU ... không sủi bọt khí - Màu sắc sản phẩm Màu sáng sản phẩm - Mùi vị sản phẩm Có đặc trưng sản phẩm II - Chỉ tiêu kiểm nghiệm: 1/ Nồng độ dung dịch: Theo tiêu chuẩn loại sản phẩm - Độ đường (Brix) ... Hạng mục Itema STT No Khu vực Area Ngày sản xuất: (Date of production) Thời điểm kiểm tra: (Time of checking) Xưởng sản xuất: (Production section) Loại sản phẩm: (Kind of product) Nền, cống Floor,...
 • 14
 • 608
 • 1
Luận văn : KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐỒ HỘP KHÓM RẼ QUẠT VÀ BƯỚC ĐẦU THIẾT LẬP HACCP CHO QUY TRÌNH part 9 pps

Luận văn : KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐỒ HỘP KHÓM RẼ QUẠT BƯỚC ĐẦU THIẾT LẬP HACCP CHO QUY TRÌNH part 9 pps

Báo cáo khoa học

... ngày sản xuất, lúc thấy Cân sử dụng Vệ sinh trước sau ca sản xuất pc-7 Bảng 6: Bảng tổng kết HACCP xây dựng Tên sản phẩm ĐỒ HỘP KHÓM RẼ QUẠT CCP Tnanh trùng Mối nguy Vi sinh vật Sửa quả, Mắt khóm ... LUẬN ĐỀ NGHỊ - Đánh giá thực trạng nhà máy theo yêu cầu điều kiện tiên quy t, chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải, đề nghị khắc phục cần tiến hành tu sửa - Khảo sát quy trình chế biến đồ hộp ... 100ppm giờ/1lần Các xe đẩy vận chuyển sản phẩm Vệ sinh trước sau ca sản xuất Máy đột lõi Vệ sinh trước sau ca sản xuất Máy gọt vỏ Vệ sinh trước sau ca sản xuất Máy cắt khoanh Vệ sinh nước pha...
 • 15
 • 751
 • 0
Luận văn : KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐỒ HỘP KHÓM RẼ QUẠT VÀ BƯỚC ĐẦU THIẾT LẬP HACCP CHO QUY TRÌNH part 8 pps

Luận văn : KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐỒ HỘP KHÓM RẼ QUẠT BƯỚC ĐẦU THIẾT LẬP HACCP CHO QUY TRÌNH part 8 pps

Báo cáo khoa học

... Không Sản phẩm kín Không Không Sản phẩm kín Sản phẩm kín Không Sản phẩm kín Không Sản phẩm kín Vật lý Không Dị vật bị lẫn vào sản phẩm Hoá học Không Hoá chất có khả nhiễm vào sản phẩm Sản phẩm ... dụng sơ đồ định CCP ( xem lược khảo tài liệu, nguyên tắc HACCP) việc xác định CCP, cho mối nguy vi sinh, vật lý, hoá học liệt kê 103 Bảng 5: Bảng xác định CCP Tên sản phẩm ĐỒ HỘP KHÓM RẼ QUẠT Công ... bị lẫn vào sản phẩm Hoá học Không Hoá chất có khả nhiễm vào sản phẩm Sản phẩm kín Sản phẩm kín Sản phẩm kín 102 Một mục đích xây dựng HACCP nhằm đảm bảo mối nguy vi sinh nằm tiêu chuẩn cho phép...
 • 15
 • 566
 • 0
Luận văn : KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐỒ HỘP KHÓM RẼ QUẠT VÀ BƯỚC ĐẦU THIẾT LẬP HACCP CHO QUY TRÌNH part 7 ppt

Luận văn : KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐỒ HỘP KHÓM RẼ QUẠT BƯỚC ĐẦU THIẾT LẬP HACCP CHO QUY TRÌNH part 7 ppt

Báo cáo khoa học

... người 4.6.3 Sơ đồ dây chuyền sản xuất (Xem phần Quy trình) 88 4.6.4 Thẩm định thực tế quy trình sản xuất Quy trình sản xuất đồ hộp khóm rẽ quạt mô tả thiết lập lại từ trình khảo sát thực tế nhà ... HACCP cho quy trình sản xuất khóm rẽ quạt 4.6.1 Một số điểm cần lưu ý việc thành lập đội HACCP nhà máy Những công việc cần làm thành lập đôi HACCP nhà máy - Công tác thành lập đội HACCP nhà máy ... kiện tham gia sản xuất Hằng ngày nhân viên chuyên trách kiểm tra tình trạng sức khỏe công nhân, vệ sinh công nhân vào đầu ca sản xuất ghi chép vào biểu mẫu giám sát vệ sinh trước vào xưởng Nếu...
 • 15
 • 521
 • 0
Luận văn : KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐỒ HỘP KHÓM RẼ QUẠT VÀ BƯỚC ĐẦU THIẾT LẬP HACCP CHO QUY TRÌNH part 6 docx

Luận văn : KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐỒ HỘP KHÓM RẼ QUẠT BƯỚC ĐẦU THIẾT LẬP HACCP CHO QUY TRÌNH part 6 docx

