kết quả nghiên cứu tác dụng hỗ trợ điều trị viêm phế quản mãn của cao lỏng lá xoài tròn yên châu 4 1

Nghiên cứu chiết xuất, đánh giá tính an toàn và tác dụng hỗ trợ điều trị viêm phế quản mãn tính trên thực nghiệm của glycosid toàn phần lá xoài tròn Yên Châu, Sơn La

Nghiên cứu chiết xuất, đánh giá tính an toàn và tác dụng hỗ trợ điều trị viêm phế quản mãn tính trên thực nghiệm của glycosid toàn phần xoài tròn Yên Châu, Sơn La

Y dược - Sinh học

... cõy 49 9,200 2 01, 240 577,200 1 34, 400 655,200 42 8 ,40 0 47 5,800 889,200 12 6,360 c tr lng lỏ (kg) 12 ,48 0,000 5,0 31, 000 14 , 430,000 3,360,000 16 ,380,000 10 , 710 ,000 11 ,895,000 22,230,000 3 ,15 9,000 3,987,000 ... 5 ,16 0 309,600 Ching Pn 74 14 , 800 888,000 Viờng Lỏn 16 3,200 19 2,000 Ching Khoi 78 15 ,600 936,000 Sp Vt 51 10,200 612 ,000 Ching Hc 61 12,200 732,000 Tỳ Nang 1 14 22,800 1, 368,000 Xó cũn li 3, 240 ... tớch 0,2 ml /10 g/ngy - Lụ 2: ung methylprednisolon liu 8mg/kg/ngy - Lụ 3: ung cao lng 4: 1 liu 6g dc liu/kg/ngy - Lụ 4: ung cao lng 4: 1 liu 12 g dc liu /kg/ngy - Lụ 5: ung cao lng 4: 1 liu 24g dc liu...
 • 115
 • 761
 • 1
Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của bài thuốc Sinh Tinh Thang potx

Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của bài thuốc Sinh Tinh Thang potx

Báo cáo khoa học

... 0,6 10 5,3 + 1, 2 > 0,05 12 5 ,1 + 1, 1 N15 10 6 ,4 + 0 ,4 10 2 ,4 + 0 ,4 1 04, 2 + 0,5 N30 10 5 ,4 + 0,2 10 0,0 + 0,5 10 1,7 + 0,3 > 0,05 > 0,05 Hàm lợng Ure Creatinin nhóm thỏ nghiên cứu khác biệt với p a - c ... P 15 - 30 Hemog lobin N0 9,8 + 0,3 10 ,0 + 0,5 9 ,4 + 0,3 N15 10 ,4 + 0,3 10 ,0 + 0,2 9,8 + 0,3 (g/l) N30 11 ,5 + 0,3 11 ,4 + 0 ,4 11 ,5 + 0 ,4 p - 30 > 0,05 > 0,05 P 15 - 30 Qua số liệu bảng cho thấy: ... 78,7 + 0,7 80 ,4 + 0,9 79,9 + 0,6 N15 81, 7 + 0,7 79 ,4 + 1, 1 81, 8 + 1, 2 N30 82 ,1 + 0,9 82,7 + 1, 2 79,9 + 1, 0 Nhóm Chỉ số SGOT (U/l) p - 30 N0 95,2 + 0,6 90,9 + 0,7 > 0,05 96,7 + 1, 2 N15 92,0 + 0,7...
 • 5
 • 711
 • 7
Kết quả nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của bài thuốc thân thống trục ứ thang trên thực nghiệm

Kết quả nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của bài thuốc thân thống trục ứ thang trên thực nghiệm

