kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân xã điện an

báo cáo thực tập tốt nghiệp cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

báo cáo thực tập tốt nghiệp cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

Lý luận chính trị

... CAO CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC CƠ, TỈNH GIA LAI 3.1 Phương hướng, nhiệm vụ nâng cao công tác cải cách thủ tục hành theo chế cửa ủy ban ... CAO CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC CƠ, TỈNH GIA LAI 38 3.1 Phương hướng, nhiệm vụ nâng cao cơng tác cải cách thủ tục hành Ủy ban nhân ... theo chế cửa Chương 2: Thực trạng cải cách thủ tục hành theo chế một cửa ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai Chương 3: Một số giải pháp nâng cáo công tác cải cách thủ tục hành theo chế...
 • 55
 • 6,553
 • 70
Thực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân quận kiến an

Thực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ủy ban nhân dân quận kiến an

Cao đẳng - Đại học

... tích thực trạng cơng tác cải cách thủ tục hành theo Đề án chế cửa liên thơng đại - Đánh giá thực trạng công tác cải cách giải pháp đổi cải cách thủ tục hành theo chế cửa UBND quận Kiến An qua ... HÀNH CHÍNH CHẾ MỘT CỬA 1.1 Cải cách thủ tục hành cần thiết phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 1.1.1 Một số khái niệm cải cách thủ tục hành Khái niệm thủ tục hành mặt thuật ngữ, nghĩa từ thủ ... Kết cấu luận văn CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHẾ MỘT CỬA CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH...
 • 131
 • 265
 • 2
Thực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Kiến An (Luận văn thạc sĩ)

Thực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Kiến An (Luận văn thạc sĩ)

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... nhanh dân, n - 13 n - nh 1.1 - - - công khai, 1.1 - 14 công minh - cách 1.1 nhân h ch [21],[24] g trình [9],[11] 15 - gây ;t ng - t - [22] Nó ng, sách 16 - [23],[41] - 17 Chúng ta ban hành ... B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NGUY TH C TR NG VÀ GI I M I C I CÁCH TH T M TC AT I Y BAN NHÂN DÂN QU N KI N AN LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH MÃ S : 60 34 01 ... Minh qu q , phòng TM&MT, Tài chính- Th ng kê 10 Tràng - + T phòng hành chín An ( 2), a c 1) - N pháp thu N Websit P , báo cáo -2015 th Trong - Phân - theo công tác a theo th c hi xu ng m t s gi...
 • 131
 • 282
 • 1
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc

Cải cách thủ tục hành chính theo chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân Yên Phúc

Kinh tế - Quản lý

... việc thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Ủy ban nhân dân Yên Phúc 3.1.1 Ưu điểm việc thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Ủy ban nhân dân Yên Phúc Việc cải cách thủ tục hành ... thực trạng việc thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Ủy ban nhân dân Yên Phúc 42 3.1.1 Ưu điểm việc thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Ủy ban nhân dân Yên Phúc ... chung cải cách hành theo chế một cửa Ủy ban nhân dân Yên Phúc Chương Thực trạng cải cách hành theo chế một cửa Ủy ban nhân dân Yên Phúc Chương Giải pháp kiến nghị việc thực cải cách hành...
 • 54
 • 321
 • 2
cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân thị xã hồng ngự, tỉnh đồng tháp – thực trạng và giải pháp

cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ủy ban nhân dân thị hồng ngự, tỉnh đồng tháp – thực trạng và giải pháp

Luật

... hành chế cửa Chương 2: Thực trạng cải cách thủ tục hành theo chế cửa Ủy ban nhân dân thị Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu cải cách thủ tục hành theo chế cửa Ủy ban ... luận thực tiễn cải cách hành chính, thủ tục hành nói chung cải cách thủ tục hành theo chế một cửa nói riêng Tuy nhiên, vấn đề nghiên cứu cải cách thủ hành theo chế một cửa UBND thị Hồng ... 2.2.2.1 Cải cách thủ tục hành theo chế cửa lĩnh vực đất đai 16 2.2.2.2 Cải cách thủ tục hành theo chế cửa quản lý xây dựng nhà 17 2.2.2.3 Cải cách thủ tục hành theo chế...
 • 46
 • 751
 • 1
Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại uỷ ban nhân dân thành phố thanh hoá

