kết quả khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tiền gửi tại nhno amp ptnt khu vực tphcm

Sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tiền gửi tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn

Sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tiền gửi tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn

Kinh tế

... LUẬN VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TIỀN GỬI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm dịch vụ dịch vụ tiền gửi 1.1.1 Khái niệm dịch vụ Theo lý thuyết Marketing sản phẩm hàng hóa ... CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TIỀN GỬI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm dịch vụ dịch vụ tiền gửi 1.1.1 Khái niệm dịch vụ 1.1.2 Khái niệm dịch vụ tiền gửi ... nghiên cứu chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng lĩnh vực dịch vụ ngân hàng Việt Nam Thời gian qua có nhiều nghiên cứu chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng lĩnh vực dịch vụ ngân hàng Việt Nam tiến...
 • 152
 • 1,021
 • 7

Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh kiên giang

Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh kiên giang

Kinh tế

... lượng dịch vụ Bất kỳ doanh nghiệp cần quan tâm đến hài lòng khách hàng bốn lý sau: - Sự trở lại khách hàng: Khi khách hàng hài lòng với dịch vụ cung cấp, họ thường trở lại sử dụng dịch vụ Sự hài lòng ... hàng hài lòng Khách hàng hài lòng Khách hàng trung hòa Khách hàng không hài lòng Khách hàng không hài lòng Theo mô hình nghiên cứu sơ có nhân tố tác động đến nhân tố hài khách hàng cá nhân dịch vụ ... LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 15 T T 2.3.1 Khái niệm hài lòng khách hàng 15 T T 2.3.2 Đo lường hài lòng khách hàng 17 T T 2.4 QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤSỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH...
 • 134
 • 1,223
 • 1

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP sài gòn thương tín

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP sài gòn thương tín

Kinh tế

... a ngân hàng n ph i nói thêm r ng vi c phân lo i s hài lòng c a khách hàng m ng r t l n hành vi khách hàng Ngay c iv hài lòng ch khách hàng có s hài lòng tích c m c hài lòng h n ngân hàng khác ... ngân hàng Ch nh ng khách hàng có m c hài lòng cao nh t “r t hài lòng h ch c ch n s nh ng khách hàng trung thành ng h ngân hàng Vì v y, nghiên c u v s hài lòng c a khách hàng vi c làm cho khách hàng ... ngân hàng, s hài lòng c a khách hàng y u t n s hài lòng c a khách hàng g i ti n ti t ki m D a mô hình nghiên c u v s hài lòng c a khách hàng s d ng d ch v y ut xu t mô hình nghiên c u c n s hài lòng...
 • 117
 • 388
 • 1

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh sóc trăng

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh sóc trăng

Kế toán - Kiểm toán

... hài lòng khách hàng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm NHNo& PTNTVN – Sóc Trăng Dựa vào kết phân tích nghiên cứu, đưa số giải pháp nhằm nâng cao hài lòng khách hàng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm NHNo& PTNTVN ... vi khách hàng Ngay khách hànghài lòng tích cực ngân hàng mức độ hài lòng mức “ hài lòng họ tìm đến ngân hàng khác không tiếp tục sử dụng dịch vụ ngân hàng Chỉ có khách hàng mức độ hài lòng ... giao dịch phương thức gửi tiền khách hàng sử dụng dịch vụ Câu - 6: Khảo sát khoảng cách địa lý thời gian giao dịch bình quân khách hàng gửi tiền ngân hàng Câu 7: Đánh giá mức độ hài lòng khách hàng...
 • 142
 • 375
 • 0

Luận văn thạc sĩ đo lường mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam CN vĩnh long

Luận văn thạc sĩ đo lường mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam  CN vĩnh long

