kết quả nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng no amp ptnt việt nam chi nhánh tây sài gòn

Sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tiền gửi tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn

Sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tiền gửi tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn

Kinh tế

... cao hài lòng khách hàng dịch vụ tiền gửi Ngân hàng No& PTNT Viêt NamChi nhánh Tây Sài Gòn Đối tượng, phạm vi thời gian nghiên cứu - Phạm vị: Nghiên cứu thực Ngân hàng No& PTNT Việt NamChi nhánh ... 43 KẾT LUẬN CHƯƠNG 43 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG No& PTNTVN -CHI NHÁNH TÂY SÀI GÒN 3.1 Kết thống kê mô ... nông thôn Việt NamChi nhánh Tây Sài Gòn CHƯƠNG I TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TIỀN GỬI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm dịch vụ dịch vụ tiền gửi 1.1.1...
 • 152
 • 1,021
 • 7

PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA

PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA

Kinh tế - Thương mại

... đề nghiên cứu; + đề xuất phương pháp loại liệu sơ cấp cần thu thập; + sở đế đối chi u đánh giá/ diễn dịch thông tin sơ cấp - Nguồn cung cấp: + Nguồn nội bộ: số liệu kế toán, doanh số, khách hàng; ... phải tăng trước) DỮ LIỆU THỨ CẤP - Bản chất: thu thập xử lý phục vụ cho mục tiêu đó, khác với mục tiêu đề tài nghiên cứu - Ưu điểm: chi phí thấp, thời gian ngắn - Nhược điểm: tính sẵn có, tính thích ... toán, doanh số, khách hàng; chi phí sản xuất, tồn kho; báo cáo nhân viên bán hàng; báo cáo tài liệu khác + Nguồn bên ngoài: nguồn sở liệu; hiệp hội, báo cáo nghiên cứu, hội nghị; báo, tạp chí;...
 • 3
 • 1,749
 • 16

Tiểu luận phân tích đa biến Phân tích nhân tố khám phá EFA

Tiểu luận phân tích đa biến Phân tích nhân tố khám phá EFA

Tài chính - Ngân hàng

... hợp với liệu nghiên cứu • Kiểm định Bartlett từ kết cho thấy Sig = 0.000 < 0.05 Dựa vào kết ta bác bỏ giả thuyết H (Các biến tương quan với nhau)  Phân tích nhân tố phương pháp phù hợp với liệu ... X18 GIẢI THÍCH KẾT QUẢ Kết phân tích EFA cho biến X6 đến X18 Bảng 1.1 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi- Square df ... Quality (2) X15 - New Products Dựa vào điểm giống (thể tính chung) biến nằm nhân tố nghiên cứu trước nhà nghiên cứu đặt tên cho nhân tố Nhóm đề xuất tên cho nhân tố sau: • • • • Nhân tố 1: Customer...
 • 11
 • 800
 • 3

Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) bằng SPSS

Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) bằng SPSS

Ngân hàng - Tín dụng

... ĐỘ HÀI LỊNG CHUNG Anh/chị vui lòng đánh giá mức độ đồng ý với phát biểu sau Quy ước: Rất khơng đồng ý, …, Rất đồng ý Mức độ hài lòng chung (Overall Satisfaction Scale) Nói chung, tơi cảm thấy hài ... (Good Teaching Scale) Đội ngũ giảng viên (GV) khóa học động viên, thúc đẩy tơi thực tốt cơng việc học tập nghiên cứu Đội ngũ GV dành nhiều thời gian bình luận, góp ý việc học tập nghiên cứu tơi ... phận học viên, giảng viên, nhân viên cam kết thực tốt việc việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy phục vụ việc dạy - học Tơi tìm hiểu vấn đề hứng thú khoa học với đội ngũ giảng viên, học viên trường...
 • 24
 • 5,767
 • 76

phân tích nhân tố khám phá (exploratory factor anylis) bằng SPSS

phân tích nhân tố khám phá (exploratory factor anylis) bằng SPSS

Kinh tế - Thương mại

... ĐỘ HÀI LỊNG CHUNG Anh/chị vui lòng đánh giá mức độ đồng ý với phát biểu sau Quy ước: Rất khơng đồng ý, …, Rất đồng ý Mức độ hài lòng chung (Overall Satisfaction Scale) Nói chung, tơi cảm thấy hài ... (Good Teaching Scale) Đội ngũ giảng viên (GV) khóa học động viên, thúc đẩy tơi thực tốt cơng việc học tập nghiên cứu Đội ngũ GV dành nhiều thời gian bình luận, góp ý việc học tập nghiên cứu tơi ... phận học viên, giảng viên, nhân viên cam kết thực tốt việc việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy phục vụ việc dạy - học Tơi tìm hiểu vấn đề hứng thú khoa học với đội ngũ giảng viên, học viên trường...
 • 24
 • 2,303
 • 14

