kế hoạch sử dụng đất năm 2011 2015

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 HUYỆN QUỲNH PHỤ TỈNH THÁI BÌNH

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 HUYỆN QUỲNH PHỤ TỈNH THÁI BÌNH

Cao đẳng - Đại học

... QUY HOẠCH; III LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 32 3.1 CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT 32 3.2 NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC 33 3.2.1 Chỉ tiêu sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất năm 2015 ... nông thôn quy hoạch chuyên ngành khác; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011- 2015) UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 địa bàn ... hướng dẫn số nội dung lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2015; - Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 – 2015) tỉnh Thái Bình;...
 • 69
 • 964
 • 3

Báo cáo: Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Long Điền

Báo cáo: Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Long Điền

Xã hội học

... Năm 2014 II KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2014 II.1 Đánh giá kết đạt thực kế hoạch sử dụng đất năm 2014 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu năm (20112 015) ... tỉnh BRVT 3.2 Nhu cầu sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực 3.2.1 Chỉ tiêu sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất năm trước chuyển sang năm 2015 Các tiêu sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất năm trước chưa thực ... tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Long Điền Báo cáo: Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Long Điền Uỷ ban nhân dân huyện Long Điền Năm 2014 - Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện...
 • 55
 • 1,666
 • 0

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH sử DỤNG đất và xây DỰNG kế HOẠCH sử DỤNG đất năm 2015 QUẬN hải AN, THÀNH PHỐ hải PHÒNG

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH sử DỤNG đất và xây DỰNG kế HOẠCH sử DỤNG đất năm 2015 QUẬN hải AN, THÀNH PHỐ hải PHÒNG

Kinh tế - Thương mại

... quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; quy hoạch, kế hoạch sử dụng ... hoạch sử dụng đất 1.1.2 Lý luận quy hoạch sử dụng đất Việt Nam .12 1.1.2.1 Hệ thống quy hoạch sử dụng đất 12 1.1.2.2 Đặc điểm quy hoạch sử dụng đất 13 Quy hoạch sử dụng ... Nội dung kế hoạch sử dụng đất bao gồm: - Khoanh định việc sử dụng loại đất thời kỳ kế hoạch - Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đai cho phù hợp với quy hoạch Trên sở nội dung QHSDĐ Luật Đất đai...
 • 140
 • 406
 • 2

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất và xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận hải an, thành phố hải phòng

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất và xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận hải an, thành phố hải phòng

Cao đẳng - Đại học

... 2.6 : Kết thực quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến năm 201461 Bảng 2.7 : Kết thực quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2014 65 Bảng 2.8 : Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 ... Quy hoạch sử dụng đất - Đánh giá tình hình thực Quy hoạch sử dụng đất năm 2010-2014, xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2015 đề xuất giải pháp có tính khả thi nâng cao hiệu thực Quy hoạch sử dụng ... lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Error! Bookmark not d 1.5 Phƣơng pháp quy hoạch sử dụng đất Error! Bookmark not defined 1.6 Mối quan hệ quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch sử dụng đất khácError!...
 • 20
 • 273
 • 0

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THÁP MƯỜI TỈNH ĐỒNG THÁP

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THÁP MƯỜI TỈNH ĐỒNG THÁP

Tài liệu khác

... Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp + Xác định nhu cầu sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực đến năm 2020 + Tổng hợp cân đối tiêu sử dụng ... định tiêu sử dụng đất năm 2016 phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến đơn vị hành cấp xã - Xác định nhu cầu sử dụng đất năm 2016 cho ngành, lĩnh vực - Tổng hợp cân đối tiêu sử dụng đất ngành, ... dụng đất đến kinh tế, xã hội môi trường - Xác định giải pháp thực điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất - Xây dựng biểu bảng đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Chuyên đề 3: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM...
 • 21
 • 316
 • 0

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Thị xã Hương Thủy - tỉnh Thừa Thiên Huế

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Thị xã Hương Thủy - tỉnh Thừa Thiên Huế

Quản lý nhà nước

... quy hoạch sử dụng đất 2.1.3 Về hiệu quy hoạch sử dụng đất năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm 2015 - Hiệu quy hoạch sử dụng đất nói chung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 đạt nhiều tiêu sử dụng đất ... minh Kế hoạch sử dụng năm 2016 II KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC 2.1 Đánh giá kết thực kế hoạch sử dụng đất năm trước 2.1.1 Về tiêu loại đất - Đất nông nghiệp năm 2015 theo kế hoạch ... hoạch sử dụng đất đến năm 2020 lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) cấp tỉnh; 3.2 Cơ sở thực tiễn, thông tin đồ - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011- 2015) ...
 • 46
 • 913
 • 0

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN HIỆP HÒA

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN HIỆP HÒA

Quản lý nhà nước

... 17,19 III LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 3.1 Chỉ tiêu sử dụng đất Do năm 2016 số liệu phân kỳ cho năm quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 nên báo cáo sử dụng số liệu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cho ... phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thu hồi đất KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hiệp ... nhiên; c Đất chưa sử dụng Đất chưa sử dụng đến năm 2020 247.87 ha, chiếm 1,22% diện tích tự nhiên huyện 3.2 Nhu cầu sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực 3.2.1 Chỉ tiêu sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất...
 • 44
 • 674
 • 1

