itổng quan lý luận về sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại

Sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tiền gửi tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn

Sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tiền gửi tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn

Kinh tế

... CHƯƠNG I TỔNG QUAN LUẬN VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TIỀN GỬI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm dịch vụ dịch vụ tiền gửi 1.1.1 Khái niệm dịch vụ Theo thuyết Marketing ... Kết cấu luận văn CHƯƠNG – TỔNG QUAN LUẬN VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TIỀN GỬI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm dịch vụ dịch vụ tiền gửi ... cứu hài lòng khách hàng dịch vụ tiền gửi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn Chương 4: Giải pháp nâng cao hài lòng khách hàng dịch vụ tiền gửi Ngân hàng...
 • 152
 • 1,021
 • 7

Nguồn tiền gửi tại các ngân hàng thương mại

Nguồn tiền gửi tại các ngân hàng thương mại

Tài chính - Ngân hàng

... tiền gửi phụ thuộc vào quan niệm chủ quan mục đích người gửi tiền ngân hàng Đứng khía cạnh ngân hàng, tiền gửi hiểu số tiền khách hàng gửi tổ chức tín dụng hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi ... + Khách hàng gửi tiền vào ngân hàng để lấy lãi số tiền gửi vào sổ tiết kiệm hay tài khoản định kỳ Khi đó, khách hàng không quyền sử dụng dịch vụ ngân hàng không dùng sec để toán Đối với ngân hàng, ... I.1.2 Đặc điểm tiền gửi Tiền gửi phải toán có yêu cầu khách hàng, tiền gửi có kỳ hạn chưa đến hạn phải trả.Nhận tiền gửi nghiệp vụ ngân hàng, với nội dung chủ yếu nhận tiền gửi khách hàng thông qua...
 • 6
 • 327
 • 0

nâng cao chất lượng nguồn tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn - thương tín chi nhánh đống đa

nâng cao chất lượng nguồn tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn - thương tín chi nhánh đống đa

Tài chính - Ngân hàng

... TỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái niệm ngân hàng thƣơng mại 1.2 Nguồn vốn tiền gửi Ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Các hình thức huy động nguồn tiên gửi 1.2.1.1 Tiền ... kinh doanh ngân hàng thương mại Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nguồn tiền gửi ngân hàng thương mại chất lượng nguồn tiền gửi thực Chi nhánh ngân hàng Sài Gòn – Thương Tín Đống ... liên quan đến hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nội dung kết cấu luận văn gồm chƣơng: - Chương 1: Cơ sở luận chất lượng nguồn tiền gửi ngân hàng thương mại...
 • 78
 • 187
 • 0

nâng cao chất lượng nguồn tiền gửi tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần sài gòn – thƣơng tín chi nhánh đống đa

nâng cao chất lượng nguồn tiền gửi tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần sài gòn – thƣơng tín chi nhánh đống đa

Kinh tế - Quản lý

... TỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái niệm ngân hàng thƣơng mại 1.2 Nguồn vốn tiền gửi Ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Các hình thức huy động nguồn tiên gửi 1.2.1.1 Tiền ... kinh doanh ngân hàng thương mại Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nguồn tiền gửi ngân hàng thương mại chất lượng nguồn tiền gửi thực Chi nhánh ngân hàng Sài Gòn – Thương Tín Đống ... liên quan đến hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nội dung kết cấu luận văn gồm chƣơng: - Chương 1: Cơ sở luận chất lượng nguồn tiền gửi ngân hàng thương mại...
 • 80
 • 220
 • 0

vận dụng luận về phương pháp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để xác định chiến lược đầu tư khi bạn có một nguồn tiền nhàn rỗi (phân tích chứng khoán ssi và hsc)

vận dụng lý luận về phương pháp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để xác định chiến lược đầu tư khi bạn có một nguồn tiền nhàn rỗi (phân tích chứng khoán ssi và hsc)

