hiện nay có nhiều loại hình sản xuất vì vậy cần khảo sát quy trình sản xuất của các loại hình sản xuất đó để có căn cứ đưa ra quyết định của sản xuất

Khảo sát quy trình sản xuất tôm giống càng xanh theo mô hình nước trong hở tại trang trại sản xuất giống Mỹ Thạch

Khảo sát quy trình sản xuất tôm giống càng xanh theo mô hình nước trong hở tại trang trại sản xuất giống Mỹ Thạch

Nông - Lâm - Ngư

... đề tài “KHẢO SÁTHÌNH SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH THEO QUY TRÌNH NƯỚC TRONG HỞ” 1.2 Mục Tiêu Khảo sát thực tế hoạt động trại, tìm hiểu kỹ thuật sản xuất giống Tôm Càng Xanh theo quy trình nước ... Xanh theo quy trình nước hở Để tìm hiểu quy trình kỹ thuật sản xuất giống Tôm Càng Xanh trại, chấp thuận Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm Trung Tâm Nghiên Cứu Sản Xuất Giống Thủy Sản Tỉnh ... trứng cần cho sản xuất Để tính toán lượng tôm trứng cần cho sản xuất ta cần phải biết: số lượng hậu ấu trùng cần thu hoạch bao nhiêu, sức sinh sản tương đối tôm trứng, tỷ lệ sống ấu trùng qua trình...
 • 61
 • 1,521
 • 4
khảo sát quy trình sản xuất của cty dệt may gia định phong phú nhằm đề xuất các phương pháp kiểm tra môi trường lao động và bảo hộ lao động.

khảo sát quy trình sản xuất của cty dệt may gia định phong phú nhằm đề xuất các phương pháp kiểm tra môi trường lao động và bảo hộ lao động.

Công nghệ - Môi trường

... nghiên cứu: - Nghiên cứu ảnh hưởng quy trình sản xuất nhà máy đến môi trường - Nghiên cứu quy định luật lao động để phương pháp bảo hộ lao động - Nghiên cứu quy định nghị định vấn đề kiểm tra ... tình hình chất lượng sản phẩm, tình hình thực quy định bảo vệ mơi trường trình sản xuất …và kiến nghị đề xuất (nếu có) để thực tốt nhiệm vụ 23 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2.4 Giới thiệu quy trình sản xuất ... thiệu quy trình sản xuất nhà máy 24 2.4.1 Quy trình sản xuất cơng ty .24 Hình 2: Sơ đồ quy trình sản xuất cơng ty .24 (Trích tài liệu tập huấn công ty dệt may Gia Định...
 • 113
 • 1,093
 • 3
Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất và đánh giá ảnh hưởng của nguyên liệu mía đến sản lượng và chất lượng đường thành phẩm

Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất và đánh giá ảnh hưởng của nguyên liệu mía đến sản lượng và chất lượng đường thành phẩm

Nông - Lâm - Ngư

... ngành cơng nghiệp sản xuất Đường mía Để sản xuất kg đường kính trắng người ta phải đầu tư công nghệ sản xuất dây truyền sản xuất với máy móc thiết bị đại Như để sản xuất hiệu lợi nhuận cho ... sách - Sản lượng sản phẩm sản xuất - Chỉ tiêu lợi nhuận - Nhận thức tầm quan trọng trình sản xuất, nhà máy chuyển khai tốt tất loại hoạt động : tuyển dụng, bố trí vào khâu trình sản xuất cách ... Hóa ổn định 32.464 trồng mía vào niên vụ 2007-2008 12 Chương Phương Pháp Nghiên Cứu I Khảo sát thực tế quy trình dây chuyền sản xuất nhà máy * Thuyết minh quy trình Mía từ bãi tồn trữ mía đưa lên...
 • 133
 • 643
 • 1
khảo sát quy trình sản xuất và tìm hiểu các chỉ tiêu chất lượng của mủ khối svr 3l

khảo sát quy trình sản xuất và tìm hiểu các chỉ tiêu chất lượng của mủ khối svr 3l