Y khoa - Dược

... lượng 1, 82 1, 94 20 2, 14 21 11 18,20 % < 0,05 2,22 23 < 0,05 2, 01 1, 94 11 0% > 0,05 22, 74 % 1, 96 13 > 0,05 > 0,05 0,32 1, 94 -3,0% 37 < 0,05 > 0,05 1, 09 % 1, 97 41 > 0,05 -2,0% < 0,05 Kết bảng 2 .1 cho ... A KẾT QUẢ THỬ ĐỘC TÍNH CẤP CỦA BÀI THUỐC THÂN THỐNG TRỤC Ứ THANG I Nguyên liệu, đối tượng phương pháp nghiên cứu 1. 1 Nguyên liệu đối tượng nghiên cứu 1. 1 .1 Nguyên liệu nghiên cứu Bài thuốc ... nghiên cứu: 1. 1 Đối tượng nghiên cứu: 1. 1 .1 Thuốc hoá chất nghiên cứu: * Thuốc nghiên cứu: Bài thuốc “Thân thống trục ứ thang” - Công thức thuốc sau: Tần giao 12 g Xuyên khung 8g Đào nhân 12 g Hồng...
 • 27
 • 970
 • 2
Báo cáo y học:

Báo cáo y học: "NGHIÊN CứU ĐộC TíNH CấP Và TáC DụNG TĂNG LựC CủA VIÊN NANG MềM SÂM NGọC LINH TRÊN ĐộNG VậT THựC NGHIệM" pot

Báo cáo khoa học

... (n =12 ) 40 ,46 21, 88 54, 34 3,57 2 ,17 5, 74 Lô dùng viên nang mềm sâm Ngọc Linh sinh khối 40 , 21 20, 81 52 ,10 (3) (n =12 ) 3,89 1, 91 5,93 Tăng so với chứng - 7, 54 3 ,11 p > 0,05 - Sau bơi lần 1, ... lý 40 , 74 41 ,53 10 3, 04 (1) (n =12 ) 3,28 3,95 17 , 14 Lô dùng viên nang mềm alka 40 , 21 70, 04 17 5,58 (2) (n =12 ) 3,89 6,72 23,50 Lô dùng viên nang mềm sâm Ngọc Linh sinh khối 40 ,46 80,95 2 01, 97 ... cho nghiên cứu độc tính cấp cao gấp 1 04 lần Điều cho thấy viên nang mềm sâm Ngọc Linh có độ an toàn cao Kết nghiên cứu tác dụng tăng lực viên nang mềm sâm Ngọc Linh Bảng 2: Kết nghiên cứu tác dụng...
 • 5
 • 694
 • 6
nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng điều trị của bài thuốc tế sinh thận khí hoàn gia vị trên bệnh nhân đái tháo đường có biến chứng suy thận mạn

nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng điều trị của bài thuốc tế sinh thận khí hoàn gia vị trên bệnh nhân đái tháo đường có biến chứng suy thận mạn

Y khoa - Dược

... 1. 1 .4 Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh thận đái tháo đường 1. 1.5 Tình hình điều trị suy thận đái tháo đường .9 1. 1.6 Điều trị suy thận bảo tồn 11 1. 1.7 Điều trị thay thận 12 1. 1.8 ... 19 1. 3 .1 Nghiên cứu bệnh nguyên bệnh 19 1. 3.2 Nghiên cứu điều trị lâm sàng 20 1 .4 BÀI THUỐC TẾ SINH THẬN KHÍ HOÀN GIA VỊ 25 1 .4. 1 Xuất xứ thuốc 25 1 .4. 2 Thành phần ... 3 .10 Kết điều trị lên số nước tiểu .47 Bảng 3 .11 Mức độ viêm cầu thận mạn tính trước sau điều trị .47 nhóm nghiên cứu 47 Bảng 3 .12 Tình trạng chuyển độ suy thận sau điều trị nhóm nghiên...
 • 96
 • 672
 • 1
nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng điều chỉnh rối loạn lipid máu của bài thuốc bbt trên thực nghiệm – mô hình nội sinh

nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng điều chỉnh rối loạn lipid máu của bài thuốc bbt trên thực nghiệm – mô hình nội sinh

