kết quả lựa chọn cho phân tích định lượng tác động của fdi đến tăng trưởng kinh tế ở những quốc gia đang phát triển

Phân Tích Định Lượng Tác Động Của Fdi Đến Tăng Trưởng Kinh Tế Ở Các Quốc Gia Đang Phát Triển

Phân Tích Định Lượng Tác Động Của Fdi Đến Tăng Trưởng Kinh Tế Các Quốc Gia Đang Phát Triển

Tài chính - Ngân hàng

... trưởng kinh tế quốc gia phát triển, việc dẫn mơ hình tăng trưởng (ở mơ hình Solow), phân tích mơ hình vơ quan trọng Vì mơ hình sở cho phân tích tác động FDI: FDI vào đâu, FDI tác động vào tăng trưởng ... không cho FDI làm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Như vậy, ta thấy kết nghiên cứu tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế không thống Bên cạnh kết đồng ý mối tương quan thuận FDI tăng trưởng kinh tế, ... có tăng trưởng ta có quan sát gia tăng FDI kết luận FDI đóng vai trò thúc đẩy tăng trưởng Kết luận khóa luận khơng phủ nhận tác động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế FDI lý thuyết; quốc gia phát triển...
 • 64
 • 917
 • 11
TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Kinh tế - Thương mại

... trạng sử dụng FDI Trung Quốc, rút học kinh nghiệm qua áp dụng cho kinh tế Việt Nam Chính lý trên, nhóm chúng em chọn đề tài: Tác động FDI đến tăng trưởng Trung Quốc số học kinh nghiệm cho Việt Nam ... 1.4 TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN NƯỚC NHẬN ĐẦU TƯ 1.4.1 FDI tạo nguồn vốn bổ sung quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế; góp phần làm tăng thu ngân sách quốc gia Trong thời kì phát triển, trình độ kinh ... Chương TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC 2.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH THU HÚT FDI CỦA TRUNG QUỐC Theo số liệu Bộ Thương mại Trung Quốc, đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) (khơng...
 • 22
 • 759
 • 1
Phân tích định lượng tác động của các kênh truyền dẫn tiền tệ lên tổng sản lượng và mức giá tại Việt Nam sử dụng mô hình tự hồi quy Vector Var

Phân tích định lượng tác động của các kênh truyền dẫn tiền tệ lên tổng sản lượng và mức giá tại Việt Nam sử dụng mô hình tự hồi quy Vector Var

Ngân hàng - Tín dụng

... DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 5.1 Các Bƣớc Thực Hiện Phân Tích Định Lƣợng 41 5.2 Kết kiểm định nghiệm đơn vị 42 5.3 Kết phân tích định lƣợng 44 KẾT LUẬN ... tháng năm 1995 đến tháng năm 2003 Kết nghiên cứu cho thấy tác động khứ nguyên nhân chủ yếu giải thích cho gia tăng lạm phát danh nghĩa, lạm phát số giá tiêu dùng Tỷ giá hối đoái gây tác động có ý ... năm 2001 đến 2006 để tìm yếu tố tác động đến lạm phát Việt Nam Kết nghiên cứu cho thấy cung tiền, lạm phát kỳ vọng mức chênh lệch sản lƣợng tiềm có vai trò quan trọng tác động đến lạm phát Việt...
 • 66
 • 890
 • 11
Thuyết trình tác động của FDI tới tăng trưởng kinh tế việt nam thông qua kênh đầu tư

Thuyết trình tác động của FDI tới tăng trưởng kinh tế việt nam thông qua kênh đầu tư

Báo cáo tài chính

... lợi cho tăng trưởng => khẳng định lại trình độ lao động thấp yếu tố hạn chế tác động FDI tới tăng trưởng kinh tế Ước lượng II đến IV, FDItác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế Ước lượng ... người FDI khơng có tác động rõ rệt tới tăng trưởng kinh tế • So sánh kết ước lượng IV ước lượng VI cho thấy, xét riêng yếu tố vốn người HP(t) FDI( t) đóng góp vào tăng trưởng, nhiên tương tác hai ... tăng trưởng kinh tế Thơng qua FDI, nhiều hàng hố vốn tạo (tăng tài sản vốn vật chất kinh tế) chi phí để sản xuất chúng giảm đi, qua tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế => Mơ hình (9) sở lý...
 • 7
 • 279
 • 1
Phân tích định lượng tác động của đầu tư với chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam-slide+word phần 1

Phân tích định lượng tác động của đầu tư với chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam-slide+word phần 1

