hợp đồng cho thuê nhà xưởng và kho bãi

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG KHO BÃI

Tài liệu khác

... bên đồng ý ký kết hợp đồngthuê nhà xưởng kho bãi với nội dung sau:Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG1.1. Bên A đồng ý cho thuê Bên B đồng ý thuê phần diện tích nhà xưởng kho bãi nằm trên diện ... NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc_______________HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG KHO BÃIHôm nay, ngày tháng năm Chúng tôi ký tên dưới đây là:BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG:Chủ sở hữu: Ngày sinh: CMND số: Thường ... thường.4.1.4. Chịu trách nhiệm thanh toán tiền thuê cho thuê nhà xưởng với cơ quanthuế.4.2. Trách nhiệm của Bên B:4.2.1. Sử dụng nhà xưởng đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa cải tạo theoyêu cầu...
 • 7
 • 1,349
 • 5
Hợp đồng cho thuê nhà ở

Hợp đồng cho thuê nhà

Thủ tục hành chính

... Thuộc loại nhà: Kể từ ngày……tháng…………năm………….trong thời hạn………nămĐiều 2:Tiền thuê nhà hàng tháng là………………………… đồng (hoặc vàng).Điều 3: Bên thuê nhà phải trả tiền đầy đủ cho bên thuê nhà theo ... (quý) vào ngày… của tháng (quý) bằng tiền mặt hoặc vàng. Mỗi lần đóng tiền, hoặc vàng bên thuê nhà được nhận giấy biên nhận của bên cho thuê. Điều 4: Bên thuê nhà cam kếta/ Sử dụng nhà đúng ... Tự do - Hạnh phúc….ngày….tháng… năm….HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ Ở Hôm nay, ngày… tháng… năm…………………Tại địa điểm: Chúng tôi gồm: BÊN A (Bên cho thuê nhà) Họ tên: Chứng minh nhân dân số:...
 • 2
 • 4,922
 • 47
Mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà

Tài liệu khác

... bỏ trống, bên thuê phải chịu.Điều 7: Bên thuê nhà có trách nhiệm bảo quản nhà thuê, phát hiện kịp thời những hư hỏng để yêu cầu bên cho thuê sửa nhà. Điều 8: Trong thời gian hợp đồng, nếu người ... cơ quan Công chứng Nhà nước giữ.BÊN CHO THUÊ NHÀHọ tên, chữ kýBÊN THUÊ NHÀHọ tên, chữ kýXác nhận của cơ quanCông chứng Nhà nướcCó những điều kho n không nằm trong hợp đồng do hai bên tự ... sự hư hỏng do lỗi của mình, bên thuê nhà bồi thường cho bên cho thuê. Điều 6: Được xem như tự ý huỷ bỏ hợp đồng, nếu sau…… ngày từ khi được thông báo, bên thuê nhà vẫn còn bỏ trống không sử dụng...
 • 2
 • 6,068
 • 72
Biểu mẫu

Biểu mẫu " Hợp đồng cho thuê nhà ở"

Tài liệu khác

... nữa, bên thuê nhà phải báo cho bên cho thuê nhà trước…………… ngày để hai bên cùngthanh toán tiền thuê nhà các kho n khác. Trừ những hư hỏng do thời giansử dụng, còn lại bên thuê nhà phải giao ... làm nhà phụ…… b/ Không được sang nhượng.c/ Các trường hợp cho nhập thêm người, hộ khẩu phải có ý kiến củabên cho thuê. Điều 5: Trong thời hạn hợp đồng, nếu không còn sử dụng nhà nữa, bên thuê ... các tài sản gắn liền với nhà (đồng hồ điện, nước………) đầy đủ.Mọi sự hư hỏng do lỗi của mình, bên thuê nhà bồi thường cho bên cho thuê. Điều 6: Được xem như tự ý huỷ bỏ hợp đồng, nếu sau…… ngày từ...
 • 2
 • 3,259
 • 19
BIỄU MẪU HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ Ở