Tài liệu khác

... (19 98) điều trị cho 38 BN thấy có tác dụng giảm 16 % TC, 31, 1% TG, 20,2% LDL- C, tăng 19 ,8% HDL-C - Đan sâm nhị trần: Nghiên cứu Đoàn Quốc Dũng ( 20 01) cho thấy có tác dụng giảm 18 ,4% TC, 32, 21% ... + Pháp điều trị: Ích khí, kiện tỳ, ôn dương, bổ thận 1. 2.5 Tình hình nghiên cứu ứng dụng thuốc YHCT điều trị hội chứng RLLPM 1. 2.5 .1 Nghiên cứu lâm sàng * Nghiên cứu Việt Nam: + Nghiên cứu độc ... ± 0 ,1 LDL-C 1, 8 ± 0,3 (↑ 41 9,29%) 7,7 ± 0,5*** (↑ 17 5%) 1, 5 ± 0,3*** (↑ 275%) 2,9 ± 1, 0*** (↑ 61, 11% ) 35 Kết bảng 3 .1 cho thấy tiêm màng bụng dung dịch P - 40 7 5% liều 250 mg/kg (0 ,1 mL /10 g)...
 • 45
 • 784
 • 6
nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của viên nang thạch cam ngưu giác

nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của viên nang thạch cam ngưu giác

Y khoa - Dược

... khác: 1. 3.7 Biến chứng sốt xuất huyết Dengue: 10 1 .4 CHẨN ĐOÁN 1 .4. 1. Dựa vào tiêu chuẩn WHO năm 19 97 sau: 10 11 4. 2.Cận lâm sàng: 5.ĐIỀU TRỊ: 10 11 5 .1 Nguyên tắc chung: Điều trị triệu chứng 11 - ... khác: 1. 3.7 Biến chứng sốt xuất huyết Dengue: 10 1 .4 CHẨN ĐOÁN 1 .4. 1. Dựa vào tiêu chuẩn WHO năm 19 97 sau: 10 11 4. 2.Cận lâm sàng: 5.ĐIỀU TRỊ: 10 11 5 .1 Nguyên tắc chung: Điều trị triệu chứng 11 - ... ĐOÁN 1 .4. 1. Dựa vào tiêu chuẩn WHO năm 19 97 sau: 10 11 4. 2.Cận lâm sàng: 5.ĐIỀU TRỊ: 10 11 5 .1 Nguyên tắc chung: Điều trị triệu chứng 11 - Hạ nhiệt có sốt cao không hạ tích cực dễ biến chứng trụy...
 • 29
 • 332
 • 2
NGHIÊN cứu độc TÍNH cấp và ẢNH HƯỞNG của CHẾ PHẨM MECOOK đối với TRẠNG THÁI CHUNG và CHỈ số HUYẾT học TRÊN ĐỘNG vật THỰC NGHIỆM

NGHIÊN cứu độc TÍNH cấp và ẢNH HƯỞNG của CHẾ PHẨM MECOOK đối với TRẠNG THÁI CHUNG và CHỈ số HUYẾT học TRÊN ĐỘNG vật THỰC NGHIỆM

Y học thưởng thức

... 309- 310 ; 3 14 - 315 ; 320-3 21; 3 24- 325; 42 0 -42 1; 42 3 -42 4; 43 0 -43 1; 43 5 -43 6; 47 0 -47 1; 48 0 -48 1; 48 5 -48 6; 503-5 04; 510 - 511 ; 520-5 21 Bộ y tế (19 96), Hướng dẫn kèm theo định số 3 71/ BYT-QĐ ngày 12 /3 /19 96 ... ( n = 7) Lô chứng Lô trịtrị P (chứng - trị) Hematocrit (%) ; (X SD) Trước thí Sau thí nghiệm nghiệm 39,9 ± 1, 60 40 ,0 ± 1 ,40 42 ,1 ± 1, 50 40 ,4 ± 1, 80 39,5 ± 2,0 40 ,6 ± 1, 30 > 0,05 > 0,05 P ... ( n = 7) Lô chứng Lô trịtrị P (chứng - trị) Huyết sắc tố (g/l) ; (X SD) Trước thí Sau thí nghiệm nghiệm 10 ,1 ± 0,87 12 ,3 ± 0 ,46 12 ,9 ± 0 ,48 12 ,5 ± 0, 51 12 ,4 ± 0, 51 12,5 ± 0,38 > 0,05 >...
 • 3
 • 328
 • 1
Nghiên cứu độc tính cấp và đánh giá tác dụng trên kí sinh trùng sốt rét thực nghiệm của dẫn xuất artemisinin gắn fluor

