kể câu chuyện thánh gióng bằng lời văn của em

Trong vai Thánh Gióng, hãy kể lại câu chuyện Thánh Gióng (bài 2) - văn mẫu

Trong vai Thánh Gióng, hãy kể lại câu chuyện Thánh Gióng (bài 2) - văn mẫu

Văn Tự Sự

... khóa trọng tâm " cần nhớ " của bài viết trên hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:• bài văn kể về một câu chuyện • các bài văn mau ve giac mo gap thanh giong• ... phong cho ta là Phù Đổng Thiên Vương. Ta cảm thấy rất vui khi được nhận danh hiệu đó, bởi ta đã em đến sự bình yên và hạnh phúc cho mọi người. Đó chính là điều quý giá nhất đối với ta, nó còn...
 • 2
 • 14,450
 • 28
Trong vai người mẹ, hãy kể lại câu chuyện Thánh Gióng - văn mẫu

Trong vai người mẹ, hãy kể lại câu chuyện Thánh Gióng - văn mẫu

Văn Tự Sự

... Ta là mẹ của Thánh Gióng, năm nay đã già rồi, ấy vậy mà trong lòng vẫn không nguôi nhớ về đứa con trai yêu quý của ta. Chuyện về đứa con trai này mãi là kỉ niệm ... nấu một nồi cơm to, bưng lên cho Gióng ăn, kì lạ thay Gióng ăn chỉ một loáng đã hết bay nồi cơm và mỗi lúc ta thấy Gióng lớn lên một ít. Chỉ trong vài ngày Gióng lớn gấp 10 lần hôm trước, quần ... ta dự trữ đã hết veo, bà con láng giềng biết tin Gióng nhận lời đi đánh giặc nên vui vẻ mang gạo, cà sang nhà và giúp ta thổi cơm cho Gióng ăn. Gióng ăn không biết no, người to lớn như một tráng...
 • 2
 • 23,360
 • 46
Trong vai Thánh Gióng, hãy kể lại câu chuyện Thánh Gióng pdf

Trong vai Thánh Gióng, hãy kể lại câu chuyện Thánh Gióng pdf

Khoa học xã hội

... đánh giặc. Trong vai Thánh Gióng, hãy kể lại câu chuyện Thánh Gióng Ta là Thánh Gióng, con thứ hai của Ngọc Hoàng thượng đế, hôm nay ta sẽ kể cho các cháu nghe câu chuyện ngày xưa ta ... vời về cung để kịp rèn cho ta một con ngựa sắt to đúng bằng một con voi, một chiếc nón to đúng bằng một tán cây đa và một cây gậy to đúng bằng cột đình. Mọi thứ đã có đủ. Ta đội nón sắt, cầm ... mà vẫn chưa thấp tháp gì. Mẹ bối rối vì trong nhà hết sạch gạo, may sao bà con hàng xóm biết chuyện, các nhà đều về nấu cơm mang sang. Bảy nong cơm, ba nong cà, ta cũng chỉ ăn loáng cái đã...
 • 4
 • 2,455
 • 9
Câu chuyện Gung ho và lời hứa của tôi

Câu chuyện Gung ho và lời hứa của tôi

Cao đẳng - Đại học

... lâm. Tưi bốp nhể tay Andy, lông trơu nùång. – Em cố thïí lâm gip anh mưåt viïåc khưng? Em cố thïí gip anh truìn Gung Ho lẩi cho mổi ngûúâikhưng? – Em hûáa, anh n têm. GUNGHO!6 ... àậ uanh. Tưi cûá ngưìi nhû thïë…Bân tay sẩm nùỉng ca Andy nhê nhể nùỉm lêëytay tưi:– Anh u em, mậi mậi.Àưi mùỉt mïåt mỗi ca anh nhùỉm lẩi, nhûng tưibiïët anh khưng ng búãi bân tay anh vêỵn ... mùỉt trịu mïën, Andy nối vúáitưi bùçng mưåt giổng rộ râng nhûng rêët ëu:– Cố lệ anh sệ phẫi xa em. Tưi khưng àấp, àún giẫn búãi vị mổi cêu trẫ lúâilc nây àïìu khưng cêìn thiïët nûäa.– Chng...
 • 3
 • 435
 • 0

Xem thêm