Phân tích nhân tố khám phá

Phân tích nhân tố khám phá

Đầu tư Chứng khoán

... ĐỘ HÀI LỊNG CHUNG Anh/chị vui lòng đánh giá mức độ đồng ý với phát biểu sau Quy ước: Rất khơng đồng ý, …, Rất đồng ý Mức độ hài lòng chung (Overall Satisfaction Scale) Nói chung, tơi cảm thấy hài ... (Good Teaching Scale) Đội ngũ giảng viên (GV) khóa học động viên, thúc đẩy tơi thực tốt cơng việc học tập nghiên cứu Đội ngũ GV dành nhiều thời gian bình luận, góp ý việc học tập nghiên cứu tơi ... phận học viên, giảng viên, nhân viên cam kết thực tốt việc việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy phục vụ việc dạy - học Tơi tìm hiểu vấn đề hứng thú khoa học với đội ngũ giảng viên, học viên trường...
 • 24
 • 1,203
 • 5

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH - PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ - KHÁNH DUY pdf

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH - PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ - KHÁNH DUY pdf

Cao đẳng - Đại học

... ĐỘ HÀI LỊNG CHUNG Anh/chị vui lòng đánh giá mức độ đồng ý với phát biểu sau Quy ước: Rất khơng đồng ý, …, Rất đồng ý Mức độ hài lòng chung (Overall Satisfaction Scale) Nói chung, tơi cảm thấy hài ... (Good Teaching Scale) Đội ngũ giảng viên (GV) khóa học động viên, thúc đẩy tơi thực tốt cơng việc học tập nghiên cứu Đội ngũ GV dành nhiều thời gian bình luận, góp ý việc học tập nghiên cứu tơi ... phận học viên, giảng viên, nhân viên cam kết thực tốt việc việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy phục vụ việc dạy - học Tơi tìm hiểu vấn đề hứng thú khoa học với đội ngũ giảng viên, học viên trường...
 • 24
 • 737
 • 4

Ứng dụng kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá để nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Ứng dụng kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá để nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Sự hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử ngân hàng thương mại - Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam; liệu nghiên ... tố thực khách hàng sử dụng để đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam? - Khách hàng hài lòng với chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử ngân hàng TMCP ... tử với hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử 63 3.3.2 Lượng hóa mức độ ảnh hưởng nhân tố thuộc chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tới hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ...
 • 97
 • 466
 • 2

Ứng dụng kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá để nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần BIDV

Ứng dụng kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá để nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần BIDV

Tài chính - Ngân hàng

... Sự hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 3.2.1 Mức độ hài lòng chung khách hàng chất lượng dịch vụ Khách hàng có mức độ hài lòng chung ... lượng dịch vụ 10 ngân hàng điện tử ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 3.3.1 Mối quan hệ nhân tố thuộc chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử với hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ ngân hàng ... CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 3.1 Các nhân tố thực khách hàng quan tâm đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử ngân hàng TMCP Đầu...
 • 16
 • 337
 • 0

Giáo Trình SPSS bài 6 phan tich nhan to kham pha

Giáo Trình SPSS bài 6 phan tich nhan to kham pha

Tin học văn phòng

... liệu nghiên cứu - Hỗ trợ làm luận văn MBA Đến đây, có kết phân tích EFA tương đối ổn Tuy nhiên phải xem xét ý nghĩa mục hỏi nhân tố có khác biệt hay không (Ví dụ: xem hotro2 có khác biệt với clsong1, ... chấp nhận kết phân tích EFA hệ số tải nhân tố > 0,4 Tuy nhiên ta tiếp tục loại bỏ biến nlpv6 để có kết đẹp LuanVanMBA.InFo - Hỗ trợ xử lý liệu định lượng - Hỗ trợ thu thập liệu nghiên cứu - Hỗ ... - Hỗ trợ xử lý liệu định lượng - Hỗ trợ thu thập liệu nghiên cứu - Hỗ trợ làm luận văn MBA Giả sửkết phân tích EFA hình Mới nhìn vào kết phân tích cảm thấy bối rối, loại bỏ biến trước Như...
 • 13
 • 496
 • 1

