kết cấu bê tông cốt thép toàn khối qui phạm thi công và nghiệm thu

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối Quy phạm thi công và nghiệm thu

Kết cấu tông tông cốt thép toàn khối Quy phạm thi công nghiệm thu

Kinh tế - Quản lý

... Phụ lục B Cốt thép kết cấu tông cốt thép B.1 Phânloại tính chất cốt thép B.1.1 Cốt thép kết cấu tông cốt thép đ−ợc phân loại nh− sau: a) Theo công nghệ ché tạo: thép cán nóng thép cán nguội ... điều kiện sử dụng: Cốt thép kết cấu tông cốt thép th−ờng cốt thép kết cấu tông ứng suất tr−ớc c) Theo tình hình dạng: cốt thép trơn cốt thép có gờ B.1.2 Tính chất học cốt thép đ−ợc đặc tr−ng ... công cốt thép; c) Các biên thay đổi cốt thép công tr−ờng so với thi t kế; d) Các biên nghiệm thu kỹ thu t trình gia công lắp dựng cốt thép e) Nhật ký thi công Bảng 10- Kiểm tra công tác cốt thép...
 • 43
 • 621
 • 0
KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

KẾT CẤU TÔNG TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI QUY PHẠM THI CÔNG NGHIỆM THU

Kiến trúc - Xây dựng

... 4453:1995 Phụ lục B Cốt thép kết cấu tông cốt thép B.1 Phân loại tính chất cốt thép B.1.1 Cốt thép kết cấu tông cốt thép phân loại sau: a) Theo công nghệ chế tạo: thép cán nóng thép cán nguội; ... khác kết cấu 3.6.8 Việc chất toàn tải trọng lên kết cấu tháo dỡ cốt pha đà giáo thực tông đạt cường độ thi t kế Công tác cốt thép 4.1 Yêu cầu chung 4.1.1 Cốt thép dùng kết cấu tông cốt thép ... điều kiện sử dụng: Cốt thép kết cấu tông cốt thép thường cốt thép kết cấu tông ứng suất trước; c) Theo tính hình dạng: cốt thép trơn cốt thép có gờ B.1.2 Tính chất học cốt thép đặc trưng trị...
 • 44
 • 498
 • 0
GIÁM SÁT VÀ NGHIỆM THU KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI

GIÁM SÁT NGHIỆM THU KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI

Kiến trúc - Xây dựng

... thi t kế, thi công nghiệm thu kết cấu tông khối xây có liên quan đây: - TCVN- 4453-1995 Kết cấu tông tông cốt thép toàn khối Quy phạm thi công nghiệmn thu - TCVN 4447-1987 Kết cấu ... A GIÁM SÁT THI CÔNG NGHIỆM THU KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP I PHẦN MỞ ĐẦU Giám sát nghiệm thu kết cấu tông cốt thép khối xây sở tiêu chuẩn kỹ thu t hành Kể từ kết cấu tông cốt thép đời (cuối ... công kết cấu tông tông cốt thép toàn khối Tiêu chuẩn dùng cho công tác thi công, nghiệm thu cấu kiện tông thường nặng có khối tích γ= 1800-2500 kg/m3 Các kết cấu tông ứng lực trước, kết...
 • 74
 • 1,429
 • 12
GIÁM SÁT VÀ NGHIỆM THU KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI BÊ TÔNG KHỐI LỚN pps

GIÁM SÁT NGHIỆM THU KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI TÔNG KHỐI LỚN pps

