hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng nhà ở

Mẫu bản Hợp đồng thuê khoán nhân công

Mẫu bản Hợp đồng thuê khoán nhân công

Tài liệu khác

... thanh lý hợp đồng thuê khoán nhân công ký giữa hai bênngày với những nội dung như sau:1. Về chất lượng công việc đã thực hiện:Ông đã thực hiện các công việc đúng như trong hợp đồng thuê khoán ... lý hợp đồng thuê khoán nhân công đã ký ngày Bản thanh lý này được lập thành 2 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.Bên Thuê Bên được Thuê1.950 mMẫu bản Hợp đồng thuê khoán nhân công CỘNG ... Thanh lý Hợp đồng thuê khoán nhân công CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do -Hạnh phúc @ Hải Phòng, ngày tháng năm 200 BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG Hôm nay, tại Văn phòng khoa Công trình...
 • 5
 • 54,037
 • 713
Tài liệu Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình doc

Tài liệu Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình doc

Tài liệu khác

... THOẢ THUẬN KÝ KẾTHỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAUĐiều 1. Nội dung công việc và sản phẩm của hợp đồng: Bên A giao cho Bên B thực hiện thi công xây dựng, lắp đặt công trình theo đúng ... từng công việc phải phù hợp với tổng tiến độ của dự án. Trường hợp Bên giao thầu ký nhiều hợp đồng với Bên nhận thầu để thực hiện các công việc xây dựng thì tiến độ của các hợp đồng phải phối hợp ... đoạn thi công xây dựng; từng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Đối với các bộ phận bị che khuất của công trình phải được nghiệm thu và vẽ bản vẽ hoàn công trước...
 • 7
 • 19,318
 • 634
Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở.

Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở.

Hợp đồng

... 17/CC-HĐ(5) Trong trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở, thì ghi giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng của ngôi nhà đó; (6) Ghi các thỏa ... các thỏa thuận đã nêu;(7) Trong trường hợp người yêu cầu công chứng đề nghị Công chứng viên đọc hợp đồng, thì ghi người yêu cầu công chứng đã nghe đọc hợp đồng. 5Mẫu số: 17/CC-HĐBÊN ỦY QUYỀN(ký ... trường hợp bên giao kết hợp đồng là cá nhân :Ông (Bà) Sinh ngày : tháng năm Chứng minh nhân dân số :……………………….do……… cấp ngày tháng năm Nơi thường trú : Nếu bên nào đó có từ hai người trở lên,...
 • 5
 • 1,015
 • 4
Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở

Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà

Hợp đồng

... và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.BÊN ỦY QUYỀN(ký và ghi rõ họ và tên)BÊN ĐỢC ỦY QUYỀN(ký và ghi rõ họ và tên)CHÚ THÍCH(1) - Trong trường hợp bên giao kết hợp đồng ... giữ gìn ngôi nhà, trong trường hợp ngôi nhà bị h hỏng hoặc giảm sút giá trị, thì sửa chữa, khôi phục giá trị của ngôi nhà đó;- Được khai thác công dụng, hưởng lợi tức từ ngôi nhà nêu trên và ... về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này.2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những nội dung đã thoả thuận trong hợp đồng này; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt...
 • 4
 • 929
 • 5
Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở

Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà

Hợp đồng

... (7), đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.3Mẫu số: 17/CC-HĐ(5) Trong trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở, thì ghi giấy ... quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng của ngôi nhà đó; (6) Ghi các thỏa thuận khác ngoài các thỏa thuận đã nêu;(7) Trong trường hợp người yêu cầu công chứng đề nghị Công chứng viên đọc hợp đồng, ... trường hợp bên giao kết hợp đồng là cá nhân :Ông (Bà) Sinh ngày : tháng năm Chứng minh nhân dân số :……………………….do……… cấp ngày tháng năm Nơi thường trú : Nếu bên nào đó có từ hai người trở lên,...
 • 5
 • 756
 • 6
Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu Biểu mẫu " Hợp đồng ủy quyền quản lý , sử dụng nhà " docx