Phân tích nhân tố và kiểm định thang đo

Phân tích nhân tố và kiểm định thang đo

Cao đẳng - Đại học

... v s hài lòng Chất lượng dòch vụ Giá trò dòch vụ H1 (+) H2 (+) Sự hài lòng Khái ni m o lư ng Vi c o lư ng m t s khái ni m có th khơng ph c t p v phương pháp ví d như: m c thu nh p, m c chi tiêu, ... phục vụ tốt Dòch vụ hỗ trợ phục vụ Dòch vụ y tế đáp ứng tốt sinh viên có nhu cầu Tư vấn đáp ứn g tốt nhu cầu chọn lựa học tập sinh viên Dòch vụ tài hỗ trợ tốt sinh viên có nhu cầu Dòch vụ ăn ... ng s n ph m/d ch v theo c m nh n c a khách hàng (perceived quality) • Hài lòng c a nhân viên (employee satisfaction) • Ch t lư ng cu c s ng, quan ni m s ng • Lòng tin; thái c a ngư i dân t i ch...
 • 14
 • 2,735
 • 10

Phân tích nhân tố và kiểm định thang đo

Phân tích nhân tố và kiểm định thang đo

Cao đẳng - Đại học

... d ch v , ch t lư ng d ch v s hài lòng Construct Latent variable Chất lượng dòch vụ Giá trò dòch vụ H1 (+) H2 (+) Sự hài lòng Mơ hình khái ni m (lý thuy t) Mơ hình nghiên c u & khái ni m e1.6 XAHOI ... như: • Trung thành c a khách hàng đ i v i s n ph m/d ch v /thương hi u (customer loyalty); Ch t lư ng s n ph m/d ch v theo c m nh n c a khách hàng (perceived quality) • Hài lòng c a nhân viên (employee ... lựa học tập sinh viên Dòch vụ tài hỗ trợ tốt sinh viên có nhu cầu Dòch vụ ăn uống giải khát phù hợp với nhu cầu sinh viên Nhân viên giáo vụ, tra nhiệt tình phục vụ sinh viên Nhà trường khoa...
 • 15
 • 351
 • 1

Phân tích nhân tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ internet banking của khách hàng cá nhân - Trường hợp ngiên cứu Ngân hàng TMCP Phương Nam khu vực TPHCM

Phân tích nhân tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ internet banking của khách hàng cá nhân - Trường hợp ngiên cứu Ngân hàng TMCP Phương Nam khu vực TPHCM

Kinh tế

... nhiên, Ngân hàng PN, việc phát triển dịch vụ IB nhiều hạn chế số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ IB khiêm tốn so với đầu tƣ ngân hàng (số lƣợng khách hàng cá nhân có sử dụng IB Ngân hàng PN chi m ... thực vấn với khách hàng cá nhân ngân hàng PN Ông Tùng (khách hàng) nhận xét: Ngân hàng bảo vệ thông tin cá nhân cho khách hàng, vậy, hiển nhiên ngân hàng bán thông tin khách hàng. ” Kết biến ... cung cấp thông tin cho khách hàng Đến thời điểm tại, với phát triển công nghệ nhu cầu khách hàng, dịch vụ SMS banking ngân hàng Việt Nam mở cho khách hàng khả thực giao dịch chuyển khoản qua tin...
 • 112
 • 611
 • 1

Luận văn thạc sĩ Tác động của các nhân tố chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của người tiêu dùng thức ăn nhanh khu vực TP. Hồ Chí MInh

Luận văn thạc sĩ Tác động của các nhân tố chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của người tiêu dùng thức ăn nhanh khu vực TP. Hồ Chí MInh

Kinh tế

... n u k t qu nh c h hàng s c m th y không hài lòng; n u k t qu nh khách hàng s hài lòng; n u k t qu nh i c a khách hàng i khách c gi ng nh c nhi u h i i khách hàng s r t hài lòng thích thú v i ... thích s hài lòng c a khách hàng N u ch c c i thi n a nhu c u c a khách hàng s không bao gi khách hàng hài 15 lòng v i d ch v có ch t l Khi s d ng d ch v , n u khách hàng c m nh n ng, h s hài lòng ... t k nhà hàng ng r ih ns hài lòng c a khách hàng K t qu khách hàng hài lòng v i d ch v t i nhà hàng ph n l n y u t kh ng khách hàng c a nhân viên c nt o, hu n luy h hi u nhu c u khách hàng, ph...
 • 106
 • 423
 • 1

bài giảng phân tích nhân tố explore factor analysis (efa) và kiểm định cronbach alpha - ts. lê văn huy

bài giảng phân tích nhân tố explore factor analysis (efa) và kiểm định cronbach alpha - ts. lê văn huy