Quản trị kinh doanh

... g(t1), g(1) tốc độ tăng trưởng kỳ nghiên cứu kỳ trước Chương Thực trạng tác động đầu tư đến CDCCKT Việt Nam sau Đổi Tác động cuả Đầu tư đến CDCC NGÀNH VÙNG THÀNH PHẦN KINH TẾ Tác động đầu tư tới ... kiện phát triển vùng khó khăn Tác động tiêu cực /những mặt hạn chế    Làm gia tăng khoảng cách địa phương Sự liên kết địa phương, vùng thấp Đơ thị hóa ạt tạo sức ép cho phát triển Thực trạng tác ... lợi so sánh vùng,hình thành vùng sản xuất hàng hóa Các vùng kinh tế trọng điểm ngày phát huy vai trò “cực tăng trưởng kinh tế Tác động tích cực Tỷ trọng GDP vùng trọng điểm Các vùng 2003-2006 21...
 • 40
 • 792
 • 1
Phân tích định lượng tác động của đầu tư với chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam-slide+word phần 2

Phân tích định lượng tác động của đầu tư với chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam-slide+word phần 2

Quản trị kinh doanh

... việc phân tích tác động nguồn lực đầu tư phát triển đến chuyển dịch cấu kinh tế giai đoạn 1.6 Lý thuyết phát triển cân đối Lý thuyết phát triển không cân đối hay “các cực tăng trưởngNhững ... góp tăng trưởng kinh tế chung ngày tăng lên Xét mặt cung, đóng góp vào tăng trưởng nhân tố tích lũy tư giữ mức cao hầu hết giai đoạn có gia tăng mạnh tỷ lệ đầu tư  Giai đoạn 3: giai đoạn kinh tế ... thổ động lực lãnh thổ lại *Cơ cấu thành phần kinh tế: -Là kết tổ chức kinh tế theo hình thức sở hữu kinh tế -Góc độ xem xét: • Theo thành phần kinh tế :kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế...
 • 48
 • 778
 • 1
Phân tích định lượng tác động của đầu tư với chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam-slide+word phần 3

Phân tích định lượng tác động của đầu tư với chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam-slide+word phần 3

Quản trị kinh doanh

... việc phân tích tác động nguồn lực đầu tư phát triển đến chuyển dịch cấu kinh tế giai đoạn 1.6 Lý thuyết phát triển cân đối Lý thuyết phát triển không cân đối hay “các cực tăng trưởngNhững ... góp tăng trưởng kinh tế chung ngày tăng lên Xét mặt cung, đóng góp vào tăng trưởng nhân tố tích lũy tư giữ mức cao hầu hết giai đoạn có gia tăng mạnh tỷ lệ đầu tư  Giai đoạn 3: giai đoạn kinh tế ... thổ động lực lãnh thổ lại *Cơ cấu thành phần kinh tế: -Là kết tổ chức kinh tế theo hình thức sở hữu kinh tế -Góc độ xem xét: • Theo thành phần kinh tế :kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế...
 • 52
 • 567
 • 2
phân tích cơ cấu chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế ở Việt nam

phân tích cơ cấu chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế Việt nam

Báo cáo khoa học

... chung, hầu hết báo cho thấy gia tăng đầu tư cơng có tác động tích cực tăng trưởng kinh tế; trái lại, gia tăng tiêu dùng phủ làm giảm tăng trưởng kinh tế Các số liệu thống kê cho thấy chi tiêu ... thực phân tích mối quan hệ chi ngân sách tăng trưởng kinh tế ngắn hạn Nhiều khoản chi, ví dụ chi ngành y tế giáo dục, khơng có có tác động nhỏ tăng trưởng kinh tế ngắn hạn lại có tác động tích ... theo thời gian chung cho tỉnh, tăng trưởng kinh tế Biến tính phần trăm thay đổi CPI nước Kết dễ hiểu giai đoạn 2001-2005 kinh tế Việt Nam trải qua thời kì tăng trưởng lạm phát cao.5 Sự gia tăng tổng...
 • 16
 • 1,177
 • 1
Mô hình phân tích mối quan hệ của FDI và tăng trưởng kinh tế ở việt nam