Hóa học

... Chín, chảy, chảy nhão dễ đứtTỜ CẮT CHUYÊN CHỞ 2 .Quy trình sản xuất mủ tớ RSS 2.1.Dây chuyền sản xuất mủ tờ RSS cua xí nghiệp khí chếĐỂ RÁO XƠNG biến Lộc Nin TIẾP NHẬN QUY TRÌNH SẢN XUẤT MỦ ... hiểu trình sản xuất SVR 3L Tuần -Các cơng đoạn: tiếp nhận-xử lý-đánh đơng -Tìm hiểu trình sản xuất SVR 3L Tuần -Các công đoạn: gia cơng cơ-gia cơng nhiệthồn thành sản phẩm -Tìm hiểu tiêu kiểm tra ... Cao su SBR loại cao su sản xuất nhiều , phổ biến loại cao su tổng hợp Cao su SBR sản phẩm phản ứng đồng trùng hợp Styren Butadien - Butadien1,3 cấu tạo CH2=CH–CH=CH2 , sản xuất từ sản phẩm dầu...
 • 64
 • 953
 • 3
khảo sát quy trình sản xuất và ảnh hưởng của phương pháp vệ sinh khử trùng đến sự giảm thiểu mật số vi khuẩn escherichia coli trên dụng cụ chế biến tại công ty tnhh cn thủy sản miền nam

khảo sát quy trình sản xuất và ảnh hưởng của phương pháp vệ sinh khử trùng đến sự giảm thiểu mật số vi khuẩn escherichia coli trên dụng cụ chế biến tại công ty tnhh cn thủy sản miền nam

Công nghệ - Môi trường

... Hình 2.5: Sơ đồ tổ chức máy quản lý phân xƣởng Hình 2.6: Vi khuẩn Escherichia coli 12 Hình 3.1: Sơ đồ quy trình sản xuất cá tra fillet lạnh đông 19 Hình 4.1: Sơ đồ quy trình ... chuẩn quốc tế Cơng ty sản xuất sản phẩm làm từ cá tra, với nhiều sản phẩm đa dạng nhƣ: cá tra fillet, cá tra nguyên con, cá cắt khoanh, chả cá, Năng lực sản xuất: 50 000 sản phẩm/năm, công suất ... Trƣờng Đại Học Cần Thơ c Hình thái sinh lý Cá tra loại cá da trơn, thân dài, lƣng xám đen, bụng bạc, miệng rộng, hai râu dài Cá tra số lƣợng hồng cầu máu nhiều lồi cá khác Cá quan hấp phụ...
 • 66
 • 346
 • 0
khảo sát quy trình công nghệ, định mức nguyên liệu và hệ thống thiết bị sản xuất sản phẩm cá tra (pangasianodon hypopthalmus) fillet đông lạnh iqf của công ty tnhh thủy sản thiên hà

khảo sát quy trình công nghệ, định mức nguyên liệu và hệ thống thiết bị sản xuất sản phẩm cá tra (pangasianodon hypopthalmus) fillet đông lạnh iqf của công ty tnhh thủy sản thiên hà

Nông - Lâm - Ngư

... TNHH THỦY SẢN THIÊN HÀTIỀN GIANG, ban chủ nhiệm Khoa Thủy Sản trƣờng Đại Học Cần Thơ, đề tài: Khảo sát quy trình cơng nghệ, định mức sản phẩm hệ thống thiết bị sản xuất cho sản phẩm cá tra fillet ... Tái đơng Mạ băng Hình 3.1: Quy trình dự kiến sản phẩm cá tra fillet đông lạnh 18 3.2.2 Phƣơng pháp khảo sát quy trình Quan sát quy trình tham gia trực tiếp vào cơng đoạn qui trình chế biến cơng ... Polyethylene vi TÓM TẮT Nghiên cứu thực nhằm khảo sát quy trình chế biến cá tra fillet đơng IQF, khảo sát định mức nguyên liệu hệ thống thiết bị sản xuất công ty TNHH thủy sản Thiên Hà Phƣơng pháp...
 • 69
 • 374
 • 0
khảo sát quy trình công nghệ, định mức nguyên liệu và hệ thống thiết bị sản xuất sản phẩm cá tra (pangasianodon hypophthalmus) fillet tẩm bột đông lạnh của công ty tnhh thủy sản thiên hà

khảo sát quy trình công nghệ, định mức nguyên liệu và hệ thống thiết bị sản xuất sản phẩm cá tra (pangasianodon hypophthalmus) fillet tẩm bột đông lạnh của công ty tnhh thủy sản thiên hà