BIỄU MẪU HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ

Tài liệu khác

... chịu.Điều 7: Bên thuê nhà có trách nhiệm bảo quản nhà thuê, phát hiện kịp thời nhữnghư hỏng để yêu cầu bên cho thuê sửa nhà. Điều 8: Trong thời gian hợp đồng, nếu người đứng tên trên hợp đồng từ trần ... quy định củapháp luật. Hợp đồng này được lập thành ban bản, mỗi bên giữ một bản một bên gửi cơquan Công chứng Nhà nước giữ.BÊN CHO THUÊ NHÀHọ tên, chữ kýBÊN THUÊ NHÀHọ tên, chữ kýXác ... mẹ, vợ, chồng, con cái) tiếp tục thi hành hợp đồng hoặc đựơc ký lại hợp đồng thay thế người quá cố.Điều 9: Hai bên A, B cam kết thi hành nghĩa vụ hợp đồng. Nếu vi phạm sẽ yêu cầutoà án…………………...
 • 2
 • 3,422
 • 38
Tài liệu Mẫu Hợp đồng cho thuê nhà ở pdf

Tài liệu Mẫu Hợp đồng cho thuê nhà ở pdf

Đầu tư Bất động sản

... chịu.Điều 7: Bên thuê nhà có trách nhiệm bảo quản nhà thuê, phát hiện kịp thời những hư hỏng để yêu cầu bên cho thuê sửa nhà. Điều 8: Trong thời gian hợp đồng, nếu người đứng tên trên hợp đồng từ trần ... quy định của pháp luật. Hợp đồng này được lập thành ban bản, mỗi bên giữ một bản một bên gửi cơ quan Công chứng Nhà nước giữ.BÊN CHO THUÊ NHÀHọ tên, chữ kýBÊN THUÊ NHÀHọ tên, chữ kýXác ... mẹ, vợ, chồng, con cái) tiếp tục thi hành hợp đồng hoặc đựơc ký lại hợp đồng thay thế người quá cố.Điều 9: Hai bên A, B cam kết thi hành nghĩa vụ hợp đồng. Nếu vi phạm sẽ yêu cầu toà án…………………...
 • 2
 • 4,359
 • 32
Tài liệu Bểu mẫu

Tài liệu Bểu mẫu"Hợp đồng cho thuê nhà ở" ppt

Tài liệu khác

... Thuộc loại nhà: Kể từ ngày……tháng…………năm………….trong thời hạn………nămĐiều 2:Tiền thuê nhà hàng tháng là………………………… đồng (hoặc vàng).Điều 3: Bên thuê nhà phải trả tiền đầy đủ cho bên thuê nhà theo ... tháng(quý) vào ngày… của tháng (quý) bằng tiền mặt hoặc vàng. Mỗi lần đóngtiền, hoặc vàng bên thuê nhà được nhận giấy biên nhận của bên cho thuê. Điều 4: Bên thuê nhà cam kếta/ Sử dụng nhà đúng ... Tự do - Hạnh phúc….ngày….tháng… năm….HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ Ở Hôm nay, ngày… tháng… năm…………………Tại địa điểm: Chúng tôi gồm: BÊN A (Bên cho thuê nhà) Họ tên: Chứng minh nhân dân số:...
 • 2
 • 1,809
 • 15
Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà. pptx

Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà. pptx

Thủ tục hành chính

... thuộc vào giá trị của hợp đồng, giao dịch, dao động từ 10.000 đồng đến 2.000.000 đồng, cụ thể: đồng. - Từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000/trường hợp thì 20.000 đồng. - Từ 50.000.000 đồng ... 100.000.000/trường hợp thì 50.000 đồng. - Từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000/trường hợp thì 100.000 đồng. - Từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000/trường hợp thì 200.000 đồng. - Từ ... 1.000.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000/trường hợp thì 500.000 đồng. - Từ 2.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000/trường hợp thì 1.000.000 đồng. - Từ 3.000.000.000 đồng đến dưới...
 • 5
 • 613
 • 0
Công chứng hợp đồng cho thuê nhà chung cư do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. docx

Công chứng hợp đồng cho thuê nhà chung cư do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. docx

Thủ tục hành chính

... trị hợp đồng, giao dịch thì mức thấp nhất là 100.000 đồng, mức cao nhất không quá - Dưới 100.000.000 đồng là 100.000 đồng - Từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 là 1.000.000 đồng - ... định 1. Phiếu yêu cầu Công chứng hợp đồng giao Thông tư liên tịch Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định dịch 04/2006/TT 2. Hơp đồng cho thuê nhà chung cư Thông tư liên tịch 04/2006/TT ... Công chứng hợp đồng cho thuê nhà chung cư do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. Thông...
 • 5
 • 707
 • 0
Công chứng hợp đồng cho thuê nhà chung cư do người yêu cầu Công chứng tự sọan thảo. pdf

