i một số vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán và các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán

CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ DUY TRÌ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG VAI TRÒ DUY TRÌ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Kế toán

... ph i trung gian phân ph i sử dụngvà cách thức quan hệ v i trung gian Các thông tin thu nghiên cứu kh i quát nghiên cứu chi tiết thị trường giúp doanh nghiệp đánh giá nhân tố chủ yếu sau: • i u ... ph i thích nghi v i thị trường khác *Các nhân tố thuộc thị trường - Các thị trường nhỏ, đoạn thị trường đặc biệt Các thị trường không ổn định Nhiều thị trường Thị trường suy tho i Thị trường lớn ... 10 thị trường phương diện, không đ i h i doanh nghiệp ph i bỏ nguồn lực nỗ lực lớn chiến lược mà theo đu i l i xem tập trung Bản thân kh i niệm thị trường không thiết gắn v i danh gi i quốc gia...
 • 32
 • 503
 • 0
giới thiệu một số vấn đề cơ bản về kinh tế, thương mại và các lĩnh vực đầu tư của cộng hoà liên bang myanmar

giới thiệu một số vấn đề bản về kinh tế, thương mại các lĩnh vực đầu tư của cộng hoà liên bang myanmar

Quản lý nhà nước

... cứu Daiwa – Nhật Bản) Đứng đầu hệ thống t i Myanmar Bộ T i Chính Ngân khố quốc gia ( Ministry of Finance and Revenue ) Bộ quyền cao việc kiểm soát quản lý vấn đề liên quan đến t i sách t i khóa ... TƯ TIỀM NĂNG CỦA MYANMAR H I HỢP TÁC KINH DOANH ĐẦU TƯ LĨNH VỰC NGÂN HÀNG – T I CHÍNH – BẢO HIỂM Hệ thống t i Myanmar t i cấu l i vào năm 1989-1990, th i kỳ ban đầu kinh tế hướng thị trường ... t i khóa tiền tệ quản lý việc in tiền, chứng khoán Bộ t i ngân khố quốc gia chủ quản định chế t i thuộc sở hữu nhà nước quan t i phủ: Các định chế t i thuộc sở hữu nhà nước  Ngân hàng trung ương...
 • 14
 • 535
 • 0
PHẦN I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA

PHẦN I MỘT SỐ VẤN ĐỀ BẢN VỀ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA

Kế toán

... cho việc b i thờng sát v i thực tế thiệt h i Tuy nhiên tuỳ theo thiệt h i thực tế củat bên thứ ba thiệt h i t i sản hay thiệt h i thực tế bên ba thiệt h i t i sản hay thiêt h i ng i mà việc tính ... theo thiết h i thực tế, thiệt hai bao nhiều b i thờng nhiêu Những số tiền b i thờng t i đa không vợt số tiền bảo hiểm ghi giấy chứng nhận bảo hiểm Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe gi i Quan ... Tất nhiên ba i u kiện ph i xẩy đồng th i vụ tai nạn Không phát sinh trách nhiệm b i thờng bảo hiểm thiếu ba i u kiện i u kiện thứ t phát sinh trách nhiệm b i thờng Phạm vi bảo hiểm quan...
 • 22
 • 377
 • 0
Tài liệu Chương I - Một số vấn đề cơ bản về sở hữu trí tuệ doc

Tài liệu Chương I - Một số vấn đề bản về sở hữu trí tuệ doc

Quản lý nhà nước

... t i sản trí tuệ - Xét n i dung: Quyền SHTT tính chất đặc biệt, vừa quyền l i t i sản (quyền t i sản) vừa phi t i sản hay quyền l i tinh thần (quyền nhân thân) Copyright: GV Đặng Thu 1.1- Các ... một, số toàn quyền t i sản tác phẩm Copyright: GV Đặng Thu 29 Chủ thể quyền tác giả ♦ Các lo i chủ thể quyền tác giả  Chủ sở hữu quyền tác giả tác giả: Tác giả sử dụng thơ i gian, ta i chính, ... N I DUNG CHƯƠNG ICác kh i niệm liên quan đến SHTT - T i sản trí tuệ thuộc tính t i sản trí tuệ Quyền sở hữu trí tuệ Các đ i tượng quyền SHTT Các KN khác  Một số quy định bảo...
 • 109
 • 818
 • 1
Chương I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ GTGT TRONG KINH DOANH potx

