khảo sát hành vi tình dục kiến thức thai sản  và bệnh lây truyền qua đường tình dục của sinh viên  trường đại học mở tp hcm năm 2009

KHẢO SÁT HÀNH VI TÌNH DỤC, KIẾN THỨC THAI SẢN VÀ BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM, NĂM 2009

KHẢO SÁT HÀNH VI TÌNH DỤC, KIẾN THỨC THAI SẢN BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM, NĂM 2009

Y khoa - Dược

... Hành vi tình dục, kiến thức thai sản STD sinh vi n Đại học Mở TP. HCM năm 2009 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu tổng quát Xác định hành vi tình dục, kiến thức thai sản, STD vấn đề liên quan khác sinh ... tỷ lệ sinh vi n có kiến thức chung STD phòng ngừa STD Kiến thức Các bệnh liên quan Đường lây truyền Triệu chứng lâm sàng Đối tượng dễ mắc bệnh Nơi điều trị bệnh Kiến thức chung STD Kiến thức phòng ... vi n Đại học Đối tượng nghiên cứu Sinh vi n hệ quy theo học Đại học Mở TP. HCM chọn Tiêu chí chọn mẫu Tiêu chí chọn vào Sinh vi n hệ quy theo học khoa Đại học Mở Người chưa lập gia đình Người độ...
 • 12
 • 390
 • 1
Kiến thức về một số bệnh lây truyền qua đường tình dục thường gặp bệnh do vi khuẩn

Kiến thức về một số bệnh lây truyền qua đường tình dục thường gặp bệnh do vi khuẩn

Cao đẳng - Đại học

... cho vi m âm đạo vi khuẩn 7.2.2 Cách lây truyền BV khơng thực bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhiên vi m âm đạo vi khuẩn liên quan đến vi c có nhiều bạn tình, có bạn tình mới, quan hệ tình dục ... 4.BỆNH HẠ CAM 4.1 ĐẠI CƯƠNG: Hạ cam bệnh cấp tính, lây truyền qua đường tình dục có thời gian ủ bệnh ngắn 2-5 ngày Biểu đặc trưng bệnh vết loét đau nơi vi khuẩn xâm nhập, thường sinh dục gây vi m ... vi m nội mạc tử cung sau đẻ, sau mổ lấy thai 7.4 PHỊNG BỆNH: - Khơng thụt rửa âm đạo - Sử dụng bao cao su quan hệ tình dục khơng lành mạnh (nhiều bạn tình, có bệnh lây truyền qua đường tình dục) ...
 • 18
 • 438
 • 0
SỰ cải THIỆN KIẾN THỨC về một số BỆNH lây TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH dục của CÔNG NHÂN một số NHÀ máy MAY CÔNG NGHIỆP tại TỈNH BÌNH DƯƠNG và THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH SAU một năm CAN THIỆP TRUYỀN THÔNG

SỰ cải THIỆN KIẾN THỨC về một số BỆNH lây TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH dục của CÔNG NHÂN một số NHÀ máy MAY CÔNG NGHIỆP tại TỈNH BÌNH DƯƠNG THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH SAU một năm CAN THIỆP TRUYỀN THÔNG

Y học thưởng thức

... tập huấn bao gồm kiến thức tránh thai bệnh lây truyền qua đường tình dục (các phương pháp tránh thai, giang mai, HIV / AIDS, mụn cóc, bệnh lậu, mụn rộp, vi m gan siêu vi) , kĩ truyền thơng trực ... nhận thức họ vấn đề sức khỏe cải thiện đáng kể sau năm Họ biết nhiều tường tận bệnh lây truyền qua đường tình dục, nguyên nhân, cách phòng tránh, biện pháp tránh thai, hành vi quan hệ tình dục ... qua phương tiện truyền thông khác Kết thể dự án tác động vào kiến thức số bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến chưa chương trình truyền thơng đại chúng quan tâm Ngay vấn đề truyền thông nhiều...
 • 5
 • 426
 • 0
Thực trạng nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên trường đại học sư phạm thành phố hồ chí minh

Thực trạng nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên trường đại học sư phạm thành phố hồ chí minh

