hoàn thiện pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp

hoàn thiện pháp luật về góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

hoàn thiện pháp luật về góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Cao đẳng - Đại học

... HỒN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ GĨP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP VÀO TỔ CHỨC KINH TẾ 3.1 Một số giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế 3.1.1 Hoàn ... hữu hạn để trở thành thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn; Mua phần vốn góp thành viên góp vốn cơng ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn cơng ty hợp danh; Mua phần vốn góp thành viên tổ ... chức thành lập hoạt động theo pháp luật Việt Nam có 100% vốn góp nước chi nhánh tổ chức này; Quỹ đầu tư thành lập hoạt động theo pháp luật nước quỹ đầu tư thành lập hoạt động theo pháp luật Việt...
 • 27
 • 330
 • 3

pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp

pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Thạc sĩ - Cao học

... dung pháp luật hành góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam chủ thể góp vốn, hình thức góp vốn, thủ tục góp vốn Ba là, kiến nghị số giải pháp nhằm xây dựng hồn thiện pháp luật góp vốn thành lập doanh ... trung vào nghiên cứu đặc thù pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp chủ thể góp vốn, thủ tục góp vốn, hình thức góp vốn thành lập doanh nghiệp loại hình doanh nghiệp là: Cơng ty Cổ phần, Công ... giải thể, phá sản doanh nghiệp, …(iii) luận văn đưa giải pháp nhằm khắc phục thực trạng tồn pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp nói chung, pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sử...
 • 15
 • 626
 • 1

Pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp. Luận văn ThS. Luật

Pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp. Luận văn ThS. Luật

Luật

... Thực trạng pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt nam Chương III Hồn thiện pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 1.1 ... dung pháp luật hành góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam chủ thể góp vốn, hình thức góp vốn, thủ tục góp vốn Ba là, kiến nghị số giải pháp nhằm xây dựng hồn thiện pháp luật góp vốn thành lập doanh ... CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 2.1 Pháp luật thực định góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam 2.1.1 Chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam Trong...
 • 117
 • 2,817
 • 15

Pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần ở Việt Nam hiện nay

Pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần ở Việt Nam hiện nay

Kinh tế

... nghiệp 2014 quy định: Góp vốn việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ cơng ty Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp góp thêm vốn điều lệ doanh nghiệp thành lập Như vậy, Luật Doanh ... thành vốn điều lệ cơng ty Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp góp thêm vốn điều lệ doanh nghiệp thành lập Phía sau việc góp vốn quan hệ hợp đồng xoay quanh vấn đề góp vốn; iii) Góp vốn ... hữu trí tuệ góp vốn thành lập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam pháp luật Cộng hòa Pháp, Nghiên cứu lập pháp Viện nghiên cứu lập pháp, Số 17/2015 - Vũ Thị Loan (2014), Pháp luật góp vốn quyền...
 • 77
 • 502
 • 3

Luận văn thạc sĩ luật pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần ở việt nam hiện nay

Luận văn thạc sĩ luật pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần ở việt nam hiện nay

Luật

... nghiệp 2014 quy định: Góp vốn việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ cơng ty Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp góp thêm vốn điều lệ doanh nghiệp thành lập Như vậy, Luật Doanh ... thành vốn điều lệ cơng ty Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp góp thêm vốn điều lệ doanh nghiệp thành lập Phía sau việc góp vốn quan hệ hợp đồng xoay quanh vấn đề góp vốn; iii) Góp vốn ... hữu trí tuệ góp vốn thành lập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam pháp luật Cộng hòa Pháp, Nghiên cứu lập pháp Viện nghiên cứu lập pháp, Số 17/2015 - Vũ Thị Loan (2014), Pháp luật góp vốn quyền...
 • 77
 • 948
 • 2

Pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp (tt)

Pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp (tt)

Cao đẳng - Đại học

... định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp, tài sản góp vốn vào doanh nghiệp, ý nghĩa việc góp vốn thành lập doanh nghiệp lịch sử pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp Các phương pháp ... chế pháp luật hành chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp, tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp, thủ tục định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp, quyền trách nhiệm chủ thể góp vốn thành ... định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp, cụ thể 04 (bốn) vấn đề pháp lý như: chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp; tài sản góp vốn; thủ tục góp vốn; quyền trách nhiệm người góp vốn loại...
 • 14
 • 239
 • 0

