kịch bản biến đổi khí hậu nước biển dâng 2012

Tài liệu KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM ppt

Tài liệu KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM ppt

Điện - Điện tử

... | Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam2. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KỊCH BẢN BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM2.1. Yêu cầu cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển ... NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG1 | Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt NamTÓM TẮT KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CƠ BẢN1. Các phương pháp và ... Nam, mực nước biển dâng trong khoảng từ 57 đến 73cm.BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG7 | Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam1.2. Biểu hiện của biến đổi khí hậu, nước biển dâng ở...
 • 112
 • 925
 • 13
KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM pptx

KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM pptx

Điện - Điện tử

... 1980-1999 theo kịch bản phát thải thấp (B1) 3. Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng Các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam được xây dựng theo các kịch bản phát thải khí nhà ... KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM 1. Sự cần thiết cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng Năm 2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và công bố Kịch bản biến đổi khí hậu, ... đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam dựa trên kịch bản phát thải khí nhà kính và kịch bản biến đổi khí hậu toàn cầu của Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC). Kịch bản là một nhân...
 • 25
 • 622
 • 1
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - KNCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM pdf

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - KNCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM pdf

Cao đẳng - Đại học

... Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng Bộ Tài nguyên và Môi trường 10 bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong thế kỷ 21 cho Việt N am. 1) Kịch bản biến đổi khí hậu Các kịch bản ... 3) Khuyến nghị kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam Các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt N am đã được xây dựng theo các kịch bản phát thải khí nhà kính khác ... tiễn; - Đến năm 2015, tiếp tục cập nhật các kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam, đặc biệt là nước biển dâng. Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng Bộ Tài nguyên và Môi trường 5-...
 • 34
 • 595
 • 1
Tài liệu GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ VỚI HIỆN TƯỢNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG TRONG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM docx

Tài liệu GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ VỚI HIỆN TƯỢNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG TRONG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM docx

Quản lý nhà nước

... lý Xây dựng và Đô thị 1. Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng Biến đổi khí hậu (BĐKH), với các biểu hiện chính là sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng kèm theo nhiều hiện tượng ... kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam, đặc biệt là nước biển dâng để công bố vào đầu năm 2009. Kịch bản biến đổi khí hậu là cơ sở cho việc đánh giá những tác động của biến đổi khí hậu đến các đối ... những biến động của khí hậu toàn cầu trong các thập kỷ gần đây. Ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) và nhiều quốc gia đã xây dựng và cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu cũng như đánh...
 • 5
 • 1,152
 • 13
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến biến động tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy thuộc thành phố Hà Nội

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến biến động tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy thuộc thành phố Hà Nội

Khoa học tự nhiên

... mực nước biển tại Hòn Dấu dâng lên khoảng 20cm. b) Cơ sở xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu Hình 2.2 Diễn biến mực nước biển tại trạm hải văn Hòn Dấu Theo ban Liên chính phủ về biến đổi khí ... khí hậu (IPCC), kịch bản biến đổi khí hậu là bức tranh toàn cảnh của khí hậu trong tương lai dựa trên một tập hợp các mối quan hệ khí hậu, được xây dựng để sử dụng trong nghiên cứu những hậu ... tác động của biến đổi khí hậu, đã được tính toán, trong khoảng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình năm đã tăng khoảng 0,5 - 0,7oC, mực nước biển đã dâng khoảng 20cm. Biến đổi khí hậu tác động...
 • 63
 • 711
 • 0
Ứng phó với biến đổi khí hậu và biển dâng ở đồng bằng sông Cửu Long và duyên hải miền Trung pdf

Ứng phó với biến đổi khí hậubiển dâng ở đồng bằng sông Cửu Long và duyên hải miền Trung pdf

Điện - Điện tử

... h10" alt="" Hình 4. Biến đổi nhiệt độ nước biển bề mặt trong khu vực Đông Nam Á - Hình 5. Biến đổi của mực nước biển trong khu vực Đông Nam Á III.DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA BIỂN DÂNG LÊN MÔI TRƯỜNG ... giảm thiểu biến đổi khí hậubiển dâng và các hệ quả của chúng vào các luật và bộ luật. Giám sát việc thực thi pháp luật đã ban hành. Hình 3. Dự báo ảnh hưởng của biển dâng đến bờ biển và cư ... sau. II.DỰ BÁO VỀ MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG Nhiều nghiên cứu trong khuôn khổ Tổ chức liên chính phủ về Biến đổi khi hậu (IPCC) [3] đã đánh giá thực tế quá trình mực nước biển dâng trên thế giới trong...
 • 22
 • 771
 • 6
Tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu và sự dâng cao của nước biển

Tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu và sự dâng cao của nước biển

Môi trường

... sự biến đổi khí hậu hoặc hạn chế sự biến đổi khí hậu. Công ước khung của LHQvề biến đổi khí hậu đã định nghĩa: Biến đổi khí hậu là “những ảnh hưởng có hại của biến đổi khí hậu , là những biến ... pháp thích ứng và đối phó với nước biển dâng Do lãnh thổ rộng lớn, trải dài trên nhiều đới khí hậu, nên tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng đến vùng ven biển Trung Quốc có sự khác ... độngcủa biến đổi khí hậu và bất ổn của khí hậu. 5) Thay đổi cách sử dụng: biến đổi khí hậu khiến các hoạt động kinh tế khôngthể thực hiện thì có thể thay đổi cách sử dụng.6) Thay đổi/ chuyển...
 • 58
 • 1,139
 • 7
Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011 - 2015

Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011 - 2015

Tài liệu khác

... các kịch bản biến đổi khí hậunước biển dâng chi tiết cho các vùng ở Việt Nam đến năm 2100.- Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu, các tác động của biến đổi khí hậu và nước ... giá diễn biến khí hậu, xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu và các kịch bản biến đổi khí hậu - Đánh giá mức độ dao động và xu thế biến đổi của các yếu tố khí hậu và và các hiện tượng khí hậu cực ... phó với biến đổi khí hậunước biển dâng đối với các lĩnh vực tài nguyên và môi trường- Lĩnh vực đất đai: ưu tiên xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậunước biển dâng trong...
 • 4
 • 980
 • 7
Nghiên cưu ảnh hường của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến ranh mặn các tầng chưa nước khu vực thành phố hồ chí minh

Nghiên cưu ảnh hường của biến đổi khí hậunước biển dâng đến ranh mặn các tầng chưa nước khu vực thành phố hồ chí minh

Tài liệu khác

... chứa nước lổ rỗng trong trầm tích Holocen (qh)1.2 Tầng chứa nước lổ rỗng trong trầm tích Pliestocen (qp)1.3 Tầng chứa nước lổ rỗng trong trầm tích Pliocen trên (n22)1.4 Tầng chứa nước lổ ... (n21)1.5 Tầng chứa nước Miocen (n31)1.6 Đới chứa nước khe nứt trong MesozoiII./ SƠ ĐỒ DỊCH CHUYỂN RANH MẶN 2.1 Cơ sở tài liệu2.2 Sơ đồ dịch chuyển ranh mặn tầng chứa nước Pliestocen2.3 ... hậu và nước biển dâng của thành phố, từ đó giúp cho công tác quản lý và sử dụng tài nguyên mang tính bền vững hơn. ĐỀ CƯƠNG DỰ KIẾN 1./ ĐẶC ĐIỂM TẦNG CHỨA NƯỚC KHU VỰC TP.HCM1.1...
 • 4
 • 840
 • 8

Xem thêm