Khoa học tự nhiên

... hội; từ năm thứ vào đại học đến năm tốt nghiệp trƣờng Năm 1982 Hà Thế Ngữ vi t "Đưa kết NCKHGD vào thực tiễn trường học" [70], cho vi c đƣa kết NCKHGD vào thực tiễn trƣờng học vấn đề quan trọng ... HỌC GIÁO DỤC CỦA SINH VI N TRƢỜNG ĐHSP TP HCM 2.1 Thể thức nghiên cứu 2.1.1 Mẫu nghiên cứu Chúng tiến hành điều tra thực trạng phiếu trƣng cầu ý kiến cửa SV giáo vi n trƣờng Đại học Sƣ phạm TP ... động NCKHGD vào chƣơng trình đào tạo - Cần bồi dƣỡng nhận thức đắn vai trò vi c NCKHGD cho học sinh, sinh vi n - Bồi dƣỡng lý luận NCKHGD cho học sinh, sinh vi n - Bồi dƣỡng cho học sinh, SV hệ...
 • 116
 • 2,028
 • 23
Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

Giáo dục học

... CHƯƠNG THỰC TRẠNG NGHIÊN CƯÚ KHOA HỌC GIÁO DỤC CỦA SINH VI N TRƯỜNG ĐHSP TP. HCM 2.1 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Tìm hiểu thực trạng NCKHGD SV trường ĐHSP.TPHCM năm học 20012002 2002-2003, sở tìm ngun ... Năm 1995, Lê Tử Thành với giáo trình “Logic học phương pháp luận nghiên cứu khoa học [88 ], đáp ứng phần nhu cầu SV, học vi n cao học kiến thức biết cách tiến hành vi c NCKH hợp lý, hiệu Năm ... năm 60 - 70 kỷ XIX) trước tác giả Vi t Nam vi c cung cấp phương pháp luận phương pháp NCKH Ở Vi t Nam khoảng 10 năm gần đây, công tác NCKH ý trường đại học đặc biệt vi c đào tạo Sau đại học mở...
 • 237
 • 2,340
 • 17
một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên trường đại học sư phạm thành phố hồ chí minh

một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên trường đại học sư phạm thành phố hồ chí minh

Khoa học xã hội

... NCKH SV trường đại học cao đẳng Để góp phần đưa định thành thực trường sư phạm, chọn vấn đề: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục sinh vi n trường Đại học ... Năm 1995, Lê Tử Thành với giáo trình “Logic học phương pháp luận nghiên cứu khoa học [88 ], đáp ứng phần nhu cầu SV, học vi n cao học kiến thức biết cách tiến hành vi c NCKH hợp lý, hiệu Năm ... năm 60 - 70 kỷ XIX) trước tác giả Vi t Nam vi c cung cấp phương pháp luận phương pháp NCKH Ở Vi t Nam khoảng 10 năm gần đây, công tác NCKH ý trường đại học đặc biệt vi c đào tạo Sau đại học mở...
 • 248
 • 793
 • 1
Phát triển ý thức chính trị của sinh viên trường Đại học Hàng Hải Việt Nam hiện nay

Phát triển ý thức chính trị của sinh viên trường Đại học Hàng Hải Việt Nam hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... Đại học Hàng hải Vi t Nam 1.1.1 Ý thức trị sinh vi n Trường Đại học Hàng hải Vi t Nam Sinh vi n hệ đại học quy Trường Đại học Hàng hải Vi t Nam nay, sinh vi n quy trường đại học cao đẳng khác ... TRỊ CỦA SINH VI N TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VI T NAM 1.1 Ý thức trị phát triển ý thức trị sinh vi n Trường Đại học Hàng hải Vi t Nam 1.1.1 Ý thức trị sinh vi n Trường Đại học Hàng hải Vi t Nam 1.1.2 ... khách quan, cấp bách để phát triển ý thức trị sinh vi n Trường Đại học Hàng hải Vi t Nam Tóm lại, phát triển ý thức trị sinh vi n Trường Đại học Hàng hải Vi t Nam trình mà qua đó, đòi hỏi sinh vi n...
 • 108
 • 1,018
 • 7
Phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập của sinh viên trường Đại học Hàng Hải Việt Nam hiện nay

Phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập của sinh viên trường Đại học Hàng Hải Việt Nam hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... học tập sinh vi n Đại học Hàng hải khách thể nhận thức tri thức mơn học trường Đại học Hàng hải trường Đại học Hàng hải trường đào tạo ngành nghề Hàng hải, nên môn học trường Đại học Hàng ... thể nhận thức học tập sinh vi n Đại học Hàng hải Vi t Nam Từ phân tích cho thấy: thực chất vi c phát huy vai trò chủ thể nhận thức học tập sinh vi n nói chung, sinh vi n trường Đại học Hàng hải ... nhận thức học tập sinh vi n trường Đại học Hàng hải Vi t Nam giai đoạn tất yếu 41 Chương THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP CHO VI C PHÁT HUY VAI TRÒ CHỦ THỂ NHẬN THỨC TRONG HỌC TẬP CỦA SINH VI N ĐẠI HỌC...
 • 121
 • 2,015
 • 12
định hướng giá trị đạo đức của sinh viên trường đại học đồng nai