Mô hình phân tích mối quan hệ của FDItăng trưởng kinh tế việt nam

Tiến sĩ

... quát: phân tích mối quan hệ FDI tăng trưởng kinh tế Việt Nam Mục tiêu cụ thể: - Nghiên cứu sở lý luận FDI, tăng trưởng kinh tế vai trò FDI tăng trưởng kinh tế - Phân tích thực trạng tăng trưởng kinh ... tố kinh tế nhân tố phi kinh tế giúp quốc gia đạt tăng trưởng kinh tế số lượng chất lượng 1.1.4 Đo lường tác động chất lượng tăng trưởng kinh tế 1.1.4.1 Các tiêu đo lường tăng trưởng kinh tế Thước ... đo chất lượng tăng trưởng kinh tế liên quan đến vấn đề phúc lợi: tăng trưởng kinh tế giải việc làm, tăng trưởng kinh tế xố đói giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế tiến xã hội (chỉ số phát triển người...
 • 195
 • 755
 • 4
phân tích các yếu tố vốn, lao động tác động đến tăng trưởng kinh tế và một số giải pháp phát triển kinh tế tại thành phố vị thanh, tỉnh hậu giang

phân tích các yếu tố vốn, lao động tác động đến tăng trưởng kinh tế và một số giải pháp phát triển kinh tế tại thành phố vị thanh, tỉnh hậu giang

Kinh tế - Thương mại

... sở chủ chốt phát triển kinh tế tỉnh Hậu Giang có tăng trưởng kinh tế hên tục thòi gian qua Bên cạnh đó, số vấn đề hạn chế tăng trưởng chung Không vậy, tăng trưởng kinh tế chịu tác động nhiều yếu ... Thanh nào? Thực trạng tăng trưởng số yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế Vị Thanh nào? Các tác động tích cực tiêu cực số yếu tố tăng trưởng nào, yếu tố tác động nhiều nhất? Những giải pháp để ... tí trưởng đơi với tiến bộ, cơng xã hội bảo vệ môi trường, quản lý kinh tế Nhà nước có hiệu a Chỉ tiêu chất lượng tăng trưởng - Chất lượng tăng trưởng kinh tế xét góc độ yếu tố kinh tế tăng trưởng...
 • 81
 • 421
 • 0
Phân tích mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Phân tích mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Tiến sĩ

... năđ ăxu tăkh u tác đ ng tích c căđ năt ngătr r ngăđ uăt ăcó tác đ ngăđ căl păt iăt ngăt ng kinh t ăc aă nă , tác gi cho ng kinh t [112] b Các nghiên c u phân tích d li u đa qu c gia Bên c nh ... phân tích m i quan h th c nghi m gi aăt ngătr ng kinh t m r ng xu t kh u qua nghiên c u d li u c a 55 qu că gia đang phát tri n giaiăđo n 1960-1977 Các ki măđ nh cho k t qu có m i liên h tích ... trên, k t lu n cho r ng xu t kh u tác đ ngăđ năt ngătr qu c gia, h có phát hi n cho th yăt ngătr xu t kh u c nh căđ n ng kinh t m t vài ng kinh t tác đ ngăđ năt ngătr ng qu c gia khác Riezman...
 • 176
 • 472
 • 0
Phân tích mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế ở việt nam

Phân tích mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế việt nam

Tiến sĩ

... cứu phân tích liệu đa quốc gia nhắc đến trên, kết luận cho xuất tác động đến tăng trưởng kinh tế vài quốc gia, họ có phát cho thấy tăng trưởng kinh tế tác động đến tăng trưởng xuất quốc gia khác ... phát triển lý thuyết thương mại tăng trưởng kinh tế, xuất xác định động lực cho tăng trưởng kinh tế quốc gia số lý sau: Thứ nhất, tăng trưởng xuất dẫn đến tăng trưởng tổng cầu quốc gia Tăng trưởng ... xuất tăng trưởng kinh tế 1.1 Một số vấn đề lý luận 1.1.1 Tăng trưởng kinh tế nguồn lực tăng trưởng kinh tế 1.1.1.1 Khái niệm đo lường tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng kinh tế định nghĩa gia tăng mức...
 • 173
 • 684
 • 2
Luận văn mô hình phân tích mối quan hệ của FDI và tăng trưởng kinh tế ở việt nam

Luận văn mô hình phân tích mối quan hệ của FDItăng trưởng kinh tế việt nam

Tiến sĩ

... niệm tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng kinh tế xem vấn đề trọng yếu nghiên cứu kinh tế phát triển Hầu hết nhà kinh tế thống với tăng trưởng kinh tế gia tăng thu nhập hay sản lượng tính cho tồn kinh ... luận FDI, tăng trưởng kinh tế vai trò FDI tăng trưởng kinh tế - Phân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế trình thu hút FDI Việt Nam giai đoạn 1990 – 2012 - Xây dựng mơ hình định lượng phân tích ... đo chất lượng tăng trưởng kinh tế liên quan đến vấn đề phúc lợi: tăng trưởng kinh tế giải việc làm, tăng trưởng kinh tế xố đói giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế tiến xã hội (chỉ số phát triển người...
 • 195
 • 437
 • 1
Mô hình phân tích mối quan hệ của FDI và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.PDF

