khái quát lý thuyết biến dạng dẻo áp dụng cho đất

Lý thuyết biến dạng dẻo

thuyết biến dạng dẻo

Cơ khí - Chế tạo máy

... triển thuyết biến dạng dẻo v thuyết gia công áp lực thuyết biến dạng dẻo v gia công áp lực kim loại dựa sở học môi trờng liên tục, học vật rắn biến dạng, thuyết dẻo, kim loại học vật lý, ... biến dạng dẻo Quá trình Vật lý- Hoá học Biến dạng dẻo 2.1 Khái niệm biến dạng dẻo 2.2 Cơ chế biến dạng dẻo : Trợt v chuyển động lệch 2.3 Biến dạng dẻo đơn tinh thể v đa tinh thể 2.4 Hoá bền biến ... biến dạng dẻo nguội v Đờng cong biến dạng 2.5 Biến dạng dẻo nhiệt độ cao- Hồi phục v kết tinh lạiphân loại 2.6 Chuyển biến pha biến dạng dẻo 2.7 Hiệu ứng nhiệt biến dạng dẻo 2.8 Biến dạng dẻo...
 • 249
 • 2,754
 • 120
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kim loại

Cơ sở thuyết biến dạng dẻo kim loại

Kĩ thuật Viễn thông

... triển thuyết biến dạng dẻo v thuyết gia công áp lực thuyết biến dạng dẻo v gia công áp lực kim loại dựa sở học môi trờng liên tục, học vật rắn biến dạng, thuyết dẻo, kim loại học vật lý, ... biến dạng dẻo Quá trình Vật lý- Hoá học Biến dạng dẻo 2.1 Khái niệm biến dạng dẻo 2.2 Cơ chế biến dạng dẻo : Trợt v chuyển động lệch 2.3 Biến dạng dẻo đơn tinh thể v đa tinh thể 2.4 Hoá bền biến ... biến dạng dẻo nguội v Đờng cong biến dạng 2.5 Biến dạng dẻo nhiệt độ cao- Hồi phục v kết tinh lạiphân loại 2.6 Chuyển biến pha biến dạng dẻo 2.7 Hiệu ứng nhiệt biến dạng dẻo 2.8 Biến dạng dẻo...
 • 249
 • 1,250
 • 10
Tài liệu Luận văn : Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kim loại docx

Tài liệu Luận văn : Cơ sở thuyết biến dạng dẻo kim loại docx

Báo cáo khoa học

... triển thuyết biến dạng dẻo v thuyết gia công áp lực thuyết biến dạng dẻo v gia công áp lực kim loại dựa sở học môi trờng liên tục, học vật rắn biến dạng, thuyết dẻo, kim loại học vật lý, ... biến dạng dẻo Quá trình Vật lý- Hoá học Biến dạng dẻo 2.1 Khái niệm biến dạng dẻo 2.2 Cơ chế biến dạng dẻo : Trợt v chuyển động lệch 2.3 Biến dạng dẻo đơn tinh thể v đa tinh thể 2.4 Hoá bền biến ... biến dạng dẻo nguội v Đờng cong biến dạng 2.5 Biến dạng dẻo nhiệt độ cao- Hồi phục v kết tinh lạiphân loại 2.6 Chuyển biến pha biến dạng dẻo 2.7 Hiệu ứng nhiệt biến dạng dẻo 2.8 Biến dạng dẻo...
 • 249
 • 650
 • 2
Tài liệu  lý thuyết biến dạng  dẻo  từ biến

Tài liệu thuyết biến dạng dẻo từ biến

Kỹ thuật - Công nghệ

... biến dạng chính: a) Biến dạng chính: Các biến dạng dài tương đối theo phương biến dạng biến dạng chính, biến dạng biến dạng dài cực trị điểm Ký hiệu biến dạng : ε1, ε2 , ε3 => theo quy ước ε1> ... bất biến thứ nhất, bất biến thứ hai bất biến thứ ba trạng thái biến dạng điểm + Phương trình (3.8) cho nghiệm biến dạng chính, ba nghiệm thực c) Tìm phương biến dạng : + Trạng thái biến dạng ... trị số biến dạng từ biến không vượt trị số xác định khoảng thời gian làm việc  Giới hạn từ biến theo biến dạng cho phép: Giá trị ứng suất lớn nhiệt độ cho trước không gây biến dạng từ biến cho...
 • 32
 • 599
 • 1
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 1 pdf