Kiến trúc - Xây dựng

... SÁT NGHIỆM THU KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI TÔNG KHỐI LỚN TÔNG CỌC NHỒI TÔNG DỰ ỨNG LỰC NHÀ CAO TẦNG THÁNG 12/2005 LÊ TRUNG NGHĨA A GIÁM SÁT THI CÔNG NGHIỆM THU KẾT CẤU TÔNG ... 4453-1995 Kết cấu tông tông cốt thép toàn khối Quy phạm thi công nghiệmn thu - TCVN 4447-1987 Kết cấu tông tông lắp ghép Quy phạm thi công nghiệm thu - TCVN 4085-1985 Kết câu gạch ... thi công, kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng Riêng kết cấu tông cốt thép kết cấu gạch đá cần nghiên cứu tìm hiểu kỹ TCVN 4453-1995- Kết cấu tông tông cốt thép, quy phạm thi công nghiệm...
 • 75
 • 904
 • 6
Giám sát nghiệm thu kết cấu bê tông cốt thép toàn khối, BÊ TÔNG KHỐI LỚN, BÊ TÔNG CỌC NHỒI, BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC NHÀ CAO TẦNG, lê trung nghĩa

Giám sát nghiệm thu kết cấu tông cốt thép toàn khối, TÔNG KHỐI LỚN, TÔNG CỌC NHỒI, TÔNG DỰ ỨNG LỰC NHÀ CAO TẦNG, lê trung nghĩa

Kiến trúc - Xây dựng

... SÁT THI CƠNG NGHIỆM THU KẾT CẤU TƠNG CỐT THÉP I PHẦN MỞ ĐẦU Giám sát nghiệm thu kết cấu tơng cốt thép khối xây sở tiêu chuẩn kỹ thu t hành w w w v i et co n s or g Kể từ kết cấu tơng ... Kết cấu tơng tơng cốt thép tồn khối Quy phạm thi cơng nghiệmn thu - TCVN 4447-1987 Kết cấu tơng tơng lắp ghép Quy phạm thi cơng nghiệm thu - TCVN 4085-1985 Kết câu gạch đá Quy phạm ... chuẩn thi t kế kết cấu tơng cốt thép - TCXD 198-1997 Nhà cao tầng Thi t kế kết cấu tơng cốt thép tồn khối - TCXD 3934-1984 Ngun tắc thi t kế chống ăn mòn kết cấu tơng tơng cốt thép...
 • 74
 • 449
 • 0
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9391:2012 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9391:2012 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT NGHIỆM THU

Kiến trúc - Xây dựng

... đường tông cốt thép; cấu kiện tông cốt thép lắp ghép nhiều loại kết cấu tông cốt thép khác E.1 Sàn đất Đối với sàn tông cốt thép đặt đát xử lý tránh lún cục bộ, nên bố trí lớp lưới thép ... biên thay đổi cốt thép công trường so với thi t kế; - Các biên nghiệm thu kỹ thu t trình gia công lắp đặt lưới thép; - Nhật ký công trình Bảng - Kiểm tra thi công lắp đặt lưới thép Yêu cầu kiểm ... đương từ thép rời sang lưới thép hàn 5.5 Lựa chọn lưới thép Thi công lắp đặt nghiệm thu lưới thép hàn 6.1 Kiểm tra lưới thép hàn trường trước lắp đặt 6.2 Yêu cầu sợi thép 6.3 Yêu cầu lưới thép 6.4...
 • 24
 • 1,251
 • 0
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối

Kết cấu tông tông cốt thép toàn khối

Kiến trúc - Xây dựng

... 1995 Phụ lục B Cốt thép kết cấu tông cốt thép B.1 Phânloại tính chất cốt thép B.1.1 Cốt thép kết cấu tông cốt thép đợc phân loại nh sau: a) Theo công nghệ ché tạo: thép cán nóng thép cán nguội ... điều kiện sử dụng: Cốt thép kết cấu tông cốt thép th ờng cốt thép kết cấu tông ứng suất trớc c) Theo tình hình dạng: cốt thép trơn cốt thép có gờ B.1.2 Tính chất học cốt thép đợc đặc trng ... Các biên nghiệm thu trung gian phận kết cấu l) Sổ nhật ký thi công 7.2.2 Dung sai cho phép Các sai số cho phép kích thứ độ C vị trí kết cấu tông tông cốt thép toàn khối so với thi t kế...
 • 40
 • 3,195
 • 1
Báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học " MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SAI LỆCH CHO PHÉP KHI THI CÔNG CÁC KẾT CẤU TÔNG TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI " docx

