hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại thành phố đà nẵng

Hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nước tại thành phố đà nẵng

Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại thành phố đà nẵng

Kinh tế

... ngân sách nhà nư c t i thành ph Đà N ng, 2006-2010 Chương Gi i pháp hoàn thi n công tác qu n chi ngân sách nhà nư c t i thành ph Đà N ng CHƯƠNG CƠ S LU N V QU N CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C ... ng khó khăn, thu n l i công tác qu n chi ngân sách nhà nư c t i thành ph Đà N ng Đ ng th i ñ xu t gi i pháp ñưa ki n ngh nh m hoàn thi n công tác qu n chi ngân sách nhà nư c, góp ph n th ... 1.2 QU N CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 1.2.1 Khái ni m qu n chi ngân sách nhà nư c Qu n chi ngân sách nhà nư c ñư c hi u trình nhà nư c v n d ng quy lu t khách quan; s d ng h th ng nhóm công c...
 • 13
 • 1,259
 • 7

Hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nước tại thành phố quy nhơn

Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại thành phố quy nhơn

Kinh tế

... quản chi ngân sách có hiệu quả, hoàn thiện 5 CHƯƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN 1.1 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Khái niệm ngân sách nhà nước ... đến quản chi Ngân sách Nhà nước Thành phố trực thuộc Tỉnh a Đặc điểm chi ngân sách nhà nước địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh b Những nhân tố ảnh hưởng đến quản chi ngân sách nhà nước Quản ... phải khắc phục hoàn thiện Xuất phát từ thực tiễn trình công tác năm Văn phòng HĐND & UBND thành phố Do tác giả chọn đề tài Hoàn thiện công tác quản chi ngân sách Nhà nước Thành phố Quy Nhơn”...
 • 26
 • 537
 • 3

Hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Bình

Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Bình

Kinh tế

... trạng công tác quản chi ngân sách, đánh giá ưu điểm, hạn chế kết đạt công tác quản chi ngân sách nhà nước tỉnh, từ đề xuất số giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thiện công tác quản chi ngân sách ... NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TỈNH QUẢNG BÌNH 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VỀ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2011-2014 3.1.1 Mục tiêu hoàn thiện ... dân cư, thực công xã hội 1.2 QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò quản chi ngân sách nhà nƣớc a Khái niệm quản chi NSNN Xét theo nghĩa rộng, quản chi NSNN việc...
 • 26
 • 769
 • 3

giải pháp hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước thái nguyên

giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước thái nguyên

Kinh tế

... góp đề tài - Hoàn thiện sở luận công tác quản chi ngân sách nhà nước qua Kho Bạc nhà nước - Đánh giá tình hình thực về công tác quản chi ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước Thái nguyên ... Chương 2: Thực trạng công tác quản chi Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản chi Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước Thái nguyên Những ... VỀ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở luận thực tiễn công tác quản chi NSNN 1.1.1.1 Cơ sở luận công tác quản chi NSNN 1.1.1.1 Một số khái niệm  Ngân...
 • 108
 • 709
 • 2

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước tại HUYỆN TAM DƯƠNG TỈNH VĨNH PHÚC

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước tại HUYỆN TAM DƯƠNG TỈNH VĨNH PHÚC

Quản trị kinh doanh

... Dng cho thy cỏc khon chi cho u t phỏt trin c s h tng ti huyn cũn chim t trng rt nh tng chi, ú chi cho qun hnh chớnh li chim t trng ln v tng nhanh õy l mt s bt hp c cu chi ca huyn Chớnh vỡ ... Kinh doanh & Công nghệ HN Bng tỡnh hỡnh chi ngõn sỏch ti huyn Tam Dng (t nm 2011-2013) n v: triu ng, % TT Ni dung Tng chi A Chi cõn i NS I Chi u t phỏt trin II Chi thng xuyờn III Chi chuyn ngun ... tng chi cõn i ngõn sỏch Nm 2012 chi TPT l 61.402 triu ng t 409 % d toỏn, chim 20 % tng chi cõn i ngõn sỏch Nm 2013 s ny l 61.482 triu ng, t 289 % d toỏn, chim 20 % tng chi cn i ngõn sỏch II.Chi...
 • 35
 • 930
 • 7

Luận văn thạc sỹ: Hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nước tại Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông

Luận văn thạc sỹ: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông

Kinh tế

... 2.1 Mc tiờu v mt lun H thng hoỏ nhng lun v cụng tỏc qun chi NSNN 2.2 Mc tiờu thc tin 10 Vn dng nhng lun v cụng tỏc qun chi NSNN phõn tớch thc trng cụng tỏc qun chi NSNN ti S Ti ... nc Qun chi ngõn sỏch nh nc Khỏi nim qun chi ngõn sỏch nh nc Ni dung chi ngõn sỏch nh nc Nhng nhõn t nh hng n c cu chi ngõn sỏch nh nc Nờu rừ nhng ni dung ch yu ca cụng tỏc qun chi ngõn ... quan n ti Chng 2: C s lun v chi NSNN v qun chi NSNN Chng 3: Thc trng cụng tỏc qun chi NSNN ti S Ti chớnh tnh k Nụng Chng 4: Mt s gii phỏp hon thin cụng tỏc qun chi NSNN ti S Ti chớnh...
 • 115
 • 1,305
 • 15

Giải pháp hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nước tại Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Kinh tế

... 1: luận chung v chi ng n s ch uản chi ng n s ch nhà nước Chương 2: Thực trạng công t c uản chi ng n s ch nhà nước uận Hải Ch u, thành phố Đà Nẵng Chương : ột số giải ph p hoàn thiện công ... NSNN - Đ nh gi thực trạng công t c uản chi ng n s ch nhà nước uận Hải Ch u, thành phố Đà Nẵng thời gi n u - Đ xuất số giải ph p ch ếu nhằm hoàn thiện uản chi ngân sách đị bàn uận Hải Ch u ... Đó o ch ếu để lự chọn đ tài “ Giải pháp hoàn thiện c ng tác uản chi ng n sách nhà nước t i u n Hải Ch u thành phố Đà Nẵng M c tiêu nghiên c u - Hệ thống hó số vấn đ v luận uản chi...
 • 26
 • 265
 • 0

Hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nước tại Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng

Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng

Kinh tế

... vấn đề quản chi ngân sách nhà nước Chương Thực trạng hoạt động quản chi ngân sách nhà nước huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng Chương Giải pháp hoàn thiện quản chi ngân sách nhà nước huyện ... dự toán chi ngân sách (chuẩn bị ngân sách) - Quản chấp hành, thực dự toán chi ngân sách (thực thi ngân sách) - Quản toán chi ngân sách Bên cạnh chu trình quản trên, quản chi NSNN ... Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Chi ngân sách nhà nước a Khái...
 • 26
 • 1,243
 • 10

Luận án tiến sĩ giải pháp hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nước tại quận hải châu, thành phố đà nẵng

Luận án tiến sĩ giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận hải châu, thành phố đà nẵng

Tiến sĩ

... động máy quản nhà nước bảo đảm anh ninh quốc phòng Chi ngân sách nhà nướcquan hệ chặt chẽ với thu ngân sách nhà nước Thu ngân sách nhà nước để đảm bảo nhu cầu chi ngân sách nhà nước, ngược ... nhiệm vụ chi thành phố quận tỷ lệ điều tiết ngân sách ngân sách thành phố ngân sách quận -Thứ ba, cấp hình thành sách, 30 chế độ chi ngân sách nên nội dung chi ngân sách quận thành phố (cụ thể ... quận 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN CHI NGÂN SÁCH TẠI QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.2.1 Công tác lập dự toán chi ngân sách nhà nước quận Công tác lập dự toán ngân sách tại quận...
 • 96
 • 1,719
 • 10

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 1996 - 2000

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 1996 - 2000

Tài chính - Ngân hàng

... yếu nhằm hoàn thiện công tác quản chi ngân sách cho giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An 3.4.1 Hoàn thiện cấu chi ngân sách cho giáo dục đào tạo 3.4.2 Hoàn thiện mô hình, chế quản lý; hệ thống ... số quan điểm việc hoàn thiện công tác quản chi ngân sách cho Giáo dục Đaò tạo địa bàn tỉnh Nghệ An 3.3 Yêu cầu việc hoàn thiện công tác quản chi ngân sách cho giáo dục đào tạo 3.4 Những ... công tác quản chi NSNN cho Giáo dục Đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An từ đến năm 2010 Chơng I Chi ngân sách Nhà nớc quản chi ngân sách cho giáo dục đạo tạo 1.1 Khái quát Ngân sách Nhà nớc chi Ngân...
 • 79
 • 1,498
 • 15

Hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp GD & ĐT tỉnh Nam Định.doc

Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp GD & ĐT tỉnh Nam Định.doc

Kế toán

... phối hợp quan quản Nhà nước quản lý, điều hành chi NSNN cho nghiệp GD & ĐT 1.4 Sự cần thiết phải tăng cường công tác quản chi NSNN cho nghiệp GD & ĐT Cần phải hoàn thiện công tác quản ... cao chất lượng giảng dạy nhà trường 3.2 Quan điểm tỉnh Nam Định việc hoàn thiện công tác quản chi ngân sách cho nghiệp GD & ĐT Việc hoàn thiện công tác quản chi ngân sách cho nghiệp GD & ĐT ... số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản chi NSNN cho nghiệp giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nam Định CHƯƠNG 1: QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO _ Chương...
 • 14
 • 1,113
 • 12

Hoàn thiện công tác quản chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kinh tế - Thương mại

... yếu nhằm hoàn thiện công tác quản chi ngân sách cho giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An 3.4.1 Hoàn thiện cấu chi ngân sách cho giáo dục đào tạo 3.4.2 Hoàn thiện mô hình, chế quản lý; hệ thống ... số quan điểm việc hoàn thiện công tác quản chi ngân sách cho Giáo dục Đaò tạo địa bàn tỉnh Nghệ An 3.3 Yêu cầu việc hoàn thiện công tác quản chi ngân sách cho giáo dục đào tạo 3.4 Những ... chức máy quản chi ngân sách cho giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ an: 2.3.1.1 Mô hình quản chi ngân sách cho giáo dục đào tạo Nghệ An: Mô hình quản chi ngân sách cho giáo dục đào tạo...
 • 78
 • 746
 • 1

giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ nay đến năm 2010

giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ nay đến năm 2010

Tài chính - Ngân hàng

... thứ t: Hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nớc cho giáo dục đào tạo phải tiến hành đồng thời với công tác cải cách hành quản ngân sách nói chung quản ngân sách cho giáo dục đào tạo ... - Quan điểm thứ nhất: Hoàn thiện công tác quản chi ngân sách cho giứo dục đào tạo phải đợc tiến hành sở đờng lối sách phát triển kinh tế xã hội đổi quản ngân sách nhà nớc theo luật định ... phải đặt hành lang pháp quản NSNN, đáp ứng nguyên tắc quản chi NSNN, tránh tình trạng nôn nóng, muốn thực việc hoàn thiện công tác quản chi ngân sách cho giáo dục đào tạo mà có định trái...
 • 19
 • 577
 • 0

Hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nước tỉnh quảng ngãi

Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh quảng ngãi

Kinh tế

... quản nhà nước chi ngân sách a Sự cần thiết phân cấp quản chi ngân sách nhà nước b Nội dung phân cấp quản chi ngân sách nhà nước c Quan hệ cấp chi ngân sách 1.2.2 Vai trò quản chi ngân ... sở luận quản chi ngân sách nhà nước cấp tỉnh Chương 2: Thực trạng quản chi ngân sách nh tỉnh Quảng Ngãi Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản chi ngân sách tỉnh Quảng ... 1.2.3 Nguyên tắc quản chi ngân sách nhà nước 1.3 NỘI DUNG QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH 1.3.1 Lập dự toán chi ngân sách nhà nước a Ý nghĩa lập dự toán chi ngân sách nhà nước b Mục đích,...
 • 26
 • 1,430
 • 7

Hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nước đối với các công trình giao thông công chính trên địa bàn thành phố đà nẵng

Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước đối với các công trình giao thông công chính trên địa bàn thành phố đà nẵng

Kế toán

... h th ng s lu n v qu n chi ngân Qu n chi Ngân sách Nhà nư c Khái ni m v qu n chi Ngân sách Nhà nư c Qu n chi NSNN trình Nhà nư c s d ng ngu n tài công ñ a bàn thành ph Đà N ng Ý ... yêu c u qu n Ngân sách nhà nư c theo (1) T ng h p s lu n v qu n chi ngân sách Nhà nư c lĩnh v c giao thông công (2) Th c tr ng công tác qu n chi ngân sách Nhà nư c ñ i v i công trình ... ng công tác qu n chi ngân sách công trình giao thông công ñ a bàn thành ph Đà N ng 2.4.1.K t qu ñ t ñư c qu n chi ngân sách ñ i v i công trình giao thông công ñ a bàn Thành ph Đà N ng - Công...
 • 13
 • 489
 • 2

