hợp đồng thi công xây dựng nhà ở

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng

Kiến trúc - Xây dựng

... là trong vòng ngày sau khi Hợp đồng có hiệu lực. Nhà thầu sẽ bắt đầu tiến hành thi công xây dựng công trình ngay sau ngày khởi công và sẽ thực hiện thi công xây dựng công trình đúng thời hạn ... Mẫu hợp đồng THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Công bố kèm theo văn bản số 2508/BXD-VP ngày 26/11/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố mẫu hợp đồng xây dựng) ... thu công trình và hạng mục công trình]. 7.3. Tiến độ thi công xây dựng công trình Nhà thầu sẽ trình cho Chủ đầu tư hoặc Nhà tư vấn tiến độ thi công chi tiết trong vòng ngày sau Ngày khởi công. ...
 • 69
 • 20,654
 • 6
Tài liệu MẬU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH pdf

Tài liệu MẬU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH pdf

Tài liệu khác

... hợp khối lượng phát sinh ngoài gói thầu được Người có thẩm quyền cho phép. 1.7. Hợp đồng thi công xây dựng : Là hợp đồng xây dựng để thực hiện việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công ... THUẬN KÝ KẾTHỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAUĐiều 1: Các định nghĩa và diễn giải1.1. Hợp đồng trong hoạt động xây dựnghợp đồng dân sự. Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (sau đây ... bù thi t hại do tạm ngừng hợp đồng xây dựng do hai bên tự thoả thuận trong hợp đồng. 20.2 Chấm dứt hợp đồng xây dựng bởi bên giao thầu, bên nhận thầu:- Mỗi bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng...
 • 9
 • 4,733
 • 53
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP NÀY PHẢN ÁNH CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG NHÀ Ở KHU ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP.DOC

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP NÀY PHẢN ÁNH CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG NHÀ KHU ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP.DOC

Kế toán

... đô thị, khu công nghiêp ngang tầm với các công ty nh: Tổng công ty xây dựng Sông Đà, . 3 HĐQTkhoảng 30%số nhà, biệt thự lô,sang năm 2005 công ty sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thi n khu Thơng ... phảI công ty nào khi mới thành lập cũng có đủ khả năng xây trụ sở cho công ty.Vì vậy, nhu cầu thuê văn phòng, thuê trụ sở công ty ngày càng tăng phù hợp với các dự án xây dựng các cao ốc của công ... doanh nhà đất,trung thực trong công việc ,xây dựng phòng tiếp thị và quan hệ công chúng.- Tiếp tục xây dựng, rèn rũa đội ngũ kiến trúc s,hoàn thi n cơ cấu văn phòng thi t kế để đáp ứng công...
 • 31
 • 3,547
 • 19
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ Ở.doc

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ Ở.doc

Tài chính - Ngân hàng

... thần. Các bước thi t kế xây dựng công trình : Thi t kế xây dựng công trình bao gồm các bước : Thi t kế cơ sở, Thi t kể kỹ thuật và Thi t kế bản vẽ thi công, Thi t kế kỹ thuật thi công. Tùy theo ... toàn bộ công việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thi t kế, thi công xây dựng, giám sát và các hoạt động xây dựng khác.Việc lựa chọn nhà thầu ... dung hợp đồng và ký hợp đồng. Nội dung hợp đồng phải được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt.23CHƯƠNG I – CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ Ở 1.1...
 • 90
 • 1,714
 • 1
Công tác chuẩn bị thi công xây dựng dự án nhà ở.docx

Công tác chuẩn bị thi công xây dựng dự án nhà ở.docx

Quản trị kinh doanh

... các công việc, nhóm công việc hoặc toàn bộ công việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thi t kế, thi công xây dựng, giám sát và các hoạt động xây ... dung hợp đồng và ký hợp đồng. Nội dung hợp đồng phải được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt.3.8.Cấp giấy phép xây dựng công trìnhCác công trình xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, ... tôn tạo, trước khi tiến hành xây dựng, chủ đầu tư phải xin phép xây dựng, trừ các công trình được miễn giấy phép xây dựng. Đối với việc xây dựng nhà của nhân dân, Nhà nước chỉ quản lý về quy...
 • 88
 • 1,934
 • 6
Công tác chuẩn bị thi công xây dựng dự án nhà ở

