khả năng kháng bệnh bạc lá

Báo cáo khoa học: Khả năng kháng bệnh bạc của các dòng lúa chỉ thị (tester) chứa đa gen kháng với một số chủng vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh bạc lúa phổ biến ở miền Bắc Việt Nam pot

Báo cáo khoa học: Khả năng kháng bệnh bạc lá của các dòng lúa chỉ thị (tester) chứa đa gen kháng với một số chủng vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh bạc lá lúa phổ biến ở miền Bắc Việt Nam pot

Báo cáo khoa học

... Khả năng kháng bệnh bạc của các dòng lúa chỉ thị (tester) chứa đa gen kháng với một số chủng vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh bạc lúa phổ biến ở miền ... gây bệnh bạc lúa phổ biến ở miền Bắc Việt Nam. 4. Kết luận 1. Tất cả các tổ hợp gen chứa gen xa5 đều có khả năng kháng mạnh đối với 7 chủng vi khuẩn X. oryzae pv. oryzae gây bệnh bạc ... cáo khoa học: Khả năng kháng bệnh bạc của các dòng lúa chỉ thị (tester) chứa đa gen kháng với một số chủng vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh bạc lá lúa phổ biến ở miền Bắc...
 • 7
 • 549
 • 1

[Luận văn]tuyển chọn giống lúa mới ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh bạc cho huyện chương mỹ hà tây

[Luận văn]tuyển chọn giống lúa mới ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh bạc lá cho huyện chương mỹ  hà tây

Thạc sĩ - Cao học

... bệnh có thể làm giảm tới 60% năng suất hạt hàng năm. Tại ấn Độ hàng năm có tới hàng triệu ha lúa bị bạc nặng làm cho năng suất giảm 60% (Sarivatava, 1972) [71]. ở Việt Nam bệnh bạc ... Vì vậy, việc nghiên cứu chọn tạo ra các giống có khả năng chống bệnh bạc luôn nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho các nhà chọn giống. Bệnh bạc ảnh hởng rất lớn đến sinh trởng và phát triển ... Chính vì vậy, việc tuyển chọn đợc bộ giống lúa thuần có năng suất, chất lợng cao hơn giống KD18 đồng thời có khả năng kháng bệnh Bạc và có thời gian sinh trởng tơng đơng hoặc ngắn hơn đa...
 • 140
 • 466
 • 0

[Luận văn]tuyển chọn giống lúa mới ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh bạc cho huyện thuận thành bắc ninh

[Luận văn]tuyển chọn giống lúa mới ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh bạc lá cho huyện thuận thành  bắc ninh

Thạc sĩ - Cao học

... màu sắc phiến Màu sắc lúa tính trạng biểu hiện khả năng chịu phân ñạm của giống. Các giống có bộ lúa màu xanh ñậm thường có khả năng chịu phân ñậm cao hơn và ñộ tàn muộn hơn. ... bị bạc nặng làm cho năng suất giảm 60% ( Sivivatava, 1972) [56]. ở Việt Nam bệnh bạc ñã từng gây hại nặngBắc Giang ( 1956- 1957), ðông Triều- Quảng Ninh ( 1961) và trở thành dịch bệnh ... lúa quốc tế IRRI ñã xác ñịnh bản chất di truyền tính chống bệnh bạc do gen quy ñịnh. Nhiều dòng, giống lúa kháng bệnh bạc ñã ñược Viện nghiên cứu lúa quốc tế IRRI tạo ra. Các dòng...
 • 144
 • 692
 • 0

Nghiên cứu khoa học " TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH CẢM ỨNG CHO CÂY KEO LAI BẰNG SỬ DỤNG VI KHUẨN NỘI SINH " doc

Nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... hại Cấp bệnh Biểu hiện bên ngoài Không bị bệnh 0 Cây khoẻ, tán phát triển bình thường Hại nhẹ 1 Dưới 25% tán bị bệnh hoặc dưới 10% cành bị bệnh. Hại trung bình 2 25-50% tán bị bệnh hoặc ... cành bị bệnh. Hại nặng 3 50 đến 75% tán bị bệnh hoặc lớn trên 25 đến 50% cành bị bệnh. Hại rất nặng 4 Trên 75% tán bị bệnh hoặc trên 50% cành bị bệnh. Ở mỗi cấp mức độ bị bệnh chọn ... tăng cường khả năng kháng bệnh cho cây và sinh trưởng vượt trội so với đối chứng, được thể hiện mức độ bị bệnh, tỷ lệ bị bệnh thấp, đường kính gốc và chiều cao vút ngọn. Tỷ lệ bị bệnh trung...
 • 8
 • 281
 • 1