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

Quản lý nhà nước

... mại, dịch vụ - Nông nghiệp Trong năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế quận tương đối cao, hầu hết tiêu đạt vượt mức kế hoạch hàng năm mà Nghị Đại hội Đảng Quận đề Nm 2015, tng giỏ tr sn xut trờn a ... ngy 20/4 /2015 - Kt qu kim kờ v lp bn hin trng s dng t nm 2015 qun Kin An - Quyt nh s 2452/Q-UBND ngy 29/10 /2015 ca UBND thnh ph Hi Phũng v vic phờ duyt iu chnh, b sung k hoch s dng t nm 2015 qun ... dng t v k hoch s dng t cp huyn nm 2015; 12 Quyt nh s 1361/Q-UBND ngy 27/6/2014 ca y ban nhõn dõn thnh ph Hi Phũng v vic phờ duyt k hoch s dng t 05 nm k u 2011- 2015 ca qun Kin An 13 Quyt nh s 2914/Q-UBND...
 • 23
 • 617
 • 1

Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất năm 2010 – 2015 quận Hà Đông thành phố Hà Nội

Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất năm 2010 – 2015 quận Hà Đông thành phố Hà Nội

Bất động sản

... 30/03 /2015 Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội việc tổ chức thực điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 1.3 Cơ sở thông tin, tư liệu đồ - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 kế hoạch sử dụng đất năm (2010 -2015) ... luận quy hoạch sử dụng đất 2.1.1 Khái niệm đặc điểm quy hoạch sử dụng đất 2.1.1.1 Khái niệm quy hoạch sử dụng đất Đất đai vùng lãnh thổ định (vùng đất, khoanh đất, vạt đất, mảnh đất, miếng đất ... Quy hoạch sử dụng đất cấp xã: có 5878/10761 đơn vị hành cấp xã hoàn thành quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2010 kế hoạch sử dụng đất năm 2006 – 2010 Như vậy, công tác quy hoạch sử dụng đất nước...
 • 81
 • 1,413
 • 4

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN GÒ CÔNG TÂY

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN GÒ CÔNG TÂY

Khoa học xã hội

... nhiên đất không thích nghi với công trình xây dựng lớn khả chịu lực II KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 Đánh giá kết thực kế hoạch sử dụng đất năm 2015 Kết thực kế hoạch sử dụng đất ... tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 Huyện Gò Công Tây Phần II KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 I LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN GÒ CÔNG TÂY, TỈNH TIỀN GIANG Chỉ tiêu sử dụng đất cấp ... UBND huyện việc thực kế hoạch sử dụng đất ngày sâu sắc hướng tới mục tiêu công nghiệp hóa - đại hóa Đánh giá tồn thực kế hoạch sử dụng đất năm 2015 Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện đáp ứng yêu...
 • 56
 • 280
 • 0

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Quy hoạch - Đô thị

... II KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC I Kết thực kế hoạch sử dụng đất đến 31/12 /2015 Đánh giá việc thực kế hoạch sử dụng đất năm 2015 sở quan trọng để lập kế hoạch sử dụng đất năm ... đến đất đai Mục đích việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 - Rà soát đánh giá tình hình thực kế hoạch sử dụng đất năm 2015 UBND tỉnh phê duyệt nhằm nghiên cứu, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 ... đất sở sản xuất kinh doanh, đất nông nghiệp khác,… 20 PHẦN III LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT I CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT 1.1 Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2016 Căn xác định nhu cầu sử dụng đất: - Kế...
 • 38
 • 559
 • 0

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Quy hoạch - Đô thị

... người/km2 II KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC Đánh giá kết thực kế hoạch sử dụng đất năm 2015 a Các tiêu sử dụng đất thực đến năm 2015 Bảng 1: Hiện trạng sử dụng đất năm 2015 huyện ... hoạch, kế hoạch sử dụng đất V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 dựa phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2015 huyện ... hưởng đến kết thực tiêu kế hoạch sử dụng đất III LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 Tiêu chí lập danh mục công trình, dự án năm Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 Căn Nghị số 12/NQ-HĐND ngày 02/12/2015...
 • 32
 • 829
 • 0

Hội nghị triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 phần 1

Hội nghị triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 phần 1

Khoa học tự nhiên

... phương án quy hoạch sử dụng đất Nội dung thẩm định kế hoạch sử dụng đất a) Mức độ phù hợp kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch sử dụng đất; b) Mức độ phù hợp kế hoạch sử dụng đất với kế hoạch phát ... QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CÁC GIAI ĐOẠN CỦA CÔNG TÁC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT SƠ ĐỒ QUAN HỆ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CÁC CẤP IV NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ... chỉnh quy hoạch sử dụng đất có thay đổi khả thực kế hoạch sử dụng đất c/ Nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phần nội dung quy hoạch sử dụng đất Nội dung điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất phần...
 • 30
 • 411
 • 2

