khả năng tìm kiếm lưu giữ thông tin và là một cơ sở dữ liệu không cùng

Thông tin kinh tế - xã hội trên báo trực tuyến các tỉnh miền núi phía Bắc

Thông tin kinh tế - xã hội trên báo trực tuyến các tỉnh miền núi phía Bắc

Báo chí

... thụng tin mỏy tớnh) bng ting Vit, ting cỏc dõn tc thiu s Vit Nam, ting nc ngoi"2 Nh vy, Lut bỏo cho rng bỏo Internet l loi hỡnh bỏo c thc hin trờn mng thụng tin mỏy tớnh bng ting Vit, ting cỏc ... a tin thng rt chm Tin "Hi thi hoỏ doanh nghip in lc tnh H Giang ln th I" din hai ngy 27, 28/9/2007 vy m phúng viờn a tin phi i ti tn hi thi kt thỳc mi bt u a c tin khai mc ln b mc hi thi Hay tin ... sc mnh riờng ca cỏc phng tin thụng tin i chỳng truyn thng ng thi vt qua nhng barie ngỏng tr lng thụng tin n vi ngi c mt cỏch nhiu nht, hiu qu nht m cỏc phng tin thụng tin i chỳng vp phi Khc phc...
 • 100
 • 523
 • 0
Nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ kế hoạch hoá gia đình cho đồng bào dân tộc tỉnh hà giang

Nâng cao khả năng tiếp cận sử dụng dịch vụ kế hoạch hoá gia đình cho đồng bào dân tộc tỉnh hà giang

Kinh tế

... c a ðTðT chia theo nhóm tu i 67 B ng 4.29: Lý không ñư c ti p c n thông tin v BPTT theo dân t c 69 B ng 4.30: Lý không ñư c ti p c n thông tin v BPTT theo h c v n 70 B ng 4.31: M c ñích nh ... t 13 - Ti p c n thông h th ng truy n thông Qua h th ng phương ti n thông tin: m ng lư i Internet, Tivi, loa ñài, tranh l t, t rơi, áp phích , ngư i dân th bi t ñư c thông tin v chăm sóc s ... phương ti n thông tin ñ i chúng khác: Băng Video, băng catset, phim ñèn chi u, nh, In ternet… Càng ña d ng hình th c truy n thông, ña d ng phương ti n truy n thông, thông ñi p truy n thông v KHHGð...
 • 123
 • 444
 • 1
Báo cáo

Báo cáo " Sử dụng kỹ thuật Microsatellite để đánh giá tính đa dạng di truyền cấu trúc di truyền của quần thể bò nuôi ở tỉnh Hà Giang " pptx

Báo cáo khoa học

... lư ng thông tin ña hình (Polymophic Information Content - PIC) K t qu ñư c trình bày b ng B ng S lư ng alen, t n s d h p t mong ñ i theo lý thuy t, t n s d h p t quan sát, giá tr thông tin ña ... huy t k t qu ki m ñ nh t ng locút microsatlite v i gi thi t không cân b ng di truy n Hardy-Weinberg T ns d h pt T ns d h pt Lư ng thông tin mong ñ i quan sát ña hình (PIC) (He.exp) (He.ob) CSSM66 ... phương pháp th tinh nhân t o nhân 313 gi ng v y ñã làm gi m tính ña d ng di truy n K t qu phép ki m ñ nh s cân b ng di truy n c a t ng locút microsatellite ñã cho th y h u h t locút ñ u không tr ng...
 • 8
 • 534
 • 2
nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tính đa dạng thực vật có mạch trong một số kiểu thảm thực vật tại thị trấn yên bình, huyện quang bình, tỉnh hà giang góp phần bảo tồn đa dạng sinh học

nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tính đa dạng thực vật mạch trong một số kiểu thảm thực vật tại thị trấn yên bình, huyện quang bình, tỉnh hà giang góp phần bảo tồn đa dạng sinh học

Thạc sĩ - Cao học

... phần làm cho môi trường trong lành, bớt độc hại chúng khả hấp thụ, lọc, hút bớt lượng chất khí độc hại, chống ô nhiễm, làm không khí, giảm tiếng ồn giúp tránh nguy hại cho sức khỏe người Một ... khu vực nghiên cứu 88 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC 97 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ... hàng năm đạt 85% dao động không lớn Thời điểm cao (tháng 6,7,8) vào khoảng 87 - 88%, thời điểm thấp (tháng 1, 2, 3) vào khoảng 81% Đặc biệt ranh giới mùa khô mùa mưa không rõ rệt, nơi nhiều...
 • 124
 • 592
 • 0
báo cáo thực tập “nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định chọn nghề nhân sự  ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính trường hợp sinh viên ngành quản trị nhân lực trên địa bàn hà nội”

báo cáo thực tập “nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định chọn nghề nhân sự ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính trường hợp sinh viên ngành quản trị nhân lực trên địa bàn hà nội”