định hướng giá trị đạo đức của sinh viên trường đại học đồng nai

Thạc sĩ - Cao học

... ngữ sinh vi n xuất lâu sử dụng thức vào thời kỳ xuất phát triển trung tâm giáo dục đại học trường đại học tổng hợp lớn giới trường Đại học Oxford (Anh) năm 1168, Đại học Pari (Pháp) năm 1200, Đại ... Động học tập sinh vi n Một yếu tố tác động thúc đẩy vi c học tập nghiên cứu sinh vi n động học tập Động học tập lý khiến sinh vi n tham gia vào hoạt động học, động lực thúc hoạt động học tập sinh ... quanh Điều thể sinh vi n có quan điểm, chứng kiến riêng điều góp phần vào vi c tự nhận thức, tự đánh giá, tự giáo dục sinh vi n d) Đặc điểm tự đánh giá, tự ý thức, tự giáo dục sinh vi n Đây đặc...
 • 125
 • 370
 • 2
Tóm tắt đề tài thực trạng và giải pháp nâng cao các hoạt động ngoại khoá tại trường đại học mở TP HCM

Tóm tắt đề tài thực trạng giải pháp nâng cao các hoạt động ngoại khoá tại trường đại học mở TP HCM

Sư phạm

... khóa trường Đại học Mở TP. HCM Đối với sinh vi n cần thực nguyên tắc: phải ưu tiên cho vi c học tham gia hoạt động mà thật yêu thích Bên cạnh hai nguyên tắc trên, sinh vi n cần ý thêm cách tiến hành ... khóa trường Đại học khác địa bàn TP. HCM Bài nghiên cứu khái quát thực trạng hoạt động ngoại khóa trường Đại học khác địa bàn TP HCM nói lên trường có đặc trưng khác nên yếu tố ảnh hưởng đến vi c ... lại kiến thức học, học hỏi kiến thức Phần nghiên cứu hiệu hoạt động ngoại khóa Đứng khía cạnh ban tổ chức, hoạt động ngoại khóa có hiệu nội dung thu hút quan tâm sinh vi n, số lượng sinh vi n...
 • 4
 • 1,041
 • 15
Phát triển ý thức chính trị của sinh viên trường đại học hàng hải việt nam hiện nay

Phát triển ý thức chính trị của sinh viên trường đại học hàng hải việt nam hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... triển ý thức trị sinh vi n Trường Đại học Hàng hải Vi t Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn - Đối tượng: Nghiên cứu vấn đề phát triển ý thức trị sinh vi n Trường Đại học Hàng hải Vi t Nam ... cách sinh vi n Trường Đại học Hàng hải Vi t Nam Từ vấn đề trên, vi c nghiên cứu làm sáng tỏ sở lý luận thực tiễn, đề xuất giải pháp phát triển ý thức trị sinh vi n Trường Đại học Hàng hải Vi t ... luật phát triển ý thức trị sinh vi n Trường Đại học Hàng hải Vi t Nam + Đánh giá thực trạng dự báo nhân tố tác động đến phát triển ý thức trị sinh vi n Trường Đại học Hàng hải Vi t Nam + Đề xuất...
 • 15
 • 213
 • 0
LUẬN văn THẠC sĩ  GIÁ TRỊ đạo đức TRUYỀN THỐNG dân tộc với xây DỰNG đạo đức của SINH VIÊN TRƯỜNG đại học KHOA học xã hội và NHÂN văn hà nội HIỆN NAY

LUẬN văn THẠC sĩ GIÁ TRỊ đạo đức TRUYỀN THỐNG dân tộc với xây DỰNG đạo đức của SINH VIÊN TRƯỜNG đại học KHOA học xã hội NHÂN văn hà nội HIỆN NAY

Khoa học xã hội

... vi n Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội nay; thời gian khảo sát, điều tra sinh vi n hệ quy Trường Đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - Đại học Quốc gia ... mà phải giáo dục người từ bé học tập suốt đời 1.1.2 Quan niệm đạo đức sinh vi n Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Sinh vi n Vi t Nam thuật ngữ dùng để người học tập trường đại học cao đẳng ... đạo đức sinh vi n Trường Đại học KHXH&NV phụ thuộc vào môi trường văn hóa đạo đức xã hội Trường Đại học KHXH&NV vấn đề tất yếu khách quan Môi trường văn hóa đạo đức xã hội Trường Đại học KHXH&NV...
 • 98
 • 627
 • 0
Tìm hiểu về nhận thức và thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội của sinh viên trường đại học luật hà nội

