khảo sát một số chỉ tiêu vi sinh vật trên thịt gia cầm tại cơ sở giết mổ gia cầm a thuộc huyện châu thành tỉnh trà vinh

Tài liệu Báo cáo

Tài liệu Báo cáo " Đánh giá thực trạng vệ sinh sữa tươi tại một số điểm thu gom ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam thông qua một số chỉ tiêu vi sinh vật và tồn dư kháng sinh " potx

Báo cáo khoa học

... triển c a vi sinh vật. vậy vi c kiểm tra chỉ tiêu ny l rất cần thiết. Nó không chỉ đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong s a m qua đó phản ánh thực trạng vệ sinh tại nơi vắt s a v tại ... indicated that the contamination level of milk samples was higher than the hygience standard and this level was diffirent among the studied provinces. In detail, the rate of satistified samples ... gom, tn d khỏng sinh, vi sinh vt. SUMMARY Analyses were made for 86 fresh milk samples taken from different milk collection points in the North of Vietnam (Ha Noi, Thanh Hoa and Vinh Phuc). The...
 • 7
 • 620
 • 1
Kiểm tra một số chỉ tiêu vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm chế biến sẵn

Kiểm tra một số chỉ tiêu vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm chế biến sẵn

Công nghệ - Môi trường

... Đánh g a mức độ vệ sinh an toàn thực phẩm c a một số loại thực phẩm được chế biến sẵn• Đ a ra một số đề nghị cho mọi người1.3 Nội dung• Phân tích và đánh giá d a trên một số chỉ tiêu vi sinh: ... pha loãng làm 2 đ a. Chọn các đ a số khuẩn lạc trong khoảng 25-250 để đếmTính toán kết quả tổng vi sinh vật hiếu khí trong mẫuKH A LUẬN TỐT NGHIỆPKiểm tra một số chỉ tiêu vi sinh vật ... Voges Prokauer (-), D: khả năng sinh citrate (-)KH A LUẬN TỐT NGHIỆPKiểm tra một số chỉ tiêu vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm chế biến sẵnThử nghiệm Voges-Proskauer: Nuôi cấy vi sinh vật trong...
 • 69
 • 871
 • 0
Khảo sát tìm nguyên nhân nhiễm vi sinh vật trong sản phẩm chả giò chế biến tại cholimex

Khảo sát tìm nguyên nhân nhiễm vi sinh vật trong sản phẩm chả giò chế biến tại cholimex

Sinh học

... hp ca hóng Merck c sn xut, bao gm: - Dung dch saline pepton water (SPW) - Plate count agar (PCA) - Trypticase soya agar (TSA) - Violet red bile agar (VRB) - Brilliant green bile lactose ... I.3.1 Tổng vi sinh vật hiếu khí (Total plate count – TPC) Là những vi sinh vật tăng trưởng và hình thành khuẩn lạc trong điều kiện sự hiện hiện c a oxi phân tử. Chỉ tiêu tổng số vi khuẩn ... A (CFU/g hay CFU/ml) = RfVnVfnNii. 11 Trong đó: A: Số đơn vị hình thành khuẩn lạc vi khuẩn trong 1g hay 1ml mẫu N: tổng số khuẩn lạc đếm được ni: số đ a được chọn tại mỗi độ pha...
 • 142
 • 1,125
 • 6
Khảo sát mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong các loại thực phẩm tại khu vực thành phố phan thiết

Khảo sát mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong các loại thực phẩm tại khu vực thành phố phan thiết

Công nghệ - Môi trường

... SPW: Saline Pepton Water PCA: Plate Count Agar VRBA: Violet Red Bile Agar TSA: Trypton Soya Agar BGBL: Brilliant Green Bile Latose EMB: Eosin Methyl Blue BPA: Baird Parked Agar BPW: ... Sulphate, canh Brilliant Green Bile Lactose khả năng lên men lactose sinh acid và sinh hơi trong khoảng thời gian 24 – 48 giờ. Trên môi trƣờng thạch đ a Violet red bile agar (VRB), sau khi nuôi ... nƣớc c a thành phố. - Năm 1999, thành phố LaBaie, tỉnh bang Quebec Canada cũng đã ghi nhận một vụ ngộ độc tƣơng tự. tất cả 11 ngƣời đã mắc bệnh và một em bé tử vong ăn thịt bò xay mà...
 • 82
 • 1,071
 • 5
Khảo sát tìm nguyên nhân nhiễm vi sinh vật trong sản phẩm chả giò chế biến tại Cholimex đề xuất biện pháp khắc phục

Khảo sát tìm nguyên nhân nhiễm vi sinh vật trong sản phẩm chả giò chế biến tại Cholimex đề xuất biện pháp khắc phục

Công nghệ - Môi trường

... hp ca hóng Merck c sn xut, bao gm: - Dung dch saline pepton water (SPW) - Plate count agar (PCA) - Trypticase soya agar (TSA) - Violet red bile agar (VRB) - Brilliant green bile lactose ... I.3.1 Tổng vi sinh vật hiếu khí (Total plate count – TPC) Là những vi sinh vật tăng trưởng và hình thành khuẩn lạc trong điều kiện sự hiện hiện c a oxi phân tử. Chỉ tiêu tổng số vi khuẩn ... Escherichia với một loài duy nhất E. coli, Citrbacter, Klebsiella và Enterobacter gồm hai loài E. aerobacter, E. cloacea. Coliforms là chỉ tiêu được dùng để chỉ thị khả năng sự hiện diện c a các...
 • 142
 • 1,164
 • 3
Khảo sát tìm nguyên nhân nhiễm vi sinh vật trong sản phẩm chả giò chế biến tại cholimex để xuất biện pháp khắc phục