Mô hình phân tích mối quan hệ của FDItăng trưởng kinh tế Việt Nam.PDF

Báo cáo khoa học

... một năm) 1.1.2 Một số quan điểm tăng trƣởng kinh tế Quan điểm cổ điển về tăng trưởng kinh tế : Lý thuyết cổ điển về tăng trưởng kinh tế các nhà kinh tế học cổ điển nêu mà các ... đến FDI không thật rõ ràng Tác động của cú sốc FDI đến các chỉ tiêu tăng trƣởng kinh tế: Mô ̣t tác đô ̣ng của nhịp tăng vốn FDI ảnh hưởng đến nhịp tăng các chỉ tiêu kinh tế ... ̣n về FDI , tăng trưởng kinh tế và vai trò của FDI đố i với tăng trưởng kinh tế - Phân tić h thực tra ̣ng tăng trưởng kinh tế và quá trình thu hút FDI tại Việt Nam giai đoa...
 • 24
 • 237
 • 0
Phân tích mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Phân tích mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... cứu phân tích liệu đa quốc gia nhắc đến trên, kết luận cho xuất tác động đến tăng trưởng kinh tế vài quốc gia, họ có phát cho thấy tăng trưởng kinh tế tác động đến tăng trưởng xuất quốc gia khác ... phát triển lý thuyết thương mại tăng trưởng kinh tế, xuất xác định động lực cho tăng trưởng kinh tế quốc gia số lý sau: Thứ nhất, tăng trưởng xuất dẫn đến tăng trưởng tổng cầu quốc gia Tăng trưởng ... dẫn tác động mối quan hệ xuất tăng trưởng kinh tế 1.1 Một số vấn đề lý luận 1.1.1 Tăng trưởng kinh tế nguồn lực tăng trưởng kinh tế 1.1.1.1 Khái niệm đo lường tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng kinh...
 • 176
 • 293
 • 0
Phân tích đóng góp của FDI đến tăng trưởng kinh tế bình dương 1997  2009 và năng lực thu hút FDI của bình dương

Phân tích đóng góp của FDI đến tăng trưởng kinh tế bình dương 1997 2009 và năng lực thu hút FDI của bình dương

Chuyên ngành kinh tế

... FDI, tăng trƣởng kinh tế, GDP, GNP…và tác động FDI đến tăng trƣởng kinh tế tác giả nghiên cứu trƣớc, nhƣ kinh nghiệm thu hút FDI số quốc gia Chƣơng II: Tác động FDI đến tăng trƣởng kinh tế Bình Dƣơng ... kinh tế nhƣ: GNP, GDP, g,… Trong chƣơng chuyên đề giới thiệu FDI, lý thuyết liên quan tới FDI, tăng trƣởng kinh tế, nhân tố tác động tới tăng trƣởng kinh tế. …và tác động FDI đến tăng trƣởng kinh ... xét tác động FDI tới tăng trƣởng kinh tế Nguyễn Mại (2003), Freeman (2002) nghiên cứu tổng quát hoạt động FDI Việt Nam năm 2002 đến kết luận chung FDItác động tích cực tới tăng trƣởng kinh tế...
 • 96
 • 297
 • 0
PHÂN TÍCH các yếu tố vốn, LAO ĐỘNG tác ĐỘNG đến TĂNG TRƯỞNG KINH tế và một số GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH tế tại THÀNH PHỐ vị THANH, TỈNH hậu GIANG

PHÂN TÍCH các yếu tố vốn, LAO ĐỘNG tác ĐỘNG đến TĂNG TRƯỞNG KINH tế và một số GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH tế tại THÀNH PHỐ vị THANH, TỈNH hậu GIANG

Quản trị kinh doanh

... hình phát triển kinh tế xã hội Phân tích thực trạng yếu tố vốn ñầu tư, lao ñộng lĩnh vực kinh tế Phân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế ðịnh hướng phát triển kinh tế địa phương Phân tích tác động ... tăng trưởng kinh tế xét góc độ yếu tố kinh tế tăng trưởng gắn liền với chuyển ñổi cấu kinh tế, hiệu cảu yếu tố tác ñộng ñến tăng trưởng, tăng trưởng gắn liền với cạnh tranh lành mạnh - Tăng trưởng ... Kuznets tăng trưởng gia tăng cách bền vững sản lượng bình quân ñầu người hay sản lượng lao ñộng Mặc dù có nhiều định nghĩa khác tăng trưởng kinh tế, song nhìn khía cạnh tăng trưởng kinh tế tăng...
 • 110
 • 139
 • 0

Xem thêm