ke toan von bang tien va cac khoan thanh toan

Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại xí nghiệp cơ khí xây dựng.doc

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại xí nghiệp cơ khí xây dựng.doc

Kế toán

... tiền các khoản thanh toán NgôThị NhànSơ đồ kế tốn tổng hợp.511 131 111 Khách hàng thanh tốn bằng tiền mặt Doanh thu thực hiện nhưng chưa 3331 thu 112 Khách hàng thanh tốn bằng tiền ... khoản thanh toán NgôThị Nhàn-Sản xuất tà vẹt , cấu kiện bê tong cấu kiện thép sản phẩm cơ khí.- Mua bán thiết bị máy cơng nghiệp, xây dựng (máy đào, máy xúc, xe ben, xe ủi, máy khoan )- ... bằng tiền mặt Chi phí trả trước phát sinh chưa thanh tốn 112 621,627,641,642,635,811 Các khoản chi phí phát sinhTrả nợ khách hàng bằng chưa thanh tốnhiền gửi ngân hàngIII. HẠCH TỐN CÁC KHOẢN...
 • 70
 • 3,495
 • 16

kế toan Vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại Công ty vật liệu thiết bị viễn thông 43

kế toan Vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty vật liệu và thiết bị viễn thông 43

Kế toán

... 432.1/ Kế TOáN VốN BằNG TIềN CáC KHOảN THANH TOáN TạI CôNG TY VậT LIệU THIếT Bị VIễN THôNG 43.2.1.1/ Tổ chức quản lý vốn bằng tiền v các khoản thanh toán tại Công Ty Vật Liệu v Thiết ... hạch toán kiểm tra đối chiếu với các chứng từ gốc kèm theo.* Nội dung các khoản thanh toánCác khoản thanh toán trong Công Ty bao gồm các khoản phải thu v các khoản phải trả.sVTH: Đoàn ... hạch toán các khoản thanh toán cũng đợc Công Ty quản lý chặt chẽ v chi tiết. + Kế toán mở sổ theo dõi chi tiết cho từng đối tợng phải thu, phải trả, từng khoản nợ từng lần thanh toán nợ của...
 • 104
 • 2,370
 • 17

Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

Kế toán

... về tiền lương được áp dụng tại Công ty- Bảng chấm công;- Bảng thanh toán tiền lương;- Bảng phân bổ tiền lương BHXH.* Bảng thanh toán tiền lương của công ty được tính như sau:VD: Ông Nguyễn ... TÙNGĐể công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương của công ty thực sự phát huy hết vai trò của nó là công cụ hiệu quả trong công tác quản lý, để từ đó nâng cao mức sống cho người ... TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SƠN TÙNGCác công tác quản lý lao động tiền lương trong công ty giữ vai trò quan trọng đặc biệt vì nó ảnh hưởng quyết định đến kết quả lao động cuối cùng của quá trình...
 • 15
 • 2,776
 • 2

Những lý luận chung về "Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán"

Những lý luận chung về

Kế toán

... Lê25Chuyên đề tốt nghiệp “Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán”1.2.8.1. Tài khoản sử dụng: TK311_Vay ngắn hạn- Vay ngắn hạn là khoản vay từ Ngân hàng các tổ chức tín dụng hay các đơn vị ... TSCĐ, chi cho công tác đầu tư XDCB.(2) Vay ngắn hạn bằng việc phát hành trái phiếu.(3) Vay ngắn hạn để thanh toán cho đơn vị nhận thầu XDCB hay SCLTSCĐ.(4) Vay ngắn hạn để đầu tư chứng khoán, ... đợc hởngđợc trừ vào khoản phải trả Thanh toán cho ngời bánTK 111,112TK 131 Thanh toán bù trừTK133Chuyên đề tốt nghiệp “Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán”SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN GVHD:...
 • 79
 • 5,228
 • 24

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CP DX SX NHÔM

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CP DX VÀ SX NHÔM

Kế toán

... Phương pháp hạch toán 29Sơ đồ hạch toán khoản vay ngắn hạnTK 311TK 111, 112 Thanh toán tiền vay bằng TM, TG Việt NamTK 1112, 1122 Thanh toán tiền vay bằng TM, TG bằng ngoại tệTK 515TK 635TK ... 152, 153, 156Vay để mua tài sảnTK 1331TK 144, 531, 532, 3331Vay để mở thư tín dụng, để thanhtoán giảm giá, hàng bán bị trả kại TK 331, 338, 315, 341,Vay để trả nợTK 111, 112Vay Ngân hàng ... các khoản vay theo thời hạn thanh toán để có biện pháp huy động nguồn vốn trả nợ kịp thời.b. Tài khoản sử dụng - Tài khoản 311 – Vay ngắn hạn.- Bên nợ: Số tiền đã trả về các khoản vay ngắn...
 • 133
 • 1,988
 • 23