Khảo sát tìm nguyên nhân nhiễm vi sinh vật trong sản phẩm chả giò chế biến tại cholimex để xuất biện pháp khắc phục

Công nghệ - Môi trường

... I.3.1 Tổng vi sinh vật hiếu khí (Total plate count – TPC) Là những vi sinh vật tăng trưởng và hình thành khuẩn lạc trong điều kiện sự hiện hiện c a oxi phân tử. Chỉ tiêu tổng số vi khuẩn ... ứng khử NO3 (+), Coagulase (+), Catalase (+). Trong tự nhiên S. aureus thường được tìm thấy trên da, mũi, tóc hay lông c a các loài động vật máu nóng. Nó sản sinh một số loại độc tố đường ... vi sinh vào sản phẩm. III.2 Khảo sát mức độ nhiễm tổng vi sinh vật hiến khí (TPC), Colforms tổng số, E. coli và S. aureus các nguyên liệu và bán thành phẩm chả giò tôm cua Khảo sát...
 • 142
 • 1,774
 • 4
CHỈ TIÊU VI SINH VẬT THƯỜNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT TRONG NƯỚC, THỰC PHẨM VÀ MỸ PHẨM

CHỈ TIÊU VI SINH VẬT THƯỜNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT TRONG NƯỚC, THỰC PHẨM VÀ MỸ PHẨM

Sinh học

... sinh vật a nhiệt bắt buột. Sản phẩm s athịt gia cầm là những nguồn thể gây nên ngộ độc do vi sinh vật này. Nước cũng là một trong những nguồn mang bệnh này. Campylobacters là vi sinh vật ... Cole (1991) các loài vieus sau đây thể gây nguy hiểm cho người. Hepatitis type A (HAV) Virus Norwalk Calicivirus Astrovirus Virus NonA và Non B. Virus tồn tại ở thể không hoạt ... nguy nhiễm vi sinh vật này rấy cao. Điều kiện thích hợp cho vi c hình thành độc tố c a vi sinh vật này điệu kiện môi trường kỵ khí, pH trung tính, không các vi sinh vật khác cạnh tranh....
 • 6
 • 1,023
 • 10
Chỉ tiêu vi sinh vật thường được kiểm soát trong nước, thực phẩm và mỹ phẩm

Chỉ tiêu vi sinh vật thường được kiểm soát trong nước, thực phẩm và mỹ phẩm

Sinh học

... dịch tả trên toàn thế giới. Loài vi sinh vật này được chia thành hai kiểu huyết thanh chính đó là O1 và non-O1, kiểu huyết thanh O1 bao gồm ba kiểu huyết thanh phụ như sau: Ogawa; Inaba (hai kiểu ... không qua gia nhiệt, gia nhiệt nhẹ hay do sự nhiễm chéo sau khi gia nhiệt cũng được khuyến các là nguy mang V.cholerae khá nghiêm trọng. V. parahaemolyticus là loài vi sinh vật tồn tại và ... là vi sinh vật a nhiệt bắt buột. Sản phẩm s athịt gia cầm là những nguồn thể gây nên ngộ độc do vi sinh vật này. Nước cũng là một trong những nguồn mang bệnh này. Campylobacters là vi...
 • 6
 • 906
 • 7
Chuong VII: QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU VI SINH VẬT

Chuong VII: QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU VI SINH VẬT

Điện - Điện tử

... TÍCH CÁC CHỈ TIÊUPHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU VI SINH VẬT VI SINH VẬTCHƯƠNG VI CHƯƠNG VI Khẳng địnhKhẳng định- Thử nghiệm IMViC: + + - -+ + - - MẪUPHA LOÃNGLSBBGBLEC brothEMBIMViCColiforms370C/24hColiform ... Urea broth- LDC broth- ODC broth- Mannitol Phenol red broth Chuẩn bị mẫuChuẩn bị mẫuĐổ đ a Đổ đ a Nuôi ủNuôi ủĐọc kết quảĐọc kết quả Tổng số vi sinh vật hiếu khíTổng số vi sinh ... nhiệt440C/24hTrypton440C/24hKovac’sFeacal ColiformE.Coli - XLD agar- BPLS agar- BSA- HE agar3.3. Môi trường phân lập Định lượng ColiformsĐịnh lượng ColiformsPHA LOÃNG370C/24h+ +...
 • 91
 • 1,690
 • 41
KHẢO SÁT TÌM NGUYÊN NHÂN NHIỄM VI SINH VẬT TRONG SẢN PHẨM CHẢ GIÕ CHẾ BIẾN TẠI CHOLIMEX, ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC pot

KHẢO SÁT TÌM NGUYÊN NHÂN NHIỄM VI SINH VẬT TRONG SẢN PHẨM CHẢ GIÕ CHẾ BIẾN TẠI CHOLIMEX, ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC pot

Công nghệ - Môi trường

... chỉ tiêu Coliforms cao hơn mức cho phép, 50% sốkhảo sát phát hiện E. coli và 20% số mật độ S. aureus vượt tiêu chuẩn. Từ kết quả khảo sát trên, vấn đề đặt ra là nguyên nhân hay ... ứng khử NO3 (+), Coagulase (+), Catalase (+). Trong tự nhiên S. aureus thường được tìm thấy trên da, mũi, tóc hay lông c a các loài động vật máu nóng. Nó sản sinh một số loại độc tố đường ... Tien Dung As we have been told, two of essential demands of human being one food and garment. Previously when the living condition was difficult one thought of eating fully and wear warmly. Present,...
 • 142
 • 529
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25