hoàn thiện công tác công tác quản trị quan hệ khách hàng tại công ty sở hữu trí tuệ novapro

Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP ngoại thương  chi nhánh quảng nam

Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP ngoại thương chi nhánh quảng nam

Kế toán

... tài: Hoàn thi n công tác qu n tr quan h khách hàng t i Ngân hàng TMCP Ngo i thương - Chi nhánh Qu ng Nam.” M c tiêu nghiên c u + Đánh giá công tác qu n tr quan h khách hàng t i chi nhánh Ngân hàng ... qu n tr quan h khách hàng ngân hàng thương m i Chương 2: Th c tr ng qu n tr quan h khách hàng t i Chi nhánh Ngân hàng Ngo i thương Qu ng Nam Chương 3: Hoàn thi n qu n tr quan h khách hàng t i ... lo i khách hàng Phân lo i T l Khách hàng truy n th ng 23% Khách hàng chi n lư c 16% Khách hàng bình thư ng 61% T ng 100% Ngu n: Chi nhánh Ngân hàng Ngo i thương Qu ng Nam Công tác qu n tr quan...
 • 13
 • 254
 • 1
Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại công ty xăng dầu khu vực v

Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại công ty xăng dầu khu vực v

Kinh tế

... quan h khách hàng • Chương 2: Th c tr ng công tác qu n tr quan h khách hàng t i Công ty Xăng d u khu v c V • Chương 3: Gi i pháp hoàn thi n công tác qu n tr quan h khách hàng t i Công ty Xăng d ... a Công ty khách hàng c a Công ty Con ngư i: Công ty có c u ñ i ngũ nhân s HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N TR QUAN H KHÁCH HÀNG n ñ nh, ñã có thâm niên lâu năm Đây nh ng ñi m thu n l i ñ i v i công ty ... a qu n tr quan h khách hàng CHƯƠNG CƠ S LÝ LU N V QU N TR QUAN H KHÁCH HÀNG 1.1 T NG QUAN V QU N TR QUAN H KHÁCH HÀNG 1.1.1 Marketing, qu n tr quan h khách hàng giá tr dành cho khách hàng 1.1.2.1...
 • 13
 • 543
 • 1
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG- CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG pptx

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG- CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG pptx

Ngân hàng - Tín dụng

... pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị quan hệ KH chi nhánh 3.5 Một số kiến nghị ngành quan có liên quan 23 3.4 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ QUAN HỆ KH TẠI CN 3.4.1 Quan hệ với KH nhằm ... quan hệ KH CN NHCT ĐN Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị quan hệ KH CN NHCT ĐN CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KH Ngân hàng thương mại KH dịch vụ ngân hàng Quản trị ... vốn đầu tư nước Tổng 7,57 19 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ QUAN HỆ KH TẠI CHI NHÁNH (tt) - Mức độ hài lòng KH sau: 20 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ QUAN HỆ KH TẠI CHI NHÁNH (tt) - Mức độ chênh lệch...
 • 32
 • 317
 • 3
Luận văn tốt nghiệp hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại công ty Vinatex Đà Nẵng

Luận văn tốt nghiệp hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại công ty Vinatex Đà Nẵng

Kinh tế - Thương mại

... giống Nhưng cốt lõi quản trị quan hệ khách hàng giúp doanh nghiệp sử dụng công nghệ nhân lực nhằm nắm bắt hành vi giá trị khách hàng Quản trị quan hệ khách hàng sở cho công ty đạt mục tiêu cụ ... động quản trị quan hệ khách hàng công ty Vinatex 2.7 2.1 Công tác tìm kiếm thu hút khách Công tác tìm kiếm thu hút khách hàng công ty chưa quan tâm mức Điều thể số đặc điểm sau: + Để thu hút khách ... trọng hoạt động quan hệ khách hàng nói chung Về bản, quản trị quan hệ khách hàng có vai trò sau: + Thực tốt hoạt động quan hệ khách hàng giúp doanh nghiệp trì khách hàng tạo khách hàng trung thành...
 • 76
 • 910
 • 0
hoàn thiện công tác quản trị mối quan hệ khách hàng tại cảng đà nẵng

hoàn thiện công tác quản trị mối quan hệ khách hàng tại cảng đà nẵng

Kinh tế - Quản lý

... cụng ty thỡ cụng ty cú th gia tng thờm ti 85% li nhun V 70% khỏch hng cú khiu ni s trung thnh vi cụng ty nu khiu ni ca h c gii quyt tho ỏng Nh vy, khỏch hng l vụ cựng quan trng v cỏc cụng ty cn ... i din ti thnh ph é Nng bao gm: Cụng ty Vt t Nụng nghip Qung Nam, Cụng ty Kim khớ, Nh mỏy Ximng Hi Võn, Cụng ty Liờn Doanh Vijachip, Cụng ty Cosevco, Cụng ty Gch éng Tõm, Nh mỏy Vinafood, Nh mỏy ... cụng ty, hay núi cỏch khỏc l gn khỏch hng ca cụng ty thnh gia ỡnh h khụng th ri b Nhng nghiờn cu vic xõy dng chng trỡnh cho mi quan h cụng chỳng l: Yu t gỡ l then cht dn n s tha mt cụng ty cú...
 • 94
 • 742
 • 4
hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh nghệ an

hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh nghệ an

Kinh tế

... niệm quản trị quan hệ khách hàng 10 1.2.2 Các chức quản trị quan hệ khách hàng 12 1.2.3 Đặc trưng quản trị quan hệ khách hàng 14 1.3 NỘI DUNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG ... lên vấn đề khách hàng, quản trị quan hệ khách hàng hướng tiếp cận chương trình quản trị quan hệ khách hàng ngân hàng Đề tài tập trung vào phương pháp quản trị quan hệ khách hàng ngân hàng theo ... tác giả hệ thống sở lý luận hoạt động quản trị quan hệ khách hàng Tác giả đưa khái niệm khách hàng, tiêu chí để phân loại khách hàng, sau tác giả hệ thống sâu sắc khái niệm Quản trị quan hệ khách...
 • 90
 • 778
 • 8
Hoàn thiện công tác công tác quản trị quan hệ khách hàng tại công ty Sở Hữu Trí Tuệ Novapro & Associates

Hoàn thiện công tác công tác quản trị quan hệ khách hàng tại công ty Sở Hữu Trí Tuệ Novapro & Associates

Quản trị kinh doanh

... GIÁI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY SỞ HỮU TRÍ TUỆ NOVAPRO & ASSOCIATES Mục tiêu quản trị quan hệ khách hàng Như vậy, hoạt động quản trị quan hệ khách hàng triển ... động quản trị quan hệ khách hàng công ty Sở Hữu Trí Tuệ Novapro & Associates CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY SỞ HỮU TRÍ TUỆ NOVAPRO & ASSOCIATES (NOVAPRO ) Giới thiệu hình thức đại diện sở hữu trí ... Tổng quan công ty Sở Hữu Trí Tuệ Novapro & Associates Chương II : Thực trạng hoạt động quản trị quan hệ khách hàng công ty Sở Hữu Trí Tuệ Novapro & Associates Chương III: Giải pháp hoàn thiện...
 • 99
 • 711
 • 1
thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng tmcp sài gòn thương tín chi nhánh cần thơ

thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng tmcp sài gòn thương tín chi nhánh cần thơ

Kinh tế - Quản lý

... + Khách hàng + Khách hàng c nh Công ty (s n ph m, d ch v ) i bán Qu ng cáo hàng Khách hàng c nh Hình 2.1 Khách hàng Khách hàng ng c Khách hàng t ti cg nk i v i khách hàng khác th hi n lo i khách ... qu n tr quan h khách hàng phù h p v i công ty T n di n c khách hàng tìm khách hàng m i khách hàng ph c v nhu c u riêng c a t ng khách hàng 2) Tr TMCP K Qu n tr quan h khách hàng t i Ngân hàng ng, ... hàng c a công ty, t ng v kh n t i c a công ty công tác qu n tr quan h khách hàng Sau cùng, tác gi t s bi n pháp hoàn thi n quy trình qu n tr quan h khách hàng t i công ty C th , tác gi ã c xây...
 • 120
 • 349
 • 1
hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thành phố cần thơ

hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thành phố cần thơ

Tài chính - Ngân hàng

... trạng công tác quản trị quan hệ khách hàng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh thành phố Cần Thơ, sở đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng ngân hàng ... CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Các nội dung quản trị quan hệ hách hàng 2.1.1.1 Khái niệm quản trị quan hệ khách hàng (CRM) Quản trị quan hệ khách hàng (Customer ... quản trị quan hệ khách hàng Giá trị dành cho khách hàng: Theo Philip Kotler: “Giá trị dành cho khách hàng chênh lệch tổng giá trị khách hàng nhận so với tổng chi phí khách hàng Tổng giá trị khách...
 • 114
 • 270
 • 0
Hoàn thiện quy trình quản trị quan hệ khách hàng tại công ty Lệ Ninh – Quảng Bình

Hoàn thiện quy trình quản trị quan hệ khách hàng tại công ty Lệ Ninh – Quảng Bình