Cơ sở thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 1 pdf

Kĩ thuật Viễn thông

... triển thuyết biến dạng dẻo v thuyết gia công áp lực thuyết biến dạng dẻo v gia công áp lực kim loại dựa sở học môi trờng liên tục, học vật rắn biến dạng, thuyết dẻo, kim loại học vật lý, ... biến dạng dẻo Quá trình Vật lý- Hoá học Biến dạng dẻo 2.1 Khái niệm biến dạng dẻo 2.2 Cơ chế biến dạng dẻo : Trợt v chuyển động lệch 2.3 Biến dạng dẻo đơn tinh thể v đa tinh thể 2.4 Hoá bền biến ... biến dạng dẻo nguội v Đờng cong biến dạng 2.5 Biến dạng dẻo nhiệt độ cao- Hồi phục v kết tinh lạiphân loại 2.6 Chuyển biến pha biến dạng dẻo 2.7 Hiệu ứng nhiệt biến dạng dẻo 2.8 Biến dạng dẻo...
 • 25
 • 426
 • 0
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 2 ppt

Cơ sở thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 2 ppt

Kĩ thuật Viễn thông

... 1.4 Hoá bền biến dạng dẻo nguội v Đờng cong biến Dạng 1.4.1 Hiện tợng biến cứng nguội Biến dạng dẻo kim loại l m thay đổi tổ chức v tính chất - - hoá vật liệu Khi tăng độ biến dạng l m tăng ... ứng suất v biến dạng Từ ta xác định ứng suất theo biến dạng ngợc lại Theo quan hệ ứng suất v biến dạng biến dạng dẻo, ta sử dụng quan hệ tuyến tính cờng độ ứng suất v cờng độ biến dạng : i = ... phân bố ứng suất v biến dạng c ng khác nên biến cứng c ng khác d ảnh hởng tốc độ biến dạng Độ tăng tốc độ biến dạng c ng lớn, độ biến cứng c ng tăng Khi biến dạng tốc độ cao, l m cho trình trợt xảy...
 • 25
 • 342
 • 1
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 3 pot

Cơ sở thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 3 pot

Kĩ thuật Viễn thông

... Ni, khó biến dạng tạo hình Nhng dùng biến dạng tốc độ cao biến dạng, có hiệu ứng nhiệt, trở lực biến dạng giảm,tính dẻo tăng, nên dễ biến dạng 2.4 Biến dạng dẻo có pha lỏng v biến dạng dẻo kim ... 0,30%Mn, đem biến dạng xoắn, để nghiên cứu trình chuyển biến pha từ ôstenit th nh 67 peclit, ta thấy, biến dạng dẻo l m tăng tốc độ chuyển biến pha Do biến dạng xoắn l biến dạng không đều, biến dạng ... nhiệt độ biến dạng, tốc độ biến dạng v mức độ biến dạng định Nhiệt độ biến dạng c ng thấp, hiệu ứng nhiệt c ng lớn Nhiệt độ biến dạng c ng cao, hiệu ứng nhiệt c ng thấp Đó l điều kiện biến dạng, ...
 • 25
 • 259
 • 0
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 4 docx

Cơ sở thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 4 docx

Kĩ thuật Viễn thông

... độ biến dạng, biến dạng sảy c ng nhanh, phần biến dạng đ n hồi c ng lớn, phần biến dạng dẻo c ng nhỏ Có thể giải thích, biến dạng đ n hồi truyền với tốc độ âm vật thể Còn truyền lan biến dạng dẻo, ... a Ma sát biến dạng dẻo khác ma sát trợt học Khi biến dạng dẻo, bề mặt dụng cụ vật tiếp xúc biến dạng đ n hồi, bền mặt vật dập biến dạng dẻo, bị nén bẹp, có xu lấy hình giáng bề mặt dụng cụ Do ... lực biến dạng giai đoạn đầu chuyển động lệch Khi tăng độ biến dạng dẻo, lệch thoát khỏi vùng bao vây lệch, nên biến dạng dẻo dễ hơn, cần ứng suất Do giảm trở lực biến dạng, nên dẫn đến biến dạng...
 • 25
 • 533
 • 4
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 5 pdf

Cơ sở thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 5 pdf

Kĩ thuật Viễn thông

... Lợng biến dạng tăng l m tăng độ biến dạng không Ta lấy hệ số phình tang trống để đánh giá b Biến dạng không bề mặt Do tỷ số H/D lớn, lợng biến dạng nhỏ gây biến dạng bề mặt, tầng không biến dạng, ... ứng suất - biến dạng Cơ học vật rắn biến dạng khác với học vật rắn chỗ coi vật có tính biến dạng, có nghĩa l , thay đổi hình dáng, kích thớc dới tác dụng ngoại lực thuyết biến dạng dẻo toán ... có chỗ biến dạng nhiều, có chỗ biến dạng ít, có chỗbiến dạng đ n hồi Việc tiết diện khác biến dạng khác gây ứng suất phụ, l m trở lực biến dạng tăng b Hình dáng dụng cụ Hình dáng dụng cụ khác...
 • 25
 • 861
 • 1
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 6 docx