Kinh tế - Thương mại

... trình học, không thấy vai trò khả phát triển nghề nhân tương lai Vì sau trường không chọn làm Năm học 2016 - 2017 Nghiên cứu khoa học sinh viên Đại học Thương Mại nhân muốn làm nhân lại khả không ... xã hội Tiếp theo sở lý thuyết, phần nhóm tìm tài liệu cần thiết liên quan đến đề tài tài liệu thực hành sử dụng phần mềm hỗ trợ, qua nhóm chọn tài liệu phù hợp với đề tài làm sở lý thuyết Bước ... viên Đại học Thương Mại từ mục tiêu nghiên cứu, sở lý thuyết; lựa chọn công cụ, phần mềm hỗ trợ cho việc phân tích liệu Thông qua việc tìm hiểu thông tin vấn đáp viên, tác giả xây dựng hỏi với thang...
 • 78
 • 442
 • 0
báo cáo thực tập “nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định chọn nghề nhân sự ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính trường hợp sinh viên ngành quản trị nhân lực trên địa bàn hà nội

báo cáo thực tập “nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định chọn nghề nhân sự ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính trường hợp sinh viên ngành quản trị nhân lực trên địa bàn hà nội

Kinh tế - Thương mại

... lý thuyết tạo tâm lý chán nản trình học, không thấy vai trò khả phát triển nghề nhân tương lai Vì sau trường không chọn làm nhân muốn làm nhân lại khả không tích lũy cho kiến thức, kĩ cần thiết ... xã hội Tiếp theo sở lý thuyết, phần nhóm tìm tài liệu cần thiết liên quan đến đề tài tài liệu thực hành sử dụng phần mềm hỗ trợ, qua nhóm chọn tài liệu phù hợp với đề tài làm sở lý thuyết Bước ... nghiên cứu xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu, sở lý thuyết; lựa chọn công cụ, phần mềm hỗ trợ cho việc phân tích liệu Thông qua việc tìm hiểu thông tin vấn đáp viên, tác giả xây dựng hỏi với thang...
 • 56
 • 776
 • 0
Báo cáo thực tập tại Ngân Hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh Hà Giang

Báo cáo thực tập tại Ngân Hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Tỉnh Hà Giang

Tài chính - Ngân hàng

... với tỉnh Yên Bái – Lào Cai đường biên giới dài 274 Km tỉnh miền núi nên địa hình điều kiện tự nhiên nhiều khó khăn, tới 75% diện tích núi cao, sông suối sâu, giao thông khó khăn, lâm ... khóan, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, cho vay mua bán chứng khoán… (6): Phòng Vi tính: Phụ trách cài đặt phầm mềm phát sinh, hướng dẫn tập huấn tin học cho Ngân hàng sở ... kể NHNo & PTNT tỉnh miền núi sớm mạnh dạn thay đổi cấu đầu tư vốn từ kinh tế quốc doanh sang thí điểm mở rộng đầu tư vào kinh tế hộ sản xuất, mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào...
 • 26
 • 2,919
 • 32
Nghiên cứu mô hình bảo tồn có sự tham gia của cộng đồng tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh voọc mũi hếch, tỉnh hà giang

Nghiên cứu mô hình bảo tồn sự tham gia của cộng đồng tại khu bảo tồn loài sinh cảnh voọc mũi hếch, tỉnh hà giang

Khoa học xã hội

... hợp kế thừa tài liệu Thu thập tài liệu sẵn có, số liệu thống kê vấn đề liên quan đến nội dung nghiên cứu Trên sở tài liệu thu thập tiến hành tổng hợp, chọn lọc thông tin, số liệu phù hợp với ... giá cao hiệu Mô hình quản lý dựa vào cộng đồng chưa đánh giá cách tổng thể hiệu mô hình triển khai làm sở khoa học, thực tiễn đưa mô hình chuẩn Bảo tồn dựa vào cộng đồng đển triển khai nhân ... nhiên, Một số kinh nghiệm học quốc tế 15 Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN, (2008) Sách đỏ loài nguy cấp 16 Trung tâm người thiên nhiên (2012), Bản tin sách, đồng quản lý rừng đặc dụng: sở...
 • 14
 • 630
 • 0
Thiết kế tuyến đường qua hai điểm A1 - B1 tỉnh Hà Giang