Tìm hiểu về nhận thức thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội của sinh viên trường đại học luật hà nội

Cao đẳng - Đại học

... SINH VI N TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ 2.1 NỘI Thực trạng tệ nạn xã hội sinh vi n Trường Đại học luật Hà Nội Sinh vi n trường Đại học luật Hà Nội học tập môi trường pháp lý, trang bị kiến thức pháp luật ... trường hợp sinh vi n tình cờ nhìn thấy, phát sinh vi n Đại học Luật có hành vi tham gia tệ nạn xã hội Theo kết điều tra bảng trên, có 39% sinh vi n tình cờ nhìn thấy sinh vi n khác tham gia vào ... phát có 8% sinh vi n trả lời có nhìn thấy Đây thực tế đáng báo động với sinh vi n nước nói chung sinh vi n trường Đại học Luật Hà Nội nói riêng 2.2 Nhận thức sinh vi n trường Đại học Luật Hà...
 • 19
 • 318
 • 0
Nghiên cứu các yếu tố tới quyết định tham gia hoạt động tình nguyện của sinh viên trường đại học nha trang

Nghiên cứu các yếu tố tới quyết định tham gia hoạt động tình nguyện của sinh viên trường đại học nha trang

Kỹ thuật - Công nghệ

... khảo sát) sinh vi n theo học ngành học Trƣờng Đại học Nha Trang Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng tới định tham gia hoạt động tình nguyện sinh vi n Trƣờng Đại học ... hoạt động tình nguyện tình nguyện vi n Quy trình định Hành vi mua Hành vi tham gia hoạt động tình ngƣời tiêu dùng nguyện tình nguyện vi n Ngƣời tiêu dùng nhận thức đƣợc Tình nguyện vi n nhận ... ngành thủy sản với số lƣợng vài ngàn sinh vi n, đến trƣờng trở thành trƣờng đại học đa ngành với gần 20.000 sinh vi n theo học, có gần 1200 học vi n cao học 100 nghiên cứu sinh Bộ máy tổ chức Trƣờng...
 • 166
 • 2,739
 • 16
nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành về tránh thai và bệnh lây truyền qua đường tình dục ở học sinh trung học phổ thông thành phố hải dương năm 2013

nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành về tránh thai bệnh lây truyền qua đường tình dụchọc sinh trung học phổ thông thành phố hải dương năm 2013

Y khoa - Dược

... loại bệnh thơng thường dễ chữa trị Quan hệ tình dục khơng an tồn dễ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục Nên tránh xa người mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục Bệnh lây truyền qua đường tình ... GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BỘ Y TẾ ĐỖ ĐỨC VĂN NGHI£N CứU KIếN THứC, THáI Độ, THựC HàNH Về TRáNHTHAI BệNH LÂY TRUYềN QUA ĐƯờNG TìNH DụC HọC SINH TRUNG HọC PHổ THÔNG THàNH PHố ... Dương năm 2013” Với hai mục tiêu: tả kiến thức, thái độ, thực hành biện pháp tránh thai học sinh trung học phổ thông - TPHD tả kiến thức, thái độ, thực hành bệnh lây truyền qua đường tình dục...
 • 149
 • 982
 • 6
tiểu luận nghiên cứu sự ảnh hưởng của kiến thức thương hiệu đến hành vi mua điện thoại di động nokia của sinh viên trường đại học kinh tế- đại học huế

tiểu luận nghiên cứu sự ảnh hưởng của kiến thức thương hiệu đến hành vi mua điện thoại di động nokia của sinh viên trường đại học kinh tế- đại học huế

Quản trị kinh doanh

... thuộc kiến thức thương hiệu đến hành vi mua điện thoại di động Nokia sinh vi n Đại học Kinh Tế Đại học Huế  Kiểm định khác biệt mức độ ảnh hưởng kiến thức thương hiệu đến hành vi mua đối tượng sinh ... liên quan đến vi c đo lường kiểm tra mối quan hệ thành phần kiến thức thương hiệu ảnh hưởng kiến thức thương hiệu đến hành vi mua khách hàng http://www.mbavn.org/view_news.php?id=1591 b Thành ... hưởng yếu tố thuộc kiến thức thương hiệu đến hành vi mua điện thoại di động Nokia sinh vi n Đại học Kinh Tế Đại học Huế  Đề số giải pháp nhằm nâng cao ảnh hưởng tích cực kiến thức thương hiệu...
 • 66
 • 998
 • 3

Xem thêm