Nghiên cứu độc tính cấp và đánh giá tác dụng trên kí sinh trùng sốt rét thực nghiệm của dẫn xuất artemisinin gắn fluor

Y khoa - Dược

... vong 19 91 1.0 91. 257 31. 7 41 14 4 4. 646 19 95 666 .15 3 4. 222 348 20 00 293. 016 1. 1 61 14 8 20 01 257.793 878 91 00 18 5.529 599 50 2003 1 64. 706 42 3 50 Việc bùng phát SR nước ta nguyên nhân chủ yếu KSTSR kháng ... cứu in vivo 13 Phần 2.Thực nghiệm kết q uả 14 2 .1 Nguyên vật liệu phương pháp thực nghiệm . 14 2 .1. 1 Nguyên vật liệu 14 2 .1. 2 Phương pháp nghiên cứu 14 2.2 Kết ... 1. 3.2 Đặc điểm trình nghiên cứu dẫn xuất artemisinin gắn flu o r 1 .4 Các kỹ thuật liên quan đến nghiên cứu 12 1 .4. 1 Kỹ thuật nghiên cứu in vitro 12 1 .4. 2 Kỹ thuật nghiên...
 • 40
 • 431
 • 1
NGHIÊN cứu độc TÍNH cấp và ẢNH HƯỞNG của CHẾ PHẨM MECOOK đối với TRẠNG THÁI CHUNG và CHỈ số HUYẾT học TRÊN ĐỘNG vật THỰC NGHIỆM

NGHIÊN cứu độc TÍNH cấp và ẢNH HƯỞNG của CHẾ PHẨM MECOOK đối với TRẠNG THÁI CHUNG và CHỈ số HUYẾT học TRÊN ĐỘNG vật THỰC NGHIỆM

Y học thưởng thức

... 309- 310 ; 3 14 - 315 ; 320-3 21; 3 24- 325; 42 0 -42 1; 42 342 4; 43 0 -43 1; 43 5 -43 6; 47 0 -47 1; 48 0 -48 1; 48 5 -48 6; 5035 04; 510 - 511 ; 520-5 21; Bộ y tế (19 96), Hớng dẫn kèm theo định số 3 71/ BYT-QĐ ngày 12 /3 /19 96 ... Nhóm (n = 7) Lô chứng Lô trịtrị P (chứng - trị) Hematocrit (%) ; ( SD) Trớc thí nghiệm Sau thí nghiệm 39,9 1, 60 40 ,0 1 ,40 42 ,1 1, 50 40 ,4 1, 80 39,5 2,0 40 ,6 1, 30 > 0,05 > 0,05 P (trớcsau) ... xã/phờng - Thời gian nghiên cứu từ tháng năm 2 010 đến tháng 10 năm 2 010 Phơng pháp nghiên cứu 2 .1 Phơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu dịch tễ học mô tả dựa điều tra cắt ngang 16 3 ...
 • 3
 • 246
 • 0
Nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng của thỏ ty tử (semen cuscutae chinensis lên chức năng sinh sản nam của chuột cống trắng thực nghiệm

Nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng của thỏ ty tử (semen cuscutae chinensis lên chức năng sinh sản nam của chuột cống trắng thực nghiệm

