kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi cơ sở giáo dục

THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Ngữ văn

... nghiªm tóc, tù gi¸c, cÈn thËn lµm bµi Năng lực hình thành thông qua chủ đề - Giải vấn đề - Sáng tạo - Tự quản lí - Sử dụng ngôn ngữ để tạo lập văn - Cảm thụ văn học * Bước 3: Lập bảng mô tả: Nhận ... phân tích giá trị đoạn thơ em nêu suy nghĩ em đóng góp Nguyễn Du với văn học nước nhà * Hướng dẫn chấm: Phần I: Trắc nghiệm: Mỗi đáp án 0,25 điểm Câu 1: - Mức tối đa (chọn đáp án) Đáp án A - Mức ... trạng nhân vật trữ tình b Kết bài: - Khái quát tranh mùa xuân - Tài nghệ thuật, tình cảm đóng góp to lớn Nguyễn Du văn học nước nhà Với Truyện Kiều, Nguyễn Du đưa văn học Việt Nam lên - Về phương...
 • 11
 • 3,810
 • 11
Tài liêu tập huấn kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí Sở GDĐT Quảng Ninh

Tài liêu tập huấn kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí Sở GDĐT Quảng Ninh

Báo cáo khoa học

... DẠY HỌC, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG ... đồng PPDH KTĐG kết giáo dục; Triển khai thí điểm nhiều hình thức giáo dục Triển khai thí điểm nhiều hình thức giáo dục theo hướng phát triển lực học sinh theo hướng phát triển lực học sinh - Cuộc ... Năng lực sáng tạo Năng lực tự quản lý Năng lực giao tiếp Năng lực hợp tác Năng lực sử dụng CNTT TT Năng lực sử dụng ngôn ngữ Năng lực tính toán NĂNG LỰC CHUYÊN BIỆT • Là lực hình thành phát triển...
 • 58
 • 1,411
 • 4
Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Báo cáo khoa học

... môn học hoạt động giáo dục năm học không thời lượng quy định CT hành  d) Đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện dạy học sở vật chất sở giáo dục 3 Kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển ... việc thực kế hoạch dạy học tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên  Tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm 01 năm thực KH giáo dục theo định hướng phát triển lực 4 Xây dựng kế hoạch dạy học môn cho năm học 2014 ... theo định hướng phát triển lực học sinh sở giáo dục - Kế hoạch dạy học môn học; - Kế hoạch thực hoạt động giáo dục + Hoạt động tập thể (Văn nghệ, thể dục, thể thao ) + Hướng nghiệp, nghề phổ thông...
 • 50
 • 1,877
 • 3
Tài liêu tập huấn kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh

Tài liêu tập huấn kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh

Báo cáo khoa học

... DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH NHIỆM VỤ HIỂU THẾ NÀO LÀ NĂNG LỰC BIẾT SOẠN CÂU HỎI THEO ĐỊNH ... SỐ NĂNG LỰC CHUNG BẢN Năng lực tự học Năng lực giải vấn đề Năng lực sáng tạo Năng lực tự quản lý Năng lực giao tiếp Năng lực hợp tác Năng lực sử dụng CNTT TT Năng lực sử dụng ngôn ngữ Năng lực ... CÂU HỎI THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC BIẾT VẬN DỤNG CÂU HỎI THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ BIẾT VẬN DỤNG CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRONG KIỂM TRA,...
 • 33
 • 1,704
 • 8
Tài liệu hội thảo xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu hội thảo xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Trung học cơ sở - phổ thông

... thành giáo dục bản; lên THPT học sinh học phân hoá mạnh gắn với định hướng nghề nghiệp Mỗi học sinh học môn học hoạt động giáo dục bắt buộc, lại tự chọn môn học chuyên đề học tập theo sở trường ... mức phát triển (development standards) cho phép xác định tình trạng học sinh theo đường phát triển (năng lực) học tập a) Chuẩn giáo dục phổ thông Chuẩn giáo dục phổ thông cụ thể hoá mục tiêu giáo ... giúp đỡ giáo viên Dạy học theo kiểu cung cấp cho học sinh tri thức, hình thành kỹ phương pháp mới, dạy học phát triển - dạy học dẫn dắt kéo theo phát triển học sinh Theo quan điểm dạy học tổ chức...
 • 220
 • 3,189
 • 50
HỘI THẢO XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

HỘI THẢO XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Trung học cơ sở - phổ thông