Báo cáo khoa học

... Kết cấu tông tông cốt thép toàn khối Quy phạm thi công nghiệm thu TCXD 254: 2001 - Công trình tông cốt thép toàn khối xây dựng cốp pha trượt Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu Cẩm nang thi ... Tường b tông cốp pha lớn Thi công cốp pha trượt 5 H/1000 Nhưng không > 30mm H/1000 Nhưng không > 50mm Nhìn vào kết nêu bảng nhận xét sau: - Bảng dẫn từ "Quy trình thi t kế thi công kết cấu nhà ... số cho phép theo chiều thẳng đứng thi công loại kết cấu tông cốt thép Loại hình kết cấu Sai số chiều thẳng đứng Trong tầng (mm) Tầng cao < 5m Tầng cao > 5m Toàn độ cao (H) Khung Khung – vách...
 • 4
 • 993
 • 3
ĐỒ án môn học kết cấu bê TÔNG cốt THÉP số 1 sàn sườn TOÀN KHỐI có bản dầm

ĐỒ án môn học kết cấu TÔNG cốt THÉP số 1 sàn sườn TOÀN KHỐI có bản dầm

Kiến trúc - Xây dựng

... kh nng chu ct ca ct ti tit din ct lý thuyt R na 175.2.78,5 Đoạn gần gối tựa cốt đai 8a200 q sw = sw s = = 137,375kN / m s 200 R na 175.2.78,5 Đoạn dầm cốt đai 8a400 qsw = sw s = = 68,688kN / ... B A 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 vùng ô đ ợc phép giảm đến 20% cốt thép MT BNG VNG GIM THẫP SVTH : HONG VN DNG LP 09X2 N BTCT S 13 GVHD:Ths o Vn Cng ỉ6a300 300 ... bờ tụng chu, do: T Lc ct ti gõy ra: QB = 0,6qbLb = 0,6.18,564.1735 = 19325N = 19,325kN Lc ct ti thiu bn chu c: Qb = 0,8Rbt b.h0 = 0,8.0,75.1000.65 = 39000N = 39kN T QB < Qb nờn bờ tụng chu lc...
 • 36
 • 558
 • 2
Thuyết minh đồ án kết cấu bê tông cốt thép 1 tính toán cốt thép cho sàn sườn toàn khối bản dầm

Thuyết minh đồ án kết cấu tông cốt thép 1 tính toán cốt thép cho sàn sườn toàn khối bản dầm

Kỹ thuật

... đại học Trà Vinh Đồ án kết cấu tông cốt thép PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ xây dựng (2005) TCXDVN 356 – 2005: Kết cấu tông tông cốt thép toàn khối, tiêu chuẩn thi t kế NXB Xây dựng Hà ... Thành Công SVTH: Thái Thanh Phương Trang Trường đại học Trà Vinh Đồ án kết cấu tông cốt thép - tông có cấp độ bền B15, Rb = 8,5 (MPa), Rbt = 0,75( MPa), γbt = - Cốt thép thép đai dầm dùng thép ... tính cốt thép 3.1.6.1 Tính cốt thép chịu lực: GVHD: Nguyễn Thành Công SVTH: Thái Thanh Phương Trang Trường đại học Trà Vinh Đồ án kết cấu tông cốt thép - Từ giá trị momen nhịp gối tính cốt thép, ...
 • 34
 • 707
 • 0
Đồ án kết cấu công trình Thiết kế sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối có bản dầm

Đồ án kết cấu công trình Thiết kế sàn sườn tông cốt thép toàn khối có bản dầm

Kỹ thuật

... lại dùng nhiều loại thép khó phối hợp đợc cốt thép Phơng án hợp lí có diện tích cốt thép sát với yêu cầu , dùng loại đờng kính hành có ba dễ đổ tông dễ phối hợp đợc cốt thép Phơng án đợc thể ... án kết cấu công trình Giáo viên hớng dẫn : Bùi Danh Phi Bên phải gối B lực cắt nhỏ nên ta dùng cốt xiên nh bên trái hoàn toàn đảm bảo Tính toán cốt treo : Tại chỗ dầm phụ kê lên dầm phải có cốt ... tiến diện sau.Chọn điểm kết thúc uốn cốt thép 105 nằm tiết diện sau (bên trái bên phải uốn nh nhau) +) Uốn cốt số bên trái gối C(đang chịu mômen âm gối C) xuống làm cốt xiên .Cốt đợc dùng hết khả...
 • 24
 • 599
 • 0
Thuyết minh đồ án Kết cấu bê tông cốt thép 1 Tính toán cốt thép cho sàn sườn toàn khối bản dầm

Thuyết minh đồ án Kết cấu tông cốt thép 1 Tính toán cốt thép cho sàn sườn toàn khối bản dầm

Báo cáo khoa học

... 2005: Kết cấu tông tông cốt thép toàn khối, tiêu chuẩn thi t kế NXB Xây dựng Hà Nội Vũ Mạnh Hùng Sổ tay thực hành kết cấu công trình Nhà xuất xây dựng 1999 Võ Bá Tầm Kết cấu tông cốt thép ... Trà Vinh Đồ án kết cấu tông cốt thép 3.4 BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP: GVHD: Nguyễn Thành Công SVTH: Thái Thanh Phương Trang 38 Trường đại học Trà Vinh Đồ án kết cấu tông cốt thép PHỤ LỤC TÀI ... cốt thép cho sàn sườn toàn khối dầm GVHD: Nguyễn Thành Công SVTH: Thái Thanh Phương Trang Trường đại học Trà Vinh Đồ án kết cấu tông cốt thép - Tính toán cốt thép dầm phụ - Tính toán cốt thép...
 • 39
 • 405
 • 0
Thuyết minh đồ án Kết cấu bê tông cốt thép 1 Tính toán cốt thép cho sàn sườn toàn khối bản dầm

Thuyết minh đồ án Kết cấu tông cốt thép 1 Tính toán cốt thép cho sàn sườn toàn khối bản dầm

Quản trị kinh doanh

... Vinh Header Page of 126 Đồ án kết cấu tông cốt thép THUYẾT MINH ĐỒ ÁN KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO SÀN SƯỜN TOÀN KHỐI BẢN DẦM DVHD: Nguyễn Thành Công SVTH : Thái Thanh Phương ... Trà Vinh Đồ án kết cấu tông cốt thép Header Page 39 of 126 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ xây dựng (2005) TCXDVN 356 – 2005: Kết cấu tông tông cốt thép toàn khối, tiêu chuẩn thi t kế NXB ... of 126 GVHD: Nguyễn Thành Công Footer Page 12 of 126 Đồ án kết cấu tông cốt thép SVTH: Thái Thanh Phương Trang 12 Trường đại học Trà Vinh Đồ án kết cấu tông cốt thép Header Page 13 of 126...
 • 39
 • 329
 • 0
Thuyết minh tính toán đồ án môn học Kết cấu bê tông cốt thép Sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối có bản dầm

Thuyết minh tính toán đồ án môn học Kết cấu tông cốt thép Sàn sườn tông cốt thép toàn khối có bản dầm

Quản trị kinh doanh

... 0,156.8,5.200.370  350(mm ) 280 Tiết diện tính cốt thép dầm phụ Kết tính cốt thép tóm tắt bảng Bảng Tính cốt thép dọc cho dầm phụ Footer Page 10 of 126 Đồ Án Tông Cốt Thép I Trang 10 TRường Đại Học Kiến ... of 126 Đồ Án Tông Cốt Thép I Trang TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh Header Page of 126 3.4 Tính cốt thép : B tông có cấp độ bền B15 có: Rb = 8,5 MPa , Rbt = 0,75 MPa Cốt thép dọc dầm ...  2,65(kNm / m) 16 Đồ Án Tông Cốt Thép I Trang TRường Đại Học Kiến Trúc T.P Hồ Chí Minh Header Page of 126 Tính cốt thép : tông cấp độ bền B15 có R b =8,5Mpa Cốt thép sàn CI có R s =225MPa...
 • 33
 • 420
 • 0
CÔNG THỨC TÍNH TOÁN CÁC CẤU KIỆN - KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP doc

CÔNG THỨC TÍNH TOÁN CÁC CẤU KIỆN - KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP doc

Cao đẳng - Đại học

... cách lớn Kết cấu khe co giãn (m) Khung lắp ghép 70 (kể trường hợp có mái kim loại gỗ) Kết cấu lắp ghép đặc 60 Khung toàn khối nửa lắp ghép 60 Kết cấu đặc toàn khối nửa lắp ghép 50 2) Kết cấu chịu ... nắng) Loại kết cấu Khoảng cách tối đa (m) - Lớp tông chống thấm mái lớp chống nóng - Tường chắn mái tông cốt thép - Lớp tông chống thấm mái có lớp chống nóng đạt yêu cầu kỹ thu t, quy ... loại cốt thép dùng Dây thép Dây thép Thép thanh, dây cường độ cường độ cao cao thép thường d ≥ 4mm d ≤ 3mm Kết cấu chịu áp lực chất lỏng hơI Cấp Cấp Cấp Kết cấu nằm mực nước ngầm Kết cấu chịu...
 • 21
 • 34,115
 • 302
Hệ số ứng xử của kết cấu bê tông cốt thép dùng trong tính toán tác động động đất lên công trình xây dựng

Hệ số ứng xử của kết cấu tông cốt thép dùng trong tính toán tác động động đất lên công trình xây dựng

Tiến sĩ

... xử độ dẻo kết cấu Hệ số ứng xử hệ kết cấu chịu lực tông cốt thép 73 74 Hệ số ứng xử q khung tông cốt thép Độ dẻo chuyển vị khung tông cốt thép Hệ số ứng xử q khung tông cốt thép Một ... (SMRF) b tông cốt thép Khung trung gian chịu mômen BTCT (IMRF) Khung thông thờng chịu mômen (OMRF) b tông cốt thép Tờng chịu cắt a tông cốt thép kết hợp với SMRF b tông cốt thép kết hợp ... hệ kết cấu chịu tải trọng ngang Tờng chịu cắt a tông cốt thép Giằng với khung chịu tải trọng đứng b tông cốt thép Tờng chịu cắt a tông cốt thép Khung thông thờng dạng d n b tông cốt...
 • 148
 • 1,446
 • 1
Kết cấu bê tông cốt thép : TÍNH TOÁN CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN THỨ II part 2 potx

Kết cấu tông cốt thép : TÍNH TOÁN CẤU KIỆN TÔNG CỐT THÉP THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN THỨ II part 2 potx

Kiến trúc - Xây dựng

... thỉåìng gàûp vãút nỉït xút hiãûn åí cáúu kiãûn BTCT Âäúi våïi cáúu kiãûn âỉåüc thi cäng theo âụng qui trçnh k thût (Âỉåüc thi cäng mäüt cạch âụng âàõn, âỉåüc bo dỉåíng täút chãú tảo, ) thç hiãûn tỉåüng ... gii thêch cäng thỉïc f bàòng âäư thë Sau âỉåüc f, tiãu chøn thi út kãú cn u cáưu âiãưu chènh (tàng, gim) âãø xẹt âãún sỉû sai lãûch thi cäng v nh hỉåíng ca lỉûc càõt TÍNH BỀ RỘNG KHE NỨT O f2 ... tải TD cọ ta âäü x ti trng gáy c Độ võng tồn phần dầm: 1/δ M5c B5 M3c B3 M1c B1 Theo tiãu cháøn thi út kãú, âäü vng ton pháưn ca dáưm chëu ti trng tạc dủng ngàõn hản v ti trng tạc dủng di hản...
 • 4
 • 602
 • 3

Xem thêm