hoàn thiện các quy định pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp

chuẩn bị xét xử vụ án hình sự và việc hoàn thiện các quy định pháp luật về chuẩn bị xét xử

chuẩn bị xét xử vụ án hình sự và việc hoàn thiện các quy định pháp luật về chuẩn bị xét xử

Khoa học xã hội

... thẩm xem xét lại định án sơ thẩm 2.Giải pháp hoàn thiện Luật cần quy định rõ trường hợp có dấu hiệu vụ án khơng thuộc quy n xét xử tòa án phải chuyển cho tòa án có thẩm quy n giải quy t, việc chuyển ... chặn; đưa vụ án xét xử 1, Quy t định trả hồ sơ để điều tra bổ sung Về định trả hồ sơ để điều tra bổ sung luật tố tụng hình năm 2003 quy định điều 179: “1 Thẩm phán định trả hồ sơ cho Viện kiểm ... triệu tập 14 Luật cần phải quy định trách nhiệm người cần triệu tập họ vắng mặt mà khơng có lý Đồng thời quy định thời gian họ đến tham gia phiên tòa phải thời gian Luật cần quy định sửa đổi...
 • 16
 • 979
 • 0

Việt nam với việc thực hiện điều ước quốc tế về biến đổi khí hậu, hướng tới hoàn thiện các quy định pháp luật về cơ chế phát triển sạch và xuất khẩu chứng nhận giảm phát thải khí nhà kính

Việt nam với việc thực hiện điều ước quốc tế về biến đổi khí hậu, hướng tới hoàn thiện các quy định pháp luật về cơ chế phát triển sạch và xuất khẩu chứng nhận giảm phát thải khí nhà kính

Thạc sĩ - Cao học

... QUẢ THỰC THI CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CDM Ở VIỆT NAM Trong Chương này, tác giả nghiên cứu mục lớn: 3.1 Hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam ... 3.2 Hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam chế phát triển - CDM Trong mục 3.1 ý kiến đề xuất tập trung vào vấn đề sau: Thứ nhất, hoàn thiện quy định pháp luật tiêu chuẩn mơi trường đó: cần quy định ... nhiên, quy định hành tập trung vào quy định điều kiện lực tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo ĐTM, chưa ý đến quy định đảm bảo lực tổ chức làm dịch vụ lập báo cáo ĐTM quy định sơ sài Theo quy định Luật...
 • 17
 • 897
 • 0

Báo cáo "Một số ý kiến trao đổi nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về thương nhân " ppt

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... kinh doanh t i Vi t Nam dư i hình th c: H p tác kinh doanh s h p ng h p tác kinh doanh, thành l p doanh nghi p liên doanh, thành l p doanh nghi p 100% v n u tư nư c Trong trư ng h p thành l p doanh ... tư nhân quy nh mâu thu n v i quy nh v quy n thành l p doanh nghi p (trong ó có doanh nghi p tư nhân) Theo i u Lu t doanh nghi p năm 1999, ngồi trư ng h p khơng th tr thành thương nhân quy nh Lu ... ăng kí kinh doanh c a ch th kinh doanh c quy nh r t c th văn b n pháp lu t khác như: Lu t h p tác xã ( i v i vi c ăng kí thành l p HTX), Lu t doanh nghi p ( i v i vi c ăng kí thành l p doanh nghi...
 • 6
 • 427
 • 0

Hoàn thiện các quy định pháp luật về đại học ngoài công lập ở Việt Nam Luận văn ThS. Luật

Hoàn thiện các quy định pháp luật về đại học ngoài công lập ở Việt Nam Luận văn ThS. Luật

Luật

... quản lý, vận hành, quy định tồn pháp luật đại học NCL nay, đề xuất giải pháp tháo gỡ.Trước tình hình đề tài Hoàn thiện quy định pháp luật đại học ngồi cơng lập Việt Nam” hình thành Mục tiêu đề ... “mơ hồ” xác định chủ sở hữu mơ hình trường dân lập Cụ thể với nhà góp vốn thành lập trường “khơng phải chủ đích thực”, khơng quản lý trường, luật pháp quy định thành phần khơng góp vốn chủ tịch ... sản góp vốn tỷ lệ tổng giá trị tài sản vốn điều lệ trường; ngày giao, nhận; chữ ký người góp vốn người thành viên góp vốn cử làm đại diện chịu trách nhiệm trước pháp luật đứng tên xin thành lập...
 • 95
 • 470
 • 0

Việt nam với việc thực hiện điều ước quốc tế về biến đổi khí hậu, hướng tới hoàn thiện các quy định pháp luật về cơ chế phát triển sạch và xuất khẩu chứng nhận giảm phát thải khí nhà kính luận văn t pdf