Chương I MỘT SỐ VẤN ĐỀ BẢN VỀ THUẾ GTGT TRONG KINH DOANH potx

Quản trị kinh doanh

... việc tiến hành thờng xuyên quan thuế II MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỐNG GIAN LẬN THUẾ GTGT TRONG TH I GIAN T I Các gi i pháp tiếp tục hoàn thiện luật thuế GTGT 1.1 Sửa đ i, bổ sung số quy định phạm vi ... h i nhập kinh tế v i việc tham gia vào hiệp h i, tổ chức thơng m i quốc tế nh hiệp h i quốc gia Đông Nam (ASEAN), tổ chức thơng m i gi i (WTO) việc hình thành liên minh thuế quan trọng đ i h i ... Chơng III MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỐNG GIAN LẬN THUẾ GTGT Ở NỚC TA I QUAN I M MỤC TIÊU VỀ PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN THUẾ GTGT Tính tất yếu ph i hoàn thiện luật thuế GTGT chế thực Xuất phát từ đ i h i phát...
 • 83
 • 373
 • 0
Một số vấn đề cơ bản về lý thuyết hệ thống và quản lý hệ thống kinh tế

Một số vấn đề bản về lý thuyết hệ thống quản lý hệ thống kinh tế

Khoa học xã hội

... đ i tợng : đ i tợng thực định, ph i i u chỉnh mục tiêu lúc cần thiết c/ Các lo i i u khiển : Căn vào hành vi đ i tợng chia i u khiển thành nhiều lo i : - i u khiển theo chơng trình - i u ... toán học, cách tiếp cận ngôn ngữ học quản lý kinh tế tập trung nghiên cứu dựa cách tiếp cận triết học để gi i vấn đề I Những kh i niệm lý thuyết hệ thống Vấn đề : Là khoảng i u mà ng i mong muốn ... đợc v i thực tế mà ng i cha đạt t i Giả dụ nhà kinh doanh số vốn 100 triệu đồng muốn sau v i năm số vốn tỷ đồng vâns đề phát triển kinh doanh i u cần lu ý thực tế vấn đề mà ng i l i chủ...
 • 20
 • 1,149
 • 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ BẢN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

Kế toán

... ngư i bán sau giao hàng ký phát h i phiếu đ i tiền ngư i mua, đến Ngân hàng nhờ thu hộ số tiền ghi h i phiếu Các bên tham gia vào phương thức bao gồm bên sau: Ngư i bán (ngư i hưởng l i) Ngư i ... Ngo i ra, tùy thuộc vào trường hợp, ngư i hưởng l i ph i yêu cầu chứng từ khác như: giấy chứng nhận bảo hiểm bảo hiểm đơn, giấy chứng nhận kiểm dịch giấy chứng nhận vệ sinh Ngư i xuất cần ý kiểm ... th i gian để thu h i vốn nhanh cách thỏa thuận địa i m kiểm tra chứng từ nước ngư i bán / địa i m toán nước ngư i bán / phương thức chuyển tiền i n Đ i v i ngư i mua quy định ngược l i tạo i u...
 • 42
 • 443
 • 0
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ DUY TRÌ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ VẤN ĐỀ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG VAI TRÒ DUY TRÌ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Kế toán

... ph i trung gian phân ph i sử dụngvà cách thức quan hệ v i trung gian Các thông tin thu nghiên cứu kh i quát nghiên cứu chi tiết thị trường giúp doanh nghiệp đánh giá nhân tố chủ yếu sau: • i u ... thích nghi v i thị trường khác Các thị trường nhỏ, đoạn thị trường đặc biệt Các thị trường không ổn định Nhiều thị trường Thị trường suy tho i Thị trường lớn cạnh tranh gay gắt - Các đ i thủ cạnh ... 10 thị trường phương diện, không đ i h i doanh nghiệp ph i bỏ nguồn lực nỗ lực lớn chiến lược mà theo đu i l i xem tập trung Bản thân kh i niệm thị trường không thiết gắn v i danh gi i quốc gia...
 • 33
 • 517
 • 0
một số vấn đề cơ bản về việc thực hiện khoán chi hành chính và cơ chế tự trang trải