Công tác chuẩn bị thi công xây dựng dự án nhà

Kinh tế - Thương mại

... án xây dựng như sau :DỰ ÁN XÂY DỰNGKẾ HOẠCH + TIỀN + THỜI GIAN + ĐẤTCÔNG TRÌNH XÂY DỰNGDự án đầu tư xây dựng nhà là một trong những bộ phận quan trọng của dự án đầu tư xây dựng. Nhà luôn ... các công việc, nhóm công việc hoặc toàn bộ công việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thi t kế, thi công xây dựng, giám sát và các hoạt động xây ... dung hợp đồng và ký hợp đồng. Nội dung hợp đồng phải được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt.1.3.8. Cấp giấy phép xây dựng công trìnhCác công trình xây dựng mới, cải tạo, mở...
 • 88
 • 779
 • 0
Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả chuẩn bị thực hiện thi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả chuẩn bị thực hiện thi công dự án đầu tư xây dựng nhà

Kinh tế - Thương mại

... các công việc, nhóm công việc hoặc toàn bộ công việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thi t kế, thi công xây dựng, giám sát và các hoạt động xây ... dung hợp đồng và ký hợp đồng. Nội dung hợp đồng phải được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt.1.3.8. Cấp giấy phép xây dựng công trìnhCác công trình xây dựng mới, cải tạo, mở ... như sau :DỰ ÁN XÂY DỰNGKẾ HOẠCH + TIỀN + THỜI GIAN + ĐẤTCÔNG TRÌNH XÂY DỰNGDự án đầu tư xây dựng nhà là một trong những bộ phận quan trọng của dự án đầu tư xây dựng. Nhà luôn là mối quan...
 • 88
 • 658
 • 0
Nâng cao hiệu quả chuẩn bị thực hiện thi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Nâng cao hiệu quả chuẩn bị thực hiện thi công dự án đầu tư xây dựng nhà

... các công việc, nhóm công việc hoặc toàn bộ công việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thi t kế, thi công xây dựng, giám sát và các hoạt động xây ... bước.Trong giai đoạn chuẩn bị thi công, khâu khảo sát chủ yếu phục vụ cho thi t kế kỹ thuật thi công, thi t kế bản vẽ thi công các dự án nhà ở. 1.3.4. Thi t kế trong xây dựng Thi t kế là một hoạt động ... dung hợp đồng và ký hợp đồng. Nội dung hợp đồng phải được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt.1.3.8. Cấp giấy phép xây dựng công trìnhCác công trình xây dựng mới, cải tạo, mở...
 • 92
 • 661
 • 0
Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng nhà ở Hải Phòng

Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng nhà Hải Phòng

Kế toán

... kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng nhà Hải Phòng là công ty chuyên ngành thi công xây dựng: - Xây dựng nhà ở, công trình công cộng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng, công trình ... tại công ty cổ phần xây dựng nhà Hải Phòng là các công trình, hạng mục công trình. Chi phí phát sinh công trình, hạng mục công trình nào thì được tập hợp cho công trình, hạng mục công ... thi công . Tài khoản 623 chỉ sử dụng để hạch toán chi phí sử dụng máy thi công đối với các trường hợp doanh nghiệp thực hiện xây lắp công trình theo phương thức thi công hỗn hợp vừa thi công...
 • 104
 • 470
 • 1
Nâng cao hiệu quả chuẩn bị thực hiện thi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở, một số giải pháp và kiến nghị

Nâng cao hiệu quả chuẩn bị thực hiện thi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở, một số giải pháp và kiến nghị