Quản lý dự án

... Economics CÂU HỎI Trong phần hợp tuyển lý thuyết, nghiên cứu kết luận mô hình gồm nhân tố tác động đến hài lòng nhân viên? Nếu phân tích EFA ta thấy có factors (nhân tố, thành phần) Giải nào? Kết ... University of Economics Kết phân tích sau loại items MT3, MT4 Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics Đặt tên Factors (từ đến 7) Khi đặt tên: Nên đối chi u với biến tiềm ... HUY, PhD., Danang University of Economics BỎ ITEMS ĐT2 KẾT QUẢ SẼ LÀ: Kết luận: Thỏa điều kiện Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics KẾT LUẬN Các nhân số nhân tố dùng...
 • 37
 • 2,002
 • 3

Định vị thương hiệu mạng di động viettel và phân tích nhân tố ảnh hưởng tới lòng trung thành thương hiệu mạng di động tại tp.hcm

Định vị thương hiệu mạng di động viettel và phân tích nhân tố ảnh hưởng tới lòng trung thành thương hiệu mạng di động tại tp.hcm

Kinh tế - Thương mại

... hi u tâm lý khách hàng s t o ñư c s hài lòng ñ i v i khách hàng Qua s hài lòng ñó s giúp khách hàng tin tư ng có nhu c u s d ng s n ph m s nh tin tư ng s n ph m c a công ty 17 - Lòng trung thành ... th trư ng ñư c khách hàng n tư ng s d dàng chi m ñư c lòng tin c a khách hàng + Trong ñi u ki n y u t khác không thay ñ i m c ñ thích thú thương hi u c a khách hàng tăng lên khách hàng s trung ... ng r t m nh t i lòng trung thành c a khách hàng + Trong ñi u ki n y u t khác không thay ñ i m c ñ hài lòng c a khách hàng v y u t phân ph i tăng lên lòng trung thành c a khách hàng ñ i v i thương...
 • 85
 • 1,448
 • 16

180 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận và các giải pháp nhằm gia tăng lợi nhuận tại Công ty cơ điện – xây dựng nông nghiệp và thuỷ lợi Hà Nội 

180 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận và các giải pháp nhằm gia tăng lợi nhuận tại Công ty cơ điện – xây dựng nông nghiệp và thuỷ lợi Hà Nội 

Kế toán

... chi phí khác: Hầu hết chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh năm dùng để trang trải cho đợt công tác xa, chi phí bồi dõng, chi phí tiếp khách, chi phí cán quản lý Vì khoản chi ... chức, quản lý chi phí sản xuất giá thành tiêu thụ sản phẩm 11 3.2.1 Quản mục chi phí nguyên vật liệu 11 3.2.2 Quản mục chi phí nhân công 13 3.2.3 Quản mục chi phí sản xuất chung chi phí tiền ... nên ta nghiên cứu tiêu bán hàng cung cấp dịch vụ công ty Để nghiên cứu ảnh hởng doanh thu đến lợi nhuận, ta phân tích thông qua bảng B04a Qua bảng phân tích trên, nhìn chung doanh thu bán hàng...
 • 44
 • 714
 • 0

Đánh giá hoạt động các tổ chức tín dụng bằng phương pháp phân tích nhân tố và phương pháp thành phần chính theo các chỉ tiêu tài chính của mô hình CAMELS

Đánh giá hoạt động các tổ chức tín dụng bằng phương pháp phân tích nhân tố và phương pháp thành phần chính theo các chỉ tiêu tài chính của mô hình CAMELS

Tài chính - Ngân hàng

... cam kết gia nhập WTO Việt Nam lĩnh vực dịch vụ ngân hàng 1.2 Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam với hoạt động giám sát Tổ chức tín dụng 1.2.1 Giới thiệu Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Bảo Hiểm Tiền Gửi Việt ... cam kết với Ngân hàng giới (WB) Hệ thống toán điện tử liên ngân hàng mở rộng với 65 ngân hàng thành viên 270 chi nhánh tham gia, ngày thực khoảng 12.000 - 13.000 giao dịch với giá trị giao dịch ... VỀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM 1.1 Tổng quan tình hình tài ngân hàng Việt Nam 1.1.1 Hoạt động tài ngân hàng Việt Nam năm vừa qua Chính sách tiền tệ năm 2006 bản, đạt mục tiêu ổn định tiền tệ, hỗ...
 • 91
 • 931
 • 2

Xem thêm