Kinh tế - Thương mại

... cho quản trị quan hệ khách hàng, nên công việc quảnkhách hàng rời rạc, hiệu quả, dẫn đến chưa nắm bắt nhu cầu khách hàng, làm cho số khách hàng công ty bỏ Do vậy, với mục tiêu mong muốn hoàn ... hội bán hàng khách hàng cụ thể, mối liên hệ với khách hàng, hoạt động tài liên quan tới khách hàng, khả toán khách hàng, quảncông nợ hạn mức tín dụng khách hàng Công cụ cho phép người quản lý ... 2.8.2.2 Các hoạt động quản trị quan hệ khách hàng a Tổ chức quản lý mạng lưới khách hàng Để việc tổ chức quản lý mạng lưới khách hàng đụơc chặt chẽ, công ty quảnkhách hàng theo nhóm sản phẩm...
 • 68
 • 942
 • 12
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY VINATEX ĐÀ NẴNG

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY VINATEX ĐÀ NẴNG

Kinh tế

... khách hàng công ty 52 2.7.3 Đánh giá chung công tác quản trị quan hệ khách hàng công ty 53 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY VINATEX ĐÀ ... thiện công tác quản trị quan hệ khách 58 hàng 3.2.1 Phân nhóm khách hàng 58 3.2.2 Hoàn thiện sách marketing nhóm khách hàng 61 3.2.3 Giải pháp thị trường công tác quản trị quan hệ khách 65 hàng ... 3.2.8 Giải pháp Marketing công tác quản trị quan hệ khách hàng 70 3.2.9 Giải pháp quảnsở liệu khách hàng 72 3.2.10 Giải pháp kỹ thuật công tác quản trị quan hệ khách hàng 73 KẾT LUẬN TÀI LIỆU...
 • 87
 • 1,115
 • 2
Hoàn thiện Quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty TNHH nhà nước MTV Dệt 195

Hoàn thiện Quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty TNHH nhà nước MTV Dệt 195

Tài chính - Ngân hàng

... Phương hướng Quản trị Quan hệ khách hàng 46 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY DỆT 19/5 46 3.2.1 Xây dựng chíến lược Quản trị quan hệ khách hàng ... PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY DỆT 19/5 46 3.2.1 Xây dựng chíến lược Quản trị quan hệ khách hàng 46 3.2.2 Thành lập phận chuyên trách Quản trị quan hệ khách ... đề tài: Hoàn thiện Quản trị quan hệ khách hàng Công ty TNHH nhà nước MTV Dệt 19/5” làm chuyên đề thực tập với hi vọng tài liệu góp phần giúp công tác Quản trị quan hệ khách hàng Công ty hoạt...
 • 79
 • 468
 • 1
Một số đề xuất về công tác quản lý quan hệ khách hàng tại tổng công ty bưu chính việt nam

Một số đề xuất về công tác quảnquan hệ khách hàng tại tổng công ty bưu chính việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... Khách hàng D x Khách hàng E x Khách hàng G x Khách hàng H x Khách hàng I x Khách hàng K x Tổng cộng 25 KH 75 KH 400 KH 1.17 CHIẾN LƯỢC GIỮ CHÂN KHÁCH HÀNG VÀ ĐỂ KHÁCH HÀNG TRỞ THÀNH KHÁCH HÀNG ... nhà quản trị doanh nghiệp biết cần làm để thoả mãn tốt cho khách hàng đoạn thị trường mà doanh nghiệp lựa chọn 1.3 CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 1.3.1 Quan điểm quản trị quan hệ khách ... - Xây dựng quản trị hệ thống khách hàng hiệu quả: Quản trị khai thác sở liệu khách hàng, dựa ứng dụng công nghệ thông tin Từđóđưa công việc cụ thểđể nâng cao hiệu CRM cho Tổng Công ty Thông tin...
 • 21
 • 308
 • 0
Hoàn thiện HTTT quản lý mối quan hệ khách hàng tại công ty TNHH Truyền thông và Du lịch Alu Việt Nam

Hoàn thiện HTTT quản lý mối quan hệ khách hàng tại công ty TNHH Truyền thông và Du lịch Alu Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... công ty Nghiên cứu đề tài nhằm đánh giá thực trang tổ chức quảnquan hệ khách hàng công ty, rút thành tựu, hạn chế công tác tổ chức quảnquan hệ khách hàng Đúc rút sở lý luận quản trị quan ... Việt Nam Công tác phân loại khách hàng Công ty Khách hàng Công ty chia làm nhóm lớn: khách hàng tổ chức khách hàng cá nhân Trong đó, khách hàng tổ chức (đặt hàng trực tiếp) khoảng 65% khách hàng ... Tổng quan đề tài Hoàn thiện HTTT quản lý mối quan hệ khách hàng công ty TNHH Truyền thông Du lịch Alu Việt Nam Chương 2: Cơ sở lý luận thực trạng HTTT quản lý mối quan hệ khách hàng công ty TNHH...
 • 50
 • 664
 • 0
Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý quan hệ khách hàng tại công ty cổ phần vật liệu điện và viễn thông Sam Cường Luận văn thạc sĩ 2013

