kế toán chi tiết doanh thu tại công ty tnhh ngọc tiến

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Ngọc Tiến

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Ngọc Tiến

Kế toán

... TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC TIẾN 2.1 Kế toán doanh thu tại công ty TNHH Ngọc Tiến 2.1.1 Chứng từ và thu tục kế toán tại công ty TNHH ... thực tập chuyên ngành 2.3 Kế toán chi phí bán hàng tại Công ty TNHH Ngọc Tiến 22 2.3.1 Chứng từ và thu tục kế toán 22 2.3.2 Kế toán chi tiết chi phí bán hàng ... Kế toán chi tiết doanh thu tại công ty TNHH Ngọc Tiến Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường doanh nghiệp,...
 • 26
 • 235
 • 0
Bài tập kế toán hàng tồn kho đh kinh tế huế

Bài tập kế toán hàng tồn kho đh kinh tế huế

Kế toán tài chính

... 15/4 chưa có thu ́ là 123 kg kế toán ghi sổ ntn? d Giả sử ngày 12/5: công ty nhận NVL mua ngày 29/4 hạch toán ntn? Cho biết 12/5 công ty toán chuyển khoản và nhận chi ́t khấu toán 0,8% ... Số hàng mua công ty Minh Phước, đơn vị giảm giá 10% giá toán (gồm thu ́ GTGT 10%) hàng phẩm chất Đơn vị chi tiền mặt toán cho công ty Minh Phước thời gian hưởng chi ́t khấu toán Nợ TK ... để thu công ty H gia công, chế biến - Ngày 7: thu mua nhập kho 5.000 kg, tổng giá mua ghi hóa đơn phải trả công ty K là 56.100.000 đ ( thu ́ GTGT 5.100.000) Chi phí vận chuyển bốc dỡ chi...
 • 20
 • 987
 • 1
Kế toán hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Petrolimex Hà Tây

Kế toán hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Petrolimex Hà Tây

Kế toán

... điểm tổ chức bộ máy kế toán 28 2.2.2 Hình thức tổ chức sổ kế toán vận dụng tại công ty 28 2.2.3 Vận dụng chế độ chi nh sách kế toán tại công ty 30 2.2.4 Trình ... 2.2.3 Vận dụng chế độ chi nh sách kế toán tại công ty - Chế độ kế toán vận dụng tại công ty theo quyết định số: 15/QĐ-BTC ngày20/3/2006 - Niên độ kế toán: Tư ngày 01/01 đến ... sau thu ́ TNDN = KQ hoạt động + KQ hoạt động khác = KQKD trước thu ́ TNDN - Chi phí thu ́ TNDN Chi phí thu ́ TNDN là số thu ́ phải nộp tính thu nhập chi u thu ́ và thu ́ suất thu ́...
 • 88
 • 935
 • 0
Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán hàng tồn kho tại tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ

Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán hàng tồn kho tại tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ

Kinh tế

... liệu HTK BCTC Tổng Công ty cộng với số liệu HTK BCTC Công ty  HTK bảng thuyết minh báo cáo tài hợp nhất: Trong thuyết minh BCTC hợp nhất, Tổng Công ty thuyết minh phần chữ phần thuyết minh số HTK ... cụ thể, chi tiết Tóm lại, BCTC hợp Tổng Công ty lập theo quy định Bộ tài Tuy nhiên, việc lập BCTC hợp Tổng Công ty chưa thực quan tâm, họ lập cho có hình thức sau Tổng Công ty thu Công ty kiểm ... hàng hóa nội Công ty mẹ Công ty liên quan đến thông tin HTK BCTC hợp Các trường hợp phải điều chỉnh loại trừ sau: - Giao dịch Công ty mẹ bán hàng, vật tư cho Công ty - Giao dịch Công ty bán vật...
 • 26
 • 435
 • 0
báo cáo thực tập tốt nghiệp: Kế toán hàng hóa, tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại

báo cáo thực tập tốt nghiệp: Kế toán hàng hóa, tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại

Kế toán - Kiểm toán

... 2.3.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 2.4 Kế toán chi phí quản ly Công ty và chi phí bán hàng 2.4.1 Kế toán chi tiết chi phí bán hàng và quản ly Công ty ... doanh thu Công ty TNHH XD và TM Luân Hà Biểu 2.16: Trích Bảng tổng hợp chi tiết doanh thu Công ty TNHH XD và TM Luân Hà 2.3.2.2 Kế toán tổng hợp doanh thu ... các khoản giảm trừ doanh thu 2.4 Kế toán chi phí quản ly Công ty và chi phí bán hàng 2.4.1 Kế toán chi tiết chi phí bán hàng và quản ly Công ty Biểu 2.19: Trích...
 • 68
 • 476
 • 2
xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại công ty tnhh khởi phát

xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại công ty tnhh khởi phát

Thạc sĩ - Cao học

... vin thụng Chi phớ ngõn hng Chi phớ khỏc x x x x vo mc HKD Ph thuc vo mc sn xut kinh doanh Ph thuc vo mc sn xut kinh doanh Khụng ph thuc vo mc HKD Ph thuc vo mc sn xut kinh doanh Ph thuc vo ... giỏ a Bỏo cỏo kim soỏt doanh thu Bỏo cỏo kim soỏt doanh thu c lp trờn c s bỏo cỏo d toỏn doanh thu v bỏo cỏo doanh thu thc hin k, nhm theo dừi tỡnh hỡnh thc hin doanh thu gia thc t v k hoch, ... v doanh thu ca mi khỏch hng Bỏo cỏo ny cựng vi s tin thu c ngy c np v cho phũng k toỏn vo u gi sỏng ngy hụm sau kim tra, i chiu Bỏo cỏo chi tit doanh thu búng ỏ l cung cp thụng tin doanh thu...
 • 26
 • 455
 • 0
Xây dựng báo cáo kế toán quản trị tại công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh

Xây dựng báo cáo kế toán quản trị tại công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh

Kinh tế

... nhân công trực tiếp + Chi phí sử dụng máy thi công + Chi phí sản xuất chung - Chi phí sản xuất: + Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.3.2 Phân loại chi phí theo khả quy nạp chi phí ... kế hoạch thi công gửi Công ty triển khai thi công Trên sở kế hoạch đội thi công, Công ty cân đối cấp vốn, biện pháp thi công cho đơn vị Đơn vị xây lắp có trách nhiệm hoàn thành công việc đƣợc ... nguồn lực phục vụ thi công: mua vật tƣ, thu lao động, Hàng tháng, Ban huy công trình lập báo cáo tình hình thi công công trình gửi Công ty để đối chi u với kế hoạch tiến độ thi công, định mức thiết...
 • 26
 • 276
 • 0
Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Công ty TNHH MTV cấp nước Đà Nẵng

Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Công ty TNHH MTV cấp nước Đà Nẵng

Kinh tế

... NHU CẦU QUẢN TRỊ NỘI BỘ TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng ... công tác quản trị nội Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu: Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng đơn vị hoạt động kinh doanh ba lĩnh vực chính: Ngành xây lắp, ngành nước kinh doanh ... lý Công ty a Mô hình tổ chức quản lý Công ty Hình 2.2: Sơ đồ cấu tổ chức máy quản lý Công ty b Chức năng, nhiệm vụ cấp quản lý 2.2 TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 2.2.1 Đặc điểm chế quản lý tài Công...
 • 26
 • 434
 • 1
Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị tại công ty cổ phần dược DANAPHA

Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị tại công ty cổ phần dược DANAPHA

Kinh tế

... b1 Báo cáo doanh thu Báo cáo doanh thu Danapha bao gồm báo cáo doanh thu chi nhánh báo cáo doanh thu toàn Công ty Báo cáo doanh thu lập dựa vào phần mềm BFO, kết 12 xuất liệu tổng hợp chi tiết ... dự toán doanh thu, chi phí theo trung tâm doanh thu, chi phí Dựa vào Báo cáo dự toán doanh thu toàn Công ty báo cáo dự toán tiêu thụ, Ban Tổng giám đốc phân bổ doanh thu kế hoạch cho chi nhánh ... thực doanh thu, chi phí theo trung tâm trách nhiệm Báo cáo lập định kỳ dựa vào sổ chi tiết doanh thu, chi phí tài khoản chi tiết theo chi nhánh, vào báo cáo dự toán báo cáo tình hình doanh thu, chi...
 • 26
 • 335
 • 0
Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị tại công ty cổ phần khu du lịch bắc mỹ an furama resort đà nẵng

Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị tại công ty cổ phần khu du lịch bắc mỹ an furama resort đà nẵng