Chứng khoán

... tư Đây dịch vụ giá trị gia tăng cốt lõi phục vụ khách hàng tổ chức cá nhân công ty, đồng thời thành phần cấu thành gói dịch vụ Dịch vụ Chứng khoán, Dịch vụ Ngân hàng đầu tư Quản Quỹ Các báo ... dự án - Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư phía Nam Bà Nguyễn Thị Thùy Dương: Giám đốc dự án-Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư phía Nam Ông Trần Quốc Sách: Giám đốc dự án - Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư ... Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư Bà Nguyễn Ngọc Anh: Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư phía Bắc Ông Peter Sorensen: Giám đốc Phụ trách Phát triển Kinh doanh Ông Phạm Quang Thắng: Giám đốc Khối Dịch...
 • 32
 • 567
 • 0

nâng cao chất lượng nguồn tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn - thương tín chi nhánh đống đa

nâng cao chất lượng nguồn tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn - thương tín chi nhánh đống đa

Kế toán

... 1.5.2 Các ch m i 1.5.2.1 Các ch ng ngu n v n ti n g i c nh tính n - Thang Long University Library 1.5.2.2 Các ch ng khác 10 Chi phí khác: Ngân hàng Ngân Hà = Ch tiêu cho bi t m ng v c a Ngân hàng ... GÒN- - NGÂN HÀNG SÀI GÒN - 2.1.1 Quá trình hình thành, phát tri u t ch c ngân hàng Sài Gòn- 2.1.1.1 Quá trình hình thành phát tri n c a Ngân hàng Saì Gòn N - -CP ngày 05/12/1991 Ngân hàng Nhà ... 13 1.6.1.1 Chi c s d ng v n c a ngân hàng 13 1.6.1.2 Lãi su ng 14 1.6.1.3 Ch t ngân hàng 14 1.6.1.4 Các hình th ng d ch v mà ngân hàng cung c p 14 1.6.1.5 Kh m b t...
 • 78
 • 200
 • 0

giải pháp nâng cao chất lượng nguồn tiền gửi của các doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh thành phố hà nội

giải pháp nâng cao chất lượng nguồn tiền gửi của các doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh thành phố hà nội

Tài chính - Ngân hàng

... ph ¬ B o lãnh Do kh n ng toán c a ngân hàng cho m t khách hàng r t l n ngân hàng n m gi ti n g i c a khách hàng, nên ngân hàng có uy tín b o lãnh cho khách hàng Trong nh ng n m g n ây, nghi p ... ¬ Qu n ngân qu Các ngân hàng m tài kho n gi ti n c a ph n l n doanh nghi p nhi u cá nhân Nh ó, ngân hàng th ng có m i liên h ch t ch v i nhi u khách hàng Do có kinh nghi m qu n ngân qu ... ¬ B o qu n v t có giá Các ngân hàng th c hi n vi c l u gi vàng v t có giá khác cho khách hàng b o qu n Ngân hàng gi vàng giao cho khách t biên nh n (gi y ch ng nh n ngân hàng phát hành) Do kh...
 • 104
 • 139
 • 0

Luận văn nâng cao chất lượng nguồn tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín chi nhánh đống đa

Luận văn nâng cao chất lượng nguồn tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn  thương tín chi nhánh đống đa

Tài chính - Ngân hàng

... 1.5.2 Các ch m i 1.5.2.1 Các ch ng ngu n v n ti n g i c nh tính n - Thang Long University Library 1.5.2.2 Các ch ng khác 10 Chi phí khác: Ngân hàng Ngân Hà = Ch tiêu cho bi t m ng v c a Ngân hàng ... GÒN- - NGÂN HÀNG SÀI GÒN - 2.1.1 Quá trình hình thành, phát tri u t ch c ngân hàng Sài Gòn- 2.1.1.1 Quá trình hình thành phát tri n c a Ngân hàng Saì Gòn N - -CP ngày 05/12/1991 Ngân hàng Nhà ... 13 1.6.1.1 Chi c s d ng v n c a ngân hàng 13 1.6.1.2 Lãi su ng 14 1.6.1.3 Ch t ngân hàng 14 1.6.1.4 Các hình th ng d ch v mà ngân hàng cung c p 14 1.6.1.5 Kh m b t...
 • 78
 • 147
 • 0

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN TIỀN GỬI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN TIỀN GỬI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tài chính - Ngân hàng