Giải pháp hoàn thiện hệ thống quảnquan hệ khách hàng tại công ty cổ phần vật liệu điện và viễn thông Sam Cường Luận văn thạc sĩ 2013

Kinh tế

... i khách hàng nh ng d ch v h tr khách hàng, sách xây d ng quan h v i khách hàng cơng chúng M t t ch ng ti p xúc v i khách hàng qua hình th c sau: bán hàng tr c ti p, trung tâm h khách hàng, khách ... bán hàng qua trung gian Cơng ty Sao Nam vào Trung tâm – i 42 - 2.2.2 Cơng ty có hình th sóc khách hàng 43 B ng Phân tích th c tr ng d ch v khách hàng STT hàng cho khách hàng hàng cho khách hàng ... tin khách hàng qu n lý vi c khách hàng Mà ph i h tr cho h th ng qu n lý quan h khách hàng thành “s k t h p gi i, cơng ngh chi bán hàng, h tr khách hàng nh m m c tiêu t lòng trung thành c a khách...
 • 80
 • 249
 • 0
Xây dựng chiến lược Quản tri quan hệ khách hàng tại công ty Hồng Môn.doc

Xây dựng chiến lược Quản tri quan hệ khách hàng tại công ty Hồng Môn.doc

Quản trị kinh doanh

... KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH Bài tập nhóm Môn: QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Cán hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Lớp: Quản trị kinh doanh k35 ... nhớ để khách hàng dễ dàng liên lạc cần, đồng thời góp phần vào việc marketing cho Công ty Thí dụ Công ty gửi tặng tách trà cho khách hàng công ty có phòng tiếp khách, khách hàng công ty dễ dàng ... Từ giúp khách hàng định dễ dàng việc lựa chọn giúp giao dịch Công ty diễn nhanh  Khách hàng hài lòng tồn tại trở thành tư tưởng chủ đạo Công ty Vì thế, sau đến với Công ty, chắn khách hàng nhận...
 • 16
 • 1,131
 • 2
Chiến lược Marketing-mix nhằm hoàn thiện và nâng cao mức độ thỏa mãn của khách hàng tại Công ty Thương Mại-Dịch Vụ Tràng Thi

Chiến lược Marketing-mix nhằm hoàn thiện và nâng cao mức độ thỏa mãn của khách hàng tại Công ty Thương Mại-Dịch Vụ Tràng Thi

Kinh tế - Thương mại

... người khách hàng mua hàng cửa hàng quốc doanh phần không nhỏ khách hàng quen cửa hàng họ mua hàng thời gian dài Điều có nghĩa cửa hàng quốc doanh buôn bán cho khách hàng cũ việc thu hút khách hàng ... tình trạng khách hàng mua hàng cửa hàng phải sang cửa hàng khác mua nốt hàng thiếu, điều làm cho khách hàng thấy phiền hà cửa hàng khác đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng họ cảm thấy mua hàng tốt ... chọn lựa mặt hàng giống bản, khác biệt sản phẩm làm cho khách hàng khó phân biệt; mặt hàng có giá trị cao cần cân nhắc cẩn thận khách hàng; khách hàng cần ý kiến đánh giá khách quan người thứ...
 • 65
 • 517
 • 4
Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hoà Bình

Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hoà Bình

Công nghệ thông tin

... biệt khách hàng tiềm năng, khách hàng thức - Quản lý phân biệt khách hàng cá nhân hay tổ chức - Quản lý danh sách khách hàng (tên, số điện thoại, địa …), người liên hệ Hệ thống báo cáo bán hàng ... MỀM QUẢNKHÁCH HÀNG XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CỦA PHẦN MỀM 1.1 KHẢO SÁT HỆ THỐNG Sau khảo sát hệ thống quảnkhách hàng công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hoà Bình nhận thấy số lượng khách hàng công ... phần mềm Đối với công tác tin học hoá nghiệp vụ quản trị quan hệ khách hàng, không chuyển đổi phần mềm quản lý phòng ban liên quan từ tài liệu thiếu hệ thống, phân tán sang hệ CSDL máy tính mà...
 • 125
 • 763
 • 2
Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast

Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast

Công nghệ thông tin

... tin học hóa cho toán quản trị quan hệ khách hàng 19 1.6.4 Đề tài quản trị quan hệ khách hàng 20 Chương - PHƯƠNG PHÁP LUẬN CƠ BẢN XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG .23 2.1 ... trò đặc biệt quan trọng định tới thành công công ty. Việc nắm bắt nhu cầu khách hàng, chăm sóc khách hàng chìa khóa mở cánh cửa thành công cho Công Ty Công việc quảnquan hệ khách hàng đòi hỏi ... điểm thực tế nhu cầu nâng cao lực quản trị quan hệ khách hàng Fast, em chọn đề tài: “Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast” làm đề tài...
 • 106
 • 1,316
 • 9

Xem thêm