Thiết kế tuyến đường qua hai điểm A1 - B1 tỉnh Hà Giang

Kiến trúc - Xây dựng

... l-ới giao thông vùng đáp ứng yêu cầu vận chuyển Chính vậy, việc xây dựng tuyến đ-ờng A1- B1 hoàn toàn cần thiết Góp phần vào việc hoàn thiện mạng l-ới giao thông khu vực, góp phần vào việc phát ... thể bình đồ tuyến Trắc dọc đ-ờng đen số liệu khác 5.1.3 Số liệu thiết kế Các số liệu địa chất thuỷ văn, địa hình Các điểm khống chế, điểm mong muốn Số liệu độ dốc dọc tối thiểu tối đa 5.2 Trình ... tế xã hội địa ph-ơng phát triển khu công nghiệp chế biến, dịch vụ 1.5 C S LP D N 1.5.1 sở pháp lý Căn vào: Căn Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc hội Căn Nghị định số 08/2005/NĐ-CP...
 • 173
 • 544
 • 3
Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm A7 –B7 thuộc huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm A7 –B7 thuộc huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Kiến trúc - Xây dựng

... 0.018 b Vật liệu làm mặt đ-ờng Căn vào phụ lục C quy trình 22 TCN 211-06, ta đặc tr-ng vật liệu số loại vật liệu th-ờng dùng làm áo đ-ờng, tận dụng số mỏ địa ph-ơng nh- sau: E (MPa) Vật liệu Tính ... đào, không đào không đắp, đắp thấp Nó dùng để thoát n-ớc m-a từ mặt đ-ờng ta luy đ-ờng - Rãnh đỉnh: Để thoát n-ớc từ s-ờn dốc đổ về, ngăn chặn không cho n-ớc từ sườn dốc lưu vực chảy đường làm ... lớp vật liệu nằm gây điểm xét (MPa) Ctt: Lực dính tính toán đất vật liệu dính trạng thái độ ẩm, độ chặt tính toán kcđdv: hệ số c-ờng độ chịu cát tr-ợt, phụ thuộc vào độ tin cậy thiết k 0.9...
 • 130
 • 389
 • 0
Lập dự án xây dựng tuyến đường qua hai điểm B3-E8 thuộc tỉnh Hà Giang theo TCVN 4054-2005

Lập dự án xây dựng tuyến đường qua hai điểm B3-E8 thuộc tỉnh Hà Giang theo TCVN 4054-2005

Kiến trúc - Xây dựng

... not defined I Nguyên tắc, sở số liệu thiết kế Error! Bookmark not defined Nguyên tắc Error! Bookmark not defined sở thiết kế Error! Bookmark not defined Số liệu thiết kế Error! ... chức kinh tế toàn xã hội Để đáp ứng nhu cầu l-u thông, trao đổi hàng hóa ngày tăng nh- nay, xây dựng sở hạ tầng, đặc biệt hệ thống giao thông sở vấn đề quan trọng đặt cho nghành cầu đ-ờng nói ... t-: Chủ đầu t- UBND tỉnh Hà Giang ủy quyền cho sở Giao Thông Công Chính tỉnh Hà Giang thực Trên sở đấu thầu hạn chế để tuyển chọn nhà thầu đủ khả lực, máy móc, thiết bị, nhân lực đáp ứng kỹ...
 • 118
 • 436
 • 0
Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm B3 - E8 thuộc tỉnh Hà Giang

Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm B3 - E8 thuộc tỉnh Hà Giang

Kiến trúc - Xây dựng

... kế xây dựng tuyến đ-ờng phải ý không làm phá vỡ cấu trúc vùng, không làm ô nhiểm môi tr-ờng Trong trình thi công phải đảm bảo an toàn không làm ảnh h-ởng giao thông, an ninh trật tự khu vực, phải ... Hiện trạng giao thông : Mạng l-ới giao thông vùng chủ yếu đ-ờng cấp IV, hệ thống giao thông vận tải sở hạ tầng nói chung ch-a t-ơng xứng với nhu cầu lại phát triển vùng Theo khảo sát bình đồ ... vực bị ô nhiễm bị ảnh h-ởng xấu ng-ời, Môi tr-ờng thông thoáng lành Do xây dựng tuyến đ-ờng phải ý không phá vỡ cảnh quan thiên nhiên ,không làm ô nhiểm môi tr-ờng, chiếm nhiều diện tích đất canh...
 • 121
 • 451
 • 1
Thiết kế tuyến đường từ C6 - A8 thuộc tỉnh Hà Giang