Kinh tế

... khách hàng Cụ thể: H1: Khi tăng công giá thương hiệu dẫn đến giảm hài lòng khách hàng H2: Dịch vụ khách hàng tốt tăng số lượng khách hàng hài lòng đó, nâng cao hài lòng khách hàng Bảng 2.2: Kết ... hài lòng khách hàng công giá có mối quan hệ mạnh mẽ, công giá tồn sau thêm cho khách hàng hài lòng Tương tự dịch vụ khách hàng hài lòng khách hàng có liên kết chặt chẽ, dịch vụ tốt làm cho khách ... hài lòng phụ thuộc khác biệt kết nhận kỳ vọng, kết thực tế thấp kỳ vọng khách hàng không hài lòng, kết thực tế tương xứng với kỳ vọng khách hàng hài lòng, kết thực tế cao kỳ vọng khách hàng hài...
 • 119
 • 291
 • 0

Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ Tiền gửi Online – Esaving của ngân hàng thương mại cổ phần An Bình

Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ Tiền gửi Online – Esaving của ngân hàng thương mại cổ phần An Bình

Tài chính - Ngân hàng

... phục vụ khách hàng, giúp đỡ họ mà họ giúp đỡ cách cho hội để phục vụ 2.6.2 Phân loại khách hàng Khách hàng gồm khách hàng bên khách hàng nội Khách hàng bên ngoài: Đây người thực giao dịch với ... em giả định kết đạt với số lượng khách hàng hoàn toàn hài lòng chất lượng dịch vụ Tiền gửi Online – Esaving 50% (tương ứng với trên100 khách hàng hoàn toàn đồng ý dịch vụ này) Đây kết mà nhóm ... cao chất lượng dịch vụ Tiền gửi Online – Esaving đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ Tiền gửi Online – Esaving ngân hàng An Bình...
 • 76
 • 845
 • 5

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt tại Trà Vinh

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt tại Trà Vinh

Kinh tế - Thương mại

... nơi khác dịch vụ xe buýt trở nên thịnh hành Bên cạnh đó, dịch vụ xe buýt xe ôm khác biệt loại hình dịch vụ so với khách hàng dịch vụ đem lại an toàn, lợi ích cho khách hàng để biết khách hàng có ... THUYẾT VỀ DỊCH VỤ XE BUÝT 2.1 GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ XE BUÝT 2.1.1 Định nghĩa dịch vụ Dịch vụ khái niệm phổ biến có nhiều cách định nghĩa dịch vụ Theo Zeithaml & Britner (2000), dịch vụ hàng vi, ... điều tra Xử lý kết điều tra 1.5 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Đánh giá hày lòng hay không hày lòng khách hàng Nhận biết chất lượng dịch vụ xe buýt Đề xuất số biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ CHƯƠNG Chuyên...
 • 21
 • 2,905
 • 16

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt tại Trà Vinh

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt tại Trà Vinh

Quản trị kinh doanh

... tải hành khách hàng hóa Bởi giải pháp đảm bảo kinh doanh vận tải không bị lỗ Mà khó ngành Đường sắt vé tàu khách bán trước vài dài ngày, cước vận tải hàng hóa ký hợp đồng năm với chủ hàng Việc ... gây phản ứng dây chuyền đội giá hàng hóa, dịch vụ khác dân chúng theo vòng luân chuyển Tác động tâm lý thực tế lại xảy với thị trường Việt Nam thường cao nhiều so với dự liệu Trang Chuyên đề năm ... 2.1.2 Những mặt hại - Các doanh nghiệp vân tải, với hàng ngàn lít xăng tiêu thụ ngày, số tiền bội chi nhân với 1.500đ/lít số lớn Chưa hết, phần đông đối tượng nông dân, ngư dân sử dụng số lượng...
 • 16
 • 984
 • 7

Tài liệu Chuyên đề nghiên cứu Marketing: “ Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt tại Trà Vinh” docx

Tài liệu Chuyên đề nghiên cứu Marketing: “ Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt tại Trà Vinh” docx

