kết quả phân tích l1

BÀI tập lớn môn Vi mạch tương tự

BÀI tập lớn môn Vi mạch tương tự

Điện - Điện tử

... trưng cho cường độ chuyển động nguyên tử, phân tử hệ vật chất Tuỳ theo trạng thái vật chất ( rắn, lỏng, khí) mà chuyển động có khác trạng thái láng, phân tử dao động quanh vi trí cân vi trí cân ... dạng định Còn trạng thái rắn, phần tử, nguyên tử dao động xung quanh vị trí cân Các dạng vận động phân tử, nguyên tử gọi chung chuyển động nhiệt Khi tương tác với bên có trao đổi lượng không sinh ... biến khác để chế tạo cảm biến nhiệt độ như: nhiệt điện trở, cặp nhiệt ngẫu, phương pháp quang dựa phân bố phổ xạ nhiệt, phương pháp dựa dãn nở vật rắn, lỏng, khí dựa tốc độ âm… Có phương pháp đo...
 • 20
 • 903
 • 8
Nghiên cứu ứng xử đất sau tường cọc bản áp dụng tính toán các công trình ven sông trong vùng đất yếu bằng phương pháp PTHH 01

Nghiên cứu ứng xử đất sau tường cọc bản áp dụng tính toán các công trình ven sông trong vùng đất yếu bằng phương pháp PTHH 01

Thạc sĩ - Cao học

... pháp phân mảnh a) phân mảnh khối trượt b) lực tác dụng lên phân tố Xét phân tố thứ i, lực tác dụng sau : − Trọng lượng phân tố Wi : Wi = γ*bi*hi − Phản lực pháp tuyến hiệu tác dụng lên đáy phân ... ba chiều (chưa có giao diện đồ họa) − Kiểu phân tích : Kiểu phân tích PTHH ứng suất hữu hiệu :  Phân tích thoát nước;  Phân tích không thoát nước;  Phân tích cố kết thứ cấp − Các mô hình đất ... lực phân mảnh − Phương pháp Bishop : giả thiết lực phân mảnh có phương ngang − Phương pháp Spencer : giả thiết phương lực phân mảnh không đổi − Phương pháp Janbu : giả thiết điểm đặt lực phân...
 • 137
 • 895
 • 6
Nghiên cứu ứng xử đất sau tường cọc bản áp dụng tính toán các công trình ven sông trong vùng đất yếu bằng phương pháp PTHH 06

Nghiên cứu ứng xử đất sau tường cọc bản áp dụng tính toán các công trình ven sông trong vùng đất yếu bằng phương pháp PTHH 06

Thạc sĩ - Cao học

... Trường hợp Tường dày 1.5m, chiều dài tường 18m Kết trình phân tích Powrie Li sau: Moment (KNm/m) Lực chống (KN/m) Chuyển vò lớn tường(mm) Kết phân tích từ chương trình tự viết Hình 6.5 Biểu đồ moment ... Trường hợp Bề dày tường giảm xuống từ 1.5m 1.25m Kết trình phân tích Powrie Li sau: Moment (KNm/m) Lực chống (KN/m) Chuyển vò lớn tường(mm) Kết phân tích từ chương trình tự viết Hình 6.11 Biểu đồ moment ... = (1 + e0 + λ − κ ) − λ ln p ' max + k ln( p max ) p' (5.2) Các thông số đất: Các thông số dùng phân tích λ 0.155 κ 0.016 Γ 2.41 e0 1.41 M 1.03 ν’ 0.2 γw 9.81 KN/m3 γ 22 KN/m3 φH 15.50 S -6 kx...
 • 28
 • 429
 • 1
Nghiên cứu ứng xử đất sau tường cọc bản áp dụng tính toán các công trình ven sông trong vùng đất yếu bằng phương pháp PTHH 04

Nghiên cứu ứng xử đất sau tường cọc bản áp dụng tính toán các công trình ven sông trong vùng đất yếu bằng phương pháp PTHH 04

Thạc sĩ - Cao học

... số increment block phân tích +Maximum balance :điều kiện cân lớn +Horizontal load: tải trọng theo phương ngang block phân tích +Vertical load: tải trọng theo phương đứng block phân tích Phụ lục ... None (consolidating) : Loại phần tử tứ giác điểm nút, không phân tích cố kết -LSQ consolidating : Loại phần tử tứ giá điểm nút có phân tích cố kết -Create Mesh : Tạo lưới b/ Soil_interfaces Chức ... Analysis ⇒ Run analysis Hình 23 Menu thông trình tính toán +Current block : block phân tích +Current increment : phân tích increment hiên block + Equilibrium check : kiểm tra điều kiên cân increment...
 • 19
 • 516
 • 1
Tính toán các đối tượng kế toán

