khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng thịt trâu bò

KHảO SáT MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT TRÂU Bò

KHảO SáT MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT TRÂU

Sinh học

... thịt trâu tiêu thụ đợc cung cấp trực tiếp từ lò giết mổ t nhân, không qua bảo quản chế biến Nghiên cứu nớc tiêu chất lợng thịt trâu hạn chế, số Phạm Thế Huệ v cs (2008) công bố số tiêu chất ... lợng thịt nh độ pH, mu sắc, độ dai, tỷ lệ nớc bảo quản, tỷ lệ nớc chế biến Lai Sind, Brahman ì Lai Sind, Charolais ì Lai Sind Nghiên cứu ny nhằm khảo sát số tiêu chất lợng thịt Vng, Lai ... đn trâu l 9.721.100 con, 2.996.400 trâu chiếm 30,82% v 6.724.700 chiếm 69,18% Năm 2005, đn trâu cung cấp cho thị trờng 273.652 thịt xuất chuồng (Niên giám Thống kê, 2007) Phần lớn thịt...
 • 8
 • 1,040
 • 5
Báo cáo

Báo cáo " Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng thịt trâu bò" pptx

Báo cáo khoa học

... thịt trâu tiêu thụ đợc cung cấp trực tiếp từ lò giết mổ t nhân, không qua bảo quản chế biến Nghiên cứu nớc tiêu chất lợng thịt trâu hạn chế, số Phạm Thế Huệ v cs (2008) công bố số tiêu chất ... lợng thịt nh độ pH, mu sắc, độ dai, tỷ lệ nớc bảo quản, tỷ lệ nớc chế biến Lai Sind, Brahman ì Lai Sind, Charolais ì Lai Sind Nghiên cứu ny nhằm khảo sát số tiêu chất lợng thịt Vng, Lai ... đn trâu l 9.721.100 con, 2.996.400 trâu chiếm 30,82% v 6.724.700 chiếm 69,18% Năm 2005, đn trâu cung cấp cho thị trờng 273.652 thịt xuất chuồng (Niên giám Thống kê, 2007) Phần lớn thịt...
 • 8
 • 699
 • 2
NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA Bò LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND Và CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK

NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND Và CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK

Sinh học

... dai loại (P < 0,05) Tại thời điểm 48 sau giết thịt, độ dai Lai Sind v Brahman ì Lai Sind cao so với Charolais ì Lai Sind (P < 0,05) v thời điểm sau ngy giết thịt độ dai thịt LaiSind ... dai thịt phụ thuộc vo giống khác Kết ny phù hợp với nghiên cứu Cundiff v cộng (1997) độ dai thịt giống thịt giết mổ 447 ngy tuổi cho kết sau: Hereford, Angus đạt 54N; BBB: 59N; ... định tiêu chất lợng thịt theo thời điểm (Bảng 1) Các tiêu phẩm chất thịt đợc xác định Phòng Thí nghiệm Sinh học vật nuôi Trờng Đại học Tây Nguyên 2.2.2 Phơng pháp xác định - Độ pH Độ pH thịt...
 • 7
 • 841
 • 2
Báo cáo

Báo cáo " Nghiên cứu một số chỉ tiêu chất lượng thịt của Lai Sind, Brahman Lai Sind và Charolais Lai Sind nuôi tại Đăk Lăk " potx

Báo cáo khoa học

... dai loại (P < 0,05) Tại thời điểm 48 sau giết thịt, độ dai Lai Sind v Brahman ì Lai Sind cao so với Charolais ì Lai Sind (P < 0,05) v thời điểm sau ngy giết thịt độ dai thịt LaiSind ... dai thịt phụ thuộc vo giống khác Kết ny phù hợp với nghiên cứu Cundiff v cộng (1997) độ dai thịt giống thịt giết mổ 447 ngy tuổi cho kết sau: Hereford, Angus đạt 54N; BBB: 59N; ... định tiêu chất lợng thịt theo thời điểm (Bảng 1) Các tiêu phẩm chất thịt đợc xác định Phòng Thí nghiệm Sinh học vật nuôi Trờng Đại học Tây Nguyên 2.2.2 Phơng pháp xác định - Độ pH Độ pH thịt...
 • 7
 • 661
 • 2
Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus Sativus L.) sản xuất trên giá thể sinh học

Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus Sativus L.) sản xuất trên giá thể sinh học

Nông - Lâm - Ngư

... hưởng thời gian thu hoạch đến số tiêu chất lượng dinh dưỡng 3.2.1 Hàm lượng đường tổng số Bảng 6: Hàm lượng đường tổng số rau mầm cải củ trắng Hàm lượng đường tổng số CT Ngày I II III IV (% KL ... “Bước đầu nghiên cứu, đánh giá số tiêu chất lượng rau mầm cải củ trắng (Raphanus sativus L ) sản xuất giá thể sinh học” 1.2 Mục tiêu đề tài Phân tích số tiêu chất lượng dinh dưỡng VSAT thực phẩm ... cung cấp vitamin, chất khoáng, đạm chất xơ có lợi cho sức khoẻ người - Đời sống người ngày nâng cao, nhu cầu tiêu dùng rau không đòi hỏi đáp ứng mặt số lượng mà q quan tâm chất lượng - Hiện nay,...
 • 32
 • 1,419
 • 1
Bước đầu nghiên cứu diễn biến thay đổi một số chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái do bị bóc lớp đất mặt trong địa bàn huyện trảng bom - đồng nai

Bước đầu nghiên cứu diễn biến thay đổi một số chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái do bị bóc lớp đất mặt trong địa bàn huyện trảng bom - đồng nai

Nông - Lâm - Ngư

... vực ảnh hưởng tình trạng chất lượng đất thảm thực vật đất Ngoài thông số CO2, CO, nhiệt độ độ ẩm, kết nghiên cứu thông số Sulfur oxít (SO2), Nitơ oxít (NOx) Amoniac (NH3) tương đồng Hàm lượng ... xử lý phân tích mẫu khí thực tiêu Việt Nam quy đònh KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Kết quan trắc hàm lượng thông số môi trường qua thời kỳ diễn biến thay đổi hàm lượng thông số môi trường không khí khoảng ... không khí khu đô thò 0.14 mg/m3 Chiếu theo tiêu chuẩn này, chất lượng không khí khu vực nghiên cứu không khí thông số SO2 Tạp chí KHKT Nông Lâm nghiệp, số 1&2/2007 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT...
 • 6
 • 832
 • 0
 Chiết xuất, khảo sát một số chỉ tiêu sinh hoá và đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm phối trộn giữa dịch chiết từ nhân hạt xoan chịu hạn (Azadirachtin indica A.Juss) trồng tại việt nam và cypermethr

Chiết xuất, khảo sát một số chỉ tiêu sinh hoá và đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm phối trộn giữa dịch chiết từ nhân hạt xoan chịu hạn (Azadirachtin indica A.Juss) trồng tại việt nam và cypermethr

Nông - Lâm - Ngư

... LUẬN 4.1 Kết khảo sát tiêu sinh hóa lá, bánh dầu nhân hạt xoan chịu hạn Chúng tiến hành khảo sát số tiêu sinh hoá lá, bánh dầu nhân hạt xoan chịu hạn như: trọng lượng khô tuyệt đối, hàm lượng khoáng ... khoáng tổng số, hàm lượng lipid, hàm lượng đạm tổng số, hàm lượng đường, hàm lượng xơ thô, hàm lượng canxi, hàm lượng phốt – theo phương pháp trình bày mục 3.2.1 thu kết sau: 4.1.1 Các tiêu sinh ... 2.1: Một số đặc tính lý hóa dầu xoan chịu hạn [36] Chỉ số khúc xạ 40o 1,4617 – 1,4627 Tỷ trọng 30o 0,9087 – 0,9189 Độ chuẩn 35,8 Chỉ số iod 68,0 – 75,8 Chỉ số xà phòng hóa 193 – 204 % chất khô...
 • 72
 • 1,103
 • 4
Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch

Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch

Kinh tế - Thương mại

... thực tế tồn hai đại lợng để đánh giá tiêu vi sinh coliindex trị số coli: Coliindex (chỉ số coli) đại lợng dùng để tính số lợng trực khuẩn có lít nớc thải Chỉ số coli (colinit) thể tích nớc thải ... hoá Hoá học toàn chất hữu có mẫu nớc thành CO2 nớc Chỉ số đợc dùng rộng rãi để đặc trng cho hàm lợng chất hữu nớc thải ô nhiễm nớc tự nhiên Để xác định COD ngời ta thờng sử dụng chất oxi hoá mạnh ... Hoỏ Hc Niờn lun GVHD: T.S Quang Trung Độ pH tiêu xác định chất lợng nớc cấp nớc thải Chỉ số cho thấy cần thiết phải trung hoà hay không tính lợng hoá chất cần thiết trình xử lý đông tụ, khử khuẩn...
 • 33
 • 1,852
 • 15
bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học

bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học

Nông - Lâm - Ngư

... hưởng thời gian thu hoạch đến số tiêu chất lượng dinh dưỡng 3.2.1 Hàm lượng đường tổng số Bảng 6: Hàm lượng đường tổng số rau mầm cải củ trắng % Hàm lượng đường tổng số CT Ngày (% KL rau tươi ) ... “Bước đầu nghiên cứu, đánh giá số tiêu chất lượng rau mầm cải củ trắng (Raphanus sativus L ) sản xuất giá thể sinh học” 1.2 Mục tiêu đề tài Phân tích số tiêu chất lượng dinh dưỡng VSAT thực phẩm ... cung cấp vitamin, chất khoáng, đạm chất xơ có lợi cho sức khoẻ người - Đời sống người ngày nâng cao, nhu cầu tiêu dùng rau không đòi hỏi đáp ứng mặt số lượng mà quan tâm chất lượng - Hiện nay,...
 • 32
 • 887
 • 0
Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản và vỗ béo bò brahman nuôi tại tuyên quang

Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản và vỗ béo brahman nuôi tại tuyên quang

Thạc sĩ - Cao học

... phòng v dịch bệnh đ n Brahman nhập nôi 54 4.3 Khảo sát số tiêu suất sinh sản đ n thịt Brahman đỏ nhập nội 55 4.3.1 Một số tiêu suất sinh sản đ n nhập nội 55 4.3.2 Một số tiêu sinh trởng đ ... cứu 3.3.1 Khảo sát tình hình phát triển chung đ n tỉnh Tuyên Quang 3.3.1.1 Chỉ tiêu nghiên cứu - Khảo sát tình hình kinh tế, x hội tỉnh Tuyên Quang - Khảo sát số lợng đ n V ng, Brahman ... cao 2.1.5 Sản lợng thịt v thịt bình quân/ngời/năm 2001-2005 Sản lợng thịt v bình quân thịt bò/ ngời/năm đợc thể bảng 2.1 Bảng 2.1 Bình quân số lợng thịt bò/ ngời/năm Chỉ tiêu ĐVT 2001 2002 2003...
 • 85
 • 489
 • 2
Khảo sát một số chỉ tiêu vacxin cúm AH5N1 được sản xuất thử nghiệm tại xí nghiệp thuốc thú y trung ương

Khảo sát một số chỉ tiêu vacxin cúm AH5N1 được sản xuất thử nghiệm tại xí nghiệp thuốc thú y trung ương

Thạc sĩ - Cao học

... ch tiêu vô trùng, an toàn hi u l c Chính t yêu c u ti n hành th c hi n ñ tài: “Kh o sát m t s ch tiêu vacxin cúm A/H5N1 ñư c s n xu t th nghi m t i Xí nghi p thu c thú y Trung ương” 1.2 M c tiêu ... Kh o sát m t s ch tiêu vacxin cúm A/H5N1 ñư c s n xu t th nghi m t i Xí nghi p thu c thú y Trung ương” ñư c th c hi n v i n i dung sau ñây: 3.1.1 Ki m tra ch tiêu vô trùng 3.1.2 Ki m tra ch tiêu ... K ho ch ch rõ ho t ñ ng phòng ch ng cúm gia c m tiêu h y gia c m b nh, v sinh tiêu ñ c, kh trùng vòng bán kính km t ñi m có d ch, ho t ñ ng giám sát phòng ng a trách nhi m c a c p t nh huy n xã,...
 • 108
 • 373
 • 0

" Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản và bệnh sinh sản thường gặp trên đàn lai hướng sữa nuôi tại Trung tâm nghiên cứu và đồng cỏ Ba Vì"

Nông - Lâm - Ngư

... sinh sản trâu làm loại nh sau: - Trâu chậm sinh: trâu tơ từ 20 - 30 tháng tuổi cha động dục, trâu sau đẻ từ - tháng không động dục trâu phối giống - chu kì thai 24 - Trâu vô sinh ... thực trạng đàn lai hớng sữa Trung tâm NC ĐC Ba Vì nói riêng nớc ta nói chung để tứ đa số biện pháp nhằm cải thiện khả sinh sản đàn sữa tiến hành đề tài: " Khảo sát số tiêu sinh sản bệnh ... giống = Số có chửa năm - Tỷ lệ thụ thai: Là tỷ lệ % số có chửa số đợc phối giống năm Số có chửa năm Tỷ lệ thụ thai = *100% Số phối năm 32 - Sản lợng sữa chu kỳ: Là tổng sản lợng...
 • 63
 • 516
 • 4
[Luận văn]khảo sát một số chỉ tiêu sinh lý lâm sàng, sinh lý sinh sản và bệnh thường gặp ở loài mèo nhà

[Luận văn]khảo sát một số chỉ tiêu sinh lý lâm sàng, sinh lý sinh sản và bệnh thường gặp ở loài mèo nhà

Thạc sĩ - Cao học

... ti n hành nghiên c u đ tài: Kh o sát m t s ch tiêu sinh lý lâm sàng, sinh lý sinh s n b nh thư ng g p c a loài mèo nhà 1.2 M c tiêu c a đ tài + Xác đ nh đư c ch tiêu sinh lý lâm sàng, sinh lý sinh ... a m t s loài gia súc Gia súc Tu i thành th c Gia súc đ c Tu i thành th c - 12 tháng 12 - 18 tháng Trâu 1,5 - năm Trâu 1,5 - 2,5 năm L n - tháng L n - tháng Dê, C u tháng Dê, C u - tháng ... chu t, chim, sát, lư ng thê), Echinococcus granulosus (ký ch trung gian ngư i đ ng v t có vú) Chúng ch y u ký sinh ru t non c a mèo [13] Khi b nhi m giun mèo thư ng b r i lo n tiêu hóa, ngư...
 • 103
 • 1,063
 • 1
Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của đàn trâu nội nuôi tại một số tỉnh thuộc vùng tây bắc việt nam

Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của đàn trâu nội nuôi tại một số tỉnh thuộc vùng tây bắc việt nam

Môi trường

... chơng trình khôi phục phát triển đàn trâu Kết khảo sát tuổi đẻ lứa đầu đàn trâu Bảng Tuổi đẻ lứa đầu đn trâu Địa phơng Số điểm Tổng số trâu khảo sát Khảo sát (con) Phong Thổ - Lai Châu Điện Biên ... tăng cờng số lợng trâu sinh sản lên nguồn thu nhập đáng kể kinh tế hộ gia đình, đồng thời tăng tốc độ phát triển đàn trâu Bảng Nhịp đẻ đàn trâu Địa phơng khảo sát Số điểm khảo sát Số trâu (con) ... đàn trâu Bảng Tỷ lệ đẻ đàn trâu Địa phơng khảo sát Số điểm khảo sát Phong Thổ - Lai Châu Điện Biên - Điện Biên Simacai - Lào cai Tổng số 11 Tổng số trâu (con) 908 745 1216 2869 Tỷ lệ đẻ bình...
 • 6
 • 634
 • 1

Xem thêm