Tài liệu khác

... (7), đã hiểu và đồng ý tất cả các điềukhoản ghi trong hợp đồng này.3CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ ∗Bên ủy quyền ... quận thành phố (2)Ông và Bà là chủ sở hữu ngôi nhà số đường phường quận thành phố (3)theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất số : ngày tháng năm do cấp (4)Bên ... Ủy ban nhân dân thành phốMẫu số: 17/CC-HĐBÊN ỦY QUYỀN(ký và ghi rõ họ và tên)BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN(ký và ghi rõ họ và tên)CHÚ THÍCH(1) - Trong trường hợp bên giao kết hợp đồng là cá nhân :Ông...
 • 5
 • 1,235
 • 9
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP NÀY PHẢN ÁNH CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG NHÀ Ở KHU ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP.DOC

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP NÀY PHẢN ÁNH CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG NHÀ KHU ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP.DOC

Kế toán

... phảI công ty nào khi mới thành lập cũng có đủ khả năng xây trụ sở cho công ty.Vì vậy, nhu cầu thuê văn phòng, thuê trụ sở công ty ngày càng tăng phù hợp với các dự án xây dựng các cao ốc của công ... cao.- Xuất hiện nhiều công nghệ mới trong vật liệu xây dựng tạo điều kiện cho công ty có thể giảm giá thành xây dựng. - Thị trờng nhà tại các vùng kinh tế mới nổi sẽ tăng trởng mạnh(khoảng 20%/năm).Đây ... ở, khu đô thị, khu công nghiêp ngang tầm với các công ty nh: Tổng công ty xây dựng Sông Đà, . 3 HĐQTkhoảng 30%số nhà, biệt thự lô,sang năm 2005 công ty sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện...
 • 31
 • 3,547
 • 19
Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu Biểu mẫu " Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm ngoài giờ" pdf

Tài liệu khác

... của Bộ Tài Chính)HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN CÔNG VIỆC,SẢN PHẨM NGOÀI GIỜ Ngày ……tháng ……năm 199….Luật ngân sách nhà nước Để quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, xây dựng Nhà nước lành mạnh,củnh ... quan nhà nước các cấp trong lĩnh vực ngân sách nhà nước,CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1 :Ngân sách nhà nưứơc là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước trong dự toán đã đượccơ quan Nhà ... thức và mức phạt; a) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng, nếu có tình tiếttăng nặng thì phạt đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hànhvi điểm a mục 1 điều 1 b) Phạt cảnh cáo hoặc...
 • 3
 • 8,212
 • 18
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN “ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP, CÁN BỘ - CÔNG NHÂN VIÊN TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN” TẠI PHƯỜNG PHÚ HỮU, QUẬN 9, TP. HỒ CHÍ MINH

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN “ XÂY DỰNG NHÀ CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP, CÁN BỘ - CÔNG NHÂN VIÊN TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN” TẠI PHƯỜNG PHÚ HỮU, QUẬN 9, TP. HỒ CHÍ MINH

Công nghệ - Môi trường

... 3 Sinh hoạt của công nhân tại công trường. − Nước thải, chất thải rắn sinh hoạt của công nhân trên công trường. 4 Xây dựng công trình nhà ở, hệ thống giao thông, công viên, cấp và ... trong quá trình thi công tạI công trường. Bố trí nhân công quản lý, thi công công trường Ban quản lý dự án, tư vấn giám sát và ban chỉ huy của nhà thầu và công nhân thi công công trình ước ... đầu tư xây dựng khu nhà ở, một phần phục vụ nhu cầu nhà cho cán bộ - công nhân viên của công ty, phần còn lại là kinh doanh. − Văn bản số 3045/2009/ TNMT-QHSDĐ ngày 05/05/2009 của Sở Tài...
 • 141
 • 3,818
 • 1
Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông INTRACOM.DOC

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông INTRACOM.DOC

Kế toán

... phí xây dựng của dự ánChi phí xây dựng: gồm chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình; chi phí phá dỡ công trình; chi phí san lấp mặt bằng xây dựng; chi phí xây dựng công trình tạm công ... 1: Công tác quản lý dự án nhà tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông INTRACOM.Chương 2: Định hướng và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng nhà tại công ... quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình; quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng; quản lý môi trường xây dựng. Tuy nhiên, việc quản lý dự án nhà thường đơn giản hơn so...
 • 73
 • 2,184
 • 23
Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng nhà ở Hải Phòng

Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng nhà Hải Phòng

Kế toán

... kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng nhà Hải Phòng là công ty chuyên ngành thi công xây dựng: - Xây dựng nhà ở, công trình công cộng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng, công trình ... tại công ty cổ phần xây dựng nhà Hải Phòng là các công trình, hạng mục công trình. Chi phí phát sinh công trình, hạng mục công trình nào thì được tập hợp cho công trình, hạng mục công ... lượng công việc lớn từ thị trường.Ngày 19 tháng 12 năm 2005, công ty xây dựng nhà chuyển đổi thành Công ty cổ phần xây dựng nhà Hải Phòng theo quyết định số 2923/QĐ- UBND của ủy ban nhân...
 • 104
 • 470
 • 1
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng Nhà xưởng đúc gang và gia công cơ khí tại CCN Cao Ngan, xã Cao Ngạn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên pdf

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng Nhà xưởng đúc gang và gia công cơ khí tại CCN Cao Ngan, xã Cao Ngạn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên pdf

Kiến trúc - Xây dựng

... dựng mặt bằng bao gồmtường rào, nhà bảo vệ, nền móng nhà xưởng, ao nên khi dự án xây dựng nhà xưởngđúc gang và gia công cơ khí tiến hành xây dựng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các hộxung quanh ... thải độc hại(CO, NOx, SO2,…);- Công nhân xây dựng sinh hoạt và tại nơi xây dựng nên có thể gây ảnhhưởng đến ANTT địaphương;- Sạt lở, sụt lún các công /:D="FGH<0I'JMK/%=K>LK8>MNL8OOOP=K>LK8?QR8N>N>STUBT=VVV8T'88 ... thi công tại công trường, từ bãi tập kết nguyên vật liệu xây dựng và từ công trường xây dựng, quátrình gia công cơ khí hoàn thiện kết cấu công trình. Lượng bụi từ quá trình các hoạtđộng xây...
 • 118
 • 3,386
 • 38
Đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng nhà máy chế biến Dioxyt Titan công suất 100.000 tấn/năm

Đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng nhà máy chế biến Dioxyt Titan công suất 100.000 tấn/năm

Công nghệ - Môi trường

... 32 a. Trong giai đoạn thi công xây dựng Nƣớc thải sinh hoạt - Nguồn phát sinh: từ các hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng. - Lƣu lƣợng: với số công nhân xây dựng thƣờng xuyên trong khu ... đầu tƣ xây dựng Nhà máy chế biến Dioxyt Titan công suất 100.000 tấn/năm. b. Chủ Dự án Công ty Cổ phần Khoáng sản An Khánh c. Vị trí địa lý của Dự án Nhà máy chế biến dioxyt titan công suất ... ngƣời, thì lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt tối đa khoảng 5m3/ngày (đối với trƣờng hợp công nhân xây dựng ăn tại công trƣờng). - Thành phần và nồng độ: nƣớc thải sinh hoạt có chứa nhiều các tạp...
 • 91
 • 1,040
 • 4
Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy sản xuất chất tẩy rửa lỏng công suất 60 000 tấnnăm

Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy sản xuất chất tẩy rửa lỏng công suất 60 000 tấnnăm

Công nghệ - Môi trường

... án xây dựng Nhà máy sản xuất chất tẩy rửa lỏng công suất 60000 tấn /năm” SVTH : Nguyễn Xuân Mỹ 10- Khu vực dự án có kết cấu địa chất tốt và bằng phẳng thích hợp cho việc xây dựng các công ... lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng) . 1.4.8.3. Nhu cầu về lao động Căn cứ theo yêu cầu của công nghệ, chức năng – nhiệm vụ sản xuất của từng phân xưởng, việc biên chế nhân lực đảm ... Quy trình công nghệ sản xuất Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất tại dự án được đưa ra hình 1.1 sau: Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng Nhà máy sản xuất chất tẩy rửa lỏng công suất...
 • 146
 • 1,495
 • 9

Xem thêm