... báo cáo kết đánh giá 3 VIII hội phát triển lực GQVĐ qua nội dung chương trình MINH HỌA MINH HOẠ HỘI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MINH HOẠ HỘI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUA ... dung n ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN NL CỦA HS THỰC HÀNH: NỘI DUNG MÔN HỌC - PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHUNG (GQVĐ) Xác định lĩnh vực/môn học Xác định 01 nội dung học tập/chuẩn đầu Xác định thành tố NL GQVĐ ... “Người học thành công, cá nhân tự tin sáng tạo, công dân hiểu biết động ” THÀNH TỐ CỦA NĂNG LỰC Năng lực đọc viết Cấu trúc lực Đọc Viết Năng lực thành tố Ngữ pháp Nghe nhìn Từ Văn Năng lực tính...
 • 26
 • 1,587
 • 15
THAM LUẬN: GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN ĐỔI MỚI DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH GÓP PHẦN ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

THAM LUẬN: GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN ĐỔI MỚI DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH GÓP PHẦN ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Ngữ văn

... dạy học vai trò qua trọng, không phản ảnh kết dạy - học giáo viên học sinh mà tác động mạnh đến khâu trình dạy học Vì để thúc đẩy đổi PPDH không đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh ... đoán mò, rèn trí nhớ máy móc, phát triển tư duy, không rèn luyện lập luận, trình bày toán Trên giải pháp để thực đổi theo định hướng phát triển lực học sinhlực điều kiện khách qua khác nên ... nhằm đánh giá kiến thức, kỉ học sinh cuối mổi chương, học kì năm học Thường dài từ 15 phút tiết Để rèn luyện tư sáng tạo kỉ trính toán học sinh, môn Toán nên cho học sinh kiểm tra tự luận không...
 • 3
 • 16,104
 • 528
KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH MÔN NGỮ VĂN 7 CHỦ ĐỀ : THƠ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM

KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH MÔN NGỮ VĂN 7 CHỦ ĐỀ : THƠ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM

Trung học cơ sở - phổ thông

... Bác, anh đội cụ Hồ Định hướng lực: - Năng lực chung: + Năng lực tự học + Năng lực giải vấn đề + Năng lực sáng tạo + Năng lực quản lý + Năng lực giao tiếp + Năng lực hợp tác + Năng lực sử dụng công ... thơ Thái độ - Giáo dục tình cảm yêu quý kính trọng Bác Định hướng phát triển lực học sinh - Năng lực cảm thụ thẩm mĩ - Năng lực tự học, lực sáng tạo, lực giao tiếp II Tiến trình dạy học Hoạt động ... THCS Giao Thủy Như vậy: Dạy học chủ đề Thơ đại theo hướng dạy học kiểm tra đánh giá kết học tập HS theo định hướng phát triển lực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục văn thể mĩ nhà trường ...
 • 10
 • 3,801
 • 15
skkn thiết kế giáo án theo định hướng phát triển năng lực học sinh lớp 12 về chủ đề “thơ ca sau 1975”

skkn thiết kế giáo án theo định hướng phát triển năng lực học sinh lớp 12 về chủ đề “thơ ca sau 1975”

Giáo dục học

... hc ng theo hng phỏt trin nng lc ca hc sinh: Bc 1: Lm bc l quan nim ca hc sinh, Bc 2: T chc iu khin hc sinh tin hnh tho lun, Bc 3: T chc cho hc sinh dng kin thc; Thit k bi hc õy thụn V d theo hng ... hc sinh bng nhng vớ d thc tin bi hc rt sinh ng v hp dn Hi tho khng nh: i mi phng phỏp dy hc theo hng chỳ trng phỏt trin nng lc hc sinh ph thụng; thỡ cn phi dng dy hc theo tỡnh hung, dy hc sinh ... Th Thanh Huyn theo nh hng phỏt trin nng lc hc sinh mụn giỏo dc cụng dõn vi bi dy: Cụng dõn vi s nghip xõy dng v bo v T quc Tin trỡnh tit dy din theo cỏc hot ng: To sinh khớ cho hc sinh gi hc, Phỏt...
 • 49
 • 813
 • 0
đổi mới công tác tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục ở trường thpt theo định hướng phát triển năng lực học sinh

đổi mới công tác tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục ở trường thpt theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Trung học cơ sở - phổ thông

... hiệu kế hoạch giáo dục định hướng phát triển lực HS - Đổi kiểm tra đánh giá HS theo định hướng phát triển lực phẩm chất HS B NỘI DUNG I Căn triển khai thực xây dựng kế hoạch giáo dục định hướng phát ... kế hoạch giáo dục định hướng phát triển lực HS trường THPT l.Đỉều chỉnh cấu trúc nội dung dạy học chương trình hành xây dựng kế hoạch giáo dụcmới môn học/ hoạt động giáo dục kế hoạch giáo dụccủa ... tăng cường giao quyền chủ động cho sở giáo dục trung học xây dựng thực kế hoạch giáo dục định hướng phát triển lực HS Ke hoạch giáo dục định hướng phát triển lực HS trường phải phù hợp với điều...
 • 175
 • 664
 • 1
TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỀ XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỀ XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Giáo dục hướng nhiệp

