hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng

Mẫu bản Hợp đồng thuê khoán nhân công

Mẫu bản Hợp đồng thuê khoán nhân công

Tài liệu khác

... thanh lý hợp đồng thuê khoán nhân công ký giữa hai bênngày với những nội dung như sau:1. Về chất lượng công việc đã thực hiện:Ông đã thực hiện các công việc đúng như trong hợp đồng thuê khoán ... lý hợp đồng thuê khoán nhân công đã ký ngày Bản thanh lý này được lập thành 2 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.Bên Thuê Bên được Thuê1.950 mMẫu bản Hợp đồng thuê khoán nhân công CỘNG ... Thanh lý Hợp đồng thuê khoán nhân công CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do -Hạnh phúc @ Hải Phòng, ngày tháng năm 200 BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG Hôm nay, tại Văn phòng khoa Công trình...
 • 5
 • 54,038
 • 713
Tài liệu Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình doc

Tài liệu Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình doc

Tài liệu khác

... sẽ thực hiện nghiệm thu từng công việc xây dựng; từng bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng; từng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Đối với ... giao công trình xây dựng phải thành lập Hội đồng nghiệm thu bàn giao công trình, thành phần của Hội đồng nghiệm thu theo quy định của pháp luật về nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng. Điều ... Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày tháng năm HỢP ĐỒNGSố /HĐ-XDVề việc: Thi công xây dựng công trìnhI. Các căn cứ để ký kết hợp đồng: Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc...
 • 7
 • 19,319
 • 634
Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu Biểu mẫu " Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm ngoài giờ" pdf

Tài liệu khác

... 02-11-1996 của Bộ Tài Chính)HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN CÔNG VIỆC,SẢN PHẨM NGOÀI GIỜ Ngày ……tháng ……năm 199….Luật ngân sách nhà nước Để quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, xây dựng Nhà nước lành mạnh,củnh ... hành. 2. Hình thức và mức phạt; a) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng, nếu có tình tiếttăng nặng thì phạt đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hànhvi ở điểm a mục 1 điều 1 ... khoản thu từ các hoạtđộng kinh tế của Nhà nước; các khoản đóng góp của các cơ quan tổ chức và cá nhân; các khoản viện trợ; các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; cáckhoản do Nhà nước vay...
 • 3
 • 8,213
 • 18
Công chứng việc bổ sung hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. pot

Công chứng việc bổ sung hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. pot

Thủ tục hành chính

... khai Văn bản qui định 1. Phiếu yêu cầu Công chứng hợp đồng giao dịch Thông tư liên tịch 04/2006/TT 2. Hợp đồng hoặc văn bản bổ sung hợp đồng giao dịch Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều ... trị hợp đồng giao dịch là Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản Công chứng Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Xác lập hồ sơ Công chứng + Cá nhân, tổ chức nộp một bộ hồ sơ yêu cầu Công ... tiếp nhận hồ sơ Phòng Công chứng. + Cán bộ được phân công tiếp nhận và kiểm tra hồ yêu cầu Công chứng, nếu đầy đủ thì ghi vào sổ thụ lý hợp đồng, giao dịch. 2. Phòng Công chứng + Nghiên...
 • 5
 • 734
 • 1
Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. ppsx

Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. ppsx

Thủ tục hành chính

... chứng. 5. Phòng Công chứng lưu hồ sơ Công chứng. Hồ sơ Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. Thông tin ... yêu cầu Công chứng hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí Công chứng hủy bỏ hợp đồng giao dịch là . 20.000 đồng ... Phòng Công chứng. + Cán bộ được phân công tiếp nhận và kiểm tra hồ yêu cầu Công chứng, nếu đầy đủ thì ghi vào sổ thụ lý hợp đồng, giao dịch. 2. Phòng Công chứng + Nghiên cứu, hướng dẫn...
 • 4
 • 607
 • 1
Công chứng việc sửa đổi hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. pot

Công chứng việc sửa đổi hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. pot

Thủ tục hành chính

... Phòng Công chứng lưu hồ sơ Công chứng. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Phiếu yêu cầu Công chứng hợp đồng giao dịch Thông tư liên tịch 04/2006/TT 2. Văn bản hoặc hợp ... Chuẩn bị văn bản Công chứng. 3. Công chứng viên cho cá nhân ký văn bản Công chứng. 4. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ cho đóng lệ phí và đóng dấu giao trả hồ sơ cho người yêu cầu Công chứng. ... Phòng Công chứng. + Cán bộ được phân công tiếp nhận và kiểm tra hồ yêu cầu Công chứng, nếu đầy đủ thì ghi vào sổ thụ lý hợp đồng, giao dịch. 2. Phòng Công chứng + Nghiên cứu, hướng dẫn...
 • 4
 • 507
 • 0
HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TỔNG THỀ CÔNG TRÌNH

HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TỔNG THỀ CÔNG TRÌNH

Cao đẳng - Đại học

... thi công. 3. Phần kinh phí còn lại sẽ ghi cụ thể tại hợp đồng thi công. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦUXÂY DỰNG TỔNG THỀ CÔNG ... giá hợp đồng Tổng dự đoán công trình là …. Đồng 1. Trị giá công tác khảo sát là … đồng 2. Trị giá phần viết luận chứng kinh tế - kỹ thuật là … đồng 3. Trị giá phần thiết kế công trình là … đồng. 4. ... những nguyên tắc giao nhận tổng thầu xây dựng công trình …như sau: Điều 1: Nội dung công tác: 1. Bên A giao cho bên B tiến hành tất cả các khâu của toàn bộ công trình xây dựng …. gồm:a- Tiến...
 • 3
 • 3,409
 • 36
Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình

Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình

Hợp đồng

... bên thống nhất ký hợp đồng kinh tế giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình [TEN CONG TRINH XAY DUNG] với những điều khoản sau:Điều 1: Nội dung công việc hợp đồng 1. Bên A giao cho Bên B thầu ... các điều khoản của hợp đồng Bên no vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế.3. Trong quá trình thực hiện nếu xảy ra tranh chấp hợp đồng thì hai Bên chủ ... đồng thì hai Bên chủ động thương lượng giải quyết. Khi cần sẽ lập phụ lục hợp đồng hoặc biên bản bổ sung hợp đồng. Hợp đồng này được lập thành [SO BAN] bản có giá trị như nhau mỗi Bên giữ [SO...
 • 3
 • 922
 • 6
Phân tích hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình giữa Công ty xây dựng công nghiệp và Công ty may Thái Bình

Phân tích hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình giữa Công ty xây dựng công nghiệp và Công ty may Thái Bình

Tài chính - Ngân hàng

... bản Hợp đồng giao nhận thầu xây dựng cơ bản giữa Công ty xây dựng công nghiệp và Công ty may Thái Bình đã đảm bảo các yêu cầu về soạn thảo, ký kết Hợp đồng kinh tế nói chung và hợp đồng xây dựng ... Văn bản hợp đồng kinh tế dịch vụ- Văn bản hợp đồng giao nhận thầu trong xây dựng cơ bản- Văn bản hợp đồng gia công đặt hàng- Văn bản hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế- Văn bản hợp đồng uỷ ... của Hợp đồng kinh tế Chương II: Cơ cấu của văn bản Hợp đồng kinh tế Chương III: Phân tích các điều khoản chủ yếu của Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình giữa Công ty xây dựng công nghiệp...
 • 15
 • 647
 • 1
Chế độ hợp đồng giao nhận thầu xây dựng và thực tiễn áp dụng tại công ty Cổ phần kĩ thuật nền móng và công trình ngầm FECON

Chế độ hợp đồng giao nhận thầu xây dựng và thực tiễn áp dụng tại công ty Cổ phần kĩ thuật nền móng và công trình ngầm FECON

Kinh tế - Thương mại

... vực đầu tư xây dựng. 2. Hợp đồng trong hoạt động giao nhận thầu xây dựng 2.1.Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng giao nhận thầu xây dựng. Hợp đồng trong hoạt động giao nhận thầu xây dựng là sự ... trò của hợp đồng giao nhận thầu xây dựng trong hoạt động đầu tư xây dựng. Hợp đồng giao nhận thầu xây dựng ngày càng quan trọng đối với hoạt động đầu tư xây dựng ở nước ta. Hợp đồng giao nhận ... pháp lý điều chỉnh hợp đồng giao nhận thầu xây dựng Hợp đồng giao nhận thầu xây dựng cũng là một hình thức của hợp đồng kinh doanh thương mại, vì vậy hợp đồng giao nhận thầu xây dựng là sự thoả...
 • 92
 • 789
 • 3
Khía cạnh pháp lý về hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình công nghiệp và thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần 105- xây dựng số 1 Hà Nội

Khía cạnh pháp lý về hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình công nghiệp và thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần 105- xây dựng số 1 Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... thì hợp đồng giao nhận thầu xây dựnghợp đồng dân sự. Vì vậy cơ sở pháp lý cao nhất của hợp đồng trong hoạt động xây dựng là BLDS,Luật Thương mại và Luật Xây dựng. Theo điều 388 BLDS Hợp đồng ... gia ký kết hợp đồng thực hiện các hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Nhưvậy, một hợp đồng giao nhận thầu xây dựng có thể được ký kết giữa cá nhân và pháp nhân miễn là cá nhân và pháp nhân có đủ ... hợp đồng kinh tế.Tuy nhiên trong hợp đồng xây dựng vẫn chỉ có gọi bằng một tên chung là hợp đồng kinhtế mà chưa chỉ rõ đâu là hợp đồng thầu xây dựng đâu là hợp đồng thiết kế… Thiết nghĩdoanh...
 • 16
 • 780
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25