Báo cáo khoa học

... Tất người vào khu vực sản xuất phải sạch, không bệnh tật, gây lây nhiễm cho sản phẩm b Điều kiện Tất cửa vào xưởng sản xuất có bố trí phương tiện rửa khử trùng tay thiết kế thuận tiện cho việc ... trước ca sản xuất - Trường hợp hai ca sản xuất liên tục, khoảng thời gian giao ca ngắn không đáng kể cần rửa lại nước trước sử dụng - Trường hợp chờ thời gian dài sản xuất vệ sinh trước sản xuất ... xuyên trình bảo ôn sản phẩm Kiểm tra chất lượng sản phẩm trước cho xuất xưởng Lưu vào BM-GMP-13, BM-GMP-14 (phụ chương 3) - Phải tuân thủ SSOP ban hành 4.4.19 GMP-19: Dán nhãn, đóng gói a Qui trình...
 • 15
 • 622
 • 2
Luận văn : KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐỒ HỘP KHÓM RẼ QUẠT VÀ BƯỚC ĐẦU THIẾT LẬP HACCP CHO QUY TRÌNH part 5 doc

Luận văn : KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐỒ HỘP KHÓM RẼ QUẠT BƯỚC ĐẦU THIẾT LẬP HACCP CHO QUY TRÌNH part 5 doc

Báo cáo khoa học

... làm hộp bị phồng, lô hàng loại bỏ tái chế 4.4 Các GMP xây dựng cho quy trình sản xuất Khóm rẽ quạt 4.4.1 GMP-01: Tiếp nhận bảo quản nguyên liệu a Quy trình: Gồm công đoạn tiến hành sau: - Khóm ... cân cho vào sọt - Nhân viên QA kiểm tra nguyên liệu theo tiêu chuẩn thu mua nguyên liệu ghi kết BM-GMP-01 (phụ chương 3) - Đối với khómđộ chín vàng đưa vào gọt vỏ chế biến, khóm xanh đưa vào ... GMP-02: Chặt, đầu cuống a Quy trình - Khóm cắt đầu, cuống dao mỏng với yêu cầu mặt cắt phải thẳng, không cắt sâu Nếu khóm bị dập nhiều đầu cuống cắt bỏ hết phần dập Hình 9: Chặt đầu cuống b Giải thích...
 • 15
 • 631
 • 1
Luận văn : KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐỒ HỘP KHÓM RẼ QUẠT VÀ BƯỚC ĐẦU THIẾT LẬP HACCP CHO QUY TRÌNH part 4 ppt

Luận văn : KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐỒ HỘP KHÓM RẼ QUẠT BƯỚC ĐẦU THIẾT LẬP HACCP CHO QUY TRÌNH part 4 ppt

Báo cáo khoa học

... rẽ quạt, thẩm định thực tế cách khảo sát quy trình sản xuất nhà máy - Dựa vào tiêu chuẩn vi sinh mà nhà máy qui định, kết kiểm tra vi sinh cho sản phẩm Khóm rẽ quạt đặc tính đối tượng vi sinh ... Đội HACCP: đưa số điểm lưu ý thành lập đội HACCP, xác định yêu cầu, nhiệm vụ đội HACCP cho nhà máy - Mô tả sản phẩm, xác định mục đích sử dụng sản phẩm Xác định dây chuyền sản xuất Khóm rẽ quạt, ... dụng cho công nhân + Phòng thay đồ bảo hộ lao động tách biệt với khu sản xuất + Nhà máy có xây dựng hố sát trùng ủng với diện tích thích hợp cho công nhân sát trùng ủng vào khu vực sản xuất Và...
 • 15
 • 703
 • 1
Luận văn : KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐỒ HỘP KHÓM RẼ QUẠT VÀ BƯỚC ĐẦU THIẾT LẬP HACCP CHO QUY TRÌNH part 3 ppsx

Luận văn : KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐỒ HỘP KHÓM RẼ QUẠT BƯỚC ĐẦU THIẾT LẬP HACCP CHO QUY TRÌNH part 3 ppsx

Báo cáo khoa học

... đồ dây chuyền sản xuất bao trùm tất công đoạn trình sản xuất Khi áp dụng HACCP cho hoạt động phải xem xét bước trước sau - Bước 5: Thẩm định thực tế sơ đồ dây chuyền sản xuất Nhóm HACCP thẩm định ... dùng Khóm trộn với khai vị Khóm dùng 23 để ăn sống, xào nấu, làm đồ hộp, gần Khóm nguyên liệu chiết bromelin dùng nhiều ngành công nghiệp, làm thuốc chữa bệnh 2.4.3 Sản phẩm đồ hộp khóm rẽ quạt Đồ ... khóm rẽ quạt Đồ hộp khóm rẽ quạt dạng đồ hộp nước đường hay compot loại đồ hộp chế biến từ loại để nguyên hay cắt miếng, qua xử lý, xếp vào bao bì, rót nước đường, ghép nắp trùng Do trình chế biến...
 • 15
 • 508
 • 0
Luận văn : KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐỒ HỘP KHÓM RẼ QUẠT VÀ BƯỚC ĐẦU THIẾT LẬP HACCP CHO QUY TRÌNH part 2 docx