Ứng dụng kỹ thuật PCR và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc ở các dòng đẳng gen

Ứng dụng kỹ thuật PCR và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc lá ở các dòng đẳng gen

Nông - Lâm - Ngư

... “Ứng dụng kỹ thuật PCR và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc ở các dòng đẳng gen”kiểm chứng gen kháng bệnh bạc ở các dòng đẳng gen”BÁO CÁOHỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊNKS. ... bằng cách đo chiều dài vết bệnh sau 18 ngày lây nhiễm.- Chiều dài vết bệnh < 8 cm: kháng bệnh (R)- Chiều dài vết bệnh 8-12cm: nhiễm vừa (M)- Chiều dài vết bệnh > 12 cm: nhiễm nặng (S) ... Dương• Toàn bộ đầu xanh trên của 1 cây được cắt sâu 3-5cm bằng kéo nhúng dung dịch vi khuẩn. Mỗi một cây tương ứng với 1 hoặc 2 chủng đặc thù. • Đánh giá khả năng kháng bệnh của từng giống...
 • 32
 • 881
 • 2

Tài liệu Ứng dụng chỉ thị phân tử DNA chọn lọc gen kháng bệnh bạc ở các dòng bố, mẹ phục vụ công tác chọn tạo giống lúa lai 2 dòng kháng bệnh bạc pot

Tài liệu Ứng dụng chỉ thị phân tử DNA chọn lọc gen kháng bệnh bạc lá ở các dòng bố, mẹ phục vụ công tác chọn tạo giống lúa lai 2 dòng kháng bệnh bạc lá pot

Báo cáo khoa học

... th cha gen kháng ng hp ln, lane 8 và 10 trng thái d hp t 2. Kết quả chọn lọc gen kháng Xa5 Gen kháng Xa5 gen kháng ln vµ kháng ưc 10 chng/10 chng bnh bc ë min Bc ... cha a gen kháng, phc v c lc trong công tác chn to ging lúa lai kháng bnh bc lá. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Phan Hữu Tôn, 2005. Phân b, c im gây bnh các chng vi khuNn bc lúa và ... phân t sàng lc  mt s qun th ã chn ưc các dòng b, m mang gen kháng bc sau: Có 7 dòng b mang gen kháng bc Xa4  dng ng hp t dòng s 4, 5 thuc t hp BB4/RTQ5; Dòng...
 • 9
 • 638
 • 6

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ CÁC XA -GEN KHÁNG BỆNH BẠC LÚA doc

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ CÁC XA -GEN KHÁNG BỆNH BẠC LÁ LÚA doc

Nông nghiệp

... giống lúa kháng bệnh bạc với các nhóm nòi vi khuẩn X. oryzae gây bệnh bạc lúa ở Philippin, Nhật Bản, cũng như các nước trồng lúa nước ở châu Á. Ở Việt Nam đã xác định các gen kháng Xa7, ... lúa kháng bệnh bạc ở Viện nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) và Nhật Bản từ những năm 1960 cho đến 1998 đã xác định được 23 gen đơn kháng các nhóm nòi (race) vi khuẩn X.oryzaegây bệnh bạc lúa, ... khả năng kháng bệnh bạc của các giống lúa DV85, DV86 và DZ78 được qui định bởi 2 Xa -gen liên kết: Xa-5 và Xa -7. Trong thời kỳ lúa đẻ nhánh nếu cây lúa được chăm sóc cẩn thận thì tính kháng...
 • 7
 • 844
 • 5

Nghiên cứu phát hiện nguồn gen kháng bệnh bạc phục vụ công tác chọn tạo giống lúa doc

Nghiên cứu phát hiện nguồn gen kháng bệnh bạc lá phục vụ công tác chọn tạo giống lúa doc