Hội nghị triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 phần 2

Hội nghị triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 phần 2

Khoa học tự nhiên

... quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; b) Việc đảm bảo tiêu sử dụng đất quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp phân bổ phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất địa phương; c) Tính hợp lý cấu sử dụng đất ... hoạch sử dụng đất với quy hoạch sử dụng đất; b) Mức độ phù hợp kế hoạch sử dụng đất với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm (05) năm hàng năm Nhà nước; c) Tính khả thi kế hoạch sử dụng đất Trường ... đích sử dụng đất phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 27 đ) Các nội dung khác phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Điều 23 Kinh phí tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...
 • 28
 • 418
 • 0

Hội nghị triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 phần 3

Hội nghị triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 phần 3

Khoa học tự nhiên

... hình sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết thực quy hoạch sử dụng đất kỳ trước xây dựng đồ trạng sử dụng đất Đánh giá tiềm đất đai định hướng dài hạn sử dụng đất Xây dựng phương án quy hoạch sử ... dụng đất Đánh giá tác động phương án quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế, xã hội, môi trường Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu Đề xuất giải pháp thực quy hoạch, kế hoạch ... quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế, xã hội, môi trường 16 17 18 II HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT Về việc xác định tiêu sử dụng đất - Quy hoạch sử dụng đất...
 • 26
 • 389
 • 0

Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) xã Phú Thành B - huyện Tam Nông - tỉnh Đồng Tháp

Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) xã Phú Thành B - huyện Tam Nông - tỉnh Đồng Tháp

Khoa học tự nhiên

... hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2.5 Hồn thiện tài liệu, hồ sơ quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu trình UBND huyện 2.5.1 Hồn chỉnh hồ sơ quy hoạch sử dụng đất, kế ... quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 2.2.2 Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu; 2.2.3 Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất; 2.2.4 Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất ... định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm: Quyết định UBND huyện việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu...
 • 31
 • 814
 • 3

Tài liệu Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Thanh Hóa potx

Tài liệu Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Thanh Hóa potx

Khoa học xã hội

... Quản lý đất đai việc hướng dẫn quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; - Nghị số 17 /2011/ QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2011 Quốc hội quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011- 2015) ... quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2011- 2015) tỉnh Thanh Hóa Nội dung: Báo cáo giải trình thay đổi số tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ ... Lập quy hoạch sử dụng đất 2011 đến 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011 đến 2015) tỉnh Thanh Hóa Cơ sở thông tin, tư liệu đồ - Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa đến năm 2010; - Quy hoạch tổng...
 • 227
 • 4,133
 • 1

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015)TỈNH PHÚ THỌ

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015)TỈNH PHÚ THỌ

Quản trị kinh doanh

... đồ trạng sử dụng đất, đồ quy hoạch sử dụng đất cấp triển khai theo quy định Luật Đất đai 1.4 Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Việc lập quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất địa bàn ... tỉnh thời kỳ 2011 - 2020 Mặc khác, theo quy định Luật Đất đai, kỳ quy hoạch sử dụng đất mười năm, kỳ kế hoạch sử dụng đất năm năm (Điều 24) Đến nay, kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2001 - 2010 ... kỳ kế hoạch 137 5.2 Chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đến năm 137 5.3 Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép 151 5.4 Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng theo năm kế...
 • 227
 • 974
 • 3

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 2015) của xã phú xuân, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 2015) của xã phú xuân, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

Nông - Lâm - Ngư

... (2011- 2015) Quy hoaỷch sổớ duỷng õỏỳt õóỳn nm 2020, kóỳ hoaỷch sổớ dung õỏỳt kyỡ õỏửu Thc hin s ch ... UBND xó Phỳ Xuõn ó tin hnh xõy dng phng ỏn: Quy hoch s dng t n nm 2020 v k hoch s dng t k u (2011- 2015) ca xó Phỳ Xuõn, huyn Phỳ Vang, tnh Tha Thiờn Hu Mc ớch ca vic lp quy hoch, k hoch s dng ... Chớnh ph ngy 29 thỏng 10 nm 2004 v thi hnh Lut t nm 2003; Baùo caùo thuyóỳt minh tọứng hồỹp (2011- 2015) Quy hoaỷch sổớ duỷng õỏỳt õóỳn nm 2020, kóỳ hoaỷch sổớ dung õỏỳt kyỡ õỏửu - Ngh nh s 69/2009/N-CP...
 • 70
 • 501
 • 1

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện xuân lộc tỉnh đồng nai

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện xuân lộc tỉnh đồng nai

Nông - Lâm - Ngư

... loại đất chủ sử dụng đất Riêng công tác đánh giá, phân hạng đất chưa thực Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 4.1 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010: Công tác quy hoạch sử dụng đất đến năm ... quy hoạch theo mốc thời gian tương ứng 4.2 Kế hoạch sử dụng đất: Trên sở định hướng quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất xây dựng cho khoảng thời gian 05 năm hàng năm Cụ thể sau: - Kế hoạch ... quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 2011- 2015 Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 06 tháng năm 2010 UBND tỉnh Đồng Nai việc phê duyệt dự án lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020...
 • 105
 • 2,932
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008