... hoạt động học học sinh Theo quan điểm dạy học định hướng phát triển lực học sinh, trình dạy - học bao gồm hệ thống hành động mục đích giáo viên tổ chức hoạt động trí óc tay chân học sinh, đảm ... coi trọng kết hợp kết đánh giá phong cách học lực vận dụng kiến thức trình giáo dục tổng kết cuối kỳ, cuối năm học để hướng tới phát triển lực học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh phương ... Mong muốn học sinh tham gia vào dự án Đánh dấu (x) vào ô trả lời Stt Mong muốn học sinh Phát triển lực hợp tác Phát triển lực sử dụng công nghệ Phát triển lực giao tiếp Phát triển lực thu thập...
 • 99
 • 2,479
 • 27
TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Cao đẳng - Đại học

... hoạt động học học sinh Theo quan điểm dạy học định hướng phát triển lực học sinh, trình dạy - học bao gồm hệ thống hành động mục đích giáo viên tổ chức hoạt động trí óc tay chân học sinh, đảm ... trọng kết hợp kết đánh giá phong cách học lực vận dụng kiến thức trình giáo dục tổng kết cuối kỳ, cuối năm học để hướng tới phát triển lực học sinh; 27 coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh ... dạy học như: lực tự học; lực phát giải vấn đề; lực sáng tạo; lực giao tiếp hợp tác; lực sử dụng công nghệ thông tin truyền thông Trong số đó, phát triển lực sáng tạo, lực phát giải vấn đề học sinh...
 • 196
 • 1,666
 • 7
TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH MÔN SINH HỌC

TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH MÔN SINH HỌC

Cao đẳng - Đại học

... hoạt động học học sinh Theo quan điểm dạy học định hướng phát triển lực học sinh, trình dạy - học bao gồm hệ thống hành động mục đích giáo viên tổ chức hoạt động trí óc tay chân học sinh, đảm ... coi trọng kết hợp kết đánh giá phong cách học lực vận dụng kiến thức trình giáo dục tổng kết cuối kỳ, cuối năm học để hướng tới phát triển lực học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh phương ... động học sinh Dựa tư liệu hoạt động dạy học, giáo viên vai trò tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học sinh với tư liệu học tập định hướng trao đổi, tranh luận học sinh với Trong dạy học phát...
 • 203
 • 1,515
 • 8
skkn THIẾT kế dạy học bài học “CÔNG dân BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT” THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH

skkn THIẾT kế dạy học bài học “CÔNG dân BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT” THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH

Trung học cơ sở - phổ thông

... CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ DẠY HỌC BÀI HỌC: “CƠNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT” THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 1.MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC Học xong này, hs cần đạt được: * ... XUẤT, KHUYẾN NGHỊ, KHẢ NĂNG ÁP DỤNG Định hướng phát triển lực cho học sinh xu hướng chủ đạo hoạt động dạy học giai đoạn Với hoạt động dạy học theo xu hướng này, người học chủ động tiếp thu tri ... tra tiết IV HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Soạn dạy theo định hướng phát triển lực học sinh phương pháp dạy học mới, điều đòi hỏi thầy giáo đầu tư nhiều thời gian, cơng sức xây dựng giáo án, lựa chọn phương...
 • 24
 • 375
 • 0
Thiết kế một số chủ đề dạy học địa lý lớp 10 Trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Thiết kế một số chủ đề dạy học địa lý lớp 10 Trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Khoa học xã hội

... học theo định hướng phát triển lực học sinh - Nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa địa lí lớp 10 hành; nghiên cứu định hướng đổi chương trình sách giáo khoa theo hướng phát triển lực học sinh ... DUNG Chương SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC THIẾT KẾ MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 10 THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Dạy học Dạy học toàn thao ... Chương 1: SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC THIẾT KẾ MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 10 THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 12 1.1 Một số khái niệm 12 1.1.1 Dạy học...
 • 133
 • 631
 • 1
Thiết kế chuyên đề dạy học vi sinh vật  môn sinh học lớp 10, theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Thiết kế chuyên đề dạy học vi sinh vật môn sinh học lớp 10, theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Khoa học xã hội