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU THIẾT BỊ VIÊN THÔN 43

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ VIÊN THÔN 43

Kế toán

... khoản vay cho vay.- Ghi chép, phản ánh kịp thời tình hình thanh toán các khoản tài chính với ngân sách Nhà nước.- Ghi chép, phản ánh kịp thời các nghiệp vụ thanh toán nội bộ Công Ty, thanh ... TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU THIẾT BỊ VIỄN THÔNG 43.3.3.1/ Tổ chức quản lý vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại Công Ty Vật Liệu và Thiết ... nợ- Giấy báo Có- Uỷ nhiệm thu- Uỷ nhiệm chi- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ( Mẫu số 03 – TT)- Bảng sao của ngân hàng- Giấy thanh toán tạm ứng ( Mẫu số 04 – TT)- Hóa đơn bán hàng ( Mẫu...
 • 55
 • 1,687
 • 4

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN

Kế toán

... thanh lý căn cứ vào quyết định thanh lý, để lập biên bản thanh lý TSCĐ để tổng hợp chi phí thanh lý, giá trị thu hồi khi công việc thanh lỷ hoàn thành. Biên bản thanh lý TSCĐ đựoc lập thành ... TSCĐ.*Nhượng bán, thanh lý TSCĐ: TSCĐ trong doanh nghiệp do nhượng bán, thanh lý… Trong mọi trường hợp giảm thì kế toán phải làm thủ tục xác định đúng các khoản chi phí thu nhập. Khi thanh lý căn ... thanh toán.+,TGTGT được khấu trừ chưa thực hiện.+,Các khoản phải thu. Nội dung các khoản phải trả:+, Phải trả cho người bán.+, Nộp ngân sách nhà nước.+, Trả nợ vay ngắn hạn.+, Trả nợ vay...
 • 22
 • 1,879
 • 1

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Kế toán

... THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM.C1. Đánh giá chung về công tác vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại Công ty cổ phần khí công ... mặt phải nắm được nguyên tắc luôn chuyểncủa tiền tệ, hiểu rõ được các khoản thu chi các khoản thanh toán giữaCông ty khách hàng.Phương hướng hoàn thiện kế toán nói chung kế toán vốn...
 • 6
 • 1,763
 • 2

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Kế toán

... Thiên Đức thanh toán tiền hàng theo số hoá đơn 0175 là 766.250.000Bút toán thực hiện:Nợ TK 111Có TK 511Có TK 3331Căn cứ vào chứng từ nghiệp vụ kế toán phát sinh kế toán mở sổ chi tiết thanh ... vụ cho quản lý doanh nghiệp.Ngày 04N/3/2007 thanh toán tiền mua tài liệu phục vụ cho hoạt động của Công ty.Từ hoá đơn giá trị gia tăng kế toán thanh toán tiền mua tài liệu cho Công ty sau đó ... Đại chỉ: - Số tài khoản: - Hình thức thanh toán: Tiền mặt MS: STT Tên hàng hoá dịch vụ ĐVT Số lượngĐơn giá Thành tiềnA B C 1 2 3 = 1x2Khách hàng thanh toán tiền mua khí CO2kg 10 140.000...
 • 53
 • 2,311
 • 4

Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền các khoản thanh toán

Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

Kế toán

... nên quy định thanh toán bàn giao sản phẩm sau khi hoàn thành toàn bộ thì sản phẩm làm dở là tổng chi phí phát sinh từ lúc khởi công đến thời điểm kiểm cuối kỳ. Nếu quy định thanh toán sản ... tự hạch toán nh sau:34Kế toán trưởngKế toán TSCĐ, tiền lương, BHXH công nợ Kế toán vật tư, thanh toán theo dõi tiền gửi NH Kế toán tổng hợp Giá thành Chứng từ gốcBảng bảng phân bổSổ ... kế toán của Xí nghiệp sông đà 11-3 theo hình thức tập trung.Mọi chứng từ kế toán công tác thanh quyết toán đợc tập hợp về ban - tài chính - kế toán của xí nghiệp.Hàng ngày, hàng tuần hoặc...
 • 90
 • 1,604
 • 1

Xem thêm