Thiết kế tuyến đường từ C6 - A8 thuộc tỉnh Hà Giang

Kiến trúc - Xây dựng

... Bình đồ-Trắc dọc-Trắc ngang sở thiết kế TCVN4054-05 Bản đồ đ-ờng đồng mức tỉ lệ 1/10000, H=5m thể bình đồ tuyến Trắc dọc đ-ờng đen số liệu khác Số liệu thiết kế Các số liệu địa chất thuỷ văn, ... chế biến, dịch vụ Căn quy hoạch tổng thể mạng l-ới đ-ờng giao thông vùng đ-ợc duyệt, theo văn Sở Giao thông công Hà Giang đơn vị khảo sát thiết kế để tiến hành lập dự án vi Các quy phạm sử dụng: ... l-ợng tiến độ xây dựng công trình khả tận dụng nguyên vật liệu địa ph-ơng khu v-c tuyến qua mỏ cấp phối đá dăm với trữ l-ợng t-ơng đối lớn theo số liệu khảo sát thấy đồi đất gần đắp đ-ờng...
 • 118
 • 582
 • 0
Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm T1-T19 thuộc địa phận tỉnh Hà Giang

Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm T1-T19 thuộc địa phận tỉnh Hà Giang

Kiến trúc - Xây dựng

... Bình đồ-Trắc dọc-Trắc ngang sở thiết kế TCVN4054-05 Bản đồ đ-ờng đồng mức tỉ lệ 1/10000, H=5m thể bình đồ tuyến Trắc dọc đ-ờng đen số liệu khác Số liệu thiết kế Các số liệu địa chất thuỷ văn, ... chế biến, dịch vụ Căn quy hoạch tổng thể mạng l-ới đ-ờng giao thông vùng đ-ợc duyệt, theo văn Sở Giao thông công Hà Giang đơn vị khảo sát thiết kế để tiến hành lập dự án vi Các quy phạm sử dụng: ... l-ợng tiến độ xây dựng công trình khả tận dụng nguyên vật liệu địa ph-ơng khu v-c tuyến qua mỏ cấp phối đá dăm với trữ l-ợng t-ơng đối lớn theo số liệu khảo sát thấy đồi đất gần đắp đ-ờng...
 • 117
 • 330
 • 0
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng công chức ở huyện Vị Xuyên- tỉnh Hà Giang

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng công chức ở huyện Vị Xuyên- tỉnh Hà Giang

Quản trị kinh doanh

... niệm này, số tính nguồn nhân lực lại nguồn lao động, là: Những người việc làm không tích cực tìm kiếm việc làm, tức người nhu cầu tìm việc làm, người độ tuổi lao động quy định học… Từ quan niệm ... viễn thông internet; công nghệ thông tin, sở hạ tầng thông tin, phát dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch địa bàn huyện Phòng Văn hoá Thông tin ... chức: Tiến hành thu hút thông qua bảng thông báo tuyển dụng, thông báo vị trí công việc cần tuyển người Bản thông báo gửi đến tất CB, CC tổ chức thông báo bao gồm thông tin nhiệm vụ 15 thuộc công...
 • 61
 • 2,019
 • 27
Nghiên cứu đánh giá và dự báo chi tiết hiện tượng trượt, lở và xây dựng các giải pháp phòng chống cho thị trấn cốc pài huyện xí mần, tỉnh hà giang

Nghiên cứu đánh giá dự báo chi tiết hiện tượng trượt, lở xây dựng các giải pháp phòng chống cho thị trấn cốc pài huyện xí mần, tỉnh hà giang

Báo cáo khoa học

... Hệ thống thu thập số liệu .230 3.3.2 Kết phân tích số liệu quan trắc trượt 247 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG TRƯỢT TỔNG HỢP LÀM SỞ KHOA HỌC CHO LẬP DỰ ... Giang 157 Hình 15 Các sở liệu cần thiết để thành lập đồ 160 Hình 16 Mô hình sườn ổn định không gian 161 Hình 17 đồ thể liệu vào kết đầu Sinmap 164 vii Hình 18 ... tiêu nước thích hợp nhằm giảm thiểu trình ngấm nước mặt vào đất đá 319 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 325 TÀI LIỆU THAM KHẢO 327 iii DANH MỤC BẢNG Bảng chương Bảng...
 • 348
 • 827
 • 1
Báo cáo thực tập tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh hà giang