một số vấn đề bản về việc thực hiện khoán chi hành chính chế tự trang trải

Tài chính - Ngân hàng

... th i, thực khoán chi hành chế tự trang tr i thúc đẩy trình c i cách hành chính, góp phần vào việc thực c i cách tiền lơng đợc đặt III/ Kinh nghiệm nớc 1/ Lý thuyết quản lý theo đầu ứng dụng việc ... vị ph i tự tiết kiệm chi tiêu nguyên tắc hạn chế việc tuyển thêm ng i, tổ chức, phân công l i lao động hiệu không hiểu họ vấn đề - Qua trình thực v các khoản kinh phí trọn g i (khoán chi tự ... nên việc thực chế dễ ảnh hởng t i chất lợng hoạt động quan 2/ chế tự trang tr i: Cũng tơng tự nh trên, thân kh i niệm tự trang tr i quản lý t i n i lên n i dung Tuy nhiên, hai cách hiểu...
 • 11
 • 480
 • 0
một số vấn đề cơ bản về lý thuyết hệ thống và quản lý hệ thống kinh tế

một số vấn đề bản về lý thuyết hệ thống quản lý hệ thống kinh tế

Quản trị kinh doanh

... tiếp cận sinh học, cách tiếp cận sinh học, cách tiếp cận toán học, cách tiếp cận ngôn ngữ học quản lý kinh tế tập trung nghiên cứu dựa cách tiếp cận triết học để gi i vấn đề I Những kh i niệm ... chức i u khiển đ i tợng : đ i tợng thực định, ph i i u chỉnh mục tiêu lúc cần thiết c/ Các lo i i u khiển : Căn vào hành vi đ i tợng chia i u khiển thành nhiều lo i : - i u khiển theo chơng ... trình - i u khiển dự trữ (ổn định) - i u khiển săn đu i - i u khiển thích nghi - i u khiển t i u Các nguyên lý i u khiển Trong bất cú làm việc muốn thành công ph i biết tuôn thủ đ i h i quy...
 • 16
 • 703
 • 1
TIỂU LUẬN: Một số vấn đề cơ bản về khiếu nại, tố cáo và tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn pptx

TIỂU LUẬN: Một số vấn đề bản về khiếu nại, tố cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn pptx

Khoa học xã hội

... Luật sửa đ i bổ sung số i u Luật Khiếu n i, tố cáo thì: “Ngư i gi i khiếu n i lần đầu ph i gặp gỡ, đ i tho i trực tiếp v i ngư i khiếu n i, ngư i bị khiếu n i để làm rõ n i dung khiếu n i, yêu cầu ... ngư i khiếu n i hướng dẫn gi i khiếu n i ” Như đ i tho i trực tiếp giai đoạn gi i khiếu n i lần đầu thủ tục bắt buộc theo quy định pháp luật Còn gi i khiếu n i 10 việc tổ chức đ i tho i trực tiếp ... hành chính, hành vi hành vi phạm pháp luật, gi i vấn đề khác; Gi i quyền l i ích bên liên quan; Quyền khiếu n i Quyết định gi i khiếu n i g i cho ngư i khiếu n i, ngư i quyền l i ích liên...
 • 26
 • 1,721
 • 1
một số vấn đề cơ bản về quy luật giá trị và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường

một số vấn đề bản về quy luật giá trị vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường

Kinh tế - Quản lý

... giá nớc ta 2.3 Một số gi i pháp chủ yếu i u tiết giá nhà nớc ta th i gian t i 2.3.1 Các gi i pháp chủ yếu i u tiết giá nhà nớc ta 2.3.2 Các gi i pháp chủ yếu i u tiết giá nhà nớc ta th i gian ... thoát kh i tình T/C gi i pháp phù hợp để trạng 2.3 Một số gi i pháp chủ yếu i u tiết giá nhà nớc ta th i gian t i 2.3.1 Các gi i pháp chủ yếu i u tiết giá nhà nớc ta Để kinh tế thị trờng ... h i kế hoạch hoá việc hình thành th i gian lao động xã h i cần thiết, th i gian lao động cần thiết đợc tính i u kiện kỹ thuật trung bình, l i ích ph i phù hợp v i i u kiện kinh tế xã h i thời...
 • 23
 • 692
 • 0
mot so van de co ban ve moi truong