... ph ¬ B o lãnh Do kh n ng toán c a ngân hàng cho m t khách hàng r t l n ngân hàng n m gi ti n g i c a khách hàng, nên ngân hàng có uy tín b o lãnh cho khách hàng Trong nh ng n m g n ây, nghi p ... ¬ Qu n ngân qu Các ngân hàng m tài kho n gi ti n c a ph n l n doanh nghi p nhi u cá nhân Nh ó, ngân hàng th ng có m i liên h ch t ch v i nhi u khách hàng Do có kinh nghi m qu n ngân qu ... ¬ B o qu n v t có giá Các ngân hàng th c hi n vi c l u gi vàng v t có giá khác cho khách hàng b o qu n Ngân hàng gi vàng giao cho khách t biên nh n (gi y ch ng nh n ngân hàng phát hành) Do kh...
 • 104
 • 393
 • 0

phân tích cơ cấu nguồn vốn và biện pháp nâng cao hiệu quả quản nguồn vốn tại công ty tnhh liên hợp

phân tích cơ cấu nguồn vốn và biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn tại công ty tnhh liên hợp

Kinh tế - Thương mại

... lý, …Doanh thu bán hàng thấp hàng hóa phục vụ cho phận khách hàng thị trường mặt hàng thuộc vào loại mặt hàng bổ sung phụ thuộc nhiều vào tiêu thụ mặt hàng ôtô, mà mặt hàng thuộc vào loại hàng cao cấp ... đưa lượng hàng nhập kho hợp tránh tình trạng thiếu hàng để khách hàng chờ đợi sản phẩm hàng tồn kho nhiều dẫn đến ứ đọng vốn hàng tồn kho nhiều làm cho đông tiền vốn khả sinh lợi Các biện pháp ... quản Chính thế, việc lập báo cáo cách hệ thống, số liệu phản ánh kịp thời cầu nối quan trọng doanh nghiệp với đối tác liên quan Nhận thức tầm quan trọng việc lập báo cáo tài viêc quản nguồn...
 • 52
 • 2,750
 • 49

phân tích cơ cấu nguồn vốn và thực trạng đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng an

phân tích cơ cấu nguồn vốn và thực trạng đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng an

Kinh tế - Thương mại

... nghiệp Xột v nhõn t ch quan ta cú : * Th nht l v Mụ hỡnh qun doanh nghip: iu hnh hot ng ca doanh nghip cn thit phi thit lp mt b mỏy qun hp lý. C cu t chc b mỏy qun ca doanh nghip l nhõn ... doanh nghip thỡ phõn tớch c cu ngun kinh doanh v hiu qua ca vic s dng l rt quan trng .Quan im ny giỳp cỏc nh quan cú th a cỏc quyt nh ỳng n hn vic huy ng vi chi phớ ớt hn , ng thi nõng cao ... mỏy qun l hp s lm tng doanh thu, li nhun, gim chi phớ,v ngc li Nu nh mt Doanh nghip cú mt b mỏy qun cng knh s lm cho Doanh nghip khú kim soỏt ng thi lm cho vic u t vo vic qun cng tn...
 • 58
 • 1,341
 • 16

phân tích cơ cấu nguồn vốn và biện pháp nâng cao hiệu quả quản nguồn vốn tại công ty tnhh nhiên liệu thăng long

phân tích cơ cấu nguồn vốn và biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn tại công ty tnhh nhiên liệu thăng long

Kinh tế - Thương mại

... có vốn tiền ( tiền mua hàng giao cho nhân viên mua hàng) , tiền gửi vào ngân hàng, tài sản có kết toán (các khoản nợ nhờ ngân hàng thu, khoản nợ phải đòi khách hàng, tiền ứng trước để mua hàng, …), ... sau: -Các dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán - Giao hàng đến đại lý, quan, khách hàng theo thời gian hẹn - Luôn đảm bảo chất lượng hàng hóa có liên quan tới an toàn người tiêu dung - Giao hàng ... chuyển hàng hóa kế hoạch sản xuất, dịch vụ phụ thuộc Vốn lưu động định mức gồm có vốn dự trữ hàng hóa vốn phi hàng hóa Vốn dự trữ hàng hóa số tiền dự trữ hàng hóa kho, trạm, cửa hàng, trị giá hàng...
 • 52
 • 1,055
 • 2

phân tích cơ cấu nguồn vốn và thực trạng đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần điện nước lắp máy hải phòng

phân tích cơ cấu nguồn vốn và thực trạng đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần điện nước lắp máy hải phòng