... Thiết kế chuyên đề dạy học: “Vi sinh vật” – Phần III Sinh học 10 theo định hƣớng phát triển lực tự học học sinh - Phát huy lực xây dựng tổ chức hoạt động giáo viên - Phát huy lực chung lực cá ... sinh học - Nghiên cứu nội dung kiến thức phần Sinh học VSV chƣơng trình sinh học lớp 10 - Thiết kế chuyên đề dạy học phần III – Sinh học VSV – Sinh học 10 theo định hƣớng phát triển lực học sinh ... trạng dạy học theo chuyên đề định hƣớng phát triển lực cho học sinh - Thiết kế số giáo án mẫu để giảng dạy theo chuyên đề số phần sinh học VSV - Sinh học 10 tƣ liệu tham khảo cho GV sinh học, SV...
 • 74
 • 1,127
 • 8
Thiết kế chuyên đề dạy học vi sinh vật - môn sinh học lớp 10, theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Thiết kế chuyên đề dạy học vi sinh vật - môn sinh học lớp 10, theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Sinh học

... Thiết kế chuyên đề dạy học: “Vi sinh vật” – Phần III Sinh học 10 theo định hƣớng phát triển lực tự học học sinh - Phát huy lực xây dựng tổ chức hoạt động giáo viên - Phát huy lực chung lực cá ... sinh học - Nghiên cứu nội dung kiến thức phần Sinh học VSV chƣơng trình sinh học lớp 10 - Thiết kế chuyên đề dạy học phần III – Sinh học VSV – Sinh học 10 theo định hƣớng phát triển lực học sinh ... trạng dạy học theo chuyên đề định hƣớng phát triển lực cho học sinh - Thiết kế số giáo án mẫu để giảng dạy theo chuyên đề số phần sinh học VSV - Sinh học 10 tƣ liệu tham khảo cho GV sinh học, SV...
 • 74
 • 925
 • 0
Thiết kế một số chủ đề dạy học địa lý lớp 10 Trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh (LV thạc sĩ)

Thiết kế một số chủ đề dạy học địa lý lớp 10 Trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh (LV thạc sĩ)

Tài liệu khác

... học theo định hướng phát triển lực học sinh - Nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa địa lí lớp 10 hành; nghiên cứu định hướng đổi chương trình sách giáo khoa theo hướng phát triển lực học sinh ... DUNG Chương SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC THIẾT KẾ MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 10 THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Dạy học Dạy học toàn thao ... Chương 1: SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC THIẾT KẾ MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 10 THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 12 1.1 Một số khái niệm 12 1.1.1 Dạy học...
 • 133
 • 1,956
 • 8
Thiết kế các hoạt động dạy học khái niệm thuộc chủ đề quan hệ song song trong không gian cho học sinh lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Thiết kế các hoạt động dạy học khái niệm thuộc chủ đề quan hệ song song trong không gian cho học sinh lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Y - Dược

... Năng lực tư toán học + Năng lực giao tiếp toán học + Năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn + Năng lực giải vấn đề + Năng lực sáng tạo toán học 1.2 Định hướng phát triển lực học sinh dạy học ... Chương 1: sở lí luận thực tiễn 1.1 Năng lực lực Toán học 1.1.1 Vấn đề lực 1.1.2 Năng lực Toán học học sinh 1.2 Định hướng phát triển lực học sinh dạy học toán ... kế hoạt động dạy học khái niệm thuộc chủ đề quan hệ song song không gian cho học sinh lớp 11 theo định hướng phát triển lực học sinh. ” Mục đích nghiên cứu Nhằm định hướng phát triển lực học sinh...
 • 48
 • 629
 • 0
Thiết kế các hoạt động dạy học khái niệm thuộc chủ đề quan hệ song song trong không gian cho học sinh lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Thiết kế các hoạt động dạy học khái niệm thuộc chủ đề quan hệ song song trong không gian cho học sinh lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Quản trị kinh doanh

... Chương 1: sở lí luận thực tiễn 1.1 Năng lực lực Toán học 1.1.1 Vấn đề lực 1.1.2 Năng lực Toán học học sinh 1.2 Định hướng phát triển lực học sinh dạy học toán ... kế hoạt động dạy học khái niệm thuộc chủ đề quan hệ song song không gian cho học sinh lớp 11 theo định hướng phát triển lực học sinh. ” Mục đích nghiên cứu Nhằm định hướng phát triển lực học sinh ... trình giáo dục phổ thông sau năm 2015 xây dựng phát triển chương trình theo định hướng phát triển lực cho học sinh Điều đòi hỏi phải định hướng phát triển, tầm nhìn chiến lược, ổn định lâu...
 • 48
 • 364
 • 0

Xem thêm