Cơ sở thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 6 docx

Kĩ thuật Viễn thông

... Trong trạng thái biến dạng phẳng, có ứng suất pháp nhng biến dạng Trạng thái ứng suất phẳng thờng gặp trờng hợp dập vuốt chi tiết Trạng thái biến dạng phẳng có trờng hợp biến dạng ống d i, vuốt ... lệch), có ý nghĩa việc dùng công cụ khảo sát biến dạng vật thể sử dụng phép biến đổi tenxơ để khảo sát trạng thái ứng suất, cho phép giải b i toán biến dạng dẻo phức tạp cách phân b i toán th nh nhiều ... trạng thái biến dạng phẳng y = 1/2(x + z) Cần phân biệt trạng thái ứng suất phẳng v trạng thái biến dạng phẳng a Trong trạng thái ứng suất phẳng, phơng thứ ứng suất pháp, nhng có biến dạng; b Trong...
 • 25
 • 282
 • 1
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 7 pptx

Cơ sở thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 7 pptx

Kĩ thuật Viễn thông

... biến dạng, có nhiều thuyết biến dạng: thuyết biến dạng dẻo nhỏ, thuyết biến dạng dẻo lớn , thuyết chảy dẻo, thuyết biến dạng dẻo hữu hạn Cần xuất phát từ thuyết biến dạng dẻo ... Khi biến dạng dẻo, thể tích vật biến dạng không đổi, tenxơ biến dạng l tenxơ lệch, trục cắt vòng tròn Mo Khi nghiên cứu biến dạng v tốc độ biến dạng biến dạng dẻo, cần thấy rõ th nh phần biến dạng ... thuật, với biến dạng dẻo nhỏ 10% ta coi l biến dạng dẻo nhỏ Từ ta sử dụng khái niệm v phơng trình tính biến dạng đ nêu j Trong trạng thái biến dạng phẳng, xác định biến dạng theo giá trị biến dạng...
 • 25
 • 283
 • 1
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 8 pot

Cơ sở thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 8 pot

Kĩ thuật Viễn thông

... hệ ứng suất v biến dạng ho n to n khác đặt tải v cất tải 6.7.2 Khi biến dạng dẻo Các đặc điểm ứng suất biến dạng biến dạng dẻo: a Sau vật liệu chảy, ứng suất v biến dạng đặt tải biến đổi theo ... chuyển từ biến dạng đ n hồi sang biến dạng dẻo v thiết lập điều kiện dẻo Nhng, để giải b i toán tìm ứng suất biến dạng cần phải thiết lập quan hệ ứng suất v biến dạng 6.7.1 Khi biến dạng đ n hồi ... biến dạng biến dạng dẻo Để giải b i toán biến dạng tạo hình, khảo sát trạng thái ứng suất v trạng thái biến dạng dới tác dụng ngoại lực, đ thiết lập quan hệ tĩnh lực ứng suất v quan hệ biến dạng...
 • 25
 • 275
 • 0
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 9 pptx

Cơ sở thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 9 pptx

Kĩ thuật Viễn thông

... đặc trng biến dạng dẻo - B i toán biến dạng dẻo cần liên kết chặt với thực nghiệm Biến dạng dẻo phụ thuộc tốc độ biến dạng, nên giải b i toán có b i toán biến dạng tĩnh, có b i toán biến dạng tốc ... liệu biến dạng đ n hồi đh v biến dạng dẻo dẻo Tổng biến dạng = đh+ dẻo Có thể có trờng hợp nh sau: (7.8) Hình 7.1f Vật liệu đ n dẻo tởng 211 Có nghĩa l biến dạng dẻo không kèm theo biến ... nhiệt độ đến tính dẻo v trở lực biến dạng Trở lực biến dạng l giá trị áp lực đơn vị gây biến dạng dẻo điều kiện nhiệt độ v tốc độ biến dạng định Trong biến dạng kéo đơn, trở lực biến dạng giới hạn...
 • 25
 • 330
 • 0
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 10 pot

Cơ sở thuyết biến dạng dẻo kinh loại part 10 pot

Kĩ thuật Viễn thông

... trình biến dạngbiến dạng v vùng ngo i ổ biến dạngdạng sơ đồ học biến dạng chính: DI: Sơ đồ biến dạng tơng ứng sơ đồ kéo đơn, có biến dạng dơng v biến dạng âm; DII: Sơ đồ biến dạngbiến dạng ... nguyên thuyết đ n hồi - thuyết dẻo v thuyết biến dạng dẻo? 11 So sánh biến dạng tỷ đối v biến dạng log , phạm vi ứng dụng? 12 Đờng cong biến cứng, ý nghĩa? Đờng cong biến dạng thực, ... đổi tính chất hoá vật liệu biến dạng 234 Hình 7.13 Sơ đồ ứng suất v biến dạngbiến dạng số nguyên công gia công áp lực Khi chuốt cho sơ đồ biến dạng với biến dạng dơng v biến dạng âm Trờng...
 • 24
 • 273
 • 1

Xem thêm