Công chứng hợp đồng cho thuê nhà chung cư do người yêu cầu Công chứng tự sọan thảo. pdf

Thủ tục hành chính

... 1. Phiếu yêu cầu Công chứng hợp đồng giao dịch Thông tư liên tịch 04/2006/TT Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 2. Hơp đồng cho thuê nhà chung cư Thông tư liên tịch 04/2006/TT ... hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đồng - Từ trên 5.000.000.000 là 3.800.000 đồng + 0,05 của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đồng ... dẫn xử lý hồ sơ. + Chuẩn bị văn bản Công chứng. 3. Công chứng viên cho cá nhân ký văn bản Công chứng. 4. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ cho đóng lệ phí đóng dấu giao trả hồ sơ cho...
 • 5
 • 495
 • 0
Công chứng Hợp đồng cho thuê nhà pot

Công chứng Hợp đồng cho thuê nhà pot

Thủ tục hành chính

... 5. Các hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản quy định cụ thể các quyền nghĩa vụ của hai bên theo quy định của Luật Nhà Bộ luật Dân sự. Trường hợp cá nhân cho thuê nhà ở dưới ... ngân sách nhà nước (đối với trường hợp bên cho thuê là tổ chức kinh tế) +Giấy tờ về việc nộp tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hay đã trả tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất ... sau: 1. Việc cho thuê nhà ở thuộc sở hữu chung phải có sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các chủ sở hữu nhà ở đó, trừ trường hợp chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung cho thuê phần nhà ở thuộc...
 • 23
 • 364
 • 0
Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở pps

Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở pps

Thủ tục hành chính

... triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng: 100.000 đồng/ trường hợp - Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá trị từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng: 200.000 đồng/ trường hợp - Lệ phí chứng thực hợp đồng ... dưới 50 triệu đồng: 20.000 đồng/ trường hợp - Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng: 50.00 0đồng/ trường hợp - Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá trị ... thực Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất - Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá trị dưới 20.000 triệu đồng: 10.000 đồng/ trường hợp - Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá trị từ 20 triệu đồng...
 • 6
 • 578
 • 0
Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở (ở nông thôn) potx

Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở (ở nông thôn) potx

Thủ tục hành chính

... sơ thì cán bộ tư pháp ghi vào Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch, viết Phiếu hẹn (Mẫu số 32/PH) trao cho người yêu cầu chứng thực Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở (ở nông thôn) Thông ... trả lại hồ sơ thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người yêu cầu chứng thực 3. Người có thẩm quyền thực hiện ký chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản. Trường hợp không chứng ... sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với trường hợp có tài sản gắn liền với đất mà người sở hữu tài sản đó chuyển nhượng 4. Dự thảo Hợp đồng (trường hợp người...
 • 4
 • 385
 • 0
Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở (ở đô thị) potx

Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở (ở đô thị) potx

Thủ tục hành chính

... trấn ghi vào Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch, viết Phiếu hẹn (Mẫu số 32/PH) trao cho người yêu cầu chứng thực. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn ... 04/2006/T Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở (ở đô thị) Thông tin Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện ... yêu cầu chứng thực hợp lệ trước 03 giờ chiều); Chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo (nếu nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ sau 03 giờ chiều); Trường hợp hợp đồng, văn bản có tình...
 • 5
 • 448
 • 0
Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở (ở đô thị) (Đang thực hiện theo đúng tinh thần của Luật công chứng) ppt

Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở (ở đô thị) (Đang thực hiện theo đúng tinh thần của Luật công chứng) ppt

Thủ tục hành chính

... Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở (ở đô thị) (Đang thực hiện theo ... sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với trường hợp có tài sản gắn liền với đất mà người sở hữu tài sản đó chuyển nhượng; 4. Dự thảo Hợp đồng (trường hợp người ... hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ trước 15 giờ); Chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo (nếu nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ sau 15 giờ); Trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết...
 • 5
 • 397
 • 0

Xem thêm