kết quả điều trị của tenecteplase trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp đến sớm

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị sớm nhồi máu tim cấp bằng thuốc tiêu sợi huyết tenecteplase

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị sớm nhồi máu cơ tim cấp bằng thuốc tiêu sợi huyết tenecteplase

Tiến sĩ

... 3.3 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA TENECTEPLASE TRÊN BỆNH NHÂN NHỒI MÁU TIM CẤP ĐẾN SỚM 3.3.3.1 Sự thay đổi điện tim sau dùng tenecteplase Bảng 3.11: Kết thay đổi điện tim sau dùng tenecteplase Điện tim ... BÀN LUẬN VỀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẰNG TENECTEPLASE CỦA CÁC BỆNH NHÂN NHỒI MÁU TIM CẤP ĐẾN SỚM 4.3.3 Bàn luận thay đổi điện tim sau dùng thuốc tenecteplase Trong 35 bệnh nhân điều trị tenecteplase ... CỦA CÁC BỆNH NHÂN NHỒI MÁU TIM CẤP ĐẾN SỚM 4.1.1 Bàn luận tuổi giới Nghiên cứu tuổi giới 35 bệnh nhân điều trị tenecteplase nhận thấy tuổi thấp bị NMCT 46, cao 81 Tuổi trung bình 35 bệnh nhân...
 • 25
 • 874
 • 4

Báo cáo y học: "NGHIêN CứU đặC đIểM LâM SàNG Và CậN LâM SàNG BệNH NHâN SUY tIM MạN TíNH PHâN Số TốNG MáU THấT TRáI DƯỚI 30% TạI BệNH VIệN 103" doc

Báo cáo y học:

Báo cáo khoa học

... nhịp tim: 14 BN (18,42%); bệnh tim bệnh tim bẩm sinh: BN Trong nhóm nghiên cứu, nguyên nhân hay gặp bệnh van tim (47,37%), tăng huyết áp (27,63%) bệnh mạch vành (21,05%) Trong số bệnh van tim, bệnh ... sàng, nguyên nhân số yếu tố nguy tim mạch BN suy tim mạn tính phân suất tống máu thấp EF 30% ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIªN CỨU Đối tượng nghiên cứu 76 BN điều trị Khoa Tim mạch, Bệnh viện 103 ... lượng thời gian sống thêm [4] KẾT LUẬN Nghiên cứu 76 BN suy tim phân số tống máu thất trái giảm 30%, điều trị Khoa Tim mạch, Bệnh viện 103 thời gian từ - 2006 đến 12 - 2008 nhận thấy: - Các...
 • 4
 • 953
 • 13

Nghiên cứu phẫu thuật bắc cầu động mạch vành trên bệnh nhân phân suất tống máu thất trái giảm

Nghiên cứu phẫu thuật bắc cầu động mạch vành trên bệnh nhân có phân suất tống máu thất trái giảm

Tiến sĩ

... thiếu máu tim Số lượng kích thước tuần hoàn bàng hệ khác bệnh nhân, bệnh nhân ĐMV bị tắc nghẽn dấu hiệu thiếu máu tim tuần hoàn bàng hệ cung cấp đủ máu đến vùng tim ĐMV bị tắc nghẽn, bệnh ... thiếu máu tim yên lặng - Bệnh mạch vành bao gồm thể lâm sàng: + triệu chứng lâm sàng đau thắt ngực ổn định hay không ổn định nhồi máu tim cấp + Suy tim bệnh mạch vành mà tiền nhồi máu tim ... loại - Bệnh mạch vành chia làm nhóm lớn , + Hội chứng vành cấp: Nhồi máu tim cấp ST chênh lên, nhồi máu tim cấp không ST chênh lên, đau thắt ngực không ổn định 9 + Bệnh mạch vành mạn: Cơn đau...
 • 140
 • 1,046
 • 5

NGHIÊN cứu PHẪU THUẬT bắc cầu ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÊN BỆNH NHÂN PHÂN SUẤT TỐNG máu THẤT TRÁI GIẢM (TT)

NGHIÊN cứu PHẪU THUẬT bắc cầu ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÊN BỆNH NHÂN có PHÂN SUẤT TỐNG máu THẤT TRÁI GIẢM (TT)