mot so van de co ban ve moi truong

Mỹ thuật

... I Sãng biĨn II Thủ triỊu III Dßng biĨn Quan s¸t c¸c h×nh ¶nh sau cho biÕt sãng biĨn lµ g×? I Sãng Kh i niƯm lµ h×nh thøc dao ®éng cđa n­íc biĨn theo chiỊu th¼ng ®øng H­íng di chun Nguyªn ... lín Một số hình ảnh tác h i sóng thần T¸c h i cđa sãng thÇn II Thủ triỊu Kh i niƯm Lµ hiƯn t­ỵng dao ®éng th­êng xuyªn hc cã chu k× cđa c¸c kh i n­íc c¸c biĨn vµ ® i d­¬ng thủ triỊu lµ g×? TriỊu ... RA KH I CỬA DẪN NƯỚC CỦA NHÀ MÁY SẢN XUẤT I N THUỶ TRIỀU C¸c tun ®­êng giao th«ng ë Tp Hå ChÝ Minh bÞ ngËp n­ íc thủ triỊu d©ng III Dßng biĨn C¸c dßng biĨn trªn thÕ gi i chia thµnh mÊy lo i? Quan...
 • 28
 • 1,229
 • 2
đề tài giới thiệu một số vấn đề cơ bản về đầu tư chứng khoán (đọc bảng điện tử, mở tài khoản…)

đề tài giới thiệu một số vấn đề bản về đầu tư chứng khoán (đọc bảng điện tử, mở tài khoản…)

Tài chính - Ngân hàng

... v i giá sàn • Giá hiển thị màu vàng tương đương v i giá tham chiếu • Giá hiển thị màu xanh tương đương v i giá tăng so v i giá tham chiếu • Giá hiển thị màu đỏ tương đương v i giá giảm so v i ... M i gi i chứng khoán thị trường vận dụng kh i niệm Trung tâm M i gi i Khách hàng Cá nhân chế chuyên viên m i gi ivấn trực tiếp cho khách hàng cá nhân trung tâm thông qua cổng thông tin VIS ... thay đ i giá cổ phiếu, tr i phiếu thị trường Lo i giao dịch cho phép ngư i mua ngư i bán tích luỹ phân ph i chứng khoán thị trường mà không ảnh hưởng đến cung cầu lo i chứng khoán thị trường...
 • 18
 • 414
 • 0
Một số vấn đề cơ bản về mô hình phát triển và quản lý xã hội việt nam giai đoạn 2011 2020

Một số vấn đề bản về mô hình phát triển quản lý xã hội việt nam giai đoạn 2011 2020

Báo cáo khoa học

... phat trien chung Trung Quoc la nuac da timg d l lai nhieu su kien “tai tieng” lich sir, cac nha cam quyln CIVICUS Civil Society Index Report China (Mainland): A nascent civil society within a transforming ... XHDS III CAC MO HINH PHAT TRIEN XA H 0I VA QUAN LY XA H 0I Tuang ung vai cach hieu tir “xa hoi”, co nhieu cach nhin khac d 6i vai quan niem ve "mo hinh phat trien xa hoi" 3.1 Xa hgi dan su Cach nhin ... bat binh dang y te bieu hien duai nhieu hinh thuc khac van dien Dieu thi hien ro qua tinh trang bit binh ding y te giua nam va nu:, bat binh dang giura thi va nong thon, bat binh ding giua cac...
 • 88
 • 384
 • 0
Một số vấn đề cơ bản về môi trường và phát triển bền vững vùng trung bộ giai đoạn 2011 2020

Một số vấn đề bản về môi trường phát triển bền vững vùng trung bộ giai đoạn 2011 2020

Báo cáo khoa học

... chuc sim xucit va dijc iJiim sinh thai m 6i truimg vimg Trung BQ 2.2.2 Danh gia th'lfc trgng tb chuc iJiri sbng dan cu tren CCl sO-phan tich v€ mijt thich nghi sinh thai m 6i truimg thiri gian vira ... xet n(>idung 3.3 Phlin tich nhtmg h09t d{jng khai thac nguJn tai nguyen biin va dtinh gia hanh d{jng bilo Vf mOitrlrimg biin, vimg ven biin, hili dilo vaph at triin tai nguyen biin vimg Trung ... truimg miJn Trung nhin tir goc dQxii hQi - nhan van Di tili CT.09.23.06 - Mvt Bv giai i/ ofJ.n2011-2020 sa win i/ i CO' ban vi mOi tru-Irngva phdt triin bin vihlg vimg Trung 2.3.2 Do thi hoa va...
 • 38
 • 195
 • 0
Một số vấn đề cơ bản về kiểm nghiệm thuốc thú y