Kinh tế

... Ta cú: Tng doanh thu ca Cụng ty l 10.771.369 USD Trong ú: + Doanh thu ca b phn kinh doanh phũng: 5.906.420 USD + Doanh thu ca b phn m thc: 3.797.874 USD + Doanh thu ca b phn kinh doanh khỏc: ... xut kinh doanh a Bỏo cỏo doanh thu Phng phỏp lp: Cn c vo cỏc s chi tit v s tng hp doanh thu, tin hnh lit kờ cỏc khon mc doanh thu theo tng loi dch v hoc tng b phn riờng bit b Bỏo cỏo chi phớ Phng ... doanh thu bao gm d toỏn doanh thu ca tng b phn Trong ú, d toỏn doanh thu phũng l d toỏn quan trng nht vỡ hot ng kinh doanh ch yu ca Furama Resort Nng l kinh doanh lu trỳ D toỏn ny cho thy doanh thu...
 • 26
 • 479
 • 1
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH THUẬT BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT CÁC PHẦN mềm ỨNG DỤNG về TÀI CHÍNH kế TOÁN MỸ

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH THUẬT BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT CÁC PHẦN mềm ỨNG DỤNG về TÀI CHÍNH kế TOÁN MỸ

Khoa học xã hội

... (Áp toán trước), Apply Holds (Áp treo), Payment General (Tổng quan về Thanh toán) , View Invoice Payment (Thanh toán Hóa đơn), Matching Payables (Đối chi ́u Các khoản phải trả), Matching ... also means "kế toán" as in "accounting period" (kỳ kế toán) In many cases, "accounting" also means "hạch toán" as in "accounting date", which is translated as "ngày hạch toán" Followings ... meanings are not transferred Invoice also has the meaning of yêu cầu toán, budget as dự toán, encumbrance as cam kết chi, assigment as gán and home as trang chủ or trụ sở The Translation...
 • 71
 • 699
 • 0
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN QUẢNG NGÃI HIỆN NAY

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN QUẢNG NGÃI HIỆN NAY

Khoa học xã hội

... trường” chi m 61,14%; Động thứ hai, loại nghề “dễ kiếm tiền” chi m 36,01%; Động thứ ba, loại nghề “dễ xin việc làm” chi m 55,86%; Động thứ tư, “chọn theo nguyện vọng nghề truyền thống gia đình” chi m ... người làm công tác tuyên truyền, giáo dục chế độ, lý tưởng đường lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản ngày khó khăn hơn, khó thuyết phục Đòi hỏi người làm công tác giảng dạy phải có nghệ thu t ... Ngãi Quảng Ngãi nằm miền Trung Trung bộ, có nhiều núi đồi cao, gò, thung lũng biển chia làm vùng miền riêng biệt Vùng miền núi chi m gần 2/3 diện tích Vùng miền đồng bằng: đất đai phần lớn phù...
 • 25
 • 557
 • 1
Vận dụng chuẩn mực kế toán việt nam số 15 hợp đồng xây dựng vào kế toán doanh thu và giá vốn tại công ty TNHH MTV xây dựng và kinh doanh nhà long á

Vận dụng chuẩn mực kế toán việt nam số 15 hợp đồng xây dựng vào kế toán doanh thu và giá vốn tại công ty TNHH MTV xây dựng và kinh doanh nhà long á

Kinh tế

... toán oanh thu hợp đồn ựn Công ty TNHH MTV xây dựng kinh doanh nhà Long Á a Nội dung doanh thu h ng xây d ng t i Công ty TNHH MTV xây d ng kinh doanh nhà Long Á n ty t ờng bao gồm: Doanh thu c từ ... toán doanh thu chi phí ĐXD t i doanh nghi p XDCB cần thiết Qua thực tế tìm hiểu t i công ty TNHH MTV Xây dựng Kinh doanh nhà Long Á cho thấy công tác kế toán doanh thu giá vốn t i công ty áp ... thi công, h ng mụ , ều kho n h p ồng khác Để theo dõi doanh thu kỳ, công ty mở sổ chi tiết ể theo dõi doanh thu công trình, h ng mục công trình Kế toán ph n ánh doanh thu cho h p ồng vào sổ chi...
 • 26
 • 387
 • 0
Bài giảng về mã hóa và an toàn mạng