Việt nam với việc thực hiện điều ước quốc tế về biến đổi khí hậu, hướng tới hoàn thiện các quy định pháp luật về cơ chế phát triển sạch và xuất khẩu chứng nhận giảm phát thải khí nhà kính  luận văn t pdf

Thạc sĩ - Cao học

... 3.2 Hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam chế 135 phát triển 3.2.1 Hoàn thiện quy định pháp luật thủ tục cấp phép 135 triển khai dự án theo chế phát triển 3.2.2 Hoàn thiện quy định pháp luật ... 128 CAO HIỆU QUẢ THỰC THI CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ HỒN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CƠ CHẾ PHÁT TRIỂN SẠCH Ở VIỆT NAM 3.1 Hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam biến đổi 128 ... 3.1.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật tiêu chuẩn mơi trƣờng 128 3.1.2 Hồn thiện quy định ĐTM 130 3.1.3 Hoàn thiện quy định giảm phát thải chất độc hại 132 gây biến đổi khí hậu 3.1.4 Hồn thiện quy định...
 • 191
 • 677
 • 2

NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THUYỀN VIÊN

NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THUYỀN VIÊN

Luật

... pháp luật hợp đồng lao động thuyền viên Việt Nam quy định pháp luật lao động, pháp luật chuyên ngành điều ước quốc tế hàng hải mà Việt Nam thành viên [1 – 6] Tuy nhiên nay, chưa có văn pháp luật ... Việt Nam quy định nhiều văn quy phạm pháp luật khác Trong Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 [3] giành hẳn chương III quy định Thuyền Thuyền viên, bước tiến lớn Tuy nhiên, quy định pháp luật hợp ... Việt Nam chưa co tiền lệ lập pháp đương nhiên hủy Do luật pháp nên quy định có trường hợp hai bên có quy n hủy hợp đồng (b) Đơn phương hủy hợp đồng theo quy định pháp luật thời gian hợp đồng có...
 • 69
 • 450
 • 0

thực trạng giải quyết những tranh chấp về tính hợp pháp của di chúc và hướng hoàn thiện những quy định pháp luật về tính hợp pháp của di chúc

thực trạng giải quyết những tranh chấp về tính hợp pháp của di chúc và hướng hoàn thiện những quy định pháp luật về tính hợp pháp của di chúc

Thạc sĩ - Cao học

... đời, quy n thừa kế đợc pháp luật quy định, bảo vệ Mỗi nhà nớc khác có hệ thống quy phạm pháp luật thừa kế khác Pháp luật thừa kế thể rõ chất giai cấp Quy n thừa kế với t cách chế định pháp luật, ... với pháp luật dân Cộng hòa Pháp Theo pháp luật Cộng hòa Pháp ngời lập di chúc có quy n di tặng toàn tài sản cho ngời đợc di tặng Điều 1003 Bộ luật dân Pháp quy định: "Di tặng toàn tài sản quy định ... quy n ngày đợc pháp luật quy định cụ thể Với đời Bộ luật dân năm 1995, quy định pháp luật điều kiện có hiệu lực di chúc nói riêng pháp luật thừa kế nói chung đợc quy định cách hệ thống Tuy nhiên,...
 • 114
 • 656
 • 8

Báo cáo " Hoàn thiện các quy định phápvề nhân thân bị can " ppt

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... xác định ngời có đủ dấu hiệu quy định Điều 12 Bộ luật hình đ thực tội phạm quan điều tra định khởi tố bị can" Quy định nh tránh cho quan điều tra khởi tố trờng hợp không cần v xử lí hình theo quy ... thân bị can, bị cáo".(2) Quy định nh vừa phù hợp với điều luật khác Chơng V BLTTHS - biện pháp ngăn chặn, vừa góp phần nâng cao trách nhiệm điều tra viên định áp dụng biện pháp ngăn chặn cụ thể ... hạn chế vi phạm pháp luật việc áp dụng biện pháp cỡng chế tố tụng nghiêm khắc n y giai đoạn điều tra Khi quy định khởi tố bị can, khoản Điều 103 BLTTHS xác định: Khi có đủ để xác định ngời thực...
 • 5
 • 285
 • 1

Những quy định pháp luật về thủ tục phục hồi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Những quy định pháp luật về thủ tục phục hồi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Luật

... sản Nghĩa vụ doanh nghiệp mắc nợ Luật phá sản doanh nghiệp năm 1993 quy định lại không quy định thời gian cụ thể để doanh nghiệp mắc nợ phải nộp đơn không quy định chế tài mà doanh nghiệp phải ... sản doanh nghiệp Quy định dẫn tới hậu là, tài sản doanh nghiệp mắc nợ thực tế khơng đáng kể, thân chủ doanh nghiệp người quản lý doanh nghiệp chủ nợ không muốn doanh nghiệp phục hồi doanh nghiệp ... để doanh nghiệp thực phương án phục hồi lại hoạt động kinh doanh doanh nghiệp dễ dàng hơn, tiện lợi Có thể nói rằng, với hồn thiện Luật doanh nghiệp số lượng doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp...
 • 96
 • 1,036
 • 1

