hiện nay mới chỉ có 3 loại thuốc chẹn bêta giao cảm đã được chứng minh là có thể dùng trong điều trị suy tim đó là carvedilol dilatrend metoprolol betaloc và bisoprolol concor

Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 và AASHTO LRFD - Chương 8 docx

Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 AASHTO LRFD - Chương 8 docx

Kiến trúc - Xây dựng

... cho thành (8.12) đó, tỷ số độ mảnh vách D/tw Trong phạm vi đàn hồi, C cho công thức 6 .34 Khi sử dụng định nghĩa w lấy k (8. 13) biểu thức C trở thành (8.14) Khi thay công thức 8.14 vào công thức ... cấu thép Trường Đại học giao thông vậ n tải, 1980 [2] Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272 -01 Bộ Giao thông vận tải [3] Lê Đình Tâm Cầu thép NXB Giao thông vân tải, 20 03 [4] Richard M Barker; ... đại, xét đến ứng xử sau ổn định ảnh hưởng bất lợi không hoàn hảo (trong chế tạo) Khi lấy mt = 1 ,3 sau đó, thay công thức 8.6 vào 8.5, ta w w (8.7) Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272 -05 đưa yêu...
 • 12
 • 931
 • 15
Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 và AASHTO LRFD - Chương 7 ppt

Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 AASHTO LRFD - Chương 7 ppt

Kiến trúc - Xây dựng

... N 836 N0,19 104 111 MPa 127 MPa 105 90,5 MPa 93, 8 MPa 69,9 MPa 69,1 MPa 106 52,1 MPa 53, 1 MPa 106 38 ,0 MPa 43, 1 MPa 10 Các công thức 7 .3 7.4 sử dụng để xác định sức kháng cắt mỏi đinh đơn ... từ công thức 7 .3 với cho công thức 7.4 Với số chu kỳ N 37 2.10 , MPa MPa N kN Các giá trị I Q mặt cắt liên hợp ngắn hạn lấy từ bảng 5 .3 mm mm Với ba neo mặt cắt ngang Vsr = 230 kN, khoảng cách ... hồi bao hàm tỷ trọng bê tông và, đó, ảnh hưởng loại cốt liệu (thông thường hay nhẹ), nghĩa với tỷ trọng bê tông (kg/m 3) cường độ chịu nén bê tông (MPa) Việc đưa vào cường độ chịu kéo chẻ khối...
 • 11
 • 498
 • 3
Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 và AASHTO LRFD - Chương 6 docx

Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 AASHTO LRFD - Chương 6 docx

Kiến trúc - Xây dựng

... cắt dạng ứng suất, nhi ên biểu thức giống nhau, nghĩa là, Nếu (6 .36 ) Nếu (6 .37 ) đó, http://www.ebook.edu.vn145 Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 AASHTO LRFD (6 .38 ) đó, fu ... khoang xem xét tải trọng hệ số Fr sức kháng uốn hệ số của bi ên nén Từ công thức 5 .3 biểu thức bảng 5.5 -5.7, ta (6 .39 ) Biểu thức R công thức 6 .38 l giống công thức 6 .33 hình 6.7 thay mô men ... mô men lực cắt làm giảm sức kháng cắt danh định, nghĩa l (6 .32 ) http://www.ebook.edu.vn1 43 Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 AASHTO LRFD đó, hệ số giảm cho (6 .33 ) với mô men...
 • 16
 • 388
 • 3
Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 và AASHTO LRFD - Chương 5 docx

Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 AASHTO LRFD - Chương 5 docx

Kiến trúc - Xây dựng

... (mm) A.y (mm3) (mm4) I0 (mm4) Ix (mm4) 4500 7,5 0, 034 .106 3, 649 109 8,44 104 3, 649 109 15000 765 11,475.106 0 ,30 6 109 2,8 13 109 3, 119 109 10000 1527,5 15,275.106 3, 839 109 5,21 105 3, 839 109 Bản ... (A6.6.1.2.5-1, A6.6.1.2.5 -3) Hệ số cấu tạo A Giới hạn mỏi ( F)TH ×1011 (MPa )3 (MPa) A 82,0 165 B 39 ,3 110 B' 20,0 82,7 C 14,4 69,0 C' 14,4 82,7 D 7,21 48 ,3 E 3, 61 31 ,0 E' 1,28 17,9 Bulông (A325M) kéo dọc ... hiệu chữ in hoa: A l loại tốt nhất, E’ loại xấu Loại cấu tạo A v B dùng cho phận phẳng liên kết hàn chất lượng tốt phần tử lắp ráp không mối nối Loại chi tiết D v E dùng cho loại liên kết hàn góc...
 • 56
 • 667
 • 2
Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 và AASHTO LRFD - Chương 4 doc

Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 AASHTO LRFD - Chương 4 doc

Kiến trúc - Xây dựng

... suất dư không làm cho bị vênh, cong, chí bị vặn Nếu dùng làm cột không thoả mãn giả thiết thẳng tuyệt đối mà phải xem độ cong ban đầu Một cột độ cong ban đầu chịu mô men uốn lực dọc trục ... thớ mặt cắt ngang bắt đầu chảy thời điểm Điều hợp lý vùng ứng suất dư nén chảy minh hoạ hình 4 .3 Do đó, tải trọng nén dọc trục tăng l ên, phần mặt cắt làm việc đàn hồi giảm to àn mặt cắt ngang ... hồi đó, E mô đun đàn hồi vật liệu, I mô men quán tính mặt cắt ngang cột quanh trục trọng tâm vuông góc với mặt phẳng oằn, L chiều dài cột hai đầu chốt Công thức quen thuộc học phần chứng minh...
 • 11
 • 309
 • 1
Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 và AASHTO LRFD - Chương 3 ppsx

Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 AASHTO LRFD - Chương 3 ppsx

Kiến trúc - Xây dựng

... Do bulông đượcbố trí hàng theo phương tác dụng lực nên: từ công thức 3. 3 Sức kháng chảy hệ số đ ược tính ví dụ 3. 1 Sức kháng đứt hệ số tính từ công thức 3. 2: Đáp số Sức kháng kéo ... (hình 3. 5) Hình 3. 5 Bố trí bu lông so le VÍ DỤ 3. 2 Hãy xác định diện tích thực hữu hiệu v sức kháng kéo hệ số thép góc đ ơn chịu kéo L 152 x 102 x 12,7, đ ược hàn vào nút phẳng hình 3. 6 Lỗ dùng ... 0,75 từ công thức 3. 4 với Ag = 30 60 mm Ae = UAg = 0,75. (30 60) = 2295 mm Sức kháng chảy hệ số tính từ công thức 3. 1 với MPa (bảng 1.5) Sức kháng đứt hệ số tính từ công thức 3. 2 với MPa (bảng...
 • 8
 • 549
 • 2
Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 và AASHTO LRFD - Chương 2 pps

Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 AASHTO LRFD - Chương 2 pps

Kiến trúc - Xây dựng

... 22 50 22 24 28 24 30 24 55 24 26 30 26 33 26 60 27 30 35 30 37 30 67 30 33 38 33 40 33 75 36 39 44 39 46 39 90 Lỗ cỡ dùng lớp liên kết bu lông cường độ cao chịu ma sát Không dùng lỗ cỡ liên kết ... 2.6 Các trị số K s Cho điều kiện bề mặt loại A 0 ,33 Cho điều kiện bề mặt loại B 0,50 Cho điều kiện bề mặt loại C 0 ,33 Tiêu chuẩn loại bề mặt: Loại A: lớp cáu bẩn làm sạch, bề mặt không sơn làm thổi ... kéo đứt hệ số đ ược xác định theo công thức 3. 2 với Như vậy, cường độ kéo định sức kháng kéo đứt, 233 ,172 kN Đáp số Cường độ kéo ( 233 ,172 kN) nhỏ h ơn cường độ chịu cắt bu lông (36 3 ,33 kN) cường...
 • 34
 • 590
 • 4
Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 và AASHTO LRFD - Chương 1 pot

Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 AASHTO LRFD - Chương 1 pot

Kiến trúc - Xây dựng

... thường giá trị nhỏ 1, vế tải trọng nhân với hệ số tải trọng dựa tr ên thống kê , thường giá trị lớn Vì hiệu ứng tải trọng trạng thái giới hạn (TTGH) định tổ hợp loại tải trọng khác (Qi) ... cầu hiểu biết lý thuyết xác xuất thống kê Yêu cầu số liệu thống kê đầy đủ thuật toán tính xác xuất để điều chỉnh hệ số sức kháng cho phù hợp với trường hợp đặc biệt Phương pháp LRFD dùng làm ... kế phải đủ độ dẻo, phải nhiều đường truyền lực (có tính dư) tầm quan trọng khai thác phải xét đến Mỗi cấu kiện liên kết phải thỏa mãn công thức 1 .3 tất trạng thái giới hạn (1 .3) đó: Qi hiệu...
 • 24
 • 438
 • 2
Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 và AASHTO LRFD part 10 pptx

Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 AASHTO LRFD part 10 pptx

Cao đẳng - Đại học

... cho thành (8.12) đó, tỷ số độ mảnh vách D/tw Trong phạm vi đàn hồi, C cho công thức 6 .34 Khi sử dụng định nghĩa w lấy k (8. 13) biểu thức C trở thành (8.14) Khi thay công thức 8.14 vào công thức ... cấu thép Trường Đại học giao thông vậ n tải, 1980 [2] Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272 -01 Bộ Giao thông vận tải [3] Lê Đình Tâm Cầu thép NXB Giao thông vân tải, 20 03 [4] Richard M Barker; ... lấy đường tim vách mm Từ đó, bán kính quán tính mặt cắt cột l mm Tiếp theo, , đảm bảo công thức 4.11 cho Sức kháng nén danh định cột đ ược cho công thức 4. 13 l Sức kháng nén dọc trục hệ số...
 • 10
 • 442
 • 0
Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 và AASHTO LRFD part 9 docx

Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 AASHTO LRFD part 9 docx

Cao đẳng - Đại học

... (6 .38 ) đó, fu ứng suất lớn bi ên nén khoang xem xét tải trọng hệ số Fr sức kháng uốn hệ số của bi ên nén Từ công thức 5 .3 biểu thức bảng 5.5 -5.7, ta (6 .39 ) Biểu thức R công thức 6 .38 l ... N 836 N0,19 104 111 MPa 127 MPa 105 90,5 MPa 93, 8 MPa 69,9 MPa 69,1 MPa 106 52,1 MPa 53, 1 MPa 106 38 ,0 MPa 43, 1 MPa 10 Các công thức 7 .3 7.4 sử dụng để xác định sức kháng cắt mỏi đinh đơn ... từ công thức 7 .3 với cho công thức 7.4 Với số chu kỳ N 37 2.10 , MPa MPa N kN Các giá trị I Q mặt cắt liên hợp ngắn hạn lấy từ bảng 5 .3 mm mm Với ba neo mặt cắt ngang Vsr = 230 kN, khoảng cách...
 • 18
 • 455
 • 0
Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 và AASHTO LRFD part 8 pdf

Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 AASHTO LRFD part 8 pdf

Cao đẳng - Đại học

... mô men lực cắt làm giảm sức kháng cắt danh định, nghĩa l (6 .32 ) http://www.ebook.edu.vn1 43 Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 AASHTO LRFD đó, hệ số giảm cho (6 .33 ) với mô men ... chảy lực cắt dẻo toàn phần phát triển Nếu đưa giá trị vào công thức 6.2 viết lại, ta (6 .3) Bản thân cường độ cắt chảy xác định đ ược mà phụ thuộc vào tiêu chuẩn phá hoại cắt thừa nhận Khi sử dụng ... sườn tăng cường ngang (6 .30 ) Giới hạn ám khoảng cách lớn s ườn tăng cường ngang 3D Nếu vách khoảng cách lớn s ườn tăng cường ngang cần phải nhỏ 3D cho biểu thức (6 .31 ) mà biến thiên theo nghịch...
 • 18
 • 298
 • 0
Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 và AASHTO LRFD part 7 pot

Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 AASHTO LRFD part 7 pot

Cao đẳng - Đại học

... công thức 5 .35 diện tích đoạn vách twdx (5 .37 ) Để không xảy ổn định thẳng đứng vách, ứng suất vách phải nhỏ h ơn ứng suất oằn tới hạn, tức (5 .38 ) Khi thay công thức 5 .34 5 .37 vào 5 .38 , ta Giải ... (5.71) đó, P1 nội lực biên nén điểm đỡ nội lực mặt cắt nhỏ h ơn tải trọng hệ số P2 nội lực biên nén điểm đỡ nội lực mặt cắt lớn h ơn tải trọng hệ số Thay công thức 5.62 v 5. 63 vào công ... không đơn giản fc/E mà phải bao gồm ảnh hưởng ứng suất dư fr biên (hình 4 .3) , tức là, Từ đó, công thức 5 .33 trở thành (5 .34 ) http://www.ebook.edu.vn110 Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22...
 • 18
 • 373
 • 0
Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 và AASHTO LRFD part 6 doc

Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 AASHTO LRFD part 6 doc

Cao đẳng - Đại học

... (mm) A.y (mm3) (mm4) I0 (mm4) Ix (mm4) 4500 7,5 0, 034 .106 3, 649 109 8,44 104 3, 649 109 15000 765 11,475.106 0 ,30 6 109 2,8 13 109 3, 119 109 10000 1527,5 15,275.106 3, 839 109 5,21 105 3, 839 109 Bản ... (A6.6.1.2.5-1, A6.6.1.2.5 -3) Hệ số cấu tạo A Giới hạn mỏi ( F)TH ×1011 (MPa )3 (MPa) A 82,0 165 B 39 ,3 110 B' 20,0 82,7 C 14,4 69,0 C' 14,4 82,7 D 7,21 48 ,3 E 3, 61 31 ,0 E' 1,28 17,9 Bulông (A325M) kéo dọc ... (A490M) kéo dọc trục 10 ,3 262 Loại chi tiết 5.2 .3. 2.5 Sức kháng mỏi Từ đường cong mỏi điển hình S-N ,sức kháng mỏi chia thành hai loại tính chất : loại cho tuổi thọ vô c ùng loại cho tuổi thọ hữu...
 • 18
 • 484
 • 0
Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 và AASHTO LRFD part 5 pptx

Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 AASHTO LRFD part 5 pptx

Cao đẳng - Đại học

... (A2.5.2.6.2 & A3.6.1 .3. 2) Độ võng dầm phải thoả mãn điều kiện sau đây: Δ Δ cp L 800 Trong đó: L = Chiều dài nhịp dầm (m); = Độ võng lớn hoạt tải gây TTGHSD, bao gồm lực xung kích , lấy trị số lớn ... : (5.8) ( f) 5.2 .3. 2 .3 Xe tải thiết kế mỏi số chu kỳ biên độ ứng suất a Xe tải thiết kế mỏi Xe tải thiết kế mỏi xe tải thiết kế khoảng cách hai trục sau không đổi 9000mm 35 kN 145 kN 430 0 ... niệm tải trọng lặp (mỏi): tải trọng trị số dấu thay đổi theo thời gian Đặc ttrựng tải trọng tác dụng lên kết cấu nhiều lần (có thể lên dến hang triệu lần) vơí trị số luôn thay đổi Như vậy, tải...
 • 18
 • 441
 • 1
Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 và AASHTO LRFD part 4 pps

Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 AASHTO LRFD part 4 pps

Cao đẳng - Đại học

... Do bulông đượcbố trí hàng theo phương tác dụng lực nên: từ công thức 3. 3 Sức kháng chảy hệ số đ ược tính ví dụ 3. 1 Sức kháng đứt hệ số tính từ công thức 3. 2: Đáp số Sức kháng kéo ... (hình 3. 5) Hình 3. 5 Bố trí bu lông so le VÍ DỤ 3. 2 Hãy xác định diện tích thực hữu hiệu v sức kháng kéo hệ số thép góc đ ơn chịu kéo L 152 x 102 x 12,7, đ ược hàn vào nút phẳng hình 3. 6 Lỗ dùng ... 0,75 từ công thức 3. 4 với Ag = 30 60 mm Ae = UAg = 0,75. (30 60) = 2295 mm Sức kháng chảy hệ số tính từ công thức 3. 1 với MPa (bảng 1.5) Sức kháng đứt hệ số tính từ công thức 3. 2 với MPa (bảng...
 • 18
 • 354
 • 1
Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 và AASHTO LRFD part 3 pdf

Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 AASHTO LRFD part 3 pdf

Cao đẳng - Đại học

... 2.6 Các trị số K s Cho điều kiện bề mặt loại A 0 ,33 Cho điều kiện bề mặt loại B 0,50 Cho điều kiện bề mặt loại C 0 ,33 Tiêu chuẩn loại bề mặt: Loại A: lớp cáu bẩn làm sạch, bề mặt không sơn làm thổi ... kéo đứt hệ số đ ược xác định theo công thức 3. 2 với Như vậy, cường độ kéo định sức kháng kéo đứt, 233 ,172 kN Đáp số Cường độ kéo ( 233 ,172 kN) nhỏ h ơn cường độ chịu cắt bu lông (36 3 ,33 kN) cường ... (MPa) (MPa) (MPa) (%) Hàn tự động thuốc: F6A0-EXXX F7A0-EXXX 33 0 400 415 - 550 480 - 655 30 0 37 0 400 - 565 470 - 670 22 22 27 27 - 20oC - 20oC 34 5 414 428min 497 31 5 38 5 415 - 600 485 - 655 22 22...
 • 18
 • 521
 • 2
Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 và AASHTO LRFD part 2 pot

Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 AASHTO LRFD part 2 pot

Cao đẳng - Đại học

... 22 50 22 24 28 24 30 24 55 24 26 30 26 33 26 60 27 30 35 30 37 30 67 30 33 38 33 40 33 75 36 39 44 39 46 39 90 Lỗ cỡ dùng lớp liên kết bu lông cường độ cao chịu ma sát Không dùng lỗ cỡ liên kết ... 28.6 31 .8 35 .0 38 .1 Chiều dài ren danh đinh (mm) 25.4 31 .8 35 .0 38 .1 44.5 50.8 50.8 57.2 57.2 Độ lệch ren (mm) 4.8 5.6 6.4 7.1 7.9 8.6 9.7 11.2 11.2 Chiều dài tổng cộng ren (mm) 30 .2 37 .3 41.1 ... (mm) Các mép cắt Các mép tấm, hay thép hình cán mép cắt khí đốt 16 28 22 20 34 26 22 38 28 24 42 30 27 48 34 30 52 38 36 64 46 2.2 Liên kết bu lông chịu cắt: tr ường hợp phá hoại Trước xem xét...
 • 18
 • 379
 • 0
Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 và AASHTO LRFD part 1 ppt

Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 AASHTO LRFD part 1 ppt

Cao đẳng - Đại học

... thường giá trị nhỏ 1, vế tải trọng nhân với hệ số tải trọng dựa tr ên thống kê , thường giá trị lớn Vì hiệu ứng tải trọng trạng thái giới hạn (TTGH) định tổ hợp loại tải trọng khác (Qi) ... cầu hiểu biết lý thuyết xác xuất thống kê Yêu cầu số liệu thống kê đầy đủ thuật toán tính xác xuất để điều chỉnh hệ số sức kháng cho phù hợp với trường hợp đặc biệt Phương pháp LRFD dùng làm ... kế phải đủ độ dẻo, phải nhiều đường truyền lực (có tính dư) tầm quan trọng khai thác phải xét đến Mỗi cấu kiện liên kết phải thỏa mãn công thức 1 .3 tất trạng thái giới hạn (1 .3) đó: Qi hiệu...
 • 18
 • 319
 • 0
tính toán cụ thể tường chắn đất có cốt dạng neo thép theo tiêu chuẩn AASHTO LRFD 2005

tính toán cụ thể tường chắn đất cốt dạng neo thép theo tiêu chuẩn AASHTO LRFD 2005

Kỹ thuật

... (phần dùng để tính ổn định mái đất) Hình: 3. 2.2.1 33 Hình: 3. 2.2.1 *Bước 2: Vẽ phác họa mô hình toán gán đặc tính cho khối đất với thông số bên Hình: 3. 2.2.2 Hình: 3. 2.2 .3 Hình: 3. 2.2.2 34 Hình: 3. 2.2 .3 ... +79.25×0 .3 ) = 238 .76 kN/m 2.4 − 0 .3 − 0.6 + 0 .3 + 0.6 )+( 23. 78 MS= mômen quán tính quanh điểm C nguyên nhân tải trọng xe MS= Vq × ( L−d −B MS= 14.10 × ( +d +B) 2.4 − 0 .3 − 0.6 +0 .3+ 0.6 ) = 23. 27 ... x I1 − z I12 Δσh=2 x (4.16 ) x 1. 73 − 1.0 1. 732 =2. 03 kN/m2 σh=Ka(rf) x (σvs+Δσv+q) +Δσh σh=0.26 x (32 .0+57. 43 +9.4) +2. 03 =27. 73 kN/m2 Tmax=σh x s Tmax=27. 73 x (0.2 ) =5.55 kN/m La =(H1−z) tan...
 • 39
 • 710
 • 9
Kết cấu thép theo tiêu chuẩn 22 TCN 272 05 và AASHTO LRFD

Kết cấu thép theo tiêu chuẩn 22 TCN 272 05 AASHTO LRFD

Kiến trúc - Xây dựng

... 18 22 18 40 20 22 24 22 26 22 50 22 24 28 24 30 24 55 24 26 30 26 33 26 60 27 30 35 30 37 30 67 30 33 38 33 40 33 75 36 39 44 39 46 39 90 L quỏ c cú th dựng mi lp ca liờn kt bu lụng ... thc 3. 2 vi u 0,80 u Pnu u Fu Ae 0,8.450.647, 233 ,172 kN Nh vy, cng kộo c quyt nh bi sc khỏng kộo t, bng 233 ,172 kN ỏp s Cng kộo ( 233 ,172 kN) nh h n cng chu ct ca cỏc bu lụng (36 3 ,33 kN) ... 28.6 31 .8 35 .0 38 .1 Chiu di ren danh inh (mm) 25.4 31 .8 35 .0 38 .1 44.5 50.8 50.8 57.2 57.2 lch ren (mm) 4.8 5.6 6.4 7.1 7.9 8.6 9.7 11.2 11.2 Chiu di tng cng ren (mm) 30 .2 37 .3 41.1 45.2 52 .3 59.4...
 • 172
 • 344
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25