Quản trị kinh doanh

... thực hiện thi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở, một số giải pháp và kiến nghịCHƯƠNG I – CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ Ở 1.1. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở 1.1.1 ... toàn bộ công việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thi t kế, thi công xây dựng, giám sát và các hoạt động xây dựng khác.Việc lựa chọn nhà thầu ... :Dự án đầu tư xây dựng nhà là một trong những bộ phận quan trọng của dự án đầu tư xây dựng. Nhà luôn là mối quan tâm hàng đầu của xã hội. Việc xây dựng nhà là vấn đề rất cần thi t của nhiều...
 • 90
 • 487
 • 0
MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUẨN BỊ THỰC HIỆN THI CÔNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUẨN BỊ THỰC HIỆN THI CÔNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ

Quản trị kinh doanh

... dự án xây dựng như sau :Dự án đầu tư xây dựng nhà là một trong những bộ phận quan trọng của dự án đầu tư xây dựng. Nhà luôn là mối quan tâm hàng đầu của xã hội. Việc xây dựng nhà là vấn ... phương án công trình đã được phê duyệt khi thi t kế kỹ thuật và đấu thầu xây dựng. - Đối với những công trình xây dựng nhà khảo sát phục vụ Thi t kế kỹ thuật thi công thì trong này mọi công việc ... THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX2.1. GIỚI THI U2.1.1. Giới thi u chung về công tyNgày...
 • 90
 • 538
 • 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ Ở

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ

Tài chính - Ngân hàng

... các công việc, nhóm công việc hoặc toàn bộ công việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thi t kế, thi công xây dựng, giámsát và các hoạt động xây dựng ... dung hợp đồng và ký hợp đồng. Nội dung hợp đồng phảiđược người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt.1.3.8. Cấp giấy phép xây dựng công trìnhCác công trình xây dựng mới, cải tạo, mở ... phương án công trình đãđược phê duyệt khi thi t kế kỹ thuật và đấu thầu xây dựng. - Đối với những công trình xây dựng nhà khảo sát phục vụ Thi t kế kỹ thuật thi công thì trong này mọi công việc...
 • 28
 • 588
 • 0
MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUẨN BỊ THỰC HIỆN THI CÔNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUẨN BỊ THỰC HIỆN THI CÔNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ

Tài chính - Ngân hàng

... BỊ THỰC HIỆN THI CÔNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở Trên đây là những thành tựu và những tồn tại trong công tác chuẩn bị thủ tục giai đoạn chuẩn bị thi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Để hoạt ... khảo sát xây dựng - Điều kiện năng lực chủ nhiệm thi t kế công trình- Điều kiện năng lực chủ trì thi t kế xây dựng công trình- Điều kiện năng lực tổ chức tư vấn khi thi t kế xây dựng công trình- ... bộ Xây dựng tổ chức.Giải pháp về quản lý tiến độ thực hiện dự ánVấn đề mà các Chủ đầu tư, nhà thầu công trình thường gặp phải trong chuẩn bị thi công công trình xây dựng chỗ các dự án xây...
 • 20
 • 524
 • 0
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX

Tài chính - Ngân hàng

... có công văn trở lại, hướng dẫn các thủ tục thựchiện cụ thể. Các văn bản liên quan có bản sao công chứng đã nêu trên Công ty đã thực hiện xin số liệu từ Công ty Xây dựng công nghiệp và Công ty ... khâu thi t kếkỹ thuật, thi công và cả nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng…tạo ra nhiều thủtục không cần thi t.Chính sách, chế độ của nhà nước về xây dựng cơ bản ban hành chậm, thi u,không đồng ... một công trình nhà kết hợp công cộng, đặc biệt lưu ý đến các chứcnăng phụ trợ như sân vườn, bãi đỗ xe …Cụ thể : 1- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phần diện tích ngoài nhà : 22.818 m22- Xây dựng...
 • 38
 • 658
 • 1

Xem thêm