Một số kiến nghị về phương hướng hoàn thiện các quy định củapháp luật về trình tự, thủ tục đình công

Một số kiến nghị về phương hướng hoàn thiện các quy định củapháp luật về trình tự, thủ tục đình công

Luật

... công với quy định pháp luật Cũng có cách hiểu theo lối suy diễn cách thức đình cơng từ quy định đình cơng phải tiến hành phạm vi doanh nghiệp, tức đình cơng phạm vi phía hàng rào doanh nghiệp coi ... theo quy định mà chủ thể không giải Từ quy định ta thấy pháp luật cho phép NLĐ có thêm lựa chọn hiệu để NLĐ bảo vệ quy n lợi ích xảy tranh chấp lao động tập thể với NSDLĐ Theo quy định pháp luật ... xử lý kỷ luật anh H sai vi: Điều 87 BLLĐ quy định, việc xử lý vi phạm kỷ luật lao động phải tuân theo quy định định thủ tục Đây đảm bảo pháp luật quy n lợi ích đáng NLĐ bị xử lý kỷ luật Việc...
 • 18
 • 140
 • 0

Phân tích các quy định về định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Phân tích các quy định về định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Cao đẳng - Đại học

... diện theo pháp luật doanh nghiệp Như vậy, hiểu doanh nghiệp quy định người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp, tức cá nhân tập hợp người Trách nhiệm liên đới đặt trường hợp người góp vốn người ... diện theo pháp luật, việc định giá người góp vốn người đại diện theo pháp luật thỏa thuận Vì vậy, thấy cần phải sửa đổi cho hợp lý Ngồi quy định giá tài sản góp vốn Điều 30 Luật doanh nghiệp, Tại ... theo pháp luật doanh nghiệp Trong trường hợp, việc định giá tổ chức định giá tiến hành trách nhiệm liên đới thuộc người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp tổ chức định giá (người góp vốn chịu...
 • 5
 • 1,307
 • 8

pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp

pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Thạc sĩ - Cao học

... dung pháp luật hành góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam chủ thể góp vốn, hình thức góp vốn, thủ tục góp vốn Ba là, kiến nghị số giải pháp nhằm xây dựng hồn thiện pháp luật góp vốn thành lập doanh ... hệ thống vấn đề phápvốn góp, hình thức góp vốn, thực trạng pháp luật Việt Nam vấn đề góp vốn dựa sở quy định pháp luật hành góp vốn thành lập doanh nghiệp sở tham khảo pháp luật số nước vấn ... trung vào nghiên cứu đặc thù pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp chủ thể góp vốn, thủ tục góp vốn, hình thức góp vốn thành lập doanh nghiệp loại hình doanh nghiệp là: Cơng ty Cổ phần, Công...
 • 15
 • 627
 • 1

Pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp. Luận văn ThS. Luật

Pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp. Luận văn ThS. Luật

Luật

... Thực trạng pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt nam Chương III Hồn thiện pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 1.1 ... CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 2.1 Pháp luật thực định góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam 2.1.1 Chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam Trong ... dung pháp luật hành góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam chủ thể góp vốn, hình thức góp vốn, thủ tục góp vốn Ba là, kiến nghị số giải pháp nhằm xây dựng hồn thiện pháp luật góp vốn thành lập doanh...
 • 117
 • 2,820
 • 15

Pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần ở Việt Nam hiện nay

Pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần ở Việt Nam hiện nay

Kinh tế

... cơng ty Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp góp thêm vốn điều lệ doanh nghiệp thành lập Phía sau việc góp vốn quan hệ hợp đồng xoay quanh vấn đề góp vốn; iii) Góp vốn thành lập công ... trường hợp pháp luậtquy định khác” So với quy định chủ thể quy n thành lập quản lý doanh nghiệp khơng quy n góp vốn doanh nghiệp hoạt động quy định Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật hành hợp ... với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2014 thu hẹp thêm phạm vi chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp tổ chức khơng có tư cách pháp nhân khơng góp vốn thành lập, quản lý doanh nghiệp...
 • 77
 • 502
 • 3

Luận văn thạc sĩ luật pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần ở việt nam hiện nay

Luận văn thạc sĩ luật pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần ở việt nam hiện nay