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh ở Việt Nam.PDF

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh ở Việt Nam.PDF

Luật

... thiện pháp luật khuyến khích phát triển DNNVV qc doanh ë ViƯt Nam hiƯn nh-: Gãp phÇn hoàn thiện quy định pháp luật mặt khoa học thực tiễn huy động vốn tạo sở cho doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt động Góp ... định pháp luật xác định tiêu chí DNNVV Các quy định pháp luật huy động vốn tài cho DNNVV Các quy định pháp luật thuế liên quan đến DNNVV - Phạm vi nghiên cứu: Doanh nghiệp vừa nhỏ quốc doanh ... nhuận, đ-ợc thành lập hoạt động theo quy định Luật Doanh nghiệp Việt Nam có hiệu lực từ ngày tháng năm 2000 Nh- vậy, DNNVVNQD DN đ-ợc thành lập, hoạt động theo quy định luật Doanh nghiệp Hoạt...
 • 106
 • 581
 • 1

Những vấn đề pháp lý cơ bản về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Những vấn đề pháp lý cơ bản về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Luật

... trạng pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp - Thứ ba, đề xuất giải pháp để hoàn thiện pháp luật thực quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp, đồng thời góp phần hồn thiện quy phạm pháp ... pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam Chương 3: Một số kiến nghị hoàn thiện thực quy định pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp Chương KHÁI LUẬN VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH ... Giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện thực quy định 61 pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp 3.2.1 Các giải pháp hoàn hoàn thiện quy định pháp luật 62 Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp...
 • 80
 • 205
 • 0

Hoàn thiện pháp luật về đấu thầu xây lắp và thực tiễn áp dụng tại Cty CPTM xây lắp công nghiệp Thăng Long

Hoàn thiện pháp luật về đấu thầu xây lắp và thực tiễn áp dụng tại Cty CPTM xây lắp công nghiệp Thăng Long

Kinh tế - Thương mại

... ty cổ phần thương mại xây lắp công nghiệp Thăng Long xây dựng theo quy định pháp luật thành lập doanh nghiệp Luật doanh Lê Mạnh Cường Luật kinh doanh K 46 nghiệp 2005 Cơng ty có Đại hội đồng ... thức cơng ty Lê Mạnh Cường Luật kinh doanh K 46 Lê Mạnh Cường Luật kinh doanh K 46 Lê Mạnh Cường Luật kinh doanh K 46 Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG Tên giao ... Chương III: Hoàn thiện pháp luật đấu thầu xây lắp 62 I Nhìn nhận đánh giá quy định pháp luật đấu thầu 62 1.Ưu điểm .62 2.Nhược điểm .62 II.Đánh giá việc áp dụng pháp luật đấu...
 • 71
 • 627
 • 3

Hoàn thiện pháp luật về đấu thầu xây lắp và thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần thương mại xây lắp công nghiệp thăng long

Hoàn thiện pháp luật về đấu thầu xây lắp và thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần thương mại xây lắp công nghiệp thăng long

Quản trị kinh doanh

... phần thương mại xây lắp công nghiệp Thăng Long xây dựng theo quy định pháp luật thành lập doanh nghiệp Luật doanh Lê Mạnh Cường Luật 46 Báo cáo thực tập chun đề 36 nghiệp 2005 Cơng ty có Đại hội ... tư xây dựng cơng trình 2 .Pháp luật đấu thầu đấu thầu xây lắp + Quá trình hình thành phát triển pháp luật đấu thầu nói chung đấu thầu xây lắp nói riêng - Sự đời pháp luật đấu thầu Ủy ban Thường ... ty, em mạnh dạn lựa chọn đề tài Hoàn thiện pháp luật đấu thầu xây lắp thực tiễn áp dụng Công ty cổ phần thương mại xây lắp công nghiệp Thăng Long” Lê Mạnh Cường Luật 46 Báo cáo thực tập chuyên...
 • 70
 • 475
 • 0

Hoàn thiện pháp luật về đấu thầu xây lắp và thực tiễn áp dụng tại Công ty cổ phần Sông đà 4