Y khoa - Dược

... 16 1 .4 Vờ thụ ty tir (Semen Cuscutae chinensis) 17 1 .4. 1 Dc diởm thuc võt cỹa cõy thuục 17 1 .4. 2 Phõn bụ, thu hõi, chờ' bien 17 1 .4. 3 Thnh phõn hoõ hoc 18 1 .4. 4 ... 0, 017 0,0 84 0,0095 0, 01 14 0,0039 Pj.2 < 0,0 01 Pi-2 < 0,0 01 0, 015 0,006 0, 010 0,0026 P l -3 < 0, 01 p2 3< 0,05 P1-2 < 0,0 01 0,0 043 0,0 016 p 13 < 0,05 P l -3 P2.3 < 0,05 p2-3 < 0,05 < 0, 01 Nhõn xột: ... 0, 040 0,008 0, 010 0,0 01 0 ,17 1 0, 011 0 ,10 6 0, 015 0,026 0,002 P!.2 < 0,0 01 Pl-2 < 0, 01 Pu < 0,0 01 0 ,12 1 0,028 0,079 0,009 0,022 0,003 p13 < 0,05 p13 < 0,05 Pl-3 < 0, 01 p2.3 > 0,05 p2.3 > 0,05...
 • 50
 • 344
 • 0
Nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng của thỏ ty tử (semen cuscutae chinensis lên chức năng sinh sản nam của chuột cống trắng thực nghiệm

Nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng của thỏ ty tử (semen cuscutae chinensis lên chức năng sinh sản nam của chuột cống trắng thực nghiệm

Y dược - Sinh học

... 16 1 .4 Vờ thụ ty tir (Semen Cuscutae chinensis) 17 1 .4. 1 Dc diởm thuc võt cỹa cõy thuục 17 1 .4. 2 Phõn bụ, thu hõi, chờ' bien 17 1 .4. 3 Thnh phõn hoõ hoc 18 1 .4. 4 ... 0, 017 0,0 84 0,0095 0, 01 14 0,0039 Pj.2 < 0,0 01 Pi-2 < 0,0 01 0, 015 0,006 0, 010 0,0026 P l -3 < 0, 01 p2 3< 0,05 P1-2 < 0,0 01 0,0 043 0,0 016 p 13 < 0,05 P l -3 P2.3 < 0,05 p2-3 < 0,05 < 0, 01 Nhõn xột: ... 0, 040 0,008 0, 010 0,0 01 0 ,17 1 0, 011 0 ,10 6 0, 015 0,026 0,002 P!.2 < 0,0 01 Pl-2 < 0, 01 Pu < 0,0 01 0 ,12 1 0,028 0,079 0,009 0,022 0,003 p13 < 0,05 p13 < 0,05 Pl-3 < 0, 01 p2.3 > 0,05 p2.3 > 0,05...
 • 50
 • 305
 • 0
Nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng của thỏ ty tử (semen cuscutae chinensis lên chức năng sinh sản nam của chuột cống trắng thực nghiệm

Nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng của thỏ ty tử (semen cuscutae chinensis lên chức năng sinh sản nam của chuột cống trắng thực nghiệm

Y khoa - Dược

... 16 1 .4 Vờ thụ ty tir (Semen Cuscutae chinensis) 17 1 .4. 1 Dc diởm thuc võt cỹa cõy thuục 17 1 .4. 2 Phõn bụ, thu hõi, chờ' bien 17 1 .4. 3 Thnh phõn hoõ hoc 18 1 .4. 4 ... 0, 017 0,0 84 0,0095 0, 01 14 0,0039 Pj.2 < 0,0 01 Pi-2 < 0,0 01 0, 015 0,006 0, 010 0,0026 P l -3 < 0, 01 p2 3< 0,05 P1-2 < 0,0 01 0,0 043 0,0 016 p 13 < 0,05 P l -3 P2.3 < 0,05 p2-3 < 0,05 < 0, 01 Nhõn xột: ... 0, 040 0,008 0, 010 0,0 01 0 ,17 1 0, 011 0 ,10 6 0, 015 0,026 0,002 P!.2 < 0,0 01 Pl-2 < 0, 01 Pu < 0,0 01 0 ,12 1 0,028 0,079 0,009 0,022 0,003 p13 < 0,05 p13 < 0,05 Pl-3 < 0, 01 p2.3 > 0,05 p2.3 > 0,05...
 • 50
 • 263
 • 0
NGHIÊN cứu độc TÍNH cấp và tác DỤNG của VIÊN NANG TRÀNG PHỤC LINH TRONG điều TRỊ VIÊM đại TRÀNG TRÊN THỰC NGHIỆM