Thủy sản

... nghiên cứu 3.2.1 Khái qt quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm cá tra fillet tẩm bột đông lạnh Mục tiêu: tìm hiểu quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm cá tra fillet tẩm bột đông lạnh Phƣơng pháp khảo ... lạnh Phƣơng pháp khảo sát quy trình:  Quá trình khảo sát đƣợc tiến hành theo quy trình sản xuất thực tế nhà máy: trực tiếp tham gia sản xuất, quan sát cơng nhân, chụp hình, ghi nhận thơng số ... 22 4.1 Quy trình sản xuất cá tra fillet tẩm bột đơng lạnh 22 4.1.1 Quy trình sản xuất cá tra fillet tẩm bột đông lạnh 22 4.1.2 Thuyết minh quy trình .23 4.2 Kết thực nghiệm định mức...
 • 67
 • 802
 • 1
khảo sát quy trình sản xuất gạo ảnh hưởng của độ ẩm gạo nguyên liệu đến tỷ lệ gạo gãy qua côn đoạn xát trắng và các biến đổi xảy ra trong thời gian bảo quản (xí nghiệp lương thực cái cam – vĩnh long)

khảo sát quy trình sản xuất gạo ảnh hưởng của độ ẩm gạo nguyên liệu đến tỷ lệ gạo gãy qua côn đoạn xát trắng và các biến đổi xảy ra trong thời gian bảo quản (xí nghiệp lương thực cái cam – vĩnh long)

Công nghệ - Môi trường

... CHƢƠNG QUY TRÌNH CHẾ BIẾN GẠO TRẮNG VÀ CÁC THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHÍNH 20 3.1 Quy trình sản xuất gạo Xí nghiệp 20 3.1.1 Sơ đồ quy trình cơng nghệ 21 3.1.2 Thuyết minh quy trình ... thời C ƢƠN QUY TRÌN C Ế BIẾN GẠO TRẮNG VÀ CÁC THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHÍNH 3.1 QUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠO TẠI XÍ NGHIỆP 3.1.1 Sơ đồ quy trình cơng nghệ Sơ đồ quy trình cơng nghệ đƣợc thể hình 3.1 Gạo ... trục để cung cấp gạo vào buồng áp lực máy, phía ngồi đƣợc chế tạo thép hình khối hợp chữ nhật phía bên cửa để quan sát q trình làm việc phía dƣới đƣờng ống để hút cám ngồi (hình 3.5) Hình...
 • 59
 • 643
 • 0
khảo sát quy trình sản xuất và ảnh hưởng của thời gian mạ băng đến tỷ lệ mạ băng cá tra fillet đông iqf công ty cp chế biến xnk thủy hải sản hùng cường vĩnh long

khảo sát quy trình sản xuất và ảnh hưởng của thời gian mạ băng đến tỷ lệ mạ băng cá tra fillet đông iqf công ty cp chế biến xnk thủy hải sản hùng cường vĩnh long

Công nghệ thực phẩm

... việc khảo sát công đoạn dây chuyền sản xuất cá tra fillet cấp đông IQF nghiên cứu ảnh hưởng thời gian mạ băng đến tỷ lệ mạ băng quy trình sản xuất Công ty Cổ phần Chế biến XNK thủy hải sản Hùng ... dụng hóa chất, chất phụ gia sản xuất chế biến thủy sản, chƣơng trình quản lý chất lƣợng HACCP, ISO, quy định quy trình sản xuất, an toàn an ninh thực phẩm Tổ chức kiểm tra, nhắc nhở cơng nhân thực ... học Cần Thơ DANH SÁCH CÁC HÌNH -oOo Hình 2.1 Logo cơng ty Hình 2.2 Các sản phẩm từ cá tra Công ty Hùng Cƣờng Hình 2.3 Sơ đồ cấu tổ chức Công ty Hùng Cƣờng Hình...
 • 81
 • 656
 • 1
khảo sát quy trình sản xuất gạo và sự thay đổi độ ẩm, thành phần của gạo qua các giai đoạn chế biến tại công ty hoàng minh nhật

khảo sát quy trình sản xuất gạo và sự thay đổi độ ẩm, thành phần của gạo qua các giai đoạn chế biến tại công ty hoàng minh nhật