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại uỷ ban nhân dân thành phố thanh hoá

Sư phạm

... một cửa II TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC 17 18 18 19 19 HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND THÀNH PHỐ THANH HÓA Những thành tựu đạt 1.1 Trong việc giải thủ tục hành cho nhân dân ... quan hạn chế trình cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Và lý quan trọng để em chọn đề tài : Thực trạng số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành theo chế cửa Uỷ ban Nhân ... MỞ ĐẦU Cải cách thủ tục hành theo chế một cửa chiếm vị trí vơ quan trọng việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân quan Hành Nhà nước Thực chế một cửa sở để đơn giản hoá thủ tục hành chính, ...
 • 41
 • 812
 • 1
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa  tại ủy ban nhân dân các quận của thành phố Hà Nội

Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ủy ban nhân dân các quận của thành phố Hà Nội

Xã hội học

... tục hành 12 1.1.3 Phân loại thủ tục hành 13 1.2 Một số vấn đề chung cải cách thủ tục hành theo chế một cửa 14 1.2.1 Về cải cách thủ tục hành 14 1.2.2 Cải cách thủ tục hành theo chế một cửa ... Chƣơng 1: Một số vấn đề chung cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Giới thiệu khái quát số vấn đề lý luận thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành cải cách thủ tục hành theo chế một cửa - ... quan để khảo sát 10 CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” 1.1 Quan niệm, đặc điểm phân loại thủ tục hành 1.1.1 Quan niệm thủ tục hành Về thủ tục hành...
 • 122
 • 1,765
 • 6
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân các quận của thành phố Hà Nội

Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ủy ban nhân dân các quận của thành phố Hà Nội

Xã hội học

... viện thành phố trực thuộc Trung ƣơng, thƣ viện công cộng lớn Thủ đô, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thành lập, đơn vị nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Hà Nội, chức thu thập, bảo quản ... sàn, khang trang, đại, hình dáng nhƣ “cuốn sách đồ sộ” mở trang tri thức cho nhân dân Thủ đô Đây kiến đánh dấu thay đổi chất hoạt động Thƣ viện Thực Quyết định Chính phủ mở rộng địa giới hành Thủ ... vệ Tổ quốc hội chủ nghĩa Lênin (V.I) Về chủ nghĩa quan liêu Phần 2: Những tác phẩm nói tác giả Ở phần phích giới thiệu tác giả đƣợc xếp theo thứ tự chữ nhan đề Ví dụ: Lênin cơng tác xây dựng...
 • 111
 • 985
 • 0
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân -Hà Nội

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân -Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

... CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN –TP HÀ NỘI Đánh giá thực trạng cải cách TTHC theo chế một cửa Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân ... giải TTHC Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân Hà Nội cải thiện bước đáng kể Đánh giá thành công hạn chế cải cách TTHC theo chế cửa Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân - Hà Nội 1.1.1.Những thành công Sau ... hoàn thiện cải cách thủ tục hành theo chế cửa Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân -Hà Nội” theo thời gian yêu cầu Học viện Qua em xin gửi lời cảm ơn tới tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận Thanh...
 • 36
 • 1,282
 • 0
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân thành phố hải dương tỉnh hải dương

Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ủy ban nhân dân thành phố hải dương tỉnh hải dương

Kinh tế

... dung: cách thể chế hành chính; cải cách máy hành nhà nƣớc; xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức; cải cách tài cơng Một nội dung quan trọng cải cách thể chế hành cải cách Thủ tục hành (TTHC) Muốn ... chức, cơng dân 1.3.3.Lợi ích việc cải cách TTHC theo chế "một cửa" Sau năm thực hiện, từ năm 2003 đến nay, chế "một cửa" trở thành giải pháp hữu hiệu đẩy nhanh tiến trình cải cách thủ tục hành chính, ... 46 2.3.4 Những hạn chế cải cách TTHC theo chế "một cửa" 51 CHƢƠNG III 56 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ "MỘT CỬA" TẠI UBND THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG 56...
 • 85
 • 444
 • 0
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân thành phố hải dương tỉnh hải dương

Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ủy ban nhân dân thành phố hải dương tỉnh hải dương