Báo cáo khoa học

... đầu lúa ở giai đoạn làm đòng, mỗi cây lây nhiễm 10 cho một chủng. Đánh giá khả năng chống bệnh bạc trên cơ sở đo chiều dài vết bệnh sau 20 ngày lây nhiễm: Chiều dài < 8cm, chống bệnh( R); ... 1. Đặt vấn đề Muốn chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc thành công thì việc có nguồn gen kháng phong phú đóng vai trò quan trọng. Để phát hiện nguồn gen kháng có nhiều phơng pháp khác nhau, trong ... mục đích dự đoán khả năng chứa gen kháng của tập đoàn giống lúa địa phơng, đồng thời áp dụng phơng pháp nhân gen PCR để phát hiện gen khángkhẳng định tính chính xác và khả năng ứng dụng của...
 • 8
 • 662
 • 3

chọn tạo giống lúa thuần kháng bệnh bạc bằng công nghệ chỉ thị phân tử

chọn tạo giống lúa thuần kháng bệnh bạc lá bằng công nghệ chỉ thị phân tử

Báo cáo khoa học

... lúa kháng bạc lá -Phân tích bằng chỉ thị phân tử đối với các gen kháng bạc lá hiệu quả - Một số dòng lúa kháng bạc -Số liệu phân tích các dòng chọn lọc đối với các gen kháng bạc ... Lan -Thu thập, phân lập vi khuẩn bạc - Lai tạo và chọn dòng lúa kháng bạc lá - Một số nòi vi khuẩn bạc thu thập được -Một số dòng lúa kháng bạc 5 KS. Nguyễn Thị Kim Dung ... Đánh giá khả năng kháng bệnh bạc bằng phương pháp lây nhiễm nhân tạo các dòng triển vọng và dòng khảo nghiệm (vụ xuân) 983.21 Đánh giá khả năng kháng bệnh bạc bằng phương pháp lây nhiễm...
 • 174
 • 625
 • 1

Đánh giá đa dạng di truyền nguồn gen lúa nếp thơm và kháng bệnh bạc bằng chỉ thị SSR

Đánh giá đa dạng di truyền nguồn gen lúa nếp thơm và kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị SSR

Báo cáo khoa học

... giá mùi thơm 173.2.5. Phương pháp đánh giá khả năng kháng nhiễm bệnh bạc bằng lây nhiễm nhân tạo 173.3.Phương pháp xác định gen kháng bệnh bạc Xa4, Xa7 bằng chỉ thị phân tử 173.3.1. ... 204.1.2. Khả năng đẻ nhánh, tỉ lệ nhánh hữu hiệu 234.1.3. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất 254.1.4. Kết quả đánh giá mùi thơm 284.2. Đánh giá khả năng kháng bệnh bạc 304.2.1. ... khả năng kháng bệnh bạc 304.2.1. Đánh giá khả năng kháng bệnh bạc bằng phương pháp lây nhiễm nhân tạo 304.2.2. Kiểm tra gen kháng bệnh bạc bằng PCR 334.2.3. So sánh kết quả PCR với...
 • 58
 • 625
 • 6

báo cáo nông nghiệp 'ứng dụng chỉ thị phân tử adn trong chọn tạo giống lúa lai hai dòng kháng bệnh bạc lá'

báo cáo nông nghiệp 'ứng dụng chỉ thị phân tử adn trong chọn tạo giống lúa lai hai dòng kháng bệnh bạc lá'

Báo cáo khoa học

... tồn tại 10 chủng bệnh bạc chính v các gen Xa4, xa5, Xa7, Xa21 kháng đợc hầu hết các chủng bệnh bạc trên. Đây l những gen quý lm tiền đề để chọn giống kháng bệnh bạc ở miền Bắc Việt ... Theo Phan Hữu Tôn v cs. (2005), các gen kháng bệnh bạc trội Xa4, Xa7 v Xa21 có khả năng kháng tốt đối với các chủng vi khuẩn gây bệnh bạc ở Việt Nam v có thể sử dụng rộng rÃi ... cùng quý giá để tạo ra dòng TGMS mới chứa gen kháng bệnh bạc lá, phục vụ cho chọn tạo giống lúa lai 2 dòng kháng bệnh bạc lá. Ti liệu tham khảo Furuya, N.; Taura, S.; Bui Trong Thuy; Phan...
 • 7
 • 401
 • 4

Xem thêm