Công nghệ thực phẩm

... Thơ TÓM TẮT Đề tài Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất gạo thay đổi độ ẩm, thành phần gạo Công ty Hoàng Minh Nhật” thực với nội dung nghiên cứu chủ yếu gồm (i) Khảo sát quy trình cơng nghệ tìm ... 24 4.1 Quy trình sản xuất gạo cơng ty Hồng Minh Nhật 24 4.1.1 Sơ đồ quy trình 24 4.1.2 Thuyết minh cơng đoạn trong quy trình 25 4.1.3 Máy móc sử dụng trình sản xuất ... cấu tạo thiết bị sản xuất gạo xí nghiệp (ii) Khảo sát thay đổi độ ẩm, tỷ lệ gạo nguyên thành phần gạo trình chế biến công ty Kết nghiên cứu cho thấy, quy trình cơng nghệ sản xuất cơng ty dây...
 • 65
 • 574
 • 1
Khảo sát quy trình sản xuất gạo và sự thay đổi độ ẩm, thành phần của gạo qua các giai đoạn chế biến tại công ty hoàng minh nhật

Khảo sát quy trình sản xuất gạo và sự thay đổi độ ẩm, thành phần của gạo qua các giai đoạn chế biến tại công ty hoàng minh nhật

Công nghệ - Môi trường

... định chương trình Excel, quan tâm đến độ lệch chuấn CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 4.1 Quy trình sản xuất gạo cơng ty Hồng Minh Nhật 4.1.1 Sơ đồ quy trình Hình 6: Quy trình công nghệ sản xuất gạo ... Thơ TĨM TẤT Đê tài Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất gạo thay đôi độ âm, thành phân gạo Cơng ty Hồng Minh Nhật” thực với nội dung nghiên cứu chủ yếu gồm (ỉ) Khảo sát quy trình cơng nghệ tìm ... cấu tạo thiết bị sản xuất gạo xỉ nghiệp (ii) Khảo sát thay đỏi độ âm, tỷ lệ gạo nguyên thành phần gạo trình chế biến cơng ty Kêt nghiên cứu cho thấy, quy trình cơng nghệ sản xuất công ty dây...
 • 53
 • 709
 • 0
Khảo sát quy trình sản xuất và ảnh hưởng của thời gian mạ băng đến tỷ lệ mạ băng cá tra fillet đông IQF công ty CP chế biến XNK thủy hải sản hùng cường vĩnh long

Khảo sát quy trình sản xuất và ảnh hưởng của thời gian mạ băng đến tỷ lệ mạ băng cá tra fillet đông IQF công ty CP chế biến XNK thủy hải sản hùng cường vĩnh long

Công nghệ - Môi trường

... học cần Thơ TÓM TẮT Nghiên cứu thực thông qua việc khảo sát công đoạn dây chuyên sản xuất cá tra fillet cap đông IQF nghiên cứu ảnh hưởng thời gian mạ hăng đến tỷ lệ mạ hàng quy trình sản xuất ... dụng hóa chất, chất phụ gia sản xuất chế biến thủy sản, chương trình quản lỷ chất lượng HACCP, ISO, quy định quy trình sản xuất, an toàn an ninh thực phẩm Tổ chức kiểm tra, nhắc nhở công nhân thực ... lượng sản phấm Do vậy, việc khảo sát ảnh hưởng thời gian mạ băng đến tỉ lệ mạ băng cần thiết nhằm tạo sản phẩm chất lượng tốt, giá trị cảm quan cao đảm bảo hiệu kinh tế thế, ngành thủy sản...
 • 75
 • 689
 • 5
 Khảo sát quy trình sản xuất sữa chua ăn tại công ty ELOVI Việt Nam