Luật

... 2014 quy định: Góp vốn việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ cơng ty Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp góp thêm vốn điều lệ doanh nghiệp thành lập Như vậy, Luật Doanh nghiệp ... thành vốn điều lệ cơng ty Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp góp thêm vốn điều lệ doanh nghiệp thành lập Phía sau việc góp vốn quan hệ hợp đồng xoay quanh vấn đề góp vốn; iii) Góp vốn ... lý” cơng ty pháp luật chưa có quy định rõ ràng nên khó để xác định chủ thể có quy n thành lập, quản lý doanh nghiệp hay có quy n góp vốn vào doanh nghiệp Pháp luật khơng quy định vốn góp tham gia...
 • 77
 • 952
 • 2

Pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp (tt)

Pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp (tt)

Cao đẳng - Đại học

... cứu quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp, cụ thể 04 (bốn) vấn đề pháp lý như: chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp; tài sản góp vốn; thủ tục góp vốn; quy n trách nhiệm người góp vốn ... - quy nạp, lịch sử logic sử dụng việc phân tích quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp, tài sản góp vốn vào doanh nghiệp, ý nghĩa việc góp vốn thành lập doanh nghiệp lịch sử pháp luật ... tiễn thực việc góp vốn thành lập doanh nghiệp, để từ đề xuất số giải pháp nhằm hướng tới hoàn thiện nâng cao hiệu số quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp Việt Nam...
 • 14
 • 240
 • 0

Quy chế phápvề góp vốn thành lập công ty ở việt nam

Quy chế pháp lý về góp vốn thành lập công ty ở việt nam

Tài liệu khác

... trở thành thực thể pháp lý, mang quy n nghĩa vụ pháppháp luật quy định Sự quy định pháp luật thành lập, tổ chức hoạt động cơng ty có việc góp vốn thành lập cơng ty đưa việc góp vốn thành lập ... doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, doanh nghiệp nước doanh nghiệpvốn đầu tư nước Các quy định pháp luật góp vốn thành lập cơng ty mang nhiều khiếm khuyết Pháp luật góp vốn thành lập cơng ... thống quy định pháp luật doanh nghiệp nói chung pháp luật góp vốn thành lập cơng ty nói riêng bộc lộ hạn chế Hệ thống quy định pháp luật doanh nghiệp quy định mang tính chất phân biệt loại hình doanh...
 • 62
 • 143
 • 1

Những vấn đề pháp lý cơ bản về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Những vấn đề pháp lý cơ bản về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Luật

... Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp 3.2.1 Các giải pháp hoàn hoàn thiện quy định pháp luật 62 Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp 3.2.2 Các giải pháp thực quy định pháp luật Việt Nam 66 góp vốn ... trạng pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp - Thứ ba, đề xuất giải pháp để hoàn thiện pháp luật thực quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp, đồng thời góp phần hồn thiện quy phạm pháp ... TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 2.1 Quy định hành pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam 2.1.1 Chủ thể góp vốn Pháp luật doanh nghiệp có nhiều quy định...
 • 80
 • 207
 • 0

Định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp.doc

Định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp.doc

Kinh tế - Thương mại

... diện theo pháp luật doanh nghiệp Như vậy, hiểu doanh nghiệp quy định người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp, tức cá nhân tập hợp người Trách nhiệm liên đới đặt trường hợp người góp vốn người ... diện theo pháp luật, việc định giá người góp vốn người đại diện theo pháp luật thỏa thuận Vì vậy, thấy cần phải sửa đổi cho hợp lý Ngồi quy định giá tài sản góp vốn Điều 30 Luật doanh nghiệp, Tại ... theo pháp luật doanh nghiệp Trong trường hợp, việc định giá tổ chức định giá tiến hành trách nhiệm liên đới thuộc người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp tổ chức định giá (người góp vốn chịu...
 • 5
 • 794
 • 6

Báo cáo "Sự cần thiết và hướng hoàn thiện các quy định của luật hình sự về bảo vệ trẻ em " docx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... vi ph m t i Th ba, s b t c p c a h th ng quy ph m pháp lu t hình s v b o v tr em th hi n ch : Các văn b n hư ng d n, gi i thích c a quan có th m quy n v quy nh c a BLHS có liên quan n i tư ng b ... chưa chu n xác, th m chí có nh ng hư ng d n trái v i quy nh c a BLHS.(5) Hư ng hoàn thi n quy nh c a lu t hình s v b o v tr em Hoàn thi n quy nh c a lu t hình s v b o v tr em yêu c u c a th c ... ng không th ng nh t, nh hư ng không nh n vi c gi i quy t v án ch t lư ng xét x c a án Các quan có th m quy n TANDTC, VKSNDTC, B cơng an, B tư pháp ã có nhi u c g ng vi c gi i thích, hư ng d n...
 • 6
 • 412
 • 0

Xem thêm