TIỂU LUẬN: Hoàn thiện công tác quản chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An docx

TIỂU LUẬN: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An docx

Tài chính - Ngân hàng

... công tác quản chi NSNN cho Giáo dục Đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An từ đến năm 2010 Chương I Chi ngân sách Nhà nước quản chi ngân sách cho giáo dục đạo tạo 1.1 Khái quát Ngân sách Nhà nước chi ... tỉnh, có tách rời vai trò quản nhà nước quản ngân sách số cấp quản sở chủ quản Nhìn chung, Sở Giáo dục Đào tạo chưa nắm tình hình quản ngân sách đơn vị thuộc ngành khác quản đơn ... phát Ngân sách Nhà nước cho giáo dục đào tạo: Công tác điều hành, cấp phát ngân sách cho giáo dục đào tạo tuỳ thuộc vào chế phân công phân cấp quản ngân sách thời kỳ Năm 1996 , ngân sách chi...
 • 81
 • 946
 • 6

Đề tài: Hoàn thiện công tác quản chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An pptx

Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An pptx

Tài chính - Ngân hàng

... I Chi Ngân sách Nhà nước cần thiết phải tăng cường công tác quản chi ngân sách cho Giáo dục Đào tạo 1.1 Khái quát Ngân sách Nhà nước chi Ngân sách Nhà nước 1.2 Vai trò chi Ngân sách Nhà nước ... hoạch chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục- Đào tạo 1.5 Sự cần thiết phải tăng cường công tác quản chi Ngân sách cho Giáo dục - Đào tạo Chương II Thực trạng công tác quản chi Ngân sách Nhà nước ... trạng công tác quản chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục Đào tạo Nghệ An 2.3.1 Mô hình tổ chức máy quản chi Ngân sách Nhà nước cho giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Nghệ An 2.3.1.1 Mô hình quản lý...
 • 96
 • 562
 • 1

Hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nước địa phương tỉnh Quảng Bình

Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước địa phương tỉnh Quảng Bình

Thạc sĩ - Cao học

... NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG TỈNH QUẢNG BÌNH 3.2.1 Hoàn thiện công tác lập dự toán chi ngân sách nhà nƣớc a Hoàn thiện phân cấp quản ngân sách b Hoàn thiện công tác ... CHƢƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC ĐỊA PHƢƠNG 1.1 QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC ĐỊA PHƢƠNG 1.1.1 Khái niệm, chất chi ngân sách nhà nƣớc a Khái niệm chi ngân sách nhà nước NSNN ... quan quản nhà nước đơn vị dự toán ngân sách có trách nhiệm kiểm tra việc thực chế độ chi quản chi ngân sách, quản tài sản Nhà nước 9 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN CHI NGÂN SÁCH...
 • 26
 • 1,131
 • 5

Hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Kinh tế

... sở luận quản chi ngân sách nhà nước Chương 2: Thực trạng công tác quản chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản ... giải pháp hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nước địa bàn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nội dung nghiên cứu Công tác quản chi ngân sách nhà nước địa bàn huyện Quảng Ninh ... trình quản chi ngân sách huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình - Phải hoàn thiện công tác lập dự toán chấp hành dự toán chi NS - Quản sử dụng hiệu khoản chi NSNN - Hoàn thiện công tác toán chi ngân...
 • 26
 • 1,029
 • 14

giải pháp hoàn thiện công tác quản chi ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo tại địa bàn huyện phổ yên, thái nguyên

giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo tại địa bàn huyện phổ yên, thái nguyên

Kinh tế

... Cac khon chi khac: la cac khon chi bu c HND cac cp, chi khc ph hu qu thiờn tai, chi k nim cac l ln, chi bo him phng tin, chi tip khach, chi x tai sn c xac lp s hu nha nc, cac khon chi khac ... thiờn tai, ch ú, chi u t phat trin c coi la phn ch yu ca chi khụng thng xuyờn - Theo mc ớch s dng cui cựng, chi NSNN c chia chi tớch lu va chi tiờu dựng Chi tớch lu la cac khon chi ma hiu qu ca ... http://www.lrc-tnu.edu.vn Theo cach phõn loi chi NSNN theo yu t va phng thc qun cac khon chi cho giao dc - ao to bao gụm: - Chi thng xuyờn - Chi XDCB trung Chi thng xuyờn la nhng khon chi cú tớnh cht thng xuyờn...
 • 123
 • 1,032
 • 8

Xem thêm