Quản trị kinh doanh

... cho khách hàng để biết khách hàng có ưa chuộn dịch vụ xe buýt hi ện không cần phải thực cu ộc kh ảo sát th ị trường thăm dò ý kiến khách hàng để nghiên cứu “ Đánh giá hày lòng khách hàng dịch vụ ... lý kết điều tra 1.5 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Đánh giá hày lòng hay không hày lòng khách hàng Nhận biết chất lượng dịch vụ xe buýt Đề xuất số biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ CHƯƠNG LÝ THUYẾT VỀ DỊCH ... THUYẾT VỀ DỊCH VỤ XE BUÝT 2.1 GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ XE BUÝT 2.1.1 Định nghĩa dịch vụ Dịch vụ khái niệm phổ biến có nhiều cách định nghĩa dịch vụ Theo Zeithaml & Britner (2000), dịch vụ hàng vi, trình,...
 • 18
 • 935
 • 1

ĐO LƯỜNG sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG đối với DỊCH vụ THU NGÂN tại SIÊU THỊ CO OPMART BIÊN hòa

ĐO LƯỜNG sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG đối với DỊCH vụ THU NGÂN tại SIÊU THỊ CO OPMART BIÊN hòa

Quản trị kinh doanh

... cao mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ thu ngân siêu thị Co.opMart Biên Hòa CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤSỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 1.1 Dịch vụ: Trong kinh tế, dịch vụ giữ vai ... khách hàng nhận thức chất lƣợng dịch vụ bao gồm nhân tố chúng có ảnh hƣởng đến hài lòng khách hàng, tìm hiểu xem hài lòng khách hàng dịch vụ thu ngân có ảnh hƣởng đến lòng trung thành khách hàng ... tố hài lòng khách hàng cần đo lƣờng: .15 1.3.5 Phƣơng pháp đo lƣờng hài lòng khách hàng: .17 1.4 Mối quan hệ chất lƣợng dịch vụ hài lòng khách hàng: 17 1.5 Lòng trung thành khách hàng: ...
 • 113
 • 752
 • 2

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt tại Thành phố Vũng Tàu

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt tại Thành phố Vũng Tàu

Kinh tế - Thương mại

... thấy mức độ hài lòng khách hàng giá vé không khả quan cho 43% khách hàng cảm thấy bình thường, 29% khách hàng hài lòng, hài lòng chiếm 17% không hài lòng chiếm 11% Câu H: Mức độ hài lòng yếu tố ... cỡ mẫu 100 mẫu để khảo sát Bảng câu hỏi khảo sát TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU Mã số phiếu :…… KHOA KINH TẾ BẢNG KHẢO SÁT SỰ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ XE BUÝT TẠI VŨNG TÀU Kính ... chiếm 9% lại hài lòng chiếm 5% • Trò chuyện với khách hàng: khách hàng cảm thấy bình thường chiếm 38%, không hài lòng chiếm 31%, không hài lòng chiếm 14%, hài lòng chiếm 11% hài lòng chiếm 6%...
 • 31
 • 4,122
 • 34

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ăn uống tại khách sạn nhà hàng thiên phước

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ăn uống tại khách sạn nhà hàng thiên phước

Kinh tế - Thương mại

... nhà hàng, chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ Chương 2: Phân tích, đánh giá hài lòng khách hàng dịch vụ ăn uống khách sạn – nhà hàng Thiên Phước Thực trạng phát triển khách ... phẩm /dịch vụ với kỳ vọng họ Mức độ hài lòng phụ thuộc khác biệt kết nhận kỳ vọng, kết thực tế thấp kỳ vọng khách hàng không hài lòng, kết thực tế tương xứng với kỳ vọng khách hàng hài lòng, kết ... thỏa mãn với dịch vụ Do đó, sử dụng dịch vụ, khách hàng cảm nhận dịch vụ có chất lượng cao họ thỏa mãn với dịch vụ Ngược lại, khách hàng cảm nhận dịch vụ có chất lượng thấp, việc không hài lòng xuất...
 • 63
 • 4,772
 • 23

nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt tại thành phố nha trang

nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt tại thành phố nha trang

Kinh tế

... mức độ hài lòng khách hàng chất lƣợng dịch vụ xe Buýt thành phố Nha Trang 107 CHƢƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ XE BUÝT TẠI THÀNH ... sau đó đƣợc tiêu dùng Đối với sản phẩm hàng hóa, khách hàng sử dụng sản phẩm giai đoạn cuối cùng, dịch vụ, khách hàng đồng hành suốt phần trình tạo dịch vụ Đối với dịch vụ có hàm lƣợng lao động ... giao dịch vụ chất lƣợng dịch vụ thể trình tƣơng tác khách hàng nhân viên công ty cung cấp dịch vụ (Svensson, 2002) Đối với dịch vụ đòi hỏi phải có tham gia ý kiến ngƣời tiêu dùng nhƣ dịch vụ cắt...
 • 192
 • 275
 • 1

nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt tại tỉnh nghệ an

nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt tại tỉnh nghệ an

Kinh tế

... làm khách hàng hài lòng Vì vậy, muốn đạt hài lòng khách hàng phải nâng cao chất lượng dịch vụ Mối quan hệ hai yếu tố vấn đề yếu nghiên cứu chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng  Giá dịch vụ ... lượng dịch vụ hài lòng khách hàng Cronin & Taylor (1992) kiểm định mối quan hệ kết luận cảm nhận chất lượng dịch vụ dẫn đến hài lòng khách hàng Các nghiên cứu kết luận chất lượng dịch vụ tiền đề hài ... phần mức độ hài lòng bao gồm biến quan sát 1.Tôi hài lòng với tài xế công ty 2.Tôi hài lòng với nhân viên phục vụ công ty 3.Tôi hài lòng với mạng lưới, tuyến xe buýt 4.Tôi hài lòng với thời gian...
 • 161
 • 2,054
 • 7

ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF

ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF

Kinh tế

... s hài lòng c a khách hàng s t ng ho c gi m t ng ng 37 H2: Có m i quan h d ng gi a thành ph n tin c y v i s hài lòng c a khách hàng Có ngh a nh n th c c a khách hàng v s hài lòng c a khách hàng ... s hài lòng c a khách hàng s d ng d ch v Internet banking c a ngân hàng ông Á: H1: Có m i quan h d ng gi a thành ph n Tính hi u qu v i s hài lòng c a khách hàng Có ngh a nh n th c c a khách hàng ... Cho khách hàng bi t d ch v c th c hi n Ph c v khách hàng nhanh chóng S n sàng giúp , h tr khách hàng Có s chu n b Thành ph n áp ng yêu c u c a khách hàng m b o – Assurance 10 T o cho khách hàng...
 • 132
 • 465
 • 2

NGHIÊN cứu sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG đối với DỊCH vụ bảo HIỂM tại CÔNG TY bảo VIỆT NHÂN THỌ QUẢNG NAM

NGHIÊN cứu sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG đối với DỊCH vụ bảo HIỂM tại CÔNG TY bảo VIỆT NHÂN THỌ QUẢNG NAM

Kinh tế

... 1.3 SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 1.3.1 Khái niệm hài lòng Thực tế có nhiều cách hiểu khác khái niệm hài lòng Nói cách đơn giản, hài lòng khách hàng trạng thái/cảm nhận khách hàng nhà cung cấp dịch ... nhân tố đến hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ BVNT Quảng Nam Xem xét yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng Qua đó, đề xuất số kiến nghị nhằm nâng cao hài lòng khách hàng công ... Có mối quan hệ thuận Sự hữu hình Sự hài lòng - H2: Có mối quan hệ thuận Năng lực phục vụ đáp ứng khách hàng với Sự hài lòng - H3: Có mối quan hệ thuận Sự tin cậy Sự hài lòng - H4: Có mối quan...
 • 26
 • 938
 • 1

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ atm tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam, chi nhánh thừa thiên huế

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ atm tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam, chi nhánh thừa thiên huế