Hoàn thiện pháp luật về đấu thầu xây lắp và thực tiễn áp dụng tại Công ty cổ phần Sông đà 4

Kinh tế - Thương mại

... luật, giúp việc đưa pháp luật vào thực thi có hiệu 42 Chương 3: Một số kiến nghị góp phần hồn thiện pháp luật điều chỉnh lĩnh vực đấu thầu xây lắp 3.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật đấu thầu xây ... 3.2 Các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật đấu thầu xây lắp 3.2.1 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật đấu thầu xây lắp Hiện xu hội nhập giới, Nhà nước ta sửa đổi nhiều văn pháp luật nhằm phù hợp với ... hành pháp luật đấu thầu sau Ở nước ta pháp luật đấu thầu nói chung pháp luật đấu thầu xây lắp nói riêng, q trình hồn thiện, nên quy định thiếu tính chặt chẽ chưa đồng 1.3 Các nguyên tắc pháp luật...
 • 49
 • 498
 • 3

luận văn kinh tế luật Hoàn thiện pháp luật về đấu thầu xây lắp và thực tiễn áp dụng tại Công ty cổ phần thương mại xây lắp công nghiệp Thăng Long

luận văn kinh tế luật Hoàn thiện pháp luật về đấu thầu xây lắp và thực tiễn áp dụng tại Công ty cổ phần thương mại xây lắp công nghiệp Thăng Long

Kinh tế - Thương mại

... ty cổ phần thương mại xây lắp công nghiệp Thăng Long xây dựng theo quy định pháp luật thành lập doanh nghiệp Luật doanh Lê Mạnh Cường Luật kinh doanh K 46 nghiệp 2005 Cơng ty có Đại hội đồng ... đây: Lê Mạnh Cường Luật kinh doanh K 46 + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư cấp theo quy định pháp luật có định thành lập tổ chức khơng có đăng ký kinh doanh trường hợp ... Chương III: Hoàn thiện pháp luật đấu thầu xây lắp 61 I Nhìn nhận đánh giá quy định pháp luật đấu thầu 61 1.Ưu điểm .61 2.Nhược điểm .61 II.Đánh giá việc áp dụng pháp luật đấu...
 • 69
 • 645
 • 0

Hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật

Hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư: Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư thoả thuận luật sư Công ty bảo hiểm hoạt động phù hợp với Luật doanh nghiệp Luật kinh doanh bảo hiểm, xác ... nhiệm nghề nghiệp luật sư loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Có thể khẳng định, xây dựng hoàn thiện chế độ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư tiêu chí đánh giá nghề luật sư nước ... loại hình nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư.Trong thực tiễn hành nghề luật sư, có nhiều trường hợp khách hàng khiếu nại thiệt hại nảy sinh từ việc tư vấn pháp luật không luật sư,...
 • 12
 • 382
 • 1

Phân tích quy định của pháp luật đối với hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

Phân tích quy định của pháp luật đối với hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

Luật

... nghĩa vụ phát sinh từ việc góp vốn Vai trò vốn góp doanh nghiệp: Vốn góp để thành lập doanh nghiệp nguồn vốn chủ yếu doanh nghiệp giai đoạn hình thành Vai trò vốn góp doanh nghiệp thể khía cạnh sau ... gia góp vốn thành lập doanh nghiệp Các hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp: Hoạt động góp vốn vào doanh nghiệp bao gồm thủ tục sau đây: - Định giá (nếu tài sản góp vốn vật) - Lập cam kết góp ... hợp pháp tài sản góp vốn chuyển sang cơng ti 10 Riêng doanh nghiệp tư nhân, loại hình doanh nghiệp có chủ sở hữu góp vốn thành lập doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp sở hữu toàn số vốndoanh nghiệp...
 • 14
 • 330
 • 0

Quy chế phápvề góp vốn thành lập công ty ở việt nam

Quy chế pháp lý về góp vốn thành lập công ty ở việt nam

Tài liệu khác

... vấn đề chung góp vốn thành lập công ty Chương 2: Thực trạng pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập cơng ty Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập cơng ty ... nói chung pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp nói riêng đạt nhiều thành đáng kể Như vậy, pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp có đời hình thành gắn liền với thời kỳ, hoàn cảnh ... pháp luật doanh nghiệp nói chung pháp luật góp vốn thành lập cơng ty nước ta bước xây dựng hoàn thiện Các đạo luật như: Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Thương mại, Luật Cạnh...
 • 62
 • 143
 • 1

LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại bài báo cáo QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vốn THÀNH lập DOANH NGHIỆP

LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại bài báo cáo QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vốn THÀNH lập DOANH NGHIỆP

Xã hội học

... tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp 12 1.3 Các nguyên tắc việc góp vốn thành lập doanh nghiệp 14 1.4 Pháp luật điều chỉnh góp vốn thành lập doanh nghiệp 17 CHƯƠNG QUY CHẾ PHÁP LÝ ... chung doanh nghiệp góp vốn thành lập doanh nghiệp - Chương 2: Quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh nghiệp - Chương 3: Thực trạng hướng giải khó khăn việc góp vốn thành lập doanh nghiệp ... chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh ghiệp CHƯƠNG QUY CHẾ PHÁP LÝ CỦA VIỆC GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 2.1 Chủ thể có quyền góp vốn thành lập doanh nghiệp So với đối tượng phép thành lập...
 • 78
 • 86
 • 0

LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vốn THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vốn THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

Xã hội học

... với kinh tế quốc doanh kinh tế tập thể, việc góp vốn để thành lập doanh nghiệp vơ chặc chẽ Các tài sản góp vốn để thành lập doanh nghiệp hạn chế vấn đề góp vốn ñể thành lập doanh nghiệp quyền sở ... sở pháp lý việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ Nhìn lại vấn đề góp vốn để thành lập doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp tư nhân năm 1990 Luật cơng ty năm 1990 thấy văn pháp ... hành thành lập doanh nghiệp, tơn trọng triệt để quyền tự kinh doanh khn khổ pháp luật ðiều thể nhiều chế ñịnh pháp luật tổ chức, hoạt động loại hình doanh nghiệp, chế ñịnh góp vốn thành lập doanh...
 • 64
 • 79
 • 0

Phân tích các quy định về định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Phân tích các quy định về định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Cao đẳng - Đại học

... vốn Tại khoản điều này, giá tài sản góp vốn doanh nghiệp người góp vốn thỏa thuận, xác định trách nhiệm liên đới xem xét trách nhiệm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp Như vậy, hiểu doanh ... đại diện theo pháp luật doanh nghiệp tổ chức định giá (người góp vốn chịu trách nhiệm) Chúng ta xem xét cụm từ “người góp vốn tổ chức định giá người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp , rõ ràng ... hiểu doanh nghiệp quy định người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp, tức cá nhân tập hợp người Trách nhiệm liên đới đặt trường hợp người góp vốn người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp Trong...
 • 5
 • 1,303
 • 8

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam Luận văn ThS. Luật

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam Luận văn ThS. Luật

Luật

... định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Theo quy định pháp luật hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp, có chuyển dịch tài sản góp vốn từ bên góp vốn sang cho doanh nghiệp nhận góp vốn Thành ... việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ với việc góp vốn thành lập doanh nghiệp tài sản hữu hình Một là, chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp Nếu chủ thể góp vốn thành lập doanh ... góp vốn thành lập doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp, việc góp vốn thành lập doanh nghiệp nhằm tạo sở vật chất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Vốn có vai trò quan trọng doanh nghiệp...
 • 123
 • 977
 • 1

QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vón THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vón THÀNH lập DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

Luật

... Khoản Điều Luật doanh nghiệp năm 1999 Chương 2: Cơ sở pháp lý việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ Nhìn lại vấn đề góp vốn để thành lập doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp tư ... với kinh tế quốc doanh kinh tế tập thể, việc góp vốn để thành lập doanh nghiệp vô chặc chẽ Các tài sản góp vốn để thành lập doanh nghiệp hạn chế vấn đề góp vốn để thành lập doanh nghiệp quyền sở ... đó, pháp luật nước ta ln đổi hoàn thiện để tạo hành lang pháp lý an toàn cho nhà doanh nghiệp nước Việc điều chỉnh pháp luật quan hệ Luật doanh nghiệp nói chung quan hệ việc góp vốn thành lập doanh...
 • 62
 • 316
 • 0

Xem thêm