NGHIÊN cứu độc TÍNH cấp và tác DỤNG của VIÊN NANG TRÀNG PHỤC LINH TRONG điều TRỊ VIÊM đại TRÀNG TRÊN THỰC NGHIỆM

Y khoa - Dược

... ,, 11 1. 5.2 Chẩn đoán VĐTMT 11 1. 6 Điều trị VĐT 15 1. 6 .1 VĐT nguyên nhiễm khuẩn 15 Chủ yếu điều trị nội khoa, bao gồm ,: 15 1. 6.2 VĐT không nhiễm khuẩn 15 1. 7 Thuốc nghiên cứu 18 1. 7 .1 Tác dụng ... vậy, kết nghiên cứu tác dụng nhu động ruột VNTPL phù hợp với nghiên cứu trước tác dụng thành phần có VNTPL 44 4. 2.3 Nghiên cứu tác dụng VNTPL mô hình VĐT gây acid acetic 44 Để nghiên cứu tác dụng ... cứu 23 2 .4 Địa điểm, thời gian nghiên cứu 24 2.5 Phương pháp nghiên cứu 24 2.5 .1 Nghiên cứu độc tính cấp VNTPL theo đường uống chuột nhắt trắng 24 2.5.2 Nghiên cứu tác dụng VNTPL điều trị viêm đại...
 • 70
 • 376
 • 3
Nghiên cứu độc tính bán cấp của dẫn xuất artemisinin gắn fluor ở động vật thực nghiệm

Nghiên cứu độc tính bán cấp của dẫn xuất artemisinin gắn fluor ở động vật thực nghiệm

Y khoa - Dược

... 1. 0 91. 2 51 187.9 94 31. 7 41 14 4 4. 646 19 95 666 .15 3 10 0 .11 6 4. 222 348 19 98 383. 3 41 72.0 91 1 .44 7 18 3 19 99 3 41 .529 75.5 34 1. 516 19 0 2000 293. 016 74. 316 1. 1 61 14 8 20 01 257.793 68.699 878 91 2002 18 5.529 47 .807 ... ung thuc BB 1 34 (XSD, n =10 ) NO Lụ chng (1) 84, 87 12 ,6 LụNC Lụ ung BB 34 (2) 87,99 11 ,09 p (l)-(2 ) >0,05 N 14 90,26 10 ,6 96,26 14 , 45 >0,05 N28 93 ,48 11 ,78 93,67 10 ,58 >0,05 pN 14 - N O >0,05 >0,05 ... 2.2 -- 2 .4 Bng 2.2 Hm lng SGOT (u /1) mỏu th lụ chng v lụ ung thuc BB 1 34 (XSD, n =10 ) Lụ NC NO N 14 Lụ chng Lụ ung BB1 34 p ( 1) Thi im NC (2 ) ( 1) - (2 ) 21 ,44 8 ,11 17 ,56 7, 91 N28 24, 22 5,63...
 • 42
 • 326
 • 0
Nghiên cứu độc tính bán trường diễn của thổ phục linh (Smilax Glabra Roxb, Liliaceae) trên thỏ potx

Nghiên cứu độc tính bán trường diễn của thổ phục linh (Smilax Glabra Roxb, Liliaceae) trên thỏ potx