Khảo sát quy trình sản xuất sữa chua ăn tại công ty ELOVI Việt Nam

Sinh học

... công ty ELOVI Việt Nam để từ đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm trình sản xuất - Nắm quy trình cơng nghệ, thiết bị, quy trình kiểm sốt chất lượng dùng để sản xuất sữa chua ăn công ... tươi dùng để sản xuất sản phẩm sữa nói chung phải sữa chất lượng cao: Ngoài ra, với loại sản phẩm cụ thể mà sữa tươi nguyên liệu phải đáp ứng thêm tiêu sản xuất khác nhau: Để sản xuất sữa chua ... chất sản phẩm Do để điều khiển trình lên men cần cấy vào sữa giống men sử dụng đặc trưng cho sản phẩm * Bản chất q trình lên men đơng tụ sữa chua - Lên men trình quan trọng sản xuất sữa chua Đó...
 • 57
 • 2,858
 • 40
 Khảo sát quy trình sản xuất Bia tại Công ty Cổ phần Bia Habada - Bắc Giang

Khảo sát quy trình sản xuất Bia tại Công ty Cổ phần Bia Habada - Bắc Giang

Sinh học

... tài: Khảo sát quy trình sản xuất Bia Cơng ty Cổ phần Bia Habada - Bắc Giang” MỤC ĐÍCH VÀ U CẦU 2.1.Mục đích Khảo sát q trình sản xuất bia, để từ tìm giải pháp cơng nghệ thiết bị trình sản xuất ... kiểm tra đánh giá chất lượng nguyên liệu đưa vào trình sản xuất việc theo dõi trình sản xuất, kiểm tra trình sản xuất xem đạt hiệu khơng, chất lượng sản phẩm trước tung ngồi trưòng, tạo sản ... tạo sản phẩm doanh nghiệp đề xuất việc sản xuất sản phẩm mới, kiến nghị đề xuất khác… Các tổ phục vụ trình sản xuất Tham gia trình sản xuất quản lý phân xưởng sản xuất, đồng thời kiến nghị lên...
 • 44
 • 2,287
 • 18
Khảo sát quy trình sản xuất bia tại nhà máy Lida

Khảo sát quy trình sản xuất bia tại nhà máy Lida

Y khoa - Dược

... trước đưa vào sản xuất, bò nhiễm độc tố sinh học phải loại bỏ Các nguyên vật liệu mức nhiễm côn trùng, tạp chất lạ mức quy đònh đưa vào sản xuất - Hoạt động sản xuất: Giám sát - Kiểm tra suốt trình ... tế mang lại lớn 1.3 Tình hình sản xuất bia Hiện giới khoảng 125 nước sản xuất bia với sản lượng tỷ lit/ năm Trong nước Mỹ, CHLB Đức, nước sản xuất 10 tỷ lít/ năm Sản lượng bình quân tính theo ... ty Quản đốc sản xuất: (1 người) giám sát điều hành sản xuất, bố trí công nhân thực công việc công đoạn, đôn đốc kiểm tra qúa trình làm việc công nhân, quản lý máy móc thiết bò sản xuất, tổ chức...
 • 55
 • 838
 • 0
Khảo sát quy trình sản xuất bi hơi tại nhà máy Lida

Khảo sát quy trình sản xuất bi hơi tại nhà máy Lida

Công nghệ - Môi trường

... trước đưa vào sản xuất, bò nhiễm độc tố sinh học phải loại bỏ Các nguyên vật liệu mức nhiễm côn trùng, tạp chất lạ mức quy đònh đưa vào sản xuất - Hoạt động sản xuất: Giám sát - Kiểm tra suốt trình ... tế mang lại lớn 1.3 Tình hình sản xuất bia Hiện giới khoảng 125 nước sản xuất bia với sản lượng tỷ lit/ năm Trong nước Mỹ, CHLB Đức, nước sản xuất 10 tỷ lít/ năm Sản lượng bình quân tính theo ... ty Quản đốc sản xuất: (1 người) giám sát điều hành sản xuất, bố trí công nhân thực công việc công đoạn, đôn đốc kiểm tra qúa trình làm việc công nhân, quản lý máy móc thiết bò sản xuất, tổ chức...
 • 55
 • 691
 • 0

Xem thêm