Tiến sĩ

... tôi, đa số bệnh nhân phân suất tống máu thất trái ≤ 30% , chiếm 59,5% 3.1.2.4 Bệnh mạch vành kết hợp bệnh van tim: - Bệnh mạch vành kết hợp bệnh van tim: 15 trường hợp (16,8%): + Bệnh van đơn ... + Bảo vệ tim: biện pháp liệt tim sử dụng nhiều cách nhằm đưa dung dịch liệt tim dưỡng chất đến tế bào tim, đặc biệt tế bào tim bị thiếu máu [131], kỹ thuật liệt tim áp dụng như: liệt tim thuận ... tống máu thất trái giảm số lượng bệnh nhân lớn và bệnh lý van tim kết hợp 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trương Quang Bình, & Đặng Vạn Phước (2006) "Sinh bệnh học xơ vữa động mạch sinh lý bệnh bệnh...
 • 49
 • 355
 • 1

Đánh giá sự thay đổi một số chỉ số đông máu trong điều trị dự phòng bằng enoxaparin trên bệnh nhân sau phẫu thuật chấn thương sọ não

Đánh giá sự thay đổi một số chỉ số đông máu trong điều trị dự phòng bằng enoxaparin trên bệnh nhân sau phẫu thuật chấn thương sọ não

Y dược - Sinh học

... điều trị 49 Bảng 3.18 Kết fibrinogen theo tổn thơng thời gian điều trị 50 Bảng 3.19 Kết aPTT theo tổn thơng thời gian điều trị 51 Bảng 3.20 Kết prothrombin theo tổn thơng thời gian điều trị ... Kết aPTT theo mức độ hôn mê thời gian điều trị 47 Bảng 3.15 Kết prothrombin theo mức độ hôn mê thời gian điều trị 48 Bảng 3.16 Kết INR theo mức độ hôn mê thời gian điều trị 48 Bảng 3.17 Kết ... điều trị 47 Biểu đồ 3.7 Kết tiểu cầu theo tổn thơng thời gian điều trị 49 Biểu đồ 3.8 Kết fibrinogen theo tổn thơng thời gian điều trị 50 Biểu đồ 3.9 Kết aPTT theo tổn thơng thời gian điều trị...
 • 194
 • 350
 • 0

Bước đầu nghiên cứu sự thay đổi một số nhân tố sinh thái theo các đai độ cao ở khu vực dãy Hoàng Liên Sơn ( thuộc địa phận tỉnh Lào Cai) phục vụ bảo tồn đa dạng

Bước đầu nghiên cứu sự thay đổi một số nhân tố sinh thái theo các đai độ cao ở khu vực dãy Hoàng Liên Sơn ( thuộc địa phận tỉnh Lào Cai) phục vụ bảo tồn đa dạng

Địa lý - Địa chất

... Dựa nhân tố sinh thái phát sinh địa lý địa hình, Thái Văn Trừng (1999), xác định: độ cao đến 700 m miền Bắc từ đến 1000m miền Nam đai nhiệt vùng thấp, độ cao 700m đến 1800m miền Bắc 1000m đến ... lƣu lƣợng nƣớc đến hàng nghìn m3/s, đáp ứng tốt cho nhu cầu nƣớc sản xuất nhƣ sinh hoạt nhƣng gây không thiệt hại cho nhân dân mùa mƣa lũ 1.4.1.6 Tài nguyên rừng đất rừng Kết điều tra gần dãy ... hình y tế xuống cấp nghiêm trọng sở y tế nghèo nàn, thuốc men thiếu thốn, đội ngũ mỏng, không đáp ứng đƣợc nhu cầu phòng chữa bệnh cho đồng bào vùng cao Công tác vệ sinh, phòng bệnh chƣa đƣợc...
 • 118
 • 895
 • 1

Nghiên cứu sự thay đổi nồng độ cortisol máu, hoc mon tăng trưởng, hoc mon tuyến giáp và hoc mon tuyến sinh dục ở bệnh nhân chấn thương sọ não