Tính toán các đối tượng kế toán

Cao đẳng - Đại học

... phù hợp - Phân loại chi phí hợp lý - Lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí thích hợp Cơng thức phân bổ chi phí Mức chi phí phân bổ cho đối tượng Tổng chi phí phải phân bổ Tổng tiêu thức phân bổ Tiêu ... Cơng thức phân bổ chi phí thu mua cho hàng hố tiêu thụ Chi phí thu mua phân bổ cho hàng tiêu thụ Tổng chi phí thu mua cần phân bố Tiêu thức phân bổ hàng tiêu thụ kỳ Tổng tiêu thức phân bổ hàng ... thu mua: - Tổng chi phí phải phân bổ: 12.500.000đ - Tổng tiêu thức phân bổ: 10.000 + 40.000 = 50.000kg - - Tiêu thức phân bổ cho vật liệu M: 10.000kg - Tiêu thức phân bổ cho vật liệu N : 40.000kg...
 • 39
 • 688
 • 7
tính toán các công trình đơn vị

tính toán các công trình đơn vị

Công nghệ - Môi trường

... π = 0,019 × = 0,156m 3,14 Chọn ống nhựa PVC có Dống = 160 mm Tổng diện tích lỗ phân phối lấy 40% diện tích ống phân phôi: ∑l l = f o × 40 0,019 × 40 = = 0,0076m 100 100 Tống số lỗ ống: n= ∑l ... máng thu truớc phân phối sang bể lọc, thời gian lưu nước máng 9s, thể tích máng cần thiết: V = Q ×t = 8000 × = 0,833m 3600 × 24 Chọn kích thứơc mang: 0,2m x 14,3m x 0,3m ii Tính ông phân phối nước ... CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ Chọn ống phân phối nước thép không rỉ có đường kính D = 168mm f Tính ngăn tách khí Để trách việc cặn lắng không lên trên, nước xử lý trước phân phối bể lắng dẫn qua ngăn...
 • 70
 • 1,038
 • 3
TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ VÀ TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ

TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ VÀ TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ

Công nghệ - Môi trường

... − 2a 11000 − 2.500 = = 1000mm N −1 11 −  Hệ thống đĩa phân phối - Chọn đĩa phân phối dạng xốp, có màng phân phối mịn - Đường kính đĩa phân phối d= 170mm = 0,17 m - Diện tích bề mặt đĩa : Fđ ... mở rộng  Chiều dài phần thu hẹp sau song chắn (4.3) L2 = L1 69 = = 35( mm) 2  Chiều dài xây dựng phần mương để đặt song chắn rác: L = L1 + L2 + Ls = 69 + 35 + 1500 =1604(mm) Trong đó: Ls: Chiều ... 200(l/phút,đĩa)  Số lượng đĩa phân phối khí n= QMN 0, 284m3 / s × 60 s / phút ×1000l / m3 = = 85, đĩa rd 200l / phut - Để dễ dàng bố trí đĩa ông nhánh ta chọn số đĩa phân phối 88 đĩa  Số đĩa nhánh...
 • 41
 • 541
 • 0
NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ TÁCH PHA, TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CHO BÌNH TÁCH

NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ TÁCH PHA, TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CHO BÌNH TÁCH

Cơ khí - Vật liệu

... dụng thông thường chúng mỏ dầu tách pha khí, dầu nước khỏi *Phân loại bình tách dầu khí: - Phân loại theo chức áp suất làm việc - Phân loại theo phạm vi ứng dụng a Bình tách kiểm tra b Bình tách ... Bình tách nhiệt độ thấp d Bình đo e Bình tách bọt - Phân loại theo nguyên lý tách a Nguyên lý trọng lực b Sự va đập keo tụ c Lực ly tâm - Phân loại theo hình dạng:Bình tách đứng, bình tách ngang, ... qua trình giảm áp suất nhiệt độ, khí tách thay đổi thành phần -Có hai loại tách dầu khí: tách “vi phân tách “cân bằng” hay “tiếp xúc” - Chức bình tách dầu khí: + Tách dầu khỏi khí + Tách khí khỏi...
 • 10
 • 1,088
 • 21
NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ TÁCH PHA, TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CHO BÌNH TÁCH

NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ TÁCH PHA, TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CHO BÌNH TÁCH

Cơ khí - Vật liệu

... Chất lỏng vào Đường cân khí Thiết bị tách cửa vào Phao bề mặt phân cách Công tay đo Bộ kích đo Khoang đo Bộ điều khiển mức Phao bề mặt phân cách Đường dầu Đường xả Hỡnh III.1 Bỡnh tỏch ng pha dựng...
 • 86
 • 794
 • 0
kết quả tính toán các thông số độ tin cậycủa các phân hệ trên đầu máy d9e, d13e, d12e và d18e và của cả hệ thống đầu máy giai đoạn 1998-2001

kết quả tính toán các thông số độ tin cậycủa các phân hệ trên đầu máy d9e, d13e, d12e và d18e và của cả hệ thống đầu máy giai đoạn 1998-2001

Cơ khí - Vật liệu

... Phân hệ phận chạy Phân hệ trang thiết bị phụ Phân hệ điều khiển Tổng hợp cho đầu máy Phơng án Có xét tới trình phục hồi H m tin cậy P(t) Phân hệ động diezel 2.2 Phân hệ truyền động điện 2.3 Phân ... tin cậy phân hệ đầu máy D9E, D13E, D12E v D18E theo hai phơng án tổng hợp cho giai đoạn 1998-2001 TT 2.1 Các thông số Phơng án Không xét trình phục hồi H m tin cậy P(t) Phân hệ động diezel Phân ... P(t) Phân hệ động diezel 2.2 Phân hệ truyền động điện 2.3 Phân hệ phận chạy 2.4 Phân hệ trang thiết bị phụ 2.5 Phân hệ điều khiển 2.6 Tổng hợp cho đầu máy 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 D9E D13E D12E...
 • 5
 • 663
 • 0
Kết quả tính toán các xác suất giới hạn do h- hỏng của các phân hệ trên đầu máy d9e, d13e, d12e và d18e tổng hợp cho cả giai đoạn 1998-2001

Kết quả tính toán các xác suất giới hạn do h- hỏng của các phân hệ trên đầu máy d9e, d13e, d12e và d18e tổng hợp cho cả giai đoạn 1998-2001

Cơ khí - Vật liệu

... hồi, t = [103 h] Ghi chú: 10 12 14 16 18 20 t t 1- Phân hệ động diezel 3- Phân hệ phận chạy 5- Phân hệ điều khiển 82 2- Phân hệ truyền động điện 4- Phân hệ trang thiết bị phụ 6- Tổng thể hệ thống-đầu ... 1998-2001 có xét tới cờng độ phục hồi, t=[h] 1- Phân hệ động diesel 3- Phân hệ phận chạy 5- Phân hệ điều khiển 2- Phân hệ truyền động điện 4- Phân hệ trang thiết bị phụ 6- Tổng thể hệ thống-đầu ... rằng: a- Phân hệ truyền động điện đầu máy D13E v D18E có độ tin cậy tơng đối cao, đứng thứ hai so với phân hệ khác, mặt khác cao so với độ tin cậy phân hệ truyền động điện đầu máy D12E v D9E Phân...
 • 5
 • 553
 • 0
mô hình tính toán các thông số giới hạn trong hệ thống băng tải ống

mô hình tính toán các thông số giới hạn trong hệ thống băng tải ống

Sinh học

... moment uốn vị trí có tọa độ z ta có phơng trình vi phân đờng đ n hồi: M y = x = C.M x EI x ,, Với c = = const EI x (2.1) Giải phơng trình vi phân đờng đ n hồi, ý điều kiện biên độ võng v góc ... (hình 7): dS = (R2/2 - S3) d/ với 1/2 /2 Do = 1/2 + nên d = d ( l góc tạo phân tố dá v phơng ngang) Lực nửa phân ống bên trái tác dụng lên vật liệu l : N Fms1 v v Xét 1m băng tải Ta có phần ... sin cos sin(l) OG y 3 cos = = = R R l sin(l) phần G phần P R O (2.9) N d vA Hình Phân tích lực mặt cắt ngang băng tải ống Để hệ cân thì: N.cos() = P Gọi VA l th nh phần theo phơng...
 • 9
 • 636
 • 2

Xem thêm