Báo cáo khoa học

... 11 , 41 1, 03 11 ,0 1, 08 10 ,0 1, 35 > 0,05 N15 10 ,98 1, 10 11 ,52 0,88 10 , 81 0,88 > 0,05 N30 11 ,7 0,75 11 ,3 1, 66 > 0,05 Chỉ số Hồng cầu (x1 012 /l) Hemoglo bin (g/l) 11 ,48 1, 77 P (No)- (N15) > 0,05 ... 35,89 14 , 31 44 , 54 25,87 41 ,9 11 ,09 > 0,05 N30 43 ,43 19 ,6 42 ,85 22 ,45 36,26ữ5, 24 > 0,05 P (No)- (N15) > 0,05 > 0,05 > 0,05 P (No)- (N30) ALT (U/l) N0 N15 AST (U/l) > 0,05 > 0,05 > 0,05 N0 84, 4 ... 10 ,42 3 ,10 12 ,11 15 ,15 9,66 7, 81 > 0,05 P (No)- (N15) > 0,05 > 0,05 > 0,05 P (No)- (N30) > 0,05 > 0,05 > 0,05 N0 74, 6 19 ,7 76 ,1 9,25 85,2 5,96 > 0,05 N15 79,7 14 , 00 80,9 12 ,5 76,0 11 ,4...
 • 5
 • 425
 • 6
BÁO CÁO KHOA HỌC:

BÁO CÁO KHOA HỌC: "Nghiên cứu độc tính và tác dụng kìm hãm tăng sinh dịch chiết nước và cồn của nấm đa niên lên tế bào invitro của người và khỉ" ppt

Báo cáo khoa học

... 1 640 medium (GIBCO BRL g/ml 42 402- 016 ), supplemented with 10 0 U/ml penicillin G-sodium salt /10 0 streptomycinsulfate (GIBCO BRL 15 14 0 -1 14 ) , 10 % heat-inactivated fetal bovine serum (GIBCO BRL 10 500-0 64) , ... g/mlsupplemented with 10 0 U/ml penicillin G-sodium salt /10 0 streptomycin-sulfate (GIBCO BRL 15 14 0 -1 14 ) , 10 % heat-inactivated fetal bovine serum (GIBCO BRL 10 500-0 64) , NS 10 ml/l non-essential ... For eacg assay 10 000 cells were seeded with 0 ,1 ml RPMI 1 640 culture medium (GIBCO BRL 218 750 34) , containing 10 % heat-inactivated fetal bovine g/mlserum (GIBCO BRL 10 500-0 64) , 10 0 U/ml penicillin...
 • 17
 • 420
 • 0
Báo cáo y học:

Báo cáo y học: "Nghiên cứu độc tính và tác dụng hạ huyết áp của cao lỏng HHA trên thực nghiệm " ppsx

Báo cáo khoa học

... 10 6,67 14 , 02 8,57 11 3,67 16 , 81 3 ,40 > 0,05 Sau 60 phút 10 3,67 16 ,02 11 , 14 11 1 ,1 18 ,22 5,53 < 0,05 Sau 90 phút 10 0,67 14 , 29 15 ,00 10 7,00 16 ,67 9,07 < 0,05 Sau 12 0 phút 99 ,17 12 , 81 16 ,43 10 0,83 ... 18 ,37 4, 91 17,33 3 ,45 18 ,08 3, 91 L (%) 62,67 11 , 04 54, 57 9 ,48 67,00 4, 77 53 ,47 7, 71 M (%) 14 , 65 3,93 25 ,40 4, 52 15 ,67 2,59 28 ,48 4, 18 325,00 14 7 ,62 43 7,50 2 04, 78 40 3,83 16 7,25 41 9,33 ... (1) Sau (2) Trớc (3) Sau (4) 4, 43 0, 71 5,07 0 ,44 4, 65 0,59 4, 93 0 ,43 95 ,17 10 ,53 10 8,83 11 , 51 1 01, 00 8, 81 1 04, 67 10 , 54 6,03 2,07 8 ,17 2,39 6,32 2,06 7 ,48 2,00 N (%) 22,68 13 ,08 18 ,37...
 • 7
 • 402
 • 4

Xem thêm