Kinh tế

... lượng dịch vụ liên quan đến việc cung cấp dịch vụ hài lòng đánh giá sau sử dụng dịch vụ Sự hài lòng khách hàng khái niệm tổng quát, thể hài lòng họ sử dùng dịch vụ Trong chất lượng dịch vụ tập ... Chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, chất lượng dịch vụ tạo trước, định đến hài lòng khách hàng Hình 2.1 Quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng (Spreng ... vọng khách hàng cảm nhận thỏa mãn thích thú Như vậy, hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ thẻ cảm nhận khách hàng ngân hàng sau sử dụng dịch vụ thẻ.Theo số nhà nghiên cứu phân loại hài lòng khách...
 • 106
 • 973
 • 7

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP kỹ thương việt nam, chi nhánh chợ lớn TPHCM

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP kỹ thương việt nam, chi nhánh chợ lớn TPHCM

Kinh tế

... lệ thuận với hài lòng khách hàng. Gia tăng Độ đảm bảo làm tăng hài lòng khách. hàng H4: Sự cảm thông tỷ lệ thuận với hài lòng khách hàng. Gia tăng độ cảm thông làm tăng hài lòng khách hàng H5: Phương ... cứu Nâng cao hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ thẻ VCB – Khu vực TPHCM Huỳnh Thị Ngọc Hà (2013) Sự tin cậy SDSuwj H1 Sự đáp ứng H2 Năng lực phục vụ H3 Sự hài lòng khách hàng H4 Sự cảm thông ... cho khách hàng sản phẩm có chất lượng hài lòng nhu cầu khách hàng. Nói cách khác chất lượng dịch vụ hài lòng có mối quan hệ tương hỗ chặt chẽ với nhau, chất lượng dịch vụ tạo hài lòng khách hàng...
 • 115
 • 787
 • 4

Nghiên cứu sự ảnh hưởng các yếu tố tiện lợi dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh lâm đồng

Nghiên cứu sự ảnh hưởng các yếu tố tiện lợi dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh lâm đồng

Kinh tế

... hình hài lòng khách hàng loại hình dịch vụ mà bưu điện cung cấp cho kết hài lòng khách hàng cao dịch vụ chuyển phát nhanh có mean=4,15, dịch vụ phát hành báo chí có mean=4,09 Dịch vụ chuyển tiền ... nâng cao hài lòng khách hàng dịch vụ thông qua việc tạo tiện lợi trình dịch vụ, Tiện lợi dịch vụ xem yếu tố làm tăng hài hòng khách hàng mà không làm tăng chi phí tạo khách biệt với đối thủ cạnh ... cùng, dịch vụ, khách hàng đồng hành suốt phần trình tạo dịch vụ Đối với dịch vụ có hàm lượng lao động cao, ví dụ chất lượng xảy trình chuyển giao dịch vụ chất lượng dịch vụ thể trình tương tác khách...
 • 85
 • 713
 • 1

ĐO LƢỜNG sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG đối với DỊCH vụ THU NGÂN tại SIÊU THỊ CO OPMART BIÊN hòa

ĐO LƢỜNG sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG đối với DỊCH vụ THU NGÂN tại SIÊU THỊ CO OPMART BIÊN hòa

Báo cáo khoa học

... cao mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ thu ngân siêu thị Co.opMart Biên Hòa CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤSỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 1.1 Dịch vụ: Trong kinh tế, dịch vụ giữ vai ... khách hàng nhận thức chất lƣợng dịch vụ bao gồm nhân tố chúng có ảnh hƣởng đến hài lòng khách hàng, tìm hiểu xem hài lòng khách hàng dịch vụ thu ngân có ảnh hƣởng đến lòng trung thành khách hàng ... tố hài lòng khách hàng cần đo lƣờng: .15 1.3.5 Phƣơng pháp đo lƣờng hài lòng khách hàng: .17 1.4 Mối quan hệ chất lƣợng dịch vụ hài lòng khách hàng: 17 1.5 Lòng trung thành khách hàng: ...
 • 113
 • 303
 • 0

Xem thêm