Nghiên cứu sự thay đổi nồng độ cortisol máu, hoc mon tăng trưởng, hoc mon tuyến giáp và hoc mon tuyến sinh dục ở bệnh nhân chấn thương sọ não

Tiến sĩ

... gen Vô 1.2.2 chế bệnh sinh suy tuyến yên chế bệnh sinh suy tuyến yên phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh Đối với u não, chế đè ép mạch máu tuyến yên cuống tuyến yên dẫn đến thiếu máu nuôi phần ... Thực bệnh nhân sống sót sau 06 tháng theo d i  Bệnh nhân đến hẹn 06 tháng điện thoại, dặn nhịn ăn hướng dẫn đến bệnh viện Chợ Rẫy vào buổi sáng 00 - 00 sáng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần  Bệnh ... trường hợp bệnh nhân > 60 tuổi, nguy động kinh, co giật, tiền chấn thương sọ não hay bệnhtim mạch Kết quả: Khi ĐH < 40 mg/dL lấy máu đo cortisol ACTH Khi nồng độ cortisol máu > 200 ng/mL...
 • 144
 • 338
 • 0

NGHIÊN cứu sự THAY đổi NỒNG độ CORTISOL, máu, HOCMON TĂNG TRƯỞNG, HOCMON TUYẾN GIAP, HOCMO TUYẾN SINH dục và các yếu tố KHÁC LIÊN QUAN đến tử VONG TRONG VÒNG 6 THÁNG SAU CHẤN THƯƠNG sọ não

NGHIÊN cứu sự THAY đổi NỒNG độ CORTISOL, máu, HOCMON TĂNG TRƯỞNG, HOCMON TUYẾN GIAP, HOCMO TUYẾN SINH dục và các yếu tố KHÁC LIÊN QUAN đến tử VONG TRONG VÒNG 6 THÁNG SAU CHẤN THƯƠNG sọ não

Y học thưởng thức

... gồm 196 bệnh nhân, 41 bệnh nhân tử vong (21%) 25 bệnh nhân chết thời gian nằm viện, 16 bệnh nhân chết vòng năm Nồng độ Hct khác biệt không đáng kể hai nhóm (36,6 36,3) với HR =1,00 Bệnh nhân ... Glasgow từ 14 điểm Bệnh nhân đợc khảo sát chức tuyến yên giai đoạn cấp, tháng, tháng năm sau chấn thơng Kết 54 bệnh nhân tử vong giai đoạn cấp, chiếm 29% Tỉ lệ tử vong giai đoạn cấp nghiên cứu ... 18 bệnh nhân tử vong, chiếm tỉ lệ 14,8% (18/121) Đặc điểm giới tính tuổi Tuổi trung bình 38,8 13,8 (tuổi nhỏ 17, lớn 85) Trong số 53 bệnh nhân tử vong 44 bệnh nhân nam, chiếm 83%; 09 bệnh nhân...
 • 7
 • 386
 • 0

ảnh hưởng của sự nhiễm vi khuẩn edwardsiella ictaluri và thuốc trừ sâu cyrus lên sự thay đổi một số chỉ tiêu huyết học cá tra (pangasianodon hypophthalmus)

ảnh hưởng của sự nhiễm vi khuẩn edwardsiella ictaluri và thuốc trừ sâu cyrus lên sự thay đổi một số chỉ tiêu huyết học cá tra (pangasianodon hypophthalmus)

Thủy sản

... mụi trng nc cú oxi hũa tan rt thp (Lờ Nh Xuõn, 2000) 2.1.3 Hin trng ngh nuụi cỏ tra BSCL BSCL cú tim nng v li th t nhiờn c bit cho phỏt trin ngh nuụi cỏ tra Nng sut nuụi cỏ tra bỡnh quõn t ti mc...
 • 68
 • 688
 • 0