Thạc sĩ - Cao học

... nội dung: cách thể chế hành chính; cải cách máy hành nhà nƣớc; xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức; cải cách tài cơng Một nội dung quan trọng cải cách thể chế hành cải cách Thủ tục hành (TTHC) ... Bookmark not defined 2.3.3 Đánh giá thành cơng cải cách Thủ tục hành theo chế "một cửa" Error! Bookmark not defined 2.3.4 Những hạn chế cải cách TTHC theo chế "một cửa" Error! Bookmark not defined ... 181/QĐ-TTg việc thực chế "một cửa" quan hành Nhà nƣớc Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng năm 2007 Thủ tƣớng Chính phủ việc ban hành Quy chế thực chế cửa, cửa liên thông quan hành nhà nƣớc...
 • 12
 • 237
 • 0
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội

Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... hành chính; 2.3 Thuận lợi khó khăn thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy 2.3.1 Thuận lợi 29 Đề án cải cách thủ tục hành theo mơ hình “ cửa Ủy ban nhân dân ... HIỆU QUẢ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾMỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TUY- QUẬN HAI BÀ TRƯNG – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 Đánh giá chung cải cách thủ tục hành theo chếcửa ... CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TUY – QUẬN HAI BÀ TRƯNG – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Khái quát Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy 2.1.1 Thông tin Ủy ban nhân...
 • 46
 • 257
 • 2
Thực trạng công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội

Thực trạng công tác cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội

Kinh tế - Quản lý

... mạnh cải cách thủ tục hành 25 2.2 sở pháp lý cải cách thủ tục hành theo chế một cửa 29 2.3 Thực trạng cải cách thủ tục hành theo chế một cửa UBND phường Xuân La – quận Tây Hồ - Thành ... nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã; Tổ chức lịch tiếp dân, tiếp khách Ủy ban nhân dân cấp xã; thực công tác văn thư, lưu trữ, chế một cửa một cửa liên thông” Ủy ban nhân dân cấp xã; nhận đơn ... 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND PHƯỜNG XUÂN LA - QUẬN TÂY HỒ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 18 2.1 sở lý luận cải cách thủ tục hành theo chế một cửa ...
 • 58
 • 1,061
 • 7
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế ‘một cửa’ tại Ủy ban nhân xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Cải cách thủ tục hành chính theo chế ‘một cửa’ tại Ủy ban nhân Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Kinh tế - Quản lý

... phố Bắc Ninh 2.2 Thực trạng cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Uỷ ban nhân dân Hùng Mỹ 2.2.1 Thuận lợi khó khăn thực cải cách thủ tục hành theo chếcửa Uỷ ban nhân dân Hùng Mỹ 2.2.1.1 ... tục hành theo chếcửa Nghiên cứu, phân tích văn bản, quy định làm sở cho việc cải cách thủ tục hành ủy ban nhân dân Trên sở đánh giá thực trạng cải cách thủ tục hành ủy ban nhân dân xã, ... ủy ban nhân dân xã; - Ký ban hành văn thuộc thẩm quyền ủy ban nhân dân thẩm quyền Chủ tịch ủy ban nhân dân theo quy định Pháp luật; - Báo cáo tình hình kinh tế - hội xã, hoạt động ủy ban...
 • 53
 • 505
 • 0
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND QUẬN THỦ ĐỨC

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND QUẬN THỦ ĐỨC

Xã hội học

... đơn vị hành vụ hành Cơng cải cách thủ tục hành đạt kết mong đợi đạo Đảng quyền thống kiên Trong cơng tác cải cách thủ tục hành theo chế một cửa UBND quận Thủ Đức nói riêng cơng cải cách hành ... công tác cải cách thủ tục hành theo chế một cửa UBND quận Thủ Đức a) Tăng cường lãnh đạo cấp Ủy đảng Tiếp tục đẩy mạnh cải cách cải cách thủ tục hành hoàn thành mục tiêu cải cách hành chính, ... thủ tục hành theo chế một cửa UBND quận Thủ Đức, sở đó, tác giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác cải cách thủ tục hành theo chế một cửa , phục vụ cho cơng tác quản lý điều hành...
 • 60
 • 1,341
 • 1
CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND PHƯỜNG VĨNH ĐIỆN, THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM

CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND PHƯỜNG VĨNH ĐIỆN, THỊ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM

Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

... mục tiêu, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành theo chế cửa Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Điện thời gian qua, thấy thực trạng công tác cải cách thủ tục hành theo chế cửa Ủy ban nhân dân thị trấn, qua ... cá nhân công tác cải cách thủ tục hành theo chế một cửa địa phương - Thực tốt cơng tác tun truyền cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành đội ngũ cán bộ, cơng chức ngồi hội để tạo tâm thực ... tờ hành hoạt động Thực trạng cơng tác cải cách thủ tục hành theo chế một cửa thị trấn Vĩnh Điện 2.1 Những công tác triển khai thực chế một cửa Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Điện Sau tiếp thu...
 • 32
 • 977
 • 2
CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND XÃ CẦN YÊN

CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND CẦN YÊN

Kinh tế - Quản lý

... CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO 18 CHẾ " MỘT CỬA" TẠI UBND CẦN YÊN 2.1 Giới thiệu phận tiếp nhận trả kết giải thủ tục hành theo chế "một cửa" UBND Cần Yên 2.1.1 Khái niệm chế "một cửa" ... quan đến thủ tục hành hồn thiện thủ tục, hồ sơ, giấy tờ theo quy định - Đồng thời, thực cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt thủ tục hành rườm rà Niêm yết thủ tục hành phận cửa để người dân theo ... Xuất phát từ tầm quan trọng cải cách thủ tục hành chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước, Chính phủ ban hành quy chế thực chế cửa quan hành nhà nước địa phương ban hành kèm theo định 93/ 2007/QĐ-...
 • 52
 • 556
 • 1
Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

Công tác cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa

Lý luận chính trị

... VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” Ở PHƯỜNG -THÀNH PHỐ HỘI AN Những quy định chung cải cách hành chính: 1.1 Khái niệm cải cách hành chính: Cải cách ... VII Ban chấp hành Trung Ương Đảng Nghị 38/CP Chính Phủ; đặc biệt đề án cải cách hành Uỷ ban nhân dân Thị (nay Ủy ban nhân dân Thành Phố) Trước hết, Ủy ban nhân dân phường tham mưu cho Ban thường ... * Để công cải cách hành đạt hiệu quả, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hồn thiện thể chế nâng cao hiệu lực pháp lý theo chế mới, là: - Đổi đồng chế ban hành thủ tục hành chính, ...
 • 35
 • 454
 • 0
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” Ở UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG HIỆN NAY

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” Ở UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG HIỆN NAY

Báo cáo khoa học

... QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” 1.1 Khái niệm, đặc điểm thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế một cửa 1.1.1 Khái niệm thủ tục hành pháp luật giải thủ tục hành a) Khái niệm thủ ... giải thủ tục hành theo chế một cửa b) Tính cụ thể, minh bạch qui định trình tự, thủ tục giải thủ tục hành theo chế một cửa Trong trình thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế một cửa ... đảm thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế một cửa 24 1.3 Vai trò việc thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế một cửa 46 Chương 2: Thực trạng thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế...
 • 118
 • 512
 • 1
Cải cách hành chính theo cơ chế Một cửa tại Ủy ban Nhân dân xã Di Trạch huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội

Cải cách hành chính theo chế Một cửa tại Ủy ban Nhân dân Di Trạch huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội

Hành chính - Văn thư

... cửa địa bàn Di Trạch - Chương : Phương hướng, giải pháp thực cải cách thủ tục hành theo chế Một cửa Chương : SỞ LÝ LUẬN VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” 1.1 Một số khái ... chức thực Kết luận Được xây dựng thành chương, 32 tiết tiểu tiết : - Chương : sở lý luận cải cách thủ tục hành theo chế Một cửa - Chướng : Thực trạng cải cách thủ tục hành theo chế Một cửa ... vai trò cải cách thủ tục hành 1.4.1 Mục tiêu chung Đảng Nhà nước ta tiến hành cải cách tổng hành Nhà nước, bao gồm cải cách thủ tục hành , máy hành chính, cải cách nhân cải cách tài cơng, nhằm...
 • 39
 • 261
 • 0

Xem thêm