Luận văn : KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐỒ HỘP KHÓM RẼ QUẠT BƯỚC ĐẦU THIẾT LẬP HACCP CHO QUY TRÌNH part 2 docx

Báo cáo khoa học

... CCP Xác định điểm trọng yếu quy trình sản xuất cách sử dụng định Mỗi bước trình xác định sơ đồ quy trình sản xuất phải xem xét theo thứ tự Tại bước, định phải áp dụng cho tất nguy hại xảy biện ... 2.3.1 Quy phạm sản xuất (GMP) GMP xây dựng cho sản phẩm nhóm sản phẩm tương tự, bao gồm GMP công đoạn phần công đoạn sản xuất quy trình công nghệ chế biến sản phẩm Hình thức nội dung GMP trình ... HACCP - Mô tả sản phẩm - Sơ đồ quy trình công nghệ chế biến sản phẩm - Quy phạm sản xuất (GMP) - Quy phạm vệ sinh (SSOP) - Kế hoạch HACCP - Thủ tục truy suất thu hồi sản phẩm - Đào tạo HACCP sở -...
 • 15
 • 578
 • 0
Luận văn : KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐỒ HỘP KHÓM RẼ QUẠT VÀ BƯỚC ĐẦU THIẾT LẬP HACCP CHO QUY TRÌNH part 1 potx

Luận văn : KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐỒ HỘP KHÓM RẼ QUẠT BƯỚC ĐẦU THIẾT LẬP HACCP CHO QUY TRÌNH part 1 potx

Báo cáo khoa học

... KHÓM RẼ QUẠT BƯỚC ĐẦU THIẾT LẬP HACCP CHO QUY TRÌNH” Mục đích thực đề tài Thực luận văn giúp khảo sát quy trình sản xuất thực tế đồ hộp khóm rẽ quạt Thông qua thiết lập thành công HACCP cho quy ... TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐỒ HỘP KHÓM RẼ QUẠT BƯỚC ĐẦU THIẾT LẬP HACCP CHO QUY TRÌNH Do sinh viên: BÙI THỊ MINH PHƯỢNG thực đệ nạp Kính trình hội đồng chấm luận văn tốt ... THIÊN NHIÊN Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp nhận luận văn đính kèm với tên đề tài: KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐỒ HỘP KHÓM RẼ QUẠT BƯỚC ĐẦU THIẾT LẬP HACCP CHO QUY TRÌNH Do sinh viên:...
 • 15
 • 390
 • 0
Khảo sát qui trình sản xuất đồ hộp khóm rẽ quạt và bước đầu thiết lập HACCP cho qui trình

Khảo sát qui trình sản xuất đồ hộp khóm rẽ quạt bước đầu thiết lập HACCP cho qui trình

Kỹ thuật

... hành thực đề tài: “KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐỒ HỘP KHÓM RẼ QUẠT BƯỚC ĐẦU THIẾT LẬP HACCP CHO QUY TRÌNH” Đồ hộp khóm rẽ quạt dạng đồ hộp nước đường hay compot loại đồ hộp chế biến từ loại ... KHÓM RẼ QUẠT BƯỚC ĐẦU THIẾT LẬP HACCP CHO QUY TRÌNH” Mục đích thực đề tài Thực luận văn giúp khảo sát quy trình sản xuất thực tế đồ hộp khóm rẽ quạt Thông qua thiết lập thành công HACCP cho quy ... qua thiết lập thành công HACCP cho quy trình sản xuất đồ hộp khóm rẽ quạt nhằm kiểm soát mối nguy xảy cho sản phẩm khóm rẽ quạt, giúp chất lượng sản phẩm đồ hộp khóm rẽ quạt nâng cao  Nội dung...
 • 149
 • 622
 • 0
khảo sát quy trình sản xuất tôm sú cấp đông iqf và truy xuất nguồn gốc nguyên liệu tại công ty cafatex

khảo sát quy trình sản xuất tôm sú cấp đông iqf truy xuất nguồn gốc nguyên liệu tại công ty cafatex

Công nghệ thực phẩm

... TẮT Đề tài Khảo sát quy trình sản xuất tôm sú cấp đông IQF truy xuất nguồn gốc nguyên liệu công ty Cafatex” tiến hành Công ty Cổ phần Thủy sản Cafatex nhằm mục tiêu khảo sát quy trình chế biến, ... qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm cho Công ty, hướng dẫn quản lý giám sát nghiêm ngặt quy trình công nghệ sản xuất ban Tổng Giám Đốc phê duyệt Thực việc kiểm tra chất lượng sản phẩm theo quy ... đạt hiệu xuất cao trình sản xuất 2.1.3 Các sản phẩm thị trường xuất Các dạng sản phẩm Một số mặt hàng Công ty sản xuất tôm cá (chủ yếu cá tra cá basa) chia nhiều dòng sản phẩm tôm có sản phẩm...
 • 63
 • 920
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose