kế toán tiền lương tại công ty cổ phần

Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại công ty cổ phần Quảng An I

Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại công ty cổ phần Quảng An I

Kế toán - Kiểm toán

... lý công tác kế toán. Sơ đồ bộ máy kế toánCông ty Cổ phần CN Quảng An IBáo cáo thực tập nghiệp vụ : Kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán tiền ... 0918.775.368II.\ Tổ chức công tác kế toán 1. Đặc điểm tổ chức hệ thống sổ kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Quảng An IDựa trên hệ thống chứng từ kế toán của chế độ kế toán hiện hành, phòng kế toán đà ... CN quảng an II. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty. 1. Sơ đồ tổ chức kế toán và chức năng của bộ máy kế toán 1.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Hoạch toán kế toán vai trò quan trọng trong...
 • 75
 • 591
 • 0
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH SÔNG NHUỆ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH SÔNG NHUỆ

Kế toán

... lên kế toán tiền lương tại phòng kế toán để thanh toán lương cho phòng ban và công nhân viên.- Kế toán tổng hợp ( phó phòng tài chính kế toán ) Là ngời chịu trách nhiệm ký và giải quyết công ... Trung…0.42.01.44.2…2333…++++…+++P………………++++…P+++…26.623.026.023.8…210160208166…++++…+P++…26.025.026.025.0…1.00.01.42.0…2333…CộngNgười chấm công Xác nhận của Tổ trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)(Nguồn: Phòng tài chính Kế toán Công ty Cổ phần KS DL Sông Nhuệ) 2.2.2.2. Các hình thức trả lương tại Công ty Cổ Phần Khách ... sạn.2.2. Tình hình hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần Khách Sạn Du Lịch Sông Nhuệ2.2.1. Hạch toán lao động Công tác này giúp cho công ty tài liệu chính...
 • 43
 • 567
 • 1
Công tác kế toán tiền lương tại công ty cơ khí xây dựng Hồng Phúc

Công tác kế toán tiền lương tại công ty khí xây dựng Hồng Phúc

Kế toán

... kế toán trong công tác quản lý ở công ty do bộ máy kế toán đảm nhiệm dới sự chỉ đạo trực tiếp của Kế toán trởng. Cácnhân viên kế toán nh: kế toán tổng hợp, kế toán thanh toán ngân hàng, kế toán ... chức kế toán tiền lơng và các khoản trích theo l-ơng tại công ty cổ phần ckxd hồng phúc.1. Tình hình và công tác quản lý lao động - tiền lơng và các khoản trích theo l-ơng tại Công ty Cổ Phần ... ghi sổ. Toàn bộ công tác kế toáncông ty từ việc ghi sổ kế toán chi tiết tổng hợp đến việc lập báo cáo kiểm tra kế toán đều đợcthực hiện tại phòng kế toán tổng hợp của công ty. Căn cứ vào đặc...
 • 80
 • 535
 • 0
Một số kiến nhị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương ở Công ty cổ phần may Thăng Long.docx

Một số kiến nhị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lươngCông ty cổ phần may Thăng Long.docx

Quản trị kinh doanh

... TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG.2.1. Vấn đề kế toán tiền lương tại Công ty cổ phần may Thăng Long.2.1.1. Phân loại lao động tại Công ty cổ phần may Thăng Long.Theo ... dùng.17PHẦN ICƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNGCÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG.1. KHÁI NIỆM TIỀN LƯƠNG VÀ VAI TRÒ CỦA TIỀN LƯƠNG.1.1. Khái niệm về tiền lương Tiền lương ... ở Công ty cổ phần may Thăng LongCơ cấu tổ chức ở Công ty cổ phần may Thăng Long- Công ty cổ phần may Thăng Long là một đơn vị hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân trực thuộc Tổng Công ty...
 • 35
 • 569
 • 0
Một số kiến nhị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương ở Công ty cổ phần may Thăng Long

Một số kiến nhị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lươngCông ty cổ phần may Thăng Long

Quản trị kinh doanh

... xuất.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG.2.1. Vấn đề kế toán tiền lương tại Công ty cổ phần may Thăng Long.2.1.1. Phân loại lao động tại Công ty cổ phần may Thăng ... chuyển cho kế toán tiền lương ở phòng kế toán tài vụ, ở phòng tài vụ kế toán tiền lương dựa trên các chế độ của nhà nước và các quy định cụ thể ở công ty để lập bảng thanh toán tiền lương thực ... ở Công ty cổ phần may Thăng LongCơ cấu tổ chức ở Công ty cổ phần may Thăng Long- Công ty cổ phần may Thăng Long là một đơn vị hạch toán độc lập, tư cách pháp nhân trực thuộc Tổng Công ty...
 • 37
 • 430
 • 0
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI

Tài chính - Ngân hàng

... tổng kết.- Kế toán thanh toán: theo dõi quỹ tiền mặt của công ty. - Kế toán TGNH: Theo dõi TGNH, tiền vay, tiền công nợ, nội bộ, vật tư Kế toán trưởng Kế toán h ng hoáà Kế toán TSCĐ Kế toán ... h ngà Kế toán thanh toán Kế toán phân xưởngPhòng kế toánKế toán tổng hợp- Kế toán TSCĐ: Theo dõi việc mua sắm TSCĐ, khấu hao TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, kiểm TSCĐ.- Kế toán hàng ... lý công trình công cộngtài sản ngoài sản xuất.3. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty và hình thức kế toán được áp dụng.- Hoạt động tài chính của công ty. + Các mặt hàng chủ yếu của công ty...
 • 7
 • 690
 • 2
NỘI DUNG CHÍNH CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

NỘI DUNG CHÍNH CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

Kế toán

... toán tiền lương được lập hàng tháng- sở lập bảng thanh toán tiền lương là các chứng từ liên quan nhưBảng chấm công. + Kế toán tiền lương lập bảng thanh toán tiền lương chuyển cho kế toán trưởng ... hạch toán tiền lương chính xác.2. Hình thức tiền lương, quỹ lương và quy chế chi trả tiền lương trong công ty. - Hình thức tiền lương: Hiện nay toàn bộ công nhân viên trong công ty hưởng lương ... công tycông ty quản lý và chi trả lương. * Về phương diện hạch toán công ty chia tiền lương làm hai loại là:- Tiền lương chính- Tiền lương phụ+ Việc phân chia này giúp cho việc hạch toán...
 • 40
 • 732
 • 0
Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty Cổ phần thương mại xây dựng Hà Nội

Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty Cổ phần thương mại xây dựng Hà Nội

Kế toán

... máy kế toáncông tác kế toán 2.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán Bộ máy kế toán của công ty đợc tổ chức theo hình thức tập trung, toàn bộ công việc kế toán đợc tập trung tại phòng kế toán của công ... công ty vào ngày 25 hàng tháng.Cơ cấu tổ chức của Phòng Kế Toán - Tài Chính gồm có:Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Công ty 27 Kế toán trởng Kế toán vật tư TSCĐCCDC Kế toán tiền mặt TGNH Kế ... lơng.. Hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng: Tại Công ty để hạch toán tiền lơng kế toán sử dụng TK 334 Phải trả cán bộ công nhân viên.Trình tự hạch toán tiền lơng tại Công ty tháng...
 • 51
 • 515
 • 0
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại công ty cổ phần Xuân Thành

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại công ty cổ phần Xuân Thành

Kinh tế - Thương mại

... nghiệp Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty 5) Hình thức sổ kế toánCông ty Công ty Cổ Phần Xuân Thành áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ để ghi sổ kế toán. Đặc trng bản của hình ... ngời theo hình thứckế toán tập trung tại công ty. + Kế toán trởng: nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức hớng dẫn và kiểm tra toàn bộ công tác kế toán của công ty đồng thời kiểm kế toán tổng hợp ( Tập ... chức hạch toán lao động, tính lơng và trợ cấpBHXH phải trả tại công ty Cổ phần xuân thành.2.4.1.Hạch toán tiền lơng tại công ty Cổ Phần Xuân ThànhSV: Phạm Thị VânLớp: KT4C GVHD: Nguyễn Quỳnh...
 • 75
 • 291
 • 0
Quy trình kế toán vốn bằng tiền, vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, tiền lương tại Công ty cổ phần xây lắp điện công nghiệp

Quy trình kế toán vốn bằng tiền, vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, tiền lương tại Công ty cổ phần xây lắp điện công nghiệp

Kế toán

... Cụng ty. Cụng ty C phn Xõy lp in Cụng nghip c thnh lp thỏng 11 nm 2006 theo mụ hỡnh hot ng ca cụng ty c phn vi 3 thnh viờn. Cụng ty cú s vn iu l l 5 t ng. Trần Thị Thủy-LTK40H Khoa kế toán 2Trờng ... Cụng ty tng lờn ch yu do mua sm mi, mua sm TSC trong Cụng ty thng xuyờn c tin hnh theo k hoch ó ra t bn k hoch u nm ca Cụng ty. - Th tc gim TSC: Trong quỏ trỡnh hot ng kinh doanh ca cụng ty ... TSC ny cụng ty phi tin hnh thanh lý hc nhng bỏn. Khi thanh lý, nhng bỏn cụng ty phi lp hi ng ỏnh giỏ thc trng ca TSC v giỏ tr thu hi ca nú. Sau khi Trần Thị Thủy-LTK40H Khoa kế toán 14Trờng...
 • 21
 • 1,053
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25