Quản trị kinh doanh

... đúc sẵn; - Dịch vụ vận tải hàng hoá, hành khách đường thuỷ, Dịch vụ du lịch 2.1.2.2 Nhiệm vụ - Tuân thủ tất quy định pháp luật sách Nhà nước hoạt động kinh doanh ,dịch vụ Thực nhiệm vụ kinh doanh ... năm 2008 32.024 triệu đồng Do hàng hóa dịch vụ công ty giảm giá, chiết khấu hay bị trả lại nên doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Do ảnh hưởng giá nguyên ... cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng Phát triển, mở rộng khách hàng phạm vi cung cấp Lập theo dõi kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản Hành chính, Tổ chức, Lao động, Tiền lương + Phòng...
 • 103
 • 1,040
 • 13

phân tích cơ cấu nguồn vốn và biện pháp nâng cao hiệu quả quản vốn tại công ty cổ phần bình hưng

phân tích cơ cấu nguồn vốn và biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn tại công ty cổ phần bình hưng

Quản trị kinh doanh

... kinh doanh Công ty nên xây dựng quan hệ bạn hàng tốt với khách hàng nhằm củng cố uy tín thương trường 3.2.3 Giải pháp khác Giải pháp sách, sản phẩm, thị trường, khách hàng Hiệu sử dụng vốn, trước ... Chênh lệch năm 2013/2012 Năm 2013 Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tuyệt đối Tỷ lệ Tương đối % Tuyệt đối Tỷ lệ Tương đối % Tổng nguồn vốn 49.145 100 45.325 100 52.394 ... lực vốn, lao động, tài sản có hiệu Đồng thời công ty mở rộng quan hệ với đơn vị bạn, tổ chức kinh tế nước tạo lòng tin với khách hàng Các sản phẩm Công ty như: khung cửa, cánh cửa, cầu thang, ván...
 • 60
 • 433
 • 6

phân tích cơ cấu nguồn vốn và hiệu quả quản nguồn vốn tại công ty cổ phần thương mạidịch vụ vận tải hoàng hà phương

phân tích cơ cấu nguồn vốn và hiệu quả quản lý nguồn vốn tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải hoàng hà phương

Quản trị kinh doanh

... hiệu quản nguồn vốn công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Hoàng Hà Phương……………………………………… 37 2.3 Đánh giá chung cấu nguồn vốn hiệu quản nguồn vốn công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận ... vốn hiệu quản nguồn vốn Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Hoàng Hà Phương Chương 2: Thực trạng cấu nguồn vốn hiệu quản nguồn vốn Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Hoàng ... QUẢN NGUỒN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠIDỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG HÀ PHƯƠNG 2.1 Giới thiệu khái quát công ty: 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Công ty cổ phần thương mại dịch...
 • 59
 • 631
 • 4

Một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế Nông Nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong Nông Nghiệp trên địa bàn huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

Một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế Nông Nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong Nông Nghiệp trên địa bàn huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

Kinh tế

... xử lý) 1000 m 5.000 5.000 2.500 Nguồn : Niêm giám thống kê Huyện 2010 48  Thương mạidịch vụ: - Huyện Đức Linh nằm vị trí thuận lợi giao lưu, phát triển kinh doanh thương mại - dịch vụ với ... doanh thương mại - dịch vụ mở rộng khắp đến địa bàn nông thôn, đáp ứng nhu cầu cung ứng vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất tiêu thụ sản phẩm hàng hoá nông sản Đóng góp phần quan trọng làm chuyển dịch ... kết hợp với xây dựng khu Văn hoá thể thao vui chơi giải trí khu Trung tâm huyện xã Bảng 3: Hiện trạng phát triển thương mại, dịch vụ Hạng mục Tổng mức bán lẻ hàng hoá doanh thu dịch vụ Tổng số...
 • 116
 • 436
 • 3

