hợp đồng thuê nhà xưởng có cần công chứng không

Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT) .doc

Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT) .doc

Kinh tế - Thương mại

... xác nhận các bên đã ký kết hợp đồng kinh tế tại một quan công chứng Nhà nước (nếu không quan công chứng thì làm chứng thư quan đăng ký kinh doanh). Hợp đồng kinh tế được ký kết ... phạm. Phạt vi phạm hợp đồng được áp dụng cho tất cả các hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng kinh tế mà không cần chứng minh hoặc chưa thiệt hại xẩy ra.Tiền phạt vi phạm hợp đồng do các bên ... quan hệ hợp đồng kinh tế thì phải sự tham gia ký kết của các bên chủ thể hợp đồng kinh tế . Thay mặt cho các bên chủ thể hợp đồng kinh tế đó cần phải một người đại diện để ký kết hợp đồng...
 • 116
 • 1,624
 • 3
Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Kinh tế - Thương mại

... bản quan trọng nhất của hợp đồng mà bắt buộc các bên phải thoả thuận và ghi vào hợp đồng, nếu không thì hợp đồng sẽ không giá trị pháp lý. Theo điều 12 pháp lệnh hợp đồng kinh tế (đà dẫn) ... các bên chủ thể hợp đồng kinh tế đó cần phải một ngời đại diện để ký kết hợp đồng kinh tế. Theo điều 9 - Pháp lệnh hợp đồng kinh tế thì đại diện ký kết hợp đồng kinh tế hai loại :* Đại ... của hợp đồng, tính chất của mối quan hệ, giá cả thị trờng mà các chủ thể thể ký kết hợp đồng ngắn hạn hay dài hạn.3.3. Căn cứ vào tính kế hoạch của hợp đồng, hợp đồng kinh tế gồm:* Hợp đồng...
 • 85
 • 858
 • 0
Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT)

Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT)

Kinh tế - Thương mại

... hợp đồng kinh tế tại một quan công chứng Nhà nớc (nếu không quan công chứng thì làm chứng th quan đăng ký kinh doanh). Hợp đồng kinh tế đợc ký kết mà pháp luật đòi hỏi phải ... ký kết hợp đồng thuê nhà xởng.1.4. Nội dung hợp đồng thuê nhà xởngTrong tất cả các loại hợp đồng kinh tế nói chunghợp đồng thuê nhà x-ởng nói riêng của công ty luôn đầy đủ các điều khoản ... bao gồm: Quốc hiệu Việt Nam, tên hợp đồng, số hợp đồng, ngày tháng năm thiết lập hợp đồng, nơi ký kết hợp đồng. Căn cứ xác lập hợp đồng, bên cho thuê, bên thuê (gồm: địa chỉ, điện toại, fax,...
 • 85
 • 601
 • 0
Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng.doc

Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng.doc

Khoa học xã hội

... tế khi nào công ty nhu cầu thuê nhà xưởng thì gặp gỡ với đối tác, thoả thuận với nhau về các điều khoản chủ yếu của hợp đồng thể đi đến ký kết hợp đồng. Cũng trường hợp không đi đến ... xác nhận các bên đã ký kết hợp đồng kinh tế tại một quan công chứng Nhà nước (nếu không quan công chứng thì làm chứng thư quan đăng ký kinh doanh). Hợp đồng kinh tế được ký kết ... của hợp đồng kinh tế bao gồm :Trang 16điều chỉnh hợp đồng kinh tế nếu không sự đồng ý của quan Nhà nước thẩm quyền Do đó, chế độ hợp đồng kinh tế được chia làm hai loại : hợp đồng...
 • 82
 • 620
 • 0
Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - đầu tư sản xuất, chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - đầu tư sản xuất, chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Quản trị kinh doanh

... hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng kinh tế mà không cần chứng minh hoặc cha thiệt hại xẩy ra.Tiền phạt vi phạm hợp đồng do các bên thoả thuận và ghi trong hợp đồng kinh tế dựa trên ... của hợp đồng, tính chất của mối quan hệ, giá cả thị trờng mà các chủ thể thể ký kết hợp đồng ngắn hạn hay dài hạn.3.3. Căn cứ vào tính kế hoạch của hợp đồng, hợp đồng kinh tế gồm:* Hợp đồng ... các bên chủ thể hợp đồng kinh tế đó cần phải một ngời đại diện để ký kết hợp đồng kinh tế. Theo điều 9 - Pháp lệnh hợp đồng kinh tế thì đại diện ký kết hợp đồng kinh tế hai loại :* Đại...
 • 85
 • 683
 • 0
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI CÔNG TY QUAN HỆ QUỐC TẾ - ĐẦU TƯ SẢN XUẤT, CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ, THỰC TIỄN ÁP DỤNG

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI CÔNG TY QUAN HỆ QUỐC TẾ - ĐẦU TƯ SẢN XUẤT, CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ, THỰC TIỄN ÁP DỤNG

Quản trị kinh doanh

... xác nhận các bên đà ký kết hợp đồng kinh tế tại một quan công chứng Nhà nớc (nếu không quan công chứng thì làm chứng th quan đăng ký kinh doanh). Hợp đồng kinh tế đợc ký kết mà ... hệ hợp đồng thuê nhà xởng. Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất (CIRI) là ngời đi thuê (bên thuê) còn phía đối tác là bên cho thuê. Vì thế, trong quá trình xác lập quan hệ hợp đồng thuê nhà ... tế khi nào công ty nhu cầu thuê nhà xởng thì gặp gỡ với đối tác, thoả thuận với nhau về các điều khoản chủ yếu của hợp đồng thể đi đến ký kết hợp đồng. Cũng trờng hợp không đi đến...
 • 85
 • 552
 • 0
hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty quan hệ quốc tế - đầu tư sản xuất

hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty quan hệ quốc tế - đầu tư sản xuất

Kinh tế - Quản lý

... cho công ty trực tiếp tham gia ký kết hợp đồng thuê nhà xởng.1.4. Nội dung hợp đồng thuê nhà xởngTrong tất cả các loại hợp đồng kinh tế nói chunghợp đồng thuê nhà x-ởng nói riêng của công ... lợng điều chỉnh hợp đồng kinh tế nếu không sự đồng ý của quan Nhà nớc có thẩm quyền Do đó, chế độ hợp đồng kinh tế đợc chia làm hai loại : hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng cụ thể.Bên ... lập thẩm quyền ký kết hợp đồng thuê nhà xởng theo qui định của Pháp lệnh hợp đồng kinh tế (đà dẫn).48 III. Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế về việc thuê nhà xởng tại Công...
 • 84
 • 490
 • 0
Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất , chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất , chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Kinh tế - Thương mại

... thuận trong hợp đồng. - Ngời ký hợp đồng kinh tế không đúng thẩm quyền hoặc hành vi lừađảo.1.5. Hình thức của hợp đồng kinh tế Theo Điều I và Điều II pháp lệnh hợp đồng kinh tế, hợp đồng phải ... đợc ký kết hợp đồng kinh tếtrong phạm vi chỉ tiêu kế hoạch Nhà nớc, đồng thời cũng không đợc tự ý thơnglợng điều chỉnh hợp đồng kinh tế nếu không sự đồng ý của quan Nhà nớc có thẩm quyền ... các chủ thể thể ký kết hợp đồng ngắn hạn hay dài hạn.3.3. Căn cứ vào tính kế hoạch của hợp đồng, hợp đồng kinh tế gồm:* Hợp đồng kinh tế theo chỉ tiêu pháp lệnh :Là những hợp đồng kinh tế...
 • 84
 • 517
 • 0
Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế

Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế

Kinh tế - Thương mại

... kết hợp đồng kinh tế tại một quan công chứng Nhà nớc (nếu không quan công chứng thì làm chứng th quan có đăng ký kinh doanh). Hợp đồng kinh tế đợc ký kết mà pháp luật đòi hỏi phải có đăng ... thuận trong hợp đồng. - Ngời ký hợp đồng kinh tế không đúng thẩm quyền hoặc hành vi lừađảo.1.5. Hình thức của hợp đồng kinh tế Theo Điều I và Điều II pháp lệnh hợp đồng kinh tế, hợp đồng phải ... tế khi nào công ty nhu cầu thuê nhà xởng thìgặp gỡ với đối tác, thoả thuận với nhau về các điều khoản chủ yếu của hợp đồng và thể đi đến ký kết hợp đồng. Cũng trờng hợp không đi đến...
 • 85
 • 441
 • 0
Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Kinh tế - Thương mại

... lượng điều chỉnh hợp đồng kinh tế nếu không sự đồng ýcủa quan Nhà nước thẩm quyền Do đó, chế độ hợp đồng kinh tế đượcchia làm hai loại : hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng cụ thể.Bên ... thuận trong hợp đồng. - Người ký hợp đồng kinh tế không đúng thẩm quyền hoặc hành vilừa đảo.1.5. Hình thức của hợp đồng kinh tế Theo Điều I và Điều II pháp lệnh hợp đồng kinh tế, hợp đồng phảiđược ... quan hệ hợp đồng kinh tế thì phải sự tham gia ký kếtcủa các bên chủ thể hợp đồng kinh tế . Thay mặt cho các bên chủ thể hợp đồng kinh tế đó cần phải một người đại diện để ký kết hợp đồng...
 • 116
 • 445
 • 0
Luận văn tốt nghiệp

Luận văn tốt nghiệp "Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng"

Báo cáo khoa học

... quan trọng nhất của hợp đồng mà bắt buộc các bên phải thoả thuận và ghi vào hợp đồng, nếu không thì hợp đồng sẽ không giá trị pháp lý. Theo điều 12 pháp lệnh hợp đồng kinh tế (đã dẫn) ... gia hợp đồng kinh tế. Đó là việc trong từng thực hiện hợp đồng kinh tế do một hay hai bên tham gia hợp đồng không thực hiện nghĩa vụ của mình đã cam kết trong hợp đồng dẫn đến những vi phạm hợp ... được quan Nhà nước thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 2.3 Đặc điểm về hình thức hợp đồng kinh tế Hợp đồng kinh tế thể ký kết dưới hình thức văn bản hợp đồng hoặc tài...
 • 93
 • 711
 • 0
Hợp đồng thuê nhà xưởng - chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Hợp đồng thuê nhà xưởng - chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Kinh tế - Thương mại

... tế khi nào công ty nhu cầu thuê nhà xởng thì gặp gỡ với đối tác, thoả thuận với nhau về các điều khoản chủ yếu của hợp đồng thể đi đến ký kết hợp đồng. Cũng trờng hợp không đi đến ... hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng kinh tế mà không cần chứng minh hoặc cha thiệt hại xẩy ra.Tiền phạt vi phạm hợp đồng do các bên thoả thuận và ghi trong hợp đồng kinh tế dựa trên ... kết hợp đồng thuê nhà xởng của Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất hai trờng hợp: Nguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A48Chuyên đề thực tập tốt nghiệp trong trờng hợp hợp đồng...
 • 85
 • 1,107
 • 0
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI

Tài liệu khác

... thảo luận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồngthuê nhà xưởng và kho bãi với nội dung sau:Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG1.1. Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê phần diện tích nhà xưởng và kho bãi ... tục thực hiện các điềukhoản đã ký với HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VỀ GIA CÔNG ĐẶT HÀNG đượclập tại Phòng Công chứng Nhà nước tỉnh.Gọi tắt là bên A.BÊN THUÊ NHÀ XƯỞNG:Tên giao dịch: Đại diện là: Chức ... mọi phí tổn sẽ do bên lỗi chịu. Hợp đồng này giá trị ngay sau khi Hai bên ký kết và được Phòng Công chứng Nhà nước tỉnh chứng nhận và được lập thành 03bản tiếng Việt giá trị pháp lý như...
 • 7
 • 1,349
 • 5

Xem thêm