Báo cáo thực tập tại sở kế hoạch đầu tư tỉnh hà giang

Quản trị kinh doanh

... chế cấu tổ chức máy Sở Kế hoạch Đầu tư 1.1 Lãnh đạo Sở Gồm có: Giám đốc Sở Phó Giám đốc Sở - Giám đốc Sở người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, trước Pháp luật toàn hành động Sở ... miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Sở thực theo quy định Pháp luật 1.2 cấu tổ chức Sở - Văn phòng Sở - Thanh tra Sở - phòng nhiệm vụ chuyên môn: + Phòng Kế hoạch tổng hợp ... công chức viên chức sở máng chưa đáp ứng điều kiện làm việc dẫn đến hiệu công việc không cao Qua chức nhiệm vụ cấu sở ta xem xét hiệu hoạt động sở năm qua IV.Tình hình hoạt động sở năm 2004 1.Giáo...
 • 31
 • 735
 • 1
Báo cáo tốt nghiệp: “Biện pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất ở Hội sở Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang” potx

Báo cáo tốt nghiệp: “Biện pháp mở rộng nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất ở Hội sở Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang” potx

Tài chính - Ngân hàng

... dân miền núi, luật lệ làng bản, dòng tộc lại sức mạnh thiêng họ Nếu làm cho hoạt động tín dụng hộ sản xuất gắn với đời sống bà con, gắn với quyền lợi làng khả đầu tư không ngừng mở rộng với ... mà không dám vay nhiều để mở rộng sản xuất đơn giản làm không đủ trả lãi cho ngân hàng 2.2- Khái quát hoạt động hội sở NHNo&PTNT tỉnh Hà Giang: 2.2.1- lược trình hình thành phát triển Hội sở: ... đẩy phân công lao động dẫn tới chuyên môn hoá tạo khả hợp tác lao động sở tự nguyện lợi Một đặc điểm kinh tế hộ sản xuất chênh lệch quy mô sở vật chất kỹ thuật hộ sản xuất, chênh lệch dẫn đến...
 • 86
 • 197
 • 0
Nghiên cứu tuyển chọn một số giống đậu tương triển vọng cho tỉnh Hà Giang

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống đậu tương triển vọng cho tỉnh Hà Giang

Nông - Lâm - Ngư

... nghiên cứu đề tài sở cho việc lựa chọn phát triển giống đậu tương phù hợp với điều kiện canh tác Hà Giang - Bổ sung thêm tư liệu nghiên cứu đậu tương tỉnh miền núi phía Bắc vào sở liệu chung 3.2 ... P2O5 làm chậm trình hình thành phát triển nốt sần làm giảm trình cố định N vi khuẩn cộng sinh đậu tương 9 Nhu cầu kali (K2O): Bón K2O tác dụng tăng cường khả hút P2O5 đậu tương làm tăng khả ... xanh vỏ vàng, giống ưu điểm khả chống chịu sâu bệnh khá, song thời gian sinh trưởng dài suất thấp, không phù hợp với thâm canh, hiệu sản xuất thấp Từ năm 1995 đến nay, tỉnh đưa vào khảo nghiệm...
 • 83
 • 566
 • 2
Đồ án tốt nghiệp thiết kế tuyến đường qua 2 điểm m3  n3 tỉnh hà giang

Đồ án tốt nghiệp thiết kế tuyến đường qua 2 điểm m3 n3 tỉnh hà giang

Kiến trúc - Xây dựng

... PHẦN I: THUYẾT MINH LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƢ THIẾT KẾ SỞ TUYẾN ĐƢỜNG M3 – N3 TÌNH HÀ GIANG QUY ĐỊNH VỀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƢ THIẾT KẾ SỞ 1.Những công trình không cần lập Dự án đầu tƣ: Khi đầu tƣ ... diện chủ đầu tƣ: Sở giao thông vận tải Hà Giang 1.1.3/ Nguồn vốn Nguồn vốn: Huy động vốn ngân sách dành cho xây dựng sở hạ tầng tỉnh ngân hàng nhà nƣớc 1.1.4/ Tổng mức đầu tƣ * sở lập khái toán ... án; khả thu xếp vốn, nguồn vốn khả cấp vốn theo tiến độ; phƣơng án hoàn trả vốn dự án yêu cầu thu hồi vốn phân tích đánh giá hiệu kinh tế - tài chính, hiệu xã hội dự án - THIẾT KẾ SỞ: khái...
 • 100
 • 634
 • 0

Xem thêm