Bài giảng về mã hóa và an toàn mạng

Tin học

... functionality), dán nhãn bảo mât, (security labels), kiện phát hiện, kiểm tra vết bảo mật (security audit trails), phục hồi bảo mật (security recovery) Phân loại công bảo mật • Tấn công bị động ... cách công qua giao thức tiêu chuẩn, chẳng hạn "dội bom thư" (mail bombing) qua giao thức SMTP, công "ngập lụt" (flooding) qua giao thức TCP Trong đó, công "ngập lụt" kiểu công phổ biến Kiểu công ... Polymorphic, Hoaxes Tấn công mạng sử dụng Virus phương pháp công phổ biến Mọi loại hệ điều hành thường xuyên bị công virus tác hại gây virus lớn thật khó lường b.Treo cứng hệ thống Kỹ thu t làm treo cứng...
 • 31
 • 289
 • 0
Bài tập lớn môn kế toán doanh nghiệp xây lắp

Bài tập lớn môn kế toán doanh nghiệp xây lắp

Kế toán

... Phước Cơng ty TNHH nơng sản Việt Phước Cơng trình khu nước thải Nhà máy nơng sản Việt Phước Cơng ty TNHH nơng sản Việt Phước Cơng trình nhà xưởng, rãnh nước nhà máy An Nam Cơng ty TNHH Chie Meei ... Trình tự hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: Lương phải trả cho công nhân trực tiếp cho công trình, hạng mục công trình: Nợ TK 622: Lương công nhân trực tiếp Có Tk 334: Lương công nhân hưởng ... thành sổ chi tiết khoản mục chi phí để tính giá thành Cuối q, tập hợp chi phí sản xuất cơng trình, kế tốn thực bước kết chuyển chi phí ngun vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí...
 • 28
 • 551
 • 2
Bài tập lớn môn kế toán doanh nghiệp xây lắp

Bài tập lớn môn kế toán doanh nghiệp xây lắp

Kế toán

... thi công cho đtượng chi phí sử dụng máy 334, 152, 153, 214 thi công (phân bổ Tập hợp chi phí:Lương, VL phụ, CP vận chuyển tính cho công trình, hạng 111, 112, 331, 336 mục công trình Chi phí thu ... trả Kết chuyển chi phí công nhân xây lắp nhân công trực tiếp công trình (cả thu ) 154(MTC) 623 Tập hợp chi phí sử Kết chuyển chi phí sử dụng máy thi công dụng máy thi công cho đtượng Xlắp đối ... Trình tự hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: Lương phải trả cho công nhân trực tiếp cho công trình, hạng mục công trình: Nợ TK 622: Lương công nhân trực tiếp Có Tk 334: Lương công nhân hưởng...
 • 43
 • 300
 • 0
Bài tập lớn môn kế toán doanh nghiệp xây lắp

Bài tập lớn môn kế toán doanh nghiệp xây lắp

Kế toán

... KM2+290.46 Cơng ty CP BOO nước Thủ Đức Cty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thu t TP.HCM Cty CP đầu tư hạ tầng kỹ thu t TP.HCM Cty cổ phần đầu tư xây dựng Xa Lộ Hà Nội Cty cổ phần đầu tư hạ tầng kĩ thu t TP.HCM ... cho cơng trình thu suất 10% Chi tiền mua vật tư cho cơng trình thu suất 10% Chi tiền mua vật tư cho cơng trình thu suất 10% Chi tiền mua vật tư cho cơng trình thu suất 10% Chi tiền mua vật ... xuất kho, phiếu chi, vào sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 621 Cơng ty Cổ Phần ĐT XD Tuấn Lộc 362/14 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.BT, TP.HCM SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Tài khoản: Chi phí ngun vật...
 • 59
 • 313
 • 0
bài tập lớn môn kế toán doanh nghiệp xây lắp

bài tập lớn môn kế toán doanh nghiệp xây lắp

Kế toán

... KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP XÂY LẮP Giảng viên:NGUYỄN THỊ TRANG A CÔNG TY TNHH PHÚC LỘC Tổng quan công ty 1.1 Giới thiệu sơ lược Công ty TNHH Phúc Lộc thành viên thu c Tập Đoàn Phúc Lộc ... 630,000 công 4.5 180,000 810,000 công 1.5 180,000 270,000 công 180,000 360,000 17.5 3,150,000 Chi phí công nhân công ty 200tr IV.HẠCH TOÁN CHO CHI PHÍ NHÂN CÔNG Lương công nhật theo thời vụ nên không ... Văn công nhật Trường Nguyễn công nhật Văn Dũng Phạm Văn công nhật Hải Phạm Trung công nhật Thành Tổng cộng ĐVT Số công Đơn giá Thành Tiền công 180,000 1,080,000 công 3.5 180,000 630,000 công...
 • 38
 • 412
 • 1

Xem thêm