Một số vấn đề bản về kiểm nghiệm thuốc thú y

Sinh học

... - Tiến hành thí nghiệm phân tích theo tiêu chuẩn - Ngư i làm kiểm nghiệm ph i sổ ghi chép đầy đủ số liệu tiến hành thí nghiệm, sổ g i sổ tay kiểm nghiệm viên Sổ tay kiểm nghiệm viên coi chứng ... Trung ương I II chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng thuốc thú y; b) Trung tâm kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I II chịu trách nhiệm kiểm tra i u kiện vệ sinh thú y sở sản xuất, kinh doanh ... gốc số liệu sau công bố phiếu trả l i kết kiểm nghiệm (g i phiếu kiểm nghiệm) - Xử lý số liệu thực nghiệm để định xem tiêu thử theo tiêu chuẩn đạt hay không đạt yêu cầu Viết phiếu trả l i kết...
 • 21
 • 1,882
 • 5
Một số vấn đề cơ bản về bào chế và sinh dược học dạng thuốc

Một số vấn đề bản về bào chế sinh dược học dạng thuốc

Sinh học

... SKD in vivo - SKD in vitro dùng thay cho SKD in vivo trường hợp chứng minh tương quan đồng biến SKD in vitro in vivo v i i u kiện công thức quy trình sản xuất không thay đ i - SKD in vitro ... giá giai đoạn hấp thu dược chất từ chế phẩm bào chế * Các thông số đánh giá SKD in vivo: - Diện tích đường cong (AUC) (của đồ thị biểu diễn biến thiên nồng độ thuốc máu theo th i gian) biểu thị ... dễ ion hóa V i acid yếu, biến thành dạng mu i, hấp thu dày tăng lên nhiều tạo thành vùng micro PH Ví dụ: v i penicillin V dùng dạng mu i Kali Canxi penicillin V cho nồng độ máu cao nhiều so với...
 • 26
 • 3,836
 • 22
Một số vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN.DOC

Một số vấn đề bản về kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN.DOC

Kế toán

... sinh học,vật liệu m i )cho phép phát triển lo i công nghệ phù hợp v i i u kiện sinh th i đất nước,tận dụng chất xám lao động,tham gia vào việc nghiên cứu thiết kế,triển khai công nghệ chế biến ... vào thị trường quốc tế Đó vấn đề tính qui luật th i đ i đứng tính qui luật đó.Sự giao lưu hàng hóa dịch vụ đầu tư trực tiếp nước đ i h i kinh tế ta ph i theo chế thị trường. Cùng v i nó,việc ... l i ích nhân dân nâng cao địa vị làm chủ ngư i lao động;vận dụng qui luật thị trường để kiên trì thực công xã h i, gi i vấn đề tiến bộ,công bắng xã h i c i thiện đ i sống nhân dân phù hợp với...
 • 20
 • 1,275
 • 5
Một số vấn đề cơ bản về công cụ của TTTC.DOC

Một số vấn đề bản về công cụ của TTTC.DOC

Kế toán

... h i phiếu : không cần ph i ghi n i dung quan hệ kinh tế, mà cần ghi rõ số tiền ph i trả trả cho ai, ng i toán, th i gian toán + Tính bắt buộc trả tiền h i phiếu : ng i trả tiền h i phiếu ph i ... thị trờng t i - Fredic S.Mishkih Tiền tệ, tín dụng ngân hàng - Lê Văn T Thị trờng t i thị trờng chứng khoán - Nguyễn Đình T i Thị trờng t i - PTS Ngô Hớng Những kiến thức tr i phiếu công cụ thị ... i n hình thị trờng chứng khoán diễn việc mua bán công cụ t i Các công cụ t i luôn biến động theo biến động kinh tế, phản ánh phần phát triển, ổn định kinh tế quốc gia Một vấn đề quan trọng kinh...
 • 34
 • 660
 • 0

Xem thêm