Giải pháp góp phần đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững ở Đồng Nai

Giải pháp góp phần đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững ở Đồng Nai

Kinh tế

... + Các dịch vụ hợp tác xã cung tiêu, tín dụng, tổ chức nông dân tự nguyện lập làm dịch vụ tiêu thụ sản phẩm, gia công chế biến + Mạng lưới dịch vụ kinh tế kỹ thuật Nhà nước nhằm cung cấp dịch vụ ... Chương CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN i ii iii vii viii ix 1 2 2 2 DỊCH CCKT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 1.1 Cơ sở luận chuyển dịch CCKT theo hướng bền vững 1.1.1 Chuyển dịch CCKT nông ... Đồng Nai 4 Chương I CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CCKT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 1.1 Cơ sở luận chuyển dịch CCKT theo hướng bền vững 1.1.1 Chuyển dịch CCKT nông nghiệp 1.1.1.1...
 • 98
 • 478
 • 4

Hoạch định và phân tích chiến lược phát triển hoạt động huy động vốn nguồn tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Hoạch định và phân tích chiến lược phát triển hoạt động huy động vốn nguồn tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... gi a ngân hàng khách hàng N u qu c gia có công ngh phát tri n, ngân hàng có kh ng d ng ho ng ngân hàng s t o u ki n ti p xúc v i khách hàng t thu n l ng ngu n ti n g i 2.4.2 Các nhân t ch quan ... Ti Khách hàng g y ngân hàng b tri ìt tr ày l ngân hàng Ngu GVHD: Ths.Nguy : ngân hàng v nv àn ch ày chi phí tr ãi ãi r ày r ìt c ình có tính dùng c b ình không khách hàng có th m àng Ti : Khách ... tín c a ngân hàng : nghiên c u s ã c, m i ngân hàng s t cm t hình nh riêng lòng khách hàng M t ngân hàng l n s n có uy tín có ti ng nhi có l i th ng ngu n ti n g i S tin ng c a khách hàng s giúp...
 • 106
 • 217
 • 0

Phân tích cơ cấu tổ chức công ty theo 6 thuộc tính, chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu của công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Đức Việt

Phân tích cơ cấu tổ chức công ty theo 6 thuộc tính, chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu của công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Đức Việt

Kinh tế - Thương mại

... điểm: Số cấp công ty hợp Về phạm vi quản ban giám đốc công việc nhiều, tạo điều kiện cho việc quản hiệu quả, kiểm soát tốt, nâng cao kết hoạt động Do việc quản phòng ban ban giám đốc ... đảm nhận khối lượng công việc lớn dẫn đến tình trạng quản không hiệu quả, số công việc bị xao nhãng không quan tâm giải cách mức Sự hình thành phận phân hệ Công ty tổ chức theo mô hình cấu ... trình xây dựng công ty 11.000m Hiện tại, công ty xem đơn vị hàng đầu điểm công nghiệp Ngọc Sơn – Chương Mỹ - Hà Nội mặt hàng khí Công ty doanh nghiệp có quy mô vừa với 250 lao động, doanh thu năm...
 • 12
 • 3,499
 • 19

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF

Kinh tế

... chênh l ãi su ãi su 1.5.1.5 Các d àng g Ngày nay, m ày cao, s quan tr àm àng cho khách hàng S ình c àng m ên ngân hàng y trì khách hàng c Các NHTM ngày n sóc khách hàng tr ti ành ho ho àng ày ... ành ngân hàng c nh - 2012) àn Tp.HCM T NHTM ình so ù có gi STB x v ngân hàng có t v t th h Các NHTM l , xoay quanh m t NHNN M n ên th cao c 2.3 Th 2.3.1 Qui mô ti 2012 ù NHTM th ành ngân hàng ... àn Tp.HCM STB, ngân hàng nhi nh ngân hàng uy tín, có m àn Tp.HCM 2012, t TCKT t cao hoàn c ã thay 30 àc m giao d àng mang màu s ngân hàng h ã àn Tp.HCM, ch cu 11.000 t àk qu tâm ng xáo tr ã...
 • 107
 • 375
 • 1

Xem thêm