PHÁT TRIỂN VẬN HÀNH BẢO TRÌ PHẦN MỀM - Chương 2: NỀN TẢNG CỦA SỰ THAY ĐỔI PHẦN MỀM pptx

PHÁT TRIỂN VẬN HÀNH BẢO TRÌ PHẦN MỀM - Chương 2: NỀN TẢNG CỦA SỰ THAY ĐỔI PHẦN MỀM pptx

Kỹ thuật lập trình

... hiệu chỉnh o Sửa chữa khẩn cấp – thời gian ngắn- thường chương trình đơn, lỗi cần sửa sớm o Sữa chữa theo lịch trình - lỗi không cần ý ngay, kiểm tra lại tất sữa chữa khẩn cấp UIT-VNUHCM 2009 14 ... xét đến dead-end tổ chức chán nản Quyết định đến thành công tổ chức Chiến lược o o o o Cặp mục tiêu phần mềm mục đích tổ chức Cặp Phần thưởng bảo trì phần mềm với thực tổ chức Tích hợp nhân ... khoảng 80% lỗi UIT-VNUHCM 2009 13 Bảo trì hiệu chỉnh (2) Hiệu chỉnh lỗi 20 đến 50% hội đưa lỗi khác Nguyên nhân lỗi gồm : o Dấu vết tác động nơi mà thay đổi nơi gây thay đổi vùng dường không...
 • 45
 • 804
 • 2

Nghiên cứu sự thay đổi một số yếu tố thủy văn thủy lực hạ lưu hệ thống sông hương dưới tác động của các công trình thủy lợi thủy điện và biến đổi khí hậu

Nghiên cứu sự thay đổi một số yếu tố thủy văn  thủy lực hạ lưu hệ thống sông hương dưới tác động của các công trình thủy lợi  thủy điện và biến đổi khí hậu

Tiến sĩ

... không xét giá trị phần tử Nói cách khác, thành phần chuỗi thời gian so sánh với theo thứ hạng lớn bé không tính đến giá trị chúng sai khác Điều giúp tránh xu giả tạo vài giá trị cực trị cục gây ... hội thảo điều tra khảo sát thực địa để thu thập thông tin, trao đổi để đến thống quan điểm, nguyên nhân giải pháp phòng, chống giảm thiểu thích hợp CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN Ngoài phần mở đầu kết luận, ... tài cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng hệ điều hành trợ giúp đạo hệ thống công trình phòng chống lũ cho đồng sông Hồng” Nghiên cứu chủ yếu tập trung đánh giá tác 11 nhân ảnh hưởng đến công tác điều...
 • 162
 • 1,009
 • 8

Khảo sát sự thay đổi một số chỉ số niệu động học ở bệnh nhân u xơ tiền liệt tuyến trước và sau phẫu thuật

Khảo sát sự thay đổi một số chỉ số niệu động học ở bệnh nhân u xơ tiền liệt tuyến trước và sau phẫu thuật

Y khoa - Dược

... với kết nghiên cứu 33 số bệnh nhân vào viện bí tiểu cấp chiếm tỷ lệ thấp hơn, điều nghiên cứu tiến hành bệnh nhân bí tiểu cấp rút sonde dẫn lưu để đo niệu dòng đồ trước phẫu thuật Còn bệnh nhân ... 4.2.3 Bệnh lý kèm theo Ở bảng 3.6, số 34 bệnh nhân, 17 bệnh nhân bệnh lý kèm theo, tăng huyết áp, viêm bàng quang sỏi bàng quang bệnh kèm theo thường gặp Kết Hà Quang Dũng bệnh kèm theo tim ... thay đổi triệu chứng lâm sàng bệnh nhân u xơ tiền liệt tuyến trước sau điều trị Khảo sát thay đổi số số niệu động học bệnh nhân u xơ tiền liệt tuyến trước sau điều trị bệnh viện Trung ương Huế 3...
 • 44
 • 1,143
 • 6

tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng anh nghiên cứu sự thay đổi một số yếu tố thủy văn - thủy lực hạ lưu hệ thống sông hương dưới tác động của các công trình thủy lợi - thủy điện và biến đổi

tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng anh nghiên cứu sự thay đổi một số yếu tố thủy văn - thủy lực hạ lưu hệ thống sông hương dưới tác động của các công trình thủy lợi - thủy điện và biến đổi

Tiến sĩ

... use and vegetative cover scenarios, the applying of HEC-HMS model has estimated flood flow to reservoirs in 1983 It is estimated correlation function between CN coefficient to flood volume that ... River With the property that low tide goes along with dry season and high tede come at the same time with flood season, the impact of tide makes it even more dificult to supply water in dry season ... phenomena causing flood The regime of precipitation distributes irregularly in both in space and time, creates a great differentiation in hydrology-hydraulic regime of Huong River, with the flow...
 • 27
 • 619
 • 1

tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng việt nghiên cứu sự thay đổi một số yếu tố thủy văn - thủy lực hạ lưu hệ thống sông hương dưới tác động của các công trình thủy lợi - thủy điện và biến đổi

tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng việt nghiên cứu sự thay đổi một số yếu tố thủy văn - thủy lực hạ lưu hệ thống sông hương dưới tác động của các công trình thủy lợi - thủy điện và biến đổi

Tiến sĩ

... nâng cấp tuyến tiêu thoát lũ, nâng cấp đê biển KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Các kết nghiên cứu luận án việc đánh giá tác động hệ thống công trình thủy lợi – thủy điện biến đổi khí hậu đến số ... qui trình độc lập xét đến biến đổi khí hậu đến năm 2030 theo kịch B2 TH3-PAII hồ BĐ, HĐ, TT đập Thảo Long vận hành phối hợp theo mực nước báo động lũ hạ lưu xét đến BĐKH đến năm 2030 theo kịch ... +0,01 Kết tính toán cho thấy vào mùa cạn vai trò đập Thảo Long hồ chứa lớn, chúng làm tăng mực nước trung bình mùa cạn hạ lưu lên tới 0,60m Trường hợp xét đến biến đổi khí hậu đến năm 2030, kết...
 • 27
 • 514
 • 0

Luận văn thạc sỹ NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI HỆ SỐ THẤM CỦA ĐẤT ĐẮP CỦA CÁC ĐẬP Ở ĐÔNG NAM BỘ

Luận văn thạc sỹ NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI HỆ SỐ THẤM CỦA ĐẤT ĐẮP CỦA CÁC ĐẬP Ở ĐÔNG NAM BỘ

Kỹ thuật

... thí nghiệm trường) để xác định hệ số thấm theo điều kiện khác nhau, kết hợp với số điều kiện thực tế công trình đất đắp ở khu vực Đông Nam Bộ Kết hợp nghiên cứu lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm ... bình từ - 15 m) Đá sét bột kết, cát bột kết cứng chắc, mặt lớp bị nứt nẻ mạnh Hình -3: Kiểu mặt cắt sườn, tàn tích đá trầm tích lục nguyên sét bột kết, cát bột kết hệ tầng Draylinh J1dI, ... trung bình -15 m) Đá sét bột kết, cát bột kết cứng chắc, mặt lớp bị nứt nẻ mạnh Hình - 4: Kiểu mặt cắt sườn, tàn tích đá trầm tích lục nguyên sét bột kết, cát bột kết hệ tầng Draylinh J1dI, La...
 • 88
 • 1,460
 • 7

so sánh sự thay đổi một số chỉ số tuần hoàn và co hồi tử cung với các liều oxytocin trong mổ lấy thai

so sánh sự thay đổi một số chỉ số tuần hoàn và co hồi cơ tử cung với các liều oxytocin trong mổ lấy thai

Thạc sĩ - Cao học

... - c tớnh trờn tim: bupivacain rt c i vi tim, gp 20 ln so vi lidocain, tỏc ng trc tip lờn thn kinh tim gõy chm dn truyn, lon nhp tim, c ch co búp c tim, run tht, ngng tim c trờn tim cng d xy cú ... cung lng tim, tng huyt ỏp, gim ti mỏu ng mch vnh v cú th gõy ngng tim - S thay i huyt ng ny tr nờn nguy him i vi ph n ó cú sn bnh lý nh: gim th tớch mỏu, bnh tim gii hn cung lng tim, bnh tim cú ... Khỏm tun hon v hụ hp: 33 + Nghe tim: ỏnh giỏ thc th ca cỏc van tim v cỏc du hiu c nng bt thng Mc ớch loi tr cỏc bnh tim mch nh: hp van tim, cao huyt ỏp v suy tim + Hụ hp: